GrandCollectionOfWords20130829.txt

 1. 1/73. SentencesPractice 08062013_73Cards_ SentencesPractice anyway_ jsv jsv jsv jsv
  1/73.
 2. 2/73. anyway 41492
  2/73.
 3. 3/73. 41492
  3/73.
 4. 4/73. c מעת לעת
  4/73. משה מאוד שמן ורוצה ליורד במשקל. הוא רק אוכל ירקות ופרות אבל מעת לעת משה מרמה בדיאטה שלו
 5. 5/73. מפעם לפעם
  5/73. מפעם לפעם, אני לא יכול להדליק את המונע של המכונית שלי.
 6. 6/73. מדי פעם
  6/73. מדי פעם, אני זקוק לשינוי בשיגרה
 7. 7/73. כפעם בפעם
  7/73. כפעם בפעם, יהיו לני מורה מחליף
 8. 8/73. anyway, one way or the other, in any case ; on its own, by itself מִמֵּילָא 
  8/73. אין לי מוסג היכן המפתחותך , ממילא מוכרח לעתק המפתחותי.
 9. 9/73. JEALOUS OF לקנא ב
  9/73. מרים אינה הצליח לעבור המבחן ולכן הקנא ברחל, החברה שלה, שהצלחה. יששכר קנאי לגבי הצלחתו של זבולון. נחמיה מקנא בהצלחתו הרבה של ג'יסון במבחן יעל.
 10. 10/73. FANATIC לקנא ב - לקנא אודות לקנא לגבי
  10/73. נחמיה מקנא בהצלחתו הרבה של ג'יסון במבחן יעל.יששכר קנאי לגבי הצלחתו של זבולון.
 11. 11/73. despite ; (colloquial) even though, although לַמְרוֹת 
  11/73. למרות שהוא בדיאטה, הוא ממשיך לאכול סוכריות
 12. 12/73. the more one ... the more; in so far as כְּכָל שֶׁ..., כֵּן [כָּךְ
  12/73.
 13. 13/73. inasmuch as, just as, in the same manner as כְּשֵׁם 
  13/73. ככל שמשה יכול להתנזר מאוכל מטוק, אחרת הוא יסבול מסוכרת כשם שקבוצה מכבי תל אביב חופצת לזכות את המשחק, האיום שלהן ,גם כן פועל חופצים לזכות
 14. 14/73. 3 abouts 3 abouts in hebrew??
  14/73.
 15. 15/73. about \ regarding באשר
  15/73. למרות חיולוקי הדעות **באשר מי להצביע לנשיא של המפלגת הדמוקראטית, קיימו תמימי דעים **לגבי הצורך להביס את המפלגה הרובליקניתזה היה האכזבה ממש גדולה אשר משה בגלל רחל בחרה להתחתן עם יוסף.
 16. 16/73. about \ regarding לגבי
  16/73. למרות חיולוקי הדעות ** לגני מי להצביע לנשיא של המפלגת הדמוקראטית, קיימו תמימי דעים ** אודות הצורך להביס את המפלגה הרובליקנית
 17. 17/73. about \ regarding אודות
  17/73. למרות חיולוקי הדעות ** אודות מי להצביע לנשיא של המפלגת הדמוקראטית, קיימו תמימי דעים ** באשר הצורך להביס את המפלגה הרובליקנית
 18. 18/73. frequent התכוף תָּכוּף
  18/73. משה הולך למסעדה ארומה שש פעמים בשבוע. אשפר לגיד שהוא פטרון תכוף בארומה
 19. 19/73. for עֲבוּר 
  19/73. זו\זאת? היתה הפתעה עבור בעלי המניות, כאשר החברה הכריז על פשיטת רגלWas a surprise for shareholders when the company declared bankruptcy
 20. 20/73. to study, to read ; to consider, to weigh עִיֵּן 
  20/73.
 21. 21/73. to attribute, to ascribe, to express belonging שַׁיָּךְ 
  21/73. כל הרשלנות לגבי האשם שייכת לחברה פזגז
 22. 22/73. EXCEPT FOR in addition to, apart from ; except for - SOLVED SOLVED MAKE A SENTENCE with this מִלְּבַד 
  22/73.
 23. 23/73. detail, particular ; individual ; apart from, except for, excluding ; (colloquial) additionally, apart from that פְּרָט  ל
  23/73. כולם משתתפים בטיול לפראג פרט ללימור
 24. 24/73. in spite of, despite, notwithstanding !!! IMPORTANT- FOLLOW BY NOUN - DESPITE __ THE PERSISTENCE OF __ \\ DESPITE ___ HIS EFFORTS__ חֵרֶף  ה
  24/73. ההצעה התקבלה חרף התנגדותם של כמה חבריםחרף המאמצים הרבים לא הצליחו הרופאים להציל את חיי הפצוע.חרף ההתמדה של משה להתאמן כל בוקר, הוא לא הצליח לרדת במשקל מחמת הדיאטה גרועה
 25. 25/73. here! here is ; הינו - he is, it is (male) ; הנני - (literary) here I AM הִנֵּה
  25/73. • הנה אנחנו עומדים כאן, ברגע חגיגי זה...• הנה אנחנו עומדים כאן, ברגע חגיגי זה...• סכום הפיצויים שקיבלת הינו מלוא הסכום המגיע לך.
 26. 26/73. Ulpan Israel Theater - 5/23/2012 41052
  26/73.
 27. 27/73. whereas, on the other hand ואילו
  27/73. משה הצליח להשיג תואר ואילו האח שלו אינו סיים בית ספר תיכון
 28. 28/73. literary) prior to, before בְּטֶרֶם 
  28/73.
 29. 29/73. before, not yet, ere טֶרֶם 
  29/73. משה קרא את הספר מטימטיקה אבל טרם אינו מוכן למבחןSAMPLE היעלה על הדעת שרגשות הכעס הכנים שלי יאפשרו לסגור את גן החיות בפני אותן נשים, או יאפשרו לכפות עליהן לנעול נעלי עקב, למשל, טרם ייכנסו SAMPLE ההכנות לקראת ביקורו טרם הסתיימויש להתכונן היטב טרם הבחינה SAMPLEטרם המבחן, משה קרא הרבה ספרים על הנושא
 30. 30/73. in preparation for, leading up to ; toward, in the direction of לִקְרַאת
  30/73. SAMPLE - We cleaned the house for the Sabbath. Preparations for the visit has not yet ended.. I dressed up for the arrival SAMPLE-- ניקינו את הבית לקראת השבת . ההכנות לקראת ביקורו טרם הסתיימו ..התלבשתי יפה לקראת הגעתו
 31. 31/73. to borrow לָוָה 
  31/73. משה, שחופץ לקיים עסק חדש בתחום של מסעדות, לווה הלאווה מבנק הפועלים.
 32. 32/73. to accompany, to escort לִוָּה 
  32/73. משה, שאינו מסוגל לדבר באופן שוטף, נלווה אהרון לאתגר את פרעה
 33. 33/73. to be accompanied, to be escorted לֻוָּה 
  33/73. משה, שאינו מסוגל לדבר באופן שוטף, לווה על ידי אהרון לאתגר את פרעה
 34. 34/73. to accompany, to escort נִלְוָה 
  34/73. משה, שאינו מסוגל לדבר באופן שוטף, נלווה אהרון לאתגר את פרעה
 35. 35/73. accompanying ; attached ; connotative נִלְוֶה 
  35/73. משה, נלווה לאהרון, הלך לדבר עם פרעה במצרים.
 36. 36/73. established, founded, proven, based מְבֻסָּס  --?? על??
  36/73.
 37. 37/73. therefore hence אפוא
  37/73. משה ורבקה הגיעו לבית ספר חסרי רשות מהוריהם, אפוא אינו מוטל להצטרף בטיול עם התלמידים אחרים.
 38. 38/73. were it not for, had it not been for, if not for לוּלֵא
  38/73. לולא הגשם הכבד, היינו יוצאים לטיול כמתוכנן. לולא התשוקה שלי לשוקולד, הייתי יותר רזה.
 39. 39/73. were it not for, if, if not אִלְמָלֵא 
  39/73.
 40. 40/73. indeed, surely, truly ; האומנם - Is that so? Is it true that ...? Indeed? אָמְנָם 
  40/73. אמנם ממבט ראשון עשיית ספורט לכאורה לא מביאה היתרון מוחשי אבל אם מקפידים ומתעקשים אז השיפור יהיה ניכר ו מִשְׁתַּלֵּםמהנ"ל אפשר להסיק שלגור בעיר הגדולה יש יתרונות, אך אמנם יש חסרונות למשל יותר עומס תנועה וזיהום אוויר
 41. 41/73. law) to acquit ; to grant (right, privilege, favor etc.) ; (accounting) to credit ; to grant, to provide - HELP HELP - SAMPLE SENTENCE זִכָּה 
  41/73. משום שהמשטרה שכחה להגיד את הזכויות של החשוד, השופט זיכה אותועל פי החוק, משה זכה לבנות הבית שלו על השטח הזה
 42. 42/73. to implement, to use (a measure, style of language) ; to adopt, to take (a stance, view, approach HELP HELP- NEED SENTENCE נָקַט 
  42/73. אחרי שצפיתי ביורד הגדול, אני נקטתי בעמדה כי כולם מסוגלים למצוא דרך לכלול עשיית ספורט בחיים שלהם
 43. 43/73. negotiate verb HELP HELP - HITMAKAYACH IS SELF REFLEXIVE? EXAMPLE SENTENCES WITH NEGOCIATE נָשָׂא וְנָתַן, הִדַּיֵּן, הִתְמַקֵּחַ \\\ עָמַד עַל הַמֶּקַח
  43/73.
 44. 44/73. frequent HELP HELP- need to make sentences התכוף תָּכוּף
  44/73.
 45. 45/73. law) to acquit ; to grant (right, privilege, favor etc.) ; (accounting) to credit ; to grant, to provide - HELP HELP - SAMPLE SENTENCE זִכָּה 
  45/73.
 46. 46/73. to assimilate ; to implement HELP HELP- need sample sentence הִטְמִיעַ 
  46/73.
 47. 47/73. to endow, to bequeath HELP HELP SAMPLE SENTENCE הִנְחִיל 
  47/73.
 48. 48/73. siege, blockade HELP HELP sample sentence? מָצוֹר 
  48/73.
 49. 49/73. ulpan sheet page 24 5/23/2012 41052
  49/73.
 50. 50/73. to appeal ; to object, to disagree ; to doubt ערער על עִרְעֵר
  50/73. אחרי השופט קבע בפסק הדין שהאשם מוכרח לשלם שני מיליון שקלים, העורך דין/סנגור שלו ערער על הפסיקההתלמיד קבל ציון מאוד נמוך במבחן והניח שהמורה עשה טעות. לכן הוא ערער על המבחן
 51. 51/73. based, founded \ to be based מושתת על מֻשְׁתָּת הֻשְׁתַּת
  51/73. הצלחתו של משה בירידה מושתתת על התעקשותו\ התעקשות שלו  לאכול בריא ולעשות ספורט בלי הרף.רוב החוקים בישראל מושתתים על התנ"ך.
