Longman Temperature, listening 1, 2 Vocab

 1. established
  s. Kurulmuş, yerleştirilmiş, sabit  (fixed)
 2. ordered
  s. düzenli, ısmarlama, düzgün
 3. determine
  v. belirlemek, saptamak, kararlaştırmak
 4. reverse
  • n. ters,
  • v. tersine çevirmek
 5. bring in
  v. vermek, sunmak, kazandırmak, getirmek
 6. turn around
  v. geriye döndürmek, alt üst etmek
 7. acclaim
  • n. beğeni, alkış
  • v. alkışlamak
 8. adopt
  v. benimsemek, kabul etmek,
 9. take on
  v. üstlenmek, üzerine almak, almak
 10. bring up
  v. büyütmek, yetiştirmek, beslemek
 11. look upon
  v. bakmak, gözüyle bakmak, olarak görmek
 12. turn down
  v. kısmak, kıvırmak, reddetmek, ters çevirmek
 13. define
  v. tanımlamak, belirlemek, belirtmek
 14. outfitted with
  ile donatılmış
 15. outfit
  • n. ekip, takım, birlik,
  • v. donatmak
 16. appropriate
  v. uygun
 17. merely
  sadece, ancak, yalnız,
 18. subtract
  v. çıkarmak
 19. in harmony with
  ile uyum içinde
 20. wonder
  • v. merak etmek, hayret etmek
  • n. mucize, şaşkınlık, hayret etmek
 21. suppose
  v. zannetmek, varsaymak
 22. due on
  yüzünden
 23. put off
  v. ertelemek, baştan savmak, soğutmak
 24. favor
  n. iyilik, lütuf
 25. hang over
  v. devam etmek, sürmek, üstüne gelmek, üzerine çökmek
 26. celestial
  s. göksel, gök, kutsal, ilahi, tanrısal
 27. yesteyear
  geçmişin
 28. inward
  • zf. içe doğru, içeriye doğru,
  • s. iç, dahili
 29. atop
  • ed. üstüne, üstünde,
  • zf. üstte, tepede
 30. debris
  n. enkaz, yıkıntı
 31. sedimentary
  s. tortul, tortullu
 32. vicinity
  n. çevre, civar, dolay
Author
Anonymous
ID
232360
Card Set
Longman Temperature, listening 1, 2 Vocab
Description
Longman Temperature, listening 1, 2 Vocab
Updated