3/9

 1. ameliorate
  cải thiện, làm tốt hơn
 2. roster
  bản phân công, xếp lượt
 3. atrophy
  hao mòn, teo
 4. maim
  làm tàn tật, què quặt; cắt xén
 5. stunted
  còi cọc, chậm phát triển
 6. cynic
  người hoài nghi, ko tin tưởng
 7. iniquity
  sự bất công, trái đạo lý
 8. unctuous
  ngọt xớt, giả dối; trơn, nhờn
 9. benevolent
  nhân từ, tử tế
 10. subservient
  qui lụy, khúm núm
 11. mollify
  xoa dịu, dỗ dành
 12. largess
  của phát chẩn, sự hào phóng
 13. criterion
  tiêu chuẩn, chuẩn mực
 14. repent
  ăn năn, hối cải
 15. mercenary
  vụ lợi, hám lợi
 16. vestige
  vết tích, chứng cứ
 17. aloof
  xa lánh, giữ kẽ
 18. guise
  diện mạo, dáng điệu
 19. pariah
  bị xã hội ruồng bỏ
 20. pragmatic
  thực dụng, thực tế
 21. deluge
  v lụt, ngập nc
 22. carnage
  đẫm máu, tàn sát
 23. futility
  vô dụng, phù phiếm
 24. nullify
  vô hiệu hóa, làm mất hợp lệ
 25. deprecate
  biểu lộ bất đồng
 26. plaintiff
  nguyên đơn, bên kiện
 27. defamatory
  bôi nhọ, bêu xấu
 28. canard
  tin vịt, tin đồn
 29. libel
  lời vu oan, bài viết vu khống
Author
anti207
ID
232601
Card Set
3/9
Description
3/9
Updated