 52. 52/73. to adopt (a child) ; to take responsibility for, to foster ; to adopt, to espouse (idea, concept, plan \\\ to strengthen, to consolidate, to reinforce לאמץ לו
  52/73. כל אדם יכול לאמץ לו תוכנית לירידה במשקל
 53. 53/73. ENCOURAGE לעודד
  53/73. משה מעודד את רבקה לחבור למועדון כושרמורים מעודדים תלמידים ללמוד
 54. 54/73. to be recognized, to be known ; to be viewed, to be seen \\\ substantial, significant, marked, considerable נִכַּר 
  54/73.  אחרי כמה חודשים של עשיית כושר, ראיתי שיפור ניכר\  ת עלייה הנכרת    ברמת האנרגיה שלי וגם, החברה שלי  מעריכה את העלייה הנכרת בלִיבִּידוֹ.ניכר שיפור בציונים של חיים
 55. 55/73. embarrassed נָבוֹךְ 
  55/73. כולם ראו את משה מחליק על בננה ולכן משה מרגיש נבוך
 56. 56/73. specific, defined, certain מְסֻיָּם 
  56/73. למדתי מהאתר באינטרט שקיימים מספר שומנים באוכל, שומן טרנס הוא הכי מסוכן, השומן המסויים הזה סותם את כלי הדם
 57. 57/73. updated מעודכן מְעֻדְכָּן
  57/73. המחשב שלך לא מעודכן ולכן הוא צריך להתעדכן לבל יהיה חשוף לוירוס
 58. 58/73. tangible, concrete, perceptible מוּחָשִׁי 
  58/73. היתרונות לעשות ספורט מעוד מוחשיים בשביל כולם בשל אפשר לראות את הירידה במשקלאמנם ממבט ראשון עשיית ספורט לכאורה לא מביאה היתרון מוחשי אבל אם מקפידים ומתעקשים אז השיפור יהיה ניכר ו מִשְׁתַּלֵּם
 59. 59/73. from, of, against ; over, in favor of ; (talmudic) because of, due to מִפְּנֵי 
  59/73. משה הצליח לרדת במשקל מפני שהתעקש לאכול בריא ולעשות ספורט ללא הרף
 60. 60/73. the more one ... the more; in so far as HELP HELP - VERY DIFFICULT- NOT SURE HOW TO MAKE A SENTENCE WITH THIS כְּכָל שֶׁ..., כֵּן [כָּךְ
  60/73. ככל שמשה יכול להתנזר מאוכל מטוק, אחרת הוא יסבול מסוכרת
 61. 61/73. inasmuch as, just as, in the same manner as HELP HELP sample sentence כְּשֵׁם 
  61/73. כשם שקבוצה מכבי תל אביב חופצת לזכות את המשחק, האיום שלהן ,גם כן פועל חופצים לזכות
 62. 62/73. literary) not to, in order not to לבל לְבַל NO SHEH
  62/73. דני קשר את שרוכיו לבל יפול )TIED HIS SHOE LACES SO AS TO NOT FALL
 63. 63/73. (literary) in case, so as not to ; (literary) could it be that (beginning of a question supplying a possible reason) ; (flowery) perhaps CAN SKIP SKIP? שֶׁמָּא 
  63/73. הועדה בבית הספר הכריזה שכל התלמידים מוכרחים ללבוש תלבושת אחידה לשם הגברת ביטחון
 64. 64/73. for, in order to, for the purpose of, for the sake of לְשֵׁם 
  64/73. משה קנה מתנה לשם חגיגת יום ההולדת של רבקה
 65. 65/73. to discuss to judge, to sentence, to sit in judgment דָּן 
  65/73. אנחנו עושים דיון על עשיית כושראנחנו דנים על עשיית כושראנחנו דנים אודות עשיית כושראני דן אצל משה על עשיית כושר
 66. 66/73. to observe, to watch, to look at להתבונן הִתְבּוֹנֵן
  66/73. כל המשפחתי משיימים את השיעורים שהם לומדים באינטארנט כיצד לרדת במשקל וכולם מתבוננים את ההבדלים במראה.
 67. 67/73. YAEL TEST 1 WORDS - 6/1/2012 41061
  67/73. Yael test
 68. 68/73. to wonder, to be amazed, to be dumbfounded ; to ponder, to reflect תָּהָה  תהינו על SEE SENTENCE
  68/73. תהינו על הסתלקותם הפתאומיתיוסי צריך לתהות הוא יהיה לתהות על מחרתההיתי את עצמי. אתה תוהה. הוא תהה. היא תהתה. תהינו. אתם תהה. הם תהו.
 69. 69/73. without, in the absence of ; if not for, were it not for ; מבלעדי - (biblical) apart from, other than בִּלְעֲדֵי
  69/73. אני יודע ללא עוררין שבלעדי האינטרנט וכל מה של למדתי לגבי עשיית כושר ותזונה נכונה, הכושר הגופני שלי ומצב בריאותי היו נשארים ירודים.
 70. 70/73. exclusive ; unique בִּלְעָדִי 
  70/73. הדירה נמצאת בבלעדיות של משרד התיווך. ג'יסון הוא יבואן ומפיץ בלעדי של מכשירי אייפון 7 בישראל.
 71. 71/73. beside, alongside ; together with, parallel to ; on someone's side, supporting someone ideologically לצד לְצַד
  71/73. הזמר שר בזירה ולצדו הייתה רקדנית
 72. 72/73. to extradite, to hand over (someone) ; to give oneself up ; to give away, to expose, to reveal מסגירות..הִסְגִּיר פ' הפעיל
  72/73. When someone's nipples room shows the degree of suffering that makes her the cold SEE SENTENCEכשהפטמות של מישהי בחדר מסגירות את מידת הסבל שגורם לה הקור SEE SENTENCEאותך אני אוהבת אני מביט בתוך עינייך יודע מה את חושבת הסומק שעל פנייך אותך מסגיר לצידך אהובה תמיד ארגיש צעיר
 73. 73/73.
  73/73.
 74. 1/48 discontent --
  1/48 08072013_48Cards_ discontent articles_ jsv jsv jsv jsv --
 75. 2/48 articles --
  2/48 41493 --
 76. 3/48 anger, resentment, discontent, dissatisfaction, chagrin --
  3/48 מורת רוחו..מֹרַת רוּחַ --
 77. 4/48 discontentment,, to one's resentment, to one's discontentment -- Palestinian prisoners in Israeli leader sent a letter to President Mahmoud Abbas, and expressed his displeasure consent of Abbas the Israeli government's decision to release the prisoners in three stages
  4/48 מורת רוחו..לְמֹרַת רוּחוֹ -- מנהיג האסירים הפלסטינים הישראלים פנה במכתב לנשיא מחמוד עבאס, והביע את מורת רוחו* מהסכמתו של עבאס להחלטת ממשלת ישראל לשחרר את האסירים בשלוש פעימות
 78. 5/48 to release, to escape ; to extract -- Jonas therefore requires leadership to negotiate with the Americans to extract a promise that the prisoners will be released oldest first, regardless of place of birth
  5/48 לחלץ..חִלֵּץ פ' פיעל -- לכן דורש יונס מההנהגה לנהל משא ומתן עם האמריקאים כדי לחלץ* הבטחה שהאסירים הוותיקים ביותר ישוחררו ראשונים, בלי קשר למקום הולדתם
 79. 6/48 to remove a shoe ; to remove a cork ; (Jewish law) to remove a brother-in-law's shoe under Levirate law -- Jonas therefore requires leadership to negotiate with the Americans to extract a promise that the prisoners will be released oldest first, regardless of place of birth
  6/48 לחלץ..חָלַץ פ' קל -- לכן דורש יונס מההנהגה לנהל משא ומתן עם האמריקאים כדי לחלץ* הבטחה שהאסירים הוותיקים ביותר ישוחררו ראשונים, בלי קשר למקום הולדתם
 80. 7/48 firmness, insistence, decisiveness -- Without determination, it will not go
  7/48 נחישות..נְחִישׁוּת שֵם נ' -- בלי נחישות* זה לא ילך
 81. 8/48 timing -- The timing of resumption of political talks between Israel and the Palestinians
  8/48 עיתוי..עִתּוּי שֵם ז' -- עיתוי* חידוש השיחות המדיניות בין ישראל לפלסטינים
 82. 9/48 amazement, wonderment ; pondering, consideration, meditation --  Resumption of political talks between Israel and the Palestinians - Twenty years after the historic signing of the Oslo Accords - raises many questions about the potential for success
  9/48 תהיות..תְּהִיָּה שֵם נ' -- חידוש השיחות המדיניות בין ישראל לפלסטינים – עשרים שנה לאחר החתימה ההיסטורית של הסכמי אוסלו – מעלה תהיות* רבות לגבי סיכויי הצלחתן
 83. 10/48 sown, seeded ; covered, carpeted ; scattered -- The period since was strewn with obstacles and failures, heightened distrust and contributed to skepticism prevails among the two parties, each of the seriousness of the intentions of the other side. Cemetery filled cavities policy initiatives
  10/48 זרועה..זָרוּעַ תואר -- התקופה שחלפה מאז היתה זרועה* במכשולים ובכישלונות, שהגבירו את חוסר האמון ותרמו רבות לסקפטיות השוררת בקרב שני הצדדים, כל אחד על רצינות כוונותיו של הצד השני. בית הקברות של היוזמות המדיניות מלא חללים
 84. 11/48 arm, upper arm ; handle ; arm (of river) ; (military) arm, service, branch -- The period since was strewn with obstacles and failures, heightened distrust and contributed to skepticism prevails among the two parties, each of the seriousness of the intentions of the other side. Cemetery filled cavities policy initiatives
  11/48 זרועה..זְרוֹעַ שֵם נ' -- התקופה שחלפה מאז היתה זרועה* במכשולים ובכישלונות, שהגבירו את חוסר האמון ותרמו רבות לסקפטיות השוררת בקרב שני הצדדים, כל אחד על רצינות כוונותיו של הצד השני. בית הקברות של היוזמות המדיניות מלא חללים
 85. 12/48 to exist, to prevail (an atmosphere, feeling, state of affairs) ; (biblical) to rule, to reign, to dominate -- The period since was strewn with obstacles and failures, heightened distrust and contributed to skepticism prevails among the two parties, each of the seriousness of the intentions of the other side. Cemetery filled cavities policy initiatives
  12/48 השוררת..שָׂרַר פ' קל -- התקופה שחלפה מאז היתה זרועה במכשולים ובכישלונות, שהגבירו את חוסר האמון ותרמו רבות לסקפטיות השוררת* בקרב שני הצדדים, כל אחד על רצינות כוונותיו של הצד השני. בית הקברות של היוזמות המדיניות מלא חללים
 86. 13/48 among, amidst ; internally, in himself -- The period since was strewn with obstacles and failures, heightened distrust and contributed to skepticism prevails among the two parties, each of the seriousness of the intentions of the other side. Cemetery filled cavities policy initiatives
  13/48 השוררת..בְּקֶרֶב מילת יחס -- התקופה שחלפה מאז היתה זרועה במכשולים ובכישלונות, שהגבירו את חוסר האמון ותרמו רבות לסקפטיות השוררת* בקרב שני הצדדים, כל אחד על רצינות כוונותיו של הצד השני. בית הקברות של היוזמות המדיניות מלא חללים
 87. 14/48 battle, combat ; struggle, race -- The period since was strewn with obstacles and failures, heightened distrust and contributed to skepticism prevails among the two parties, each of the seriousness of the intentions of the other side. Cemetery filled cavities policy initiatives
  14/48 השוררת..קְרָב שֵם ז' -- התקופה שחלפה מאז היתה זרועה במכשולים ובכישלונות, שהגבירו את חוסר האמון ותרמו רבות לסקפטיות השוררת* בקרב שני הצדדים, כל אחד על רצינות כוונותיו של הצד השני. בית הקברות של היוזמות המדיניות מלא חללים
 88. 15/48 interior, inside ; קרביים - innards -- The period since was strewn with obstacles and failures, heightened distrust and contributed to skepticism prevails among the two parties, each of the seriousness of the intentions of the other side. Cemetery filled cavities policy initiatives
  15/48 השוררת..קֶרֶב שֵם ז' -- התקופה שחלפה מאז היתה זרועה במכשולים ובכישלונות, שהגבירו את חוסר האמון ותרמו רבות לסקפטיות השוררת* בקרב שני הצדדים, כל אחד על רצינות כוונותיו של הצד השני. בית הקברות של היוזמות המדיניות מלא חללים
 89. 16/48 to approach, to draw near, to come close -- The period since was strewn with obstacles and failures, heightened distrust and contributed to skepticism prevails among the two parties, each of the seriousness of the intentions of the other side. Cemetery filled cavities policy initiatives
  16/48 השוררת..קָרַב פ' קל -- התקופה שחלפה מאז היתה זרועה במכשולים ובכישלונות, שהגבירו את חוסר האמון ותרמו רבות לסקפטיות השוררת* בקרב שני הצדדים, כל אחד על רצינות כוונותיו של הצד השני. בית הקברות של היוזמות המדיניות מלא חללים
 90. 17/48 to be filed -- What are the odds initiative not be filed again as missing pages of history
  17/48 תתויק..תֻּיַּק פ' פועל -- ומה הסיכויים שיוזמה לא זו תתויק* בדפי ההיסטוריה כהחמצה נוספת
 91. 18/48 realistic ; sober -- Sober analysis shows that there is a historic opportunity to advance talks with the Palestinians
  18/48 מפוכח..מְפֻכָּח תואר -- ניתוח מפוכח* מלמד כי קיימת הזדמנות היסטורית לקידום השיחות עם הפלסטינים
 92. 19/48 among, amidst ; internally, in himself -- The period since was strewn with obstacles and failures, heightened distrust and contributed to skepticism prevails among the two parties, each of the seriousness of the intentions of the other side. Cemetery filled cavities policy initiatives
  19/48 בקרב..בְּקֶרֶב מילת יחס -- התקופה שחלפה מאז היתה זרועה במכשולים ובכישלונות, שהגבירו את חוסר האמון ותרמו רבות לסקפטיות השוררת בקרב* שני הצדדים, כל אחד על רצינות כוונותיו של הצד השני. בית הקברות של היוזמות המדיניות מלא חללים
 93. 20/48 battle, combat ; struggle, race -- The period since was strewn with obstacles and failures, heightened distrust and contributed to skepticism prevails among the two parties, each of the seriousness of the intentions of the other side. Cemetery filled cavities policy initiatives
  20/48 בקרב..קְרָב שֵם ז' -- התקופה שחלפה מאז היתה זרועה במכשולים ובכישלונות, שהגבירו את חוסר האמון ותרמו רבות לסקפטיות השוררת בקרב* שני הצדדים, כל אחד על רצינות כוונותיו של הצד השני. בית הקברות של היוזמות המדיניות מלא חללים
 94. 21/48 interior, inside ; קרביים - innards -- The period since was strewn with obstacles and failures, heightened distrust and contributed to skepticism prevails among the two parties, each of the seriousness of the intentions of the other side. Cemetery filled cavities policy initiatives
  21/48 בקרב..קֶרֶב שֵם ז' -- התקופה שחלפה מאז היתה זרועה במכשולים ובכישלונות, שהגבירו את חוסר האמון ותרמו רבות לסקפטיות השוררת בקרב* שני הצדדים, כל אחד על רצינות כוונותיו של הצד השני. בית הקברות של היוזמות המדיניות מלא חללים
 95. 22/48 to approach, to draw near, to come close -- The period since was strewn with obstacles and failures, heightened distrust and contributed to skepticism prevails among the two parties, each of the seriousness of the intentions of the other side. Cemetery filled cavities policy initiatives
  22/48 בקרב..קָרַב פ' קל -- התקופה שחלפה מאז היתה זרועה במכשולים ובכישלונות, שהגבירו את חוסר האמון ותרמו רבות לסקפטיות השוררת בקרב* שני הצדדים, כל אחד על רצינות כוונותיו של הצד השני. בית הקברות של היוזמות המדיניות מלא חללים
 96. 23/48 to be filed -- What are the odds initiative not be filed again as missing pages of history
  23/48 תתויק..תֻּיַּק פ' פועל -- ומה הסיכויים שיוזמה לא זו תתויק* בדפי ההיסטוריה כהחמצה נוספת
 97. 24/48 realistic ; sober -- Sober analysis shows that there is a historic opportunity to advance talks with the Palestinians
  24/48 מפוכח..מְפֻכָּח תואר -- ניתוח מפוכח* מלמד כי קיימת הזדמנות היסטורית לקידום השיחות עם הפלסטינים
 98. 25/48 however, but, nevertheless --
  25/48 ואולם....אוּלָם מילת חיבור -- ואולם*
 99. 26/48 hall, theater, vestibule --
  26/48 ואולם....אוּלָם שֵם ז' -- ואולם*
 100. 27/48 positioning, stationing, posting --
  27/48 להצבת....הַצָּבָה שֵם נ' -- התנגדותה להצבת* מערכות הגנה מפני טילים במזרח אירופה וגם מצב זכויות האדם ברוסיה
 101. 28/48 conviction --
  28/48 ההרשעה....הַרְשָׁעָה שֵם נ' -- אבל אפקט ההרשעה* הוא סיפור נרחב הרבה יותר מהאחריות הפלילית של הרב ומהטרגדיה של התלמיד
 102. 29/48 throwing ; disposing ; implication, ramification, consequence ; (psychology) projection --
  29/48 השלכות....הַשְׁלָכָה שֵם נ' -- יש לסיפור הזה השלכות* מכוננות
 103. 30/48 fall (of autumn leaves) ; (botany) exfoliation --
  30/48 השלכות....שַׁלֶּכֶת שֵם נ' -- יש לסיפור הזה השלכות* מכוננות
 104. 31/48 burner ; lighter --
  31/48 במבער....מַבְעֵר שֵם ז' -- אונה ויצ'לו מבעירה חופן מחטי אורן במבער* קטן עשוי פח
 105. 32/48 to exterminate, to destroy completely ; (military) to mop up --
  32/48 במבער....בִּעֵר פ' פיעל -- אונה ויצ'לו מבעירה חופן מחטי אורן במבער* קטן עשוי פח
 106. 33/48 to be lit, to be kindled --
  33/48 במבער....הֻבְעַר פ' הופעל -- אונה ויצ'לו מבעירה חופן מחטי אורן במבער* קטן עשוי פח
 107. 34/48 kindled, lit, burning --
  34/48 במבער....מְבֹעָר תואר -- אונה ויצ'לו מבעירה חופן מחטי אורן במבער* קטן עשוי פח
 108. 35/48 to be removed, to be destroyed --
  35/48 במבער....בֹּעַר פ' פועל -- אונה ויצ'לו מבעירה חופן מחטי אורן במבער* קטן עשוי פח
 109. 36/48 handful --
  36/48 חופן....חֹפֶן שֵם ז' -- אונה ויצ'לו מבעירה חופן* מחטי אורן במבער קטן עשוי פח
 110. 37/48 (literary) to cover up with the hands; to take a handful --
  37/48 חופן....חָפַן פ' קל -- אונה ויצ'לו מבעירה חופן* מחטי אורן במבער קטן עשוי פח
 111. 38/48 shore, coast --
  38/48 חופן....חוֹף שֵם ז' -- אונה ויצ'לו מבעירה חופן* מחטי אורן במבער קטן עשוי פח
 112. 39/48 Hernia --
  39/48 הבוקע....בקע (רפואה) -- מקרבת את המבער המעשן לפתח הכוורת ומביטה בגאווה בנחיל הקטן הבוקע* מהכוורת, שיכורה מהריח. הדבורים הם התוספת האחרונה לחלקת הגינה העירונית של ויצ'לו במרכז ברלין
 113. 40/48 בּקע (או פּקע, קילֵה, שֶבֶר; בלועזית הֵרְנִיָה, hernia) הינו מעבר של איבר או רקמה אחרת בגוף ממקומו הטבעי, דרך מחיצה שרירית או אחרת. הבקע השכיח ביותר מתרחש באזור הבטן. הוא נגרם כתוצאה מחולשה של שריר בדופן הבטן, המאפשר ללולאת מעי לצאת ממקומה הטבעי. בקע כזה יכול להיות בקע סרעפתי... --
  40/48 הבוקע....Hernia -- מקרבת את המבער המעשן לפתח הכוורת ומביטה בגאווה בנחיל הקטן הבוקע* מהכוורת, שיכורה מהריח. הדבורים הם התוספת האחרונה לחלקת הגינה העירונית של ויצ'לו במרכז ברלין
 114. 41/48 to erupt, to emerge, to break through ; (literary) to split, to rend asunder ; to split, to cleave, to crack --
  41/48 הבוקע....בָּקַע פ' קל -- מקרבת את המבער המעשן לפתח הכוורת ומביטה בגאווה בנחיל הקטן הבוקע* מהכוורת, שיכורה מהריח. הדבורים הם התוספת האחרונה לחלקת הגינה העירונית של ויצ'לו במרכז ברלין
 115. 42/48 municipal, urban --
  42/48 העירונית....עִירוֹנִי תואר -- הדבורים הם התוספת האחרונה לחלקת הגינה העירונית*
 116. 43/48 urbanite --
  43/48 העירונית....עִירוֹנִי שֵם -- הדבורים הם התוספת האחרונה לחלקת הגינה העירונית*
 117. 44/48 kerchief --
  44/48 מטפחת....מִטְפַּחַת שֵם נ' -- ואולם, לאידיליה העירונית שאותה מטפחת* ויצ'לו (55), אדריכלית נוף ילידת בריסטול שבאנגליה, במשך תשע שנים, נשקף כעת איום קיומי
 118. 45/48 to nurture, to nourish, to cherish, to cultivate --
  45/48 מטפחת....טִפֵּחַ פ' פיעל -- ואולם, לאידיליה העירונית שאותה מטפחת* ויצ'לו (55), אדריכלית נוף ילידת בריסטול שבאנגליה, במשך תשע שנים, נשקף כעת איום קיומי
 119. 46/48 well kept, nurtured, cared for ; meticulously dressed --
  46/48 מטפחת....מְטֻפָּח תואר -- ואולם, לאידיליה העירונית שאותה מטפחת* ויצ'לו (55), אדריכלית נוף ילידת בריסטול שבאנגליה, במשך תשע שנים, נשקף כעת איום קיומי
 120. 47/48 (building) rafter --
  47/48 מטפחת....טִפְחָה שֵם נ' -- ואולם, לאידיליה העירונית שאותה מטפחת* ויצ'לו (55), אדריכלית נוף ילידת בריסטול שבאנגליה, במשך תשע שנים, נשקף כעת איום קיומי
 121. 48/48 to be nurtured, to be nourished, to be cherished --
  48/48 מטפחת....טֻפַּח פ' פועל -- ואולם, לאידיליה העירונית שאותה מטפחת* ויצ'לו (55), אדריכלית נוף ילידת בריסטול שבאנגליה, במשך תשע שנים, נשקף כעת איום קיומי
 122. 1/19 reproach --
  1/19 08152013_19Cards_ reproach articles_ jsv jsv jsv jsv --
 123. 2/19 articles --
  2/19 41501 --
 124. 3/19 articles --
  3/19 נזיפה --
 125. 4/19 reproach, rebuke, reprimand, censure ; (military) discipline -- This is a letter precedent: He first reprimand for engaging a lawyer about that in private
  4/19 נזיפה..נְזִיפָה שֵם נ' -- מדובר במכתב תקדימי: הוא כולל תחילה נזיפה* על עצם העיסוק של הפרקליט בנושא שלא בחדרי חדרים
 126. 5/19 (music) to be off-key ; to forge ; (slang) to be sloppy, to be slipshod, to be inaccurate ; (slang) to be ruined, to be inefficient -- This is a letter precedent: He first reprimand for engaging a lawyer about that in private
  5/19 נזיפה..זִיֵּף פ' פיעל -- מדובר במכתב תקדימי: הוא כולל תחילה נזיפה* על עצם העיסוק של הפרקליט בנושא שלא בחדרי חדרים
 127. 6/19 to brake, to slow down ; to block, to obstruct ; to curb, to halt -- Maintaining complete silence, said, was supposed to stop hermetic manner any information exposure
  6/19 לבלום..בָּלַם פ' קל -- הקפדה על שתיקה מוחלטת, נכתב, אמורה היתה לבלום* באורח הרמטי חשיפת פרטים כלשהם
 128. 7/19 sealed, closed, stopped, arrested ; full to the brim, packed, stuffed full -- Maintaining complete silence, said, was supposed to stop hermetic manner any information exposure
  7/19 לבלום..בָּלוּם תואר -- הקפדה על שתיקה מוחלטת, נכתב, אמורה היתה לבלום* באורח הרמטי חשיפת פרטים כלשהם
 129. 8/19 braking -- Maintaining complete silence, said, was supposed to stop hermetic manner any information exposure
  8/19 לבלום..בִּלּוּם שֵם ז' -- הקפדה על שתיקה מוחלטת, נכתב, אמורה היתה לבלום* באורח הרמטי חשיפת פרטים כלשהם
 130. 9/19 (law) defense attorney -- The shared secret that defense counsel
  9/19 בסניגור..סָנֵגוֹר שֵם -- ככל שמדובר בסניגור* ששותף בסוד
 131. 10/19 crush, crushing -- Joe paragraph of the letter writers prosecution lawyer in the future, in cases where security prisoners will seek to consult
  10/19 המחץ..מַחַץ שֵם ז' -- בפסקת המחץ* של המכתב כותבים בפרקליטות לעורך הדין כי בעתיד, במקרים שבהם אסירים ביטחוניים יבקשו להיוועץ בו
 132. 11/19 to be tested -- The issue will be reviewed journals allowing exposure to state secrets
  11/19 תיבחן..נִבְחַן פ' נפעל -- עת תיבחן* סוגיית מתן היתר לחשיפתך לסודות מדינה
 133. 12/19 squeezing, wringing, extraction (of juice) ; extortion, blackmail -- Although ministers who are members of politically few who understand this blackmail surrender very different from its predecessors
  12/19 לסחיטה..סְחִיטָה שֵם נ' -- אף שמכהנים בה שרים לא מעטים המבינים שמבחינה מדינית הכניעה לסחיטה* זו שונה מאוד מקודמותיה
 134. 13/19 squeezeable -- Although ministers who are members of politically few who understand this blackmail surrender very different from its predecessors
  13/19 לסחיטה..סָחִיט תואר -- אף שמכהנים בה שרים לא מעטים המבינים שמבחינה מדינית הכניעה לסחיטה* זו שונה מאוד מקודמותיה
 135. 14/19 to be blown off course (a ship) ; to be carried away (by wind or water) ; to be swept away by (emotion) -- They were swept up by the weakness of the Prime Minister
  14/19 נסחפו..נִסְחַף פ' נפעל -- הם נסחפו* אחרי חולשת ראש הממשלה
 136. 15/19 disastrous -- And lent a hand move that could prove to be disastrous
  15/19 כהרה אסון..הֲרֵה אָסוֹן -- ונתנו יד למהלך שעלול להתברר כהרה אסון*
 137. 16/19 dictate, imposition, edict -- In recent decades Israeli governments accustomed the public to be dictated
  16/19 תכתיבים..תַּכְתִּיב שֵם ז' -- בעשורים האחרונים הרגילו ממשלות ישראל את הציבור לקבל תכתיבים*
 138. 17/19 naive, inexperienced, innocent, unsophisticated -- Naive expectation was
  17/19 נאיווית..נָאִיבִי תואר -- היתה ציפייה נאיווית*
 139. 18/19 robbery, burglary -- What justifies robbery and systematic destruction of antiquities and ancient trade under the law
  18/19 שוד..שֹׁד שֵם ז' -- מה מצדיק שוד* והרס עתיקות שיטתי, וסחר עתיקות בחסות החוק
 140. 19/19 despicable, contemptible, abominable -- Blood on their hands, despicable murderers and terrorists like them.
  19/19 נתעבים..נִתְעָב תואר -- דם על ידיהם, מחבלים ורוצחים נתעבים* שכמותם.
 141. 1/34 fitting p --
  1/34 08162013_34Cards_ fitting p articles_ jsv jsv jsv jsv --
 142. 2/34 articles --
  2/34 41502 --
 143. 3/34 articles --
  3/34 נאות --
 144. 4/34 fitting, proper, suitable -- This week we launch full disclosure
  4/34 נאות..נָאוֹת תואר -- השבוע נפתח בגילוי נאות*
 145. 5/34 house, hostel, home ; (flowery) abode -- This week we launch full disclosure
  5/34 נאות..נָוֶה שֵם ז' -- השבוע נפתח בגילוי נאות*
 146. 6/34 (literary) to be willing, to be inclined, to agree to -- This week we launch full disclosure
  6/34 נאות..נֵאוֹת פ' נפעל -- השבוע נפתח בגילוי נאות*
 147. 7/34 handsome, pleasant, good-looking ; great, substantial, high ; fine, fair (weather) -- This week we launch full disclosure
  7/34 נאות..נָאֶה תואר -- השבוע נפתח בגילוי נאות*
 148. 8/34 wound ; wrapped, bound --   And usually the game was over that I found myself wrapped cord,
  8/34 מלופפת..מְלֻפָּף תואר -- ובדרך כלל המשחק היה נגמר בכך שמצאתי עצמי מלופפת* בחוט,
 149. 9/34 to be wrapped, to be bound, to be wound around --   And usually the game was over that I found myself wrapped cord,
  9/34 מלופפת..לֻפַּף פ' פועל -- ובדרך כלל המשחק היה נגמר בכך שמצאתי עצמי מלופפת* בחוט,
 150. 10/34 to loosen, to untie, to unravel ; to allow, to permit, to let ; to free, to release ; to solve (a problem, equation) ; to remove, to settle, (doubt, qualms, hesitation) ; to annul (a vow) -- Trying to unscrew it without the intervention of friends
  10/34 להתיר..הִתִּיר פ' הפעיל -- מנסה להתיר* אותו ללא התערבות של חברים
 151. 11/34 philosopher, thinker ; proponent, advocate (idea, proposal) -- Therefore thinkers here the words peace talks with the same indifference with which _ talk about seasonal flu
  11/34 הוגים..הוֹגֶה שֵם -- לכן הוגים* כאן את המלים שיחות שלום באותה אדישות שבה_ מדברים על שפעת עונתית
 152. 12/34 to pronounce, to express ; to say, to declare, to make a sound ; to formulate an idea, to plan; to cogitate, to ponder ; (literary) to study, to investigate -- Therefore thinkers here the words peace talks with the same indifference with which _ talk about seasonal flu
  12/34 הוגים..הָגָה פ' קל -- לכן הוגים* כאן את המלים שיחות שלום באותה אדישות שבה_ מדברים על שפעת עונתית
 153. 13/34 word ; promise ; מילים - words, lyrics ; מילים - chatter, rhetoric -- Therefore thinkers here the words peace talks with the same indifference with which _ talk about seasonal flu
  13/34 המלים..מִלָּה שֵם נ' -- לכן הוגים כאן את המלים* שיחות שלום באותה אדישות שבה_ מדברים על שפעת עונתית
 154. 14/34 to circumcise -- Therefore thinkers here the words peace talks with the same indifference with which _ talk about seasonal flu
  14/34 המלים..מָל פ' קל -- לכן הוגים כאן את המלים* שיחות שלום באותה אדישות שבה_ מדברים על שפעת עונתית
 155. 15/34 to compete -- Competed
  15/34 התחרו..הִתְחָרָה פ' התפעל -- התחרו* ביניהם
 156. 16/34 to beat, to strike, to hit -- Pound middle class
  16/34 חובטים..חָבַט פ' קל -- חובטים* במעמד הבינוני
 157. 17/34 to beat, to hit, to strike ; (biblical) to strike down, to kill -- Hit hitter hitting
  17/34 הכה..הִכָּה פ' הפעיל -- הכה* חובט מרביץ
 158. 18/34 to be hit, to be struck -- Hit hitter hitting
  18/34 הכה..הֻכָּה פ' הופעל -- הכה* חובט מרביץ
 159. 19/34 to wrap, to bind, to wind around, to coil -- Rolling, wrapping, rolling, twisting, wearing nickers
  19/34 מְלַפֵּף..לִפֵּף פ' פיעל -- גּוֹלֵל, כּוֹרֵךְ, מְגַלְגֵּל, מְלַפֵּף*, צוֹנֵף חוֹבֵשׁ
 160. 20/34 wound ; wrapped, bound -- Rolling, wrapping, rolling, twisting, wearing nickers
  20/34 מְלַפֵּף..מְלֻפָּף תואר -- גּוֹלֵל, כּוֹרֵךְ, מְגַלְגֵּל, מְלַפֵּף*, צוֹנֵף חוֹבֵשׁ
 161. 21/34 to be wrapped, to be bound, to be wound around -- Rolling, wrapping, rolling, twisting, wearing nickers
  21/34 מְלַפֵּף..לֻפַּף פ' פועל -- גּוֹלֵל, כּוֹרֵךְ, מְגַלְגֵּל, מְלַפֵּף*, צוֹנֵף חוֹבֵשׁ
 162. 22/34 to neigh, to whinny -- Rolling, wrapping, rolling, twisting, wearing nickers
  22/34 צוֹנֵף..צָנַף פ' קל -- גּוֹלֵל, כּוֹרֵךְ, מְגַלְגֵּל, מְלַפֵּף, צוֹנֵף* חוֹבֵשׁ
 163. 23/34 to dress (a wound), to bandage ; to put on a head covering ; to saddle -- Rolling, wrapping, rolling, twisting, wearing nickers
  23/34 חוֹבֵשׁ..חָבַשׁ פ' קל -- גּוֹלֵל, כּוֹרֵךְ, מְגַלְגֵּל, מְלַפֵּף, צוֹנֵף חוֹבֵשׁ*
 164. 24/34 (military) medic, corpsman ; medical assistant -- Rolling, wrapping, rolling, twisting, wearing nickers
  24/34 חוֹבֵשׁ..חוֹבֵשׁ שֵם -- גּוֹלֵל, כּוֹרֵךְ, מְגַלְגֵּל, מְלַפֵּף, צוֹנֵף חוֹבֵשׁ*
 165. 25/34 (literary) to imprison -- Rolling, wrapping, rolling, twisting, wearing nickers
  25/34 חוֹבֵשׁ..חָבַשׁ פ' קל -- גּוֹלֵל, כּוֹרֵךְ, מְגַלְגֵּל, מְלַפֵּף, צוֹנֵף חוֹבֵשׁ*
 166. 26/34 unfounded, baseless, unrealistic -- Of course these things are baseless and unfounded
  26/34 מופרכים..מֻפְרָךְ תואר -- אלה כמובן דברים מופרכים* וחסרי בסיס
 167. 27/34 to be refuted, to be rebutted -- Of course these things are baseless and unfounded
  27/34 מופרכים..הֻפְרַךְ פ' הופעל -- אלה כמובן דברים מופרכים* וחסרי בסיס
 168. 28/34 to observe, to watch, to look at -- But Yair Lapid watched the excitement
  28/34 התבונן..הִתְבּוֹנֵן פ' התפעל -- אבל יאיר לפיד התבונן* במהומה הגדולה
 169. 29/34 commotion, tumult, hullabaloo ; riot, disturbance -- But Yair Lapid watched the excitement
  29/34 במהומה..מְהוּמָה שֵם נ' -- אבל יאיר לפיד התבונן במהומה* הגדולה
 170. 30/34 to be alarmed, to be shocked, to be frightened -- And panics
  30/34 ונבהל..נִבְהַל פ' נפעל -- ונבהל*
 171. 31/34 frightened, alarmed, terrified -- And panics
  31/34 ונבהל..נִבְהָל תואר -- ונבהל*
 172. 32/34 to be moved hastily, to be summoned urgently -- And panics
  32/34 ונבהל..הֻבְהַל פ' הופעל -- ונבהל*
 173. 33/34 to be appointed -- Began long before I was appointed minister
  33/34 שמוניתי..מֻנָּה פ' פועל -- שהחל הרבה לפני שמוניתי* לשר
 174. 34/34 sleight of hand, legerdemain ; trickery, deception -- All pension is basically one big sham and who retire in a few years will really nothing
  34/34 אחיזת עיניים..אֲחִיזַת עֵינַיִם -- כל הפנסיה היא בעצם אחיזת עיניים* אחת גדולה ומי שיפרוש בעוד כמה שנים ייצא בעצם בלי כלום
 175. 1/45 advocate --
  1/45 08172013_45Cards_ advocate articles_ jsv jsv jsv jsv --
 176. 2/45 articles --
  2/45 41503 --
 177. 3/45 articles --
  3/45 ושוחר --
 178. 4/45 advocate, proponent ; supporter ; (military) cadet -- Its branding as a serious and peaceful
  4/45 ושוחר..שׁוֹחֵר שֵם -- שהמיתוג שלה כאדם רציני ושוחר* שלום
 179. 5/45 to entrench oneself in, to make a stronghold in ; to hold steadfastly to (an opinion, attitude) -- About 1000 members of the Muslim Brotherhood entrenched in the mosque
  5/45 מתבצרים..הִתְבַּצֵּר פ' התפעל -- כ-1000 מאנשי האחים המוסלמים מתבצרים* במסגד
 180. 6/45 to mourn -- I feel not really grieved for my father
  6/45 התאבלתי..הִתְאַבֵּל פ' התפעל -- אני מרגישה שלא באמת התאבלתי* על אבא שלי
 181. 7/45 hidden, secreted -- Hmgocht to shelve and most classical
  7/45 מהגנוזה..גָּנוּז תואר -- מהגנוזה* והמגוכחת ועד הקלאסית ביותר
 182. 8/45 pangs of conscience, scruples -- No qualms about wasted water
  8/45 נקיפות מצפון..נְקִיפוֹת מַצְפּוּן -- בלי נקיפות מצפון* על המים המבוזבזים
 183. 9/45 conscience -- No qualms about wasted water
  9/45 מצפון..מַצְפּוּן שֵם ז' -- בלי נקיפות מצפון* על המים המבוזבזים
 184. 10/45 north ; צפונה - northward -- No qualms about wasted water
  10/45 מצפון..צָפוֹן שֵם ז' -- בלי נקיפות מצפון* על המים המבוזבזים
 185. 11/45 hidden, concealed, encrypted ; (Jewish ritual) Tsafun, one of the parts of the Passover seder, in which the afikoman, which has been hidden, is taken out and eaten -- No qualms about wasted water
  11/45 מצפון..צָפוּן תואר -- בלי נקיפות מצפון* על המים המבוזבזים
 186. 12/45 incessant -- For most people born male violence and anti-terrorism - is the constant female music stars
  12/45 הבלתי פוסק..בִּלְתִּי פּוֹסֵק -- בשביל רוב האנשים ממוצא גברי האלימות והטרור האנטי-נשי הבלתי פוסק* הוא מוסיקת הכוכבים
 187. 13/45 captive, prisoner -- Especially when it came to the end of war in a prisoner exchange
  13/45 שבויים..שָׁבוּי שֵם -- בייחוד כשלא היה מדובר בחילופי שבויים* בסיום מלחמה
 188. 14/45 captured ; entrenched, bound (ideologically) -- Especially when it came to the end of war in a prisoner exchange
  14/45 שבויים..שָׁבוּי תואר -- בייחוד כשלא היה מדובר בחילופי שבויים* בסיום מלחמה
 189. 15/45 to be staged, to be produced -- Especially when it came to the end of war in a prisoner exchange
  15/45 שבויים..בֻּיַּם פ' פועל -- בייחוד כשלא היה מדובר בחילופי שבויים* בסיום מלחמה
 190. 16/45 negotiation -- That peace may only result from negotiations between the parties
  16/45 ממו"מ..מו"מ -- ששלום ייתכן רק כתוצאה ממו"מ* בין הצדדים
 191. 17/45 to compromise, to reconcile -- Americans are trying to forty years or so to reconcile
  17/45 לפשר..פִּשֵּׁר פ' פיעל -- האמריקאים מנסים זה ארבעים שנה בערך לפשר* בין הצדדים
 192. 18/45 meaning, intent -- Americans are trying to forty years or so to reconcile
  18/45 לפשר..פֵּשֶׁר שֵם ז' -- האמריקאים מנסים זה ארבעים שנה בערך לפשר* בין הצדדים
 193. 19/45 to operate on -- All made ​​possible by different brain regions analyzed the information that flows sensory organs
  19/45 שמנתחים..נִתֵּחַ פ' פיעל -- כולם מתאפשרים הודות לאזורים שונים במוח שמנתחים* את המידע שזורם מאיברי החישה
 194. 20/45 surgeon -- All made ​​possible by different brain regions analyzed the information that flows sensory organs
  20/45 שמנתחים..מְנַתֵּחַ שֵם -- כולם מתאפשרים הודות לאזורים שונים במוח שמנתחים* את המידע שזורם מאיברי החישה
 195. 21/45 to analyze, to investigate ; (grammar) to parse -- All made ​​possible by different brain regions analyzed the information that flows sensory organs
  21/45 שמנתחים..נִתֵּחַ פ' פיעל -- כולם מתאפשרים הודות לאזורים שונים במוח שמנתחים* את המידע שזורם מאיברי החישה
 196. 22/45 piece, chunk ; share -- All made ​​possible by different brain regions analyzed the information that flows sensory organs
  22/45 שמנתחים..נֵתַח שֵם ז' -- כולם מתאפשרים הודות לאזורים שונים במוח שמנתחים* את המידע שזורם מאיברי החישה
 197. 23/45 analyst ; analyzer -- All made ​​possible by different brain regions analyzed the information that flows sensory organs
  23/45 שמנתחים..מְנַתֵּחַ שֵם -- כולם מתאפשרים הודות לאזורים שונים במוח שמנתחים* את המידע שזורם מאיברי החישה
 198. 24/45 (medicine) person who has undergone an operation ; operated -- All made ​​possible by different brain regions analyzed the information that flows sensory organs
  24/45 שמנתחים..מְנֻתָּח שֵם -- כולם מתאפשרים הודות לאזורים שונים במוח שמנתחים* את המידע שזורם מאיברי החישה
 199. 25/45 (medicine) to be operated on, to undergo surgery -- All made ​​possible by different brain regions analyzed the information that flows sensory organs
  25/45 שמנתחים..נֻתַּח פ' פועל -- כולם מתאפשרים הודות לאזורים שונים במוח שמנתחים* את המידע שזורם מאיברי החישה
 200. 26/45 analyzer ; analyst -- All made ​​possible by different brain regions analyzed the information that flows sensory organs
  26/45 שמנתחים..נַתָּח שֵם -- כולם מתאפשרים הודות לאזורים שונים במוח שמנתחים* את המידע שזורם מאיברי החישה
 201. 27/45 to become acclimatized ; to be accepted (a transplanted organ) ; to be perceived, to be heard, to be understood ; (telecommunications) to be received -- Received visual stimulation in the retina is converted into an electrical signal passes through the optic nerves to the brain
  27/45 הנקלט..נִקְלַט פ' נפעל -- שגירוי ראייתי הנקלט* ברשתית מומר לאות חשמלי העובר באמצעות עצבי הראייה למוח
 202. 28/45 frequently -- Too often choppy media and the public in the country face another shocking case in which blame the death of a patient neglect and lack of communication in the hospital
  28/45 תכופות..תְּכוּפוֹת תואר הפועל -- לעתים תכופות* מדי רוגשים התקשורת והציבור בארץ לנוכח מקרה מזעזע נוסף שבו מטילים את האשם במותו של חולה בחוסר תקשורת והזנחה בבית החולים
 203. 29/45 frequent -- Too often choppy media and the public in the country face another shocking case in which blame the death of a patient neglect and lack of communication in the hospital
  29/45 תכופות..תָּכוּף תואר -- לעתים תכופות* מדי רוגשים התקשורת והציבור בארץ לנוכח מקרה מזעזע נוסף שבו מטילים את האשם במותו של חולה בחוסר תקשורת והזנחה בבית החולים
 204. 30/45 fascinating -- Fascinating to see the radical transformation that occurs in overseas
  30/45 מרתק לראות..מְרַתֵּק תואר -- מרתק לראות* את השינוי הקיצוני המתרחש 
בתחום מעבר לים
 205. 31/45 to fascinate ; to "glue", to confine -- Fascinating to see the radical transformation that occurs in overseas
  31/45 מרתק לראות..רִתֵּק פ' פיעל -- מרתק לראות* את השינוי הקיצוני המתרחש 
בתחום מעבר לים
 206. 32/45 fascinated, glued to one's seat ; restricted, confined ; bound, fettered ; forbidden to strike or wage sanctions (at a workplace) -- Fascinating to see the radical transformation that occurs in overseas
  32/45 מרתק לראות..מְרֻתָּק תואר -- מרתק לראות* את השינוי הקיצוני המתרחש 
בתחום מעבר לים
 207. 33/45 (military) holding force -- Fascinating to see the radical transformation that occurs in overseas
  33/45 מרתק לראות..רֶתֶק שֵם ז' -- מרתק לראות* את השינוי הקיצוני המתרחש 
בתחום מעבר לים
 208. 34/45 to spread out ; to sprawl -- Giant American hospital there, spans ten U.S. geographic locations
  34/45 המתפרס..הִתְפָּרֵס פ' התפעל -- חולים אמריקאי ענק בעל שם, המתפרס* בעשרה מוקדים גיאוגרפיים בארה"ב
 209. 35/45 section, segment, slice (of fruit, pie, market) -- Preschoolers rate from poor families, one of the most sensitive population segments obesity, decreased in 18 countries
  35/45 מפלחי האוכלוסיה..פֶּלַח שֵם ז' -- שיעור הילדים בגילאי גן ממשפחות עניות, אחד מפלחי האוכלוסיה* הרגישים ביותר להשמנת יתר, ירד ב-18 מדינות
 210. 36/45 to puncture, to slice, to cleave ; to split, to shatter (silence) ; to plough, to till (soil) ; to cut into sections (fruit) -- Preschoolers rate from poor families, one of the most sensitive population segments obesity, decreased in 18 countries
  36/45 מפלחי האוכלוסיה..פִּלֵּחַ פ' פיעל -- שיעור הילדים בגילאי גן ממשפחות עניות, אחד מפלחי האוכלוסיה* הרגישים ביותר להשמנת יתר, ירד ב-18 מדינות
 211. 37/45 rule, government ; control ; השלטונות - the authorities -- Last year, U.S. authorities warned against a similar experiment
  37/45 שלטונות..שִׁלְטוֹן שֵם ז' -- בשנה שעברה התריעו שלטונות* ארה"ב מפני ניסוי דומה
 212. 38/45 ton -- Last year, U.S. authorities warned against a similar experiment
  38/45 שלטונות..טוֹנָה שֵם נ' -- בשנה שעברה התריעו שלטונות* ארה"ב מפני ניסוי דומה
 213. 39/45 (zoology) tuna -- Last year, U.S. authorities warned against a similar experiment
  39/45 שלטונות..טוּנָה שֵם נ' -- בשנה שעברה התריעו שלטונות* ארה"ב מפני ניסוי דומה
 214. 40/45 ton ; (shipping) displacement ton -- Last year, U.S. authorities warned against a similar experiment
  40/45 שלטונות..טוֹן שֵם ז' -- בשנה שעברה התריעו שלטונות* ארה"ב מפני ניסוי דומה
 215. 41/45 virus -- Genetically engineer deadly strain of bird flu virus
  41/45 נגיף..נְגִיף שֵם ז' -- להנדס גנטית זן קטלני של נגיף* שפעת העופות
 216. 42/45 נגיף (וירוס; מלטינית virus, נגזרת של מילה שמשמעותה "רעל") הוא טפיל מוחלט (טפיל אובליגטורי) בגודל מיקרוסקופי אשר תלוי בתא המארח כדי להתרבות. כל נגיף בנוי מצבר מולקולות ביולוגיות, חומר תורשתי (דנ"א או רנ"א, חד גדילי או דו גדילי). לכשעצמו הגופיף חסר כל פעילות חיה מחוץ לגוף המאכסן, לאחר חדירתו לתא, מערכות התא מאפשרות את התרבותו. -- Genetically engineer deadly strain of bird flu virus
  42/45 נגיף..virus -- להנדס גנטית זן קטלני של נגיף* שפעת העופות
 217. 43/45 to close, to lock (door, window, shutter) -- Genetically engineer deadly strain of bird flu virus
  43/45 נגיף..הֵגִיף פ' הפעיל -- להנדס גנטית זן קטלני של נגיף* שפעת העופות
 218. 44/45 epidemic, plague -- And bring about a disastrous epidemic
  44/45 מגיפה..מַגֵּפָה שֵם נ' -- ולחולל מגיפה* הרת אסון
 219. 45/45 to close, to lock (door, window, shutter) -- And bring about a disastrous epidemic
  45/45 מגיפה..הֵגִיף פ' הפעיל -- ולחולל מגיפה* הרת אסון
 220. 1/77 denunciati --
  1/77 08182013_77Cards_ denunciati articles_ jsv jsv jsv jsv --
 221. 2/77 articles --
  2/77 41504 --
 222. 3/77 articles --
  3/77 הגינוי --
 223. 4/77 denunciation, censure, condemnation -- Despite the condemnation of Obama, the U.S. combat mission in Egypt depends
  4/77 הגינוי..גִּנּוּי שֵם ז' -- למרות הגינוי* של אובמה, ארה"ב תלויה במצרים למשימות קרב
 224. 5/77 ally ; father of child undergoing ritual circumcision (brith) -- Most countries, including the close allies of the U.S., require it to notify one week in advance before the American fighters are allowed to cross their airspace
  5/77 בעלות ברית..בַּעַל בְּרִית -- רוב המדינות, בהן גם בעלות ברית* קרובות של ארה”ב, דורשות ממנה להודיע שבוע מראש לפני שמטוסי קרב אמריקאיים מורשים לעבור בתחום האווירי שלהן
 225. 6/77 ally (female) ; confederate (female) -- Most countries, including the close allies of the U.S., require it to notify one week in advance before the American fighters are allowed to cross their airspace
  6/77 בעלות ברית..בַּעֲלַת בְּרִית -- רוב המדינות, בהן גם בעלות ברית* קרובות של ארה”ב, דורשות ממנה להודיע שבוע מראש לפני שמטוסי קרב אמריקאיים מורשים לעבור בתחום האווירי שלהן
 226. 7/77 Allied forces, Allies (second world war) -- Most countries, including the close allies of the U.S., require it to notify one week in advance before the American fighters are allowed to cross their airspace
  7/77 בעלות ברית..בַּעֲלוֹת הַבְּרִית -- רוב המדינות, בהן גם בעלות ברית* קרובות של ארה”ב, דורשות ממנה להודיע שבוע מראש לפני שמטוסי קרב אמריקאיים מורשים לעבור בתחום האווירי שלהן
 227. 8/77 supply (noun) ; provision -- It confirms almost automatically for transferring military supplies to Afghanistan
  8/77 אספקה..אַסְפָּקָה שֵם נ' -- היא מאשרת כמעט אוטומטית את הטיסות הצבאיות המעבירות אספקה* לאפגניסטאן
 228. 9/77 supply ; provision -- It confirms almost automatically for transferring military supplies to Afghanistan
  9/77 אספקה..הַסְפָּקָה שֵם נ' -- היא מאשרת כמעט אוטומטית את הטיסות הצבאיות המעבירות אספקה* לאפגניסטאן
 229. 10/77 to supply, to provide -- It confirms almost automatically for transferring military supplies to Afghanistan
  10/77 אספקה..סִפֵּק פ' פיעל -- היא מאשרת כמעט אוטומטית את הטיסות הצבאיות המעבירות אספקה* לאפגניסטאן
 230. 11/77 to satisfy, to fulfill -- It confirms almost automatically for transferring military supplies to Afghanistan
  11/77 אספקה..סִפֵּק פ' פיעל -- היא מאשרת כמעט אוטומטית את הטיסות הצבאיות המעבירות אספקה* לאפגניסטאן
 231. 12/77 crisis ; turning point -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  12/77 משבר..מַשְׁבֵּר שֵם ז' -- בתקופות משבר*, גם אוניות מלחמה אמריקאיות רשאיות לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 232. 13/77 to smash, to shatter -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  13/77 משבר..שִׁבֵּר פ' פיעל -- בתקופות משבר*, גם אוניות מלחמה אמריקאיות רשאיות לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 233. 14/77 break, fracture ; fragment, shard, piece ; rift ; שברים - (Jewish ritual) Shvarim, broken short sounds of the shofar -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  14/77 משבר..שֶׁבֶר שֵם ז' -- בתקופות משבר*, גם אוניות מלחמה אמריקאיות רשאיות לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 234. 15/77 (mathematics) fraction -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  15/77 משבר..שֶׁבֶר שֵם ז' -- בתקופות משבר*, גם אוניות מלחמה אמריקאיות רשאיות לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 235. 16/77 (biblical) grain ; (flowery) livelihood, means of subsistence -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  16/77 משבר..שֶׁבֶר שֵם ז' -- בתקופות משבר*, גם אוניות מלחמה אמריקאיות רשאיות לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 236. 17/77 (literary) grain -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  17/77 משבר..בָּר שֵם ז' -- בתקופות משבר*, גם אוניות מלחמה אמריקאיות רשאיות לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 237. 18/77 bar (place to drink) -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  18/77 משבר..בָּר שֵם ז' -- בתקופות משבר*, גם אוניות מלחמה אמריקאיות רשאיות לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 238. 19/77 (flowery) pure, clean -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  19/77 משבר..בַּר תואר -- בתקופות משבר*, גם אוניות מלחמה אמריקאיות רשאיות לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 239. 20/77 (Aramaic) able to ..., capable of ..., fit to … ; (Aramaic) son -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  20/77 משבר..בַּר תחילית -- בתקופות משבר*, גם אוניות מלחמה אמריקאיות רשאיות לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 240. 21/77 facial expression ; (literary) meaning, intent -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  21/77 משבר..סֵבֶר שֵם ז' -- בתקופות משבר*, גם אוניות מלחמה אמריקאיות רשאיות לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 241. 22/77 (meteorology) bar -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  22/77 משבר..בָּר שֵם ז' -- בתקופות משבר*, גם אוניות מלחמה אמריקאיות רשאיות לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 242. 23/77 (Aramaic) outside (only in collocations) -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  23/77 משבר..בַּר שֵם ז' -- בתקופות משבר*, גם אוניות מלחמה אמריקאיות רשאיות לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 243. 24/77 (biblical) meaning, intent -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  24/77 משבר..שֶׁבֶר שֵם ז' -- בתקופות משבר*, גם אוניות מלחמה אמריקאיות רשאיות לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 244. 25/77 ship (noun) -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  25/77 אוניות..אֳנִיָּה שֵם נ' -- בתקופות משבר, גם אוניות* מלחמה אמריקאיות רשאיות לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 245. 26/77 (anatomy) lobule -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  26/77 אוניות..אֻנִּית שֵם נ' -- בתקופות משבר, גם אוניות* מלחמה אמריקאיות רשאיות לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 246. 27/77 allowed to (do something) ; permitted, allowed -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  27/77 רשאיות..רַשַּׁאי תואר -- בתקופות משבר, גם אוניות מלחמה אמריקאיות רשאיות* לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 247. 28/77 tanker -- Even when oil tankers stuck there, like cars in traffic, during peak hours
  28/77 מכליות נפט..מְכָלִית שֵם נ' -- גם כשמכליות נפט* תקועות שם, כמו מכוניות בפקק, בשעות השיא
 248. 29/77 (anatomy) kidney ; כליות - kidneys -- Even when oil tankers stuck there, like cars in traffic, during peak hours
  29/77 מכליות נפט..כִּלְיָה שֵם נ' -- גם כשמכליות נפט* תקועות שם, כמו מכוניות בפקק, בשעות השיא
 249. 30/77 extinction, annihilation, extermination -- Even when oil tankers stuck there, like cars in traffic, during peak hours
  30/77 מכליות נפט..כְּלָיָה שֵם נ' -- גם כשמכליות נפט* תקועות שם, כמו מכוניות בפקק, בשעות השיא
 250. 31/77 holism ; totality, entirety -- Even when oil tankers stuck there, like cars in traffic, during peak hours
  31/77 מכליות נפט..כֻּלִּיּוּת שֵם נ' -- גם כשמכליות נפט* תקועות שם, כמו מכוניות בפקק, בשעות השיא
 251. 32/77 (music) instrumental -- Even when oil tankers stuck there, like cars in traffic, during peak hours
  32/77 מכליות נפט..כֵּלִי תואר -- גם כשמכליות נפט* תקועות שם, כמו מכוניות בפקק, בשעות השיא
 252. 33/77 holistic ; (rare) comprehensive; universal -- Even when oil tankers stuck there, like cars in traffic, during peak hours
  33/77 מכליות נפט..כֻּלִּי תואר -- גם כשמכליות נפט* תקועות שם, כמו מכוניות בפקק, בשעות השיא
 253. 34/77 energetic; vigorous, lively ; decisive, total ; intensive, aggressive -- Preoccupation with the subject in the press hiding something far more painful
  34/77 הנמרץ..נִמְרָץ תואר -- העיסוק הנמרץ* בנושא בעיתונות מסתיר משהו כואב הרבה יותר
 254. 35/77 common sense -- When she is not accompanied by common sense and understanding of the domain to which it refers
  35/77 בשכל ישר..הַשֵּׂכֶל הַיָּשָׁר -- כשהיא אינה מלווה בשכל ישר* ובהבנה של התחום שאליו היא מתייחסת
 255. 36/77 to be counted, to be numbered ; to belong to -- They will never know what their pension will further member parties
  36/77 שנמנה..נִמְנָה פ' נפעל -- הם גם לעולם לא יידעו מה תהיה הפנסיה שלהם מסיבות שנמנה* בהמשך
 256. 37/77 to appoint ; (biblical) to summon -- They will never know what their pension will further member parties
  37/77 שנמנה..מִנָּה פ' פיעל -- הם גם לעולם לא יידעו מה תהיה הפנסיה שלהם מסיבות שנמנה* בהמשך
 257. 38/77 (literary) to count ; to include, to number ; to enumerate, to detail -- They will never know what their pension will further member parties
  38/77 שנמנה..מָנָה פ' קל -- הם גם לעולם לא יידעו מה תהיה הפנסיה שלהם מסיבות שנמנה* בהמשך
 258. 39/77 to be appointed -- They will never know what their pension will further member parties
  39/77 שנמנה..מֻנָּה פ' פועל -- הם גם לעולם לא יידעו מה תהיה הפנסיה שלהם מסיבות שנמנה* בהמשך
 259. 40/77 (psychoanalysis) to repress -- Because it is complicated, it hurts, it's far, and they prefer to repress
  40/77 להדחיק..הִדְחִיק פ' הפעיל -- כי זה מסובך, זה כואב, זה רחוק, והם מעדיפים להדחיק*
 260. 41/77 green ; verdant ; unripe (fruit) ; (slang) inexperienced, green -- No one has the slightest idea what will be his pension, IMPORTANT
  41/77 ירוק מושג ירוק..יָרֹק תואר -- לאיש אין מושג ירוק מה תהיה הפנסיה שלו, IMPORTANT
 261. 42/77 green ; new immigrant (esp. to America at end 19th century) -- No one has the slightest idea what will be his pension, IMPORTANT
  42/77 ירוק מושג ירוק..יָרֹק שֵם ז' -- לאיש אין מושג ירוק מה תהיה הפנסיה שלו, IMPORTANT
 262. 43/77 since, because -- Since pensions invested in the capital market
  43/77 מאחר שהפנסיה..מֵאַחַר מילת יחס -- מאחר שהפנסיה* מושקעת בשוק ההון
 263. 44/77 to be late -- Since pensions invested in the capital market
  44/77 מאחר שהפנסיה..אִחֵר פ' פיעל -- מאחר שהפנסיה* מושקעת בשוק ההון
 264. 45/77 late ; latter ; later -- Since pensions invested in the capital market
  45/77 מאחר שהפנסיה..מְאֻחָר תואר -- מאחר שהפנסיה* מושקעת בשוק ההון
 265. 46/77 later ; late -- Since pensions invested in the capital market
  46/77 מאחר שהפנסיה..מְאֻחָר תואר הפועל -- מאחר שהפנסיה* מושקעת בשוק ההון
 266. 47/77 to delay, make late -- Since pensions invested in the capital market
  47/77 מאחר שהפנסיה..אֻחַר פ' פועל -- מאחר שהפנסיה* מושקעת בשוק ההון
 267. 48/77 different, varying ; another, different ; האחר - the other (one), the second (one) -- Since pensions invested in the capital market
  48/77 מאחר שהפנסיה..אַחֵר תואר -- מאחר שהפנסיה* מושקעת בשוק ההון
 268. 49/77 applause, acclamation, cheers -- And no one knows what the market yields in the coming decades
  49/77 התשואות..תְּשׁוּאוֹת שֵם נ"ר -- ואיש לא יודע מה יהיו התשואות* בשוק בעשורים הבאים
 269. 50/77 (economics) return, yield -- And no one knows what the market yields in the coming decades
  50/77 התשואות..תְּשׂוּאָה שֵם נ' -- ואיש לא יודע מה יהיו התשואות* בשוק בעשורים הבאים
 270. 51/77 stupidity ; nonsense ; שטויות - nonsense ; שטויות - inconsequentialities -- , But that is absolute nonsense, because the chances that the interest will continue to fall
  51/77 שטות מוחלטת..שְׁטוּת שֵם נ' -- , אבל זאת שטות מוחלטת*, משום שהסיכוי שהריבית תמשיך לרדת
 271. 52/77 method, way ; system -- , But that is absolute nonsense, because the chances that the interest will continue to fall
  52/77 שטות מוחלטת..שִׁיטָה שֵם נ' -- , אבל זאת שטות מוחלטת*, משום שהסיכוי שהריבית תמשיך לרדת
 272. 53/77 to float, to drift, to row -- , But that is absolute nonsense, because the chances that the interest will continue to fall
  53/77 שטות מוחלטת..שָׁט פ' קל -- , אבל זאת שטות מוחלטת*, משום שהסיכוי שהריבית תמשיך לרדת
 273. 54/77 to rise. to wax (refers to body of water) ; to increase -- The process resulted in a dramatic decline in interest rates to rise and financial markets in a particular bond
  54/77 לגאות..גָּאָה פ' קל -- תהליך ירידת הריבית הדרמטי הביא לגאות* בעל השווקים הפיננסים ובאג"ח בפרט
 274. 55/77 high tide -- The process resulted in a dramatic decline in interest rates to rise and financial markets in a particular bond
  55/77 לגאות..גֵּאוּת שֵם נ' -- תהליך ירידת הריבית הדרמטי הביא לגאות* בעל השווקים הפיננסים ובאג"ח בפרט
 275. 56/77 proud ; self satisfied, superior, self centered ; gay -- The process resulted in a dramatic decline in interest rates to rise and financial markets in a particular bond
  56/77 לגאות..גֵּאֶה תואר -- תהליך ירידת הריבית הדרמטי הביא לגאות* בעל השווקים הפיננסים ובאג"ח בפרט
 276. 57/77 (flowery) proud ; haughty, arrogant -- The process resulted in a dramatic decline in interest rates to rise and financial markets in a particular bond
  57/77 לגאות..גֵּא תואר -- תהליך ירידת הריבית הדרמטי הביא לגאות* בעל השווקים הפיננסים ובאג"ח בפרט
 277. 58/77 pride ; egotism -- The process resulted in a dramatic decline in interest rates to rise and financial markets in a particular bond
  58/77 לגאות..גַּאֲוָה שֵם נ' -- תהליך ירידת הריבית הדרמטי הביא לגאות* בעל השווקים הפיננסים ובאג"ח בפרט
 278. 59/77 gay (homosexual) -- The process resulted in a dramatic decline in interest rates to rise and financial markets in a particular bond
  59/77 לגאות..גֵּאֶה שֵם -- תהליך ירידת הריבית הדרמטי הביא לגאות* בעל השווקים הפיננסים ובאג"ח בפרט
 279. 60/77 to gnaw, to chew ; (metalworking) to cut, to mill ; to erode (the value of something), to reduce gradually -- Retired last haircut erode along with other methods to loot investors
  60/77 יכרסמו..כִּרְסֵם פ' פיעל -- שהתספורת האחרונות יכרסמו* בפנסיה יחד עם שאר השיטות לבזוז משקיעים
 280. 61/77 to be gnawed, to be nibbled -- Retired last haircut erode along with other methods to loot investors
  61/77 יכרסמו..כֻּרְסַם פ' פועל -- שהתספורת האחרונות יכרסמו* בפנסיה יחד עם שאר השיטות לבזוז משקיעים
 281. 62/77 included (in wages) ; (entomology) pupated -- But this is not a new topic for falls in stocks and in bonds has occurred recently and are embodied in market prices
  62/77 ומגולמים..מְגֻלָּם תואר -- אבל לא מדובר בנושא חדש שכן הנפילות במניות ובאג"חים כבר התרחשו מזמן ומגולמים* במחירים בשוק
 282. 63/77 to be depicted, to be expressed -- But this is not a new topic for falls in stocks and in bonds has occurred recently and are embodied in market prices
  63/77 ומגולמים..גֻּלַּם פ' פועל -- אבל לא מדובר בנושא חדש שכן הנפילות במניות ובאג"חים כבר התרחשו מזמן ומגולמים* במחירים בשוק
 283. 64/77 debenture, bond -- But this is not a new topic for falls in stocks and in bonds has occurred recently and are embodied in market prices
  64/77 ובאג"חים אגחים מומלצים..אג"ח -- אבל לא מדובר בנושא חדש שכן הנפילות במניות ובאג"חים כבר התרחשו מזמן ומגולמים במחירים בשוק
 284. 65/77 stock, share -- But this is not a new topic for falls in stocks and in bonds has occurred recently and are embodied in market prices
  65/77 במניות..מְנָיָה שֵם נ' -- אבל לא מדובר בנושא חדש שכן הנפילות במניות* ובאג"חים כבר התרחשו מזמן ומגולמים במחירים בשוק
 285. 66/77 (psychiatry) mania -- But this is not a new topic for falls in stocks and in bonds has occurred recently and are embodied in market prices
  66/77 במניות..מַנְיָה שֵם נ' -- אבל לא מדובר בנושא חדש שכן הנפילות במניות* ובאג"חים כבר התרחשו מזמן ומגולמים במחירים בשוק
 286. 67/77 counting, enumeration -- But this is not a new topic for falls in stocks and in bonds has occurred recently and are embodied in market prices
  67/77 במניות..מְנִיָּה שֵם נ' -- אבל לא מדובר בנושא חדש שכן הנפילות במניות* ובאג"חים כבר התרחשו מזמן ומגולמים במחירים בשוק
 287. 68/77 sad, forlorn, depressed -- Zero interest rate, the pension will destroy us all, is it zero interest with which hide in five years central banks and governments in most of the world the dismal economic situation in public
  68/77 העגום..עָגוּם תואר -- הריבית האפסית, שתשמיד לכולנו את הפנסיה, היא אותה ריבית אפסית שבעזרתה מסתירים מזה חמש שנים הבנקים המרכזיים והממשלות ברוב העולם את המצב הכלכלי העגום* מהציבור
 288. 69/77 very old -- There is one reason, much more significant. Occupation retired serves no old - fashioned: a smoke screen, a scapegoat
  69/77 נושן..נוֹשָׁן תואר -- יש סיבה אחת, משמעותית הרבה יותר. העיסוק בפנסיה משרת צורך ישן־נושן*: מסך עשן, שעיר לעזאזל
 289. 70/77 creditor -- There is one reason, much more significant. Occupation retired serves no old - fashioned: a smoke screen, a scapegoat
  70/77 נושן..נוֹשֶׁה שֵם -- יש סיבה אחת, משמעותית הרבה יותר. העיסוק בפנסיה משרת צורך ישן־נושן*: מסך עשן, שעיר לעזאזל
 290. 71/77 scapegoat -- There is one reason, much more significant. Occupation retired serves no old - fashioned: a smoke screen, a scapegoat
  71/77 שעיר לעזאזל..שָׂעִיר לַעֲזָאזֵל -- יש סיבה אחת, משמעותית הרבה יותר. העיסוק בפנסיה משרת צורך ישן־נושן: מסך עשן, שעיר לעזאזל*
 291. 72/77 momentum ; drive, movement, push -- Telescope lost the second of the four wheels of his swing - which hit the very stability
  72/77 התנופה..תְּנוּפָה שֵם נ' -- איבד הטלסקופ את השני מבין ארבעה גלגלי התנופה* שלו - מה שפגע מאוד ביציבותו
 292. 73/77 parachuting, skydiving ; descent, fall ; deterioration, rapid decline, steep drop in value ; (colloquial) sudden appearance, sudden appointment -- Kepler detects planets by monitoring the light level drops slightly
  73/77 צניחות..צְנִיחָה שֵם נ' -- קפלר מאתר פלנטות באמצעות מעקב אחר צניחות* קלות ברמת האור
 293. 74/77 backup, support ; (computing) backup -- Still have the side that provides cloud backup, responsible company which provides you the servers
  74/77 גיבוי..גִּבּוּי שֵם ז' -- עדיין יש ענן לצידו המספק לו גיבוי*, באחריות החברה המספקת עבורכם את השרתים
 294. 75/77 pouncing, jump-off, start -- Applies surge in private consumption
  75/77 זינוק..זִנּוּק שֵם ז' -- חל זינוק* בצריכה הפרטית
 295. 76/77 estimation; appraisal ; evaluation ; appreciation -- I believe that the numbers will be revised downward IMPORTANT
  76/77 להערכתי..הַעֲרָכָה שֵם נ' -- להערכתי*, המספרים צפויים להתעדכן מטה IMPORTANT
 296. 77/77 evaluative -- I believe that the numbers will be revised downward IMPORTANT
  77/77 להערכתי..הַעֲרָכָתִי תואר -- להערכתי*, המספרים צפויים להתעדכן מטה IMPORTANT
 297. 1/65 gymnast --
  1/65 08192013_65Cards_ gymnast articles_ jsv jsv jsv jsv --
 298. 2/65 articles --
  2/65 41505 --
 299. 3/65 articles --
  3/65 מתעמלים --
 300. 4/65 gymnast -- Boys (noun) and girls (noun) exercise classes, sports individually.
  4/65 מתעמלים..מִתְעַמֵּל שֵם -- הבנים (שם עצם) והבנות (שם עצם) מתעמלים* בנפרד בשעורי הספורט.
 301. 5/65 to exercise, to work out -- Boys (noun) and girls (noun) exercise classes, sports individually.
  5/65 מתעמלים..הִתְעַמֵּל פ' התפעל -- הבנים (שם עצם) והבנות (שם עצם) מתעמלים* בנפרד בשעורי הספורט.
 302. 6/65 whereas, on the other hand -- Gas prices (noun) increased while diesel prices (noun) decreased.
  6/65 ואילו..וְאִלּוּ מילת חיבור -- מחירי הדלק (שם עצם) עלו ואילו* מחירי הסולר (שם עצם) ירדו.
 303. 7/65 these -- Gas prices (noun) increased while diesel prices (noun) decreased.
  7/65 ואילו..אֵלּוּ כינוי רומז לקרוב -- מחירי הדלק (שם עצם) עלו ואילו* מחירי הסולר (שם עצם) ירדו.
 304. 8/65 if, should, had ; ואילו - whereas, while -- Gas prices (noun) increased while diesel prices (noun) decreased.
  8/65 ואילו..אִלּוּ מילת חיבור -- מחירי הדלק (שם עצם) עלו ואילו* מחירי הסולר (שם עצם) ירדו.
 305. 9/65 which? (plural) -- Gas prices (noun) increased while diesel prices (noun) decreased.
  9/65 ואילו..אֵילוּ כינוי שאלה -- מחירי הדלק (שם עצם) עלו ואילו* מחירי הסולר (שם עצם) ירדו.
 306. 10/65 ram (male sheep) ; mogul -- Gas prices (noun) increased while diesel prices (noun) decreased.
  10/65 ואילו..אַיִל שֵם ז' -- מחירי הדלק (שם עצם) עלו ואילו* מחירי הסולר (שם עצם) ירדו.
 307. 11/65 (flowery) power, potency, strength -- Gas prices (noun) increased while diesel prices (noun) decreased.
  11/65 ואילו..אֱיָל שֵם ז' -- מחירי הדלק (שם עצם) עלו ואילו* מחירי הסולר (שם עצם) ירדו.
 308. 12/65 tension, preparedness -- We listened intently (adverb) and tense count (adverb).
  12/65 בדריכות..דְּרִיכוּת שֵם נ' -- הקשבנו בדריכות* (תואר הפועל) ובמתח לספור (תואר הפועל).
 309. 13/65 drawing a bow ; (weaponry) cocking -- We listened intently (adverb) and tense count (adverb).
  13/65 בדריכות..דְּרִיכָה שֵם נ' -- הקשבנו בדריכות* (תואר הפועל) ובמתח לספור (תואר הפועל).
 310. 14/65 stepping on, walking, marching ; treading, pressing (grapes, olives) -- We listened intently (adverb) and tense count (adverb).
  14/65 בדריכות..דְּרִיכָה שֵם נ' -- הקשבנו בדריכות* (תואר הפועל) ובמתח לספור (תואר הפועל).
 311. 15/65 colorful, variegated -- Eilat Mountains are bright (adjective, so they are spectacular (adjective).
  15/65 ססגוניים..סַסְגּוֹנִי תואר -- הרי אילת הם ססגוניים* (תואר השם ולכן הם מרהיבים (תואר השם).
 312. 16/65 spectacular, breathtaking -- Eilat Mountains are bright (adjective, so they are spectacular (adjective).
  16/65 מרהיבים..מַרְהִיב תואר -- הרי אילת הם ססגוניים (תואר השם ולכן הם מרהיבים* (תואר השם).
 313. 17/65 to excite, to impassion, to astonish -- Eilat Mountains are bright (adjective, so they are spectacular (adjective).
  17/65 מרהיבים..הִרְהִיב פ' הפעיל -- הרי אילת הם ססגוניים (תואר השם ולכן הם מרהיבים* (תואר השם).
 314. 18/65 to depart (by ship, boat) ; to sail ; to exaggerate -- Sailing on the wave
  18/65 מפליגות..הִפְלִיג פ' הפעיל -- מפליגות* על נחשול
 315. 19/65 dissident -- Sailing on the wave
  19/65 מפליגות..פָּלִיג שֵם -- מפליגות* על נחשול
 316. 20/65 breaker, large wave ; peal (of laughter, thunder) -- Sailing on the wave
  20/65 נחשול..נַחְשׁוֹל שֵם ז' -- מפליגות על נחשול*
 317. 21/65 blazing, burning (sun) ; glowing, gleaming (eyes) -- He would get up an hour earlier and storm the burning hunger universe and our son - Curiosity
  21/65 יוקד..יוֹקֵד תואר -- הוא היה קם שעה קודם ומסתער על היקום ברעב יוקד* ובננו-סקרנות
 318. 22/65 to burn ; to blaze -- He would get up an hour earlier and storm the burning hunger universe and our son - Curiosity
  22/65 יוקד..יָקַד פ' קל -- הוא היה קם שעה קודם ומסתער על היקום ברעב יוקד* ובננו-סקרנות
 319. 23/65 (biblical and literary) to be lit, to be kindled -- He would get up an hour earlier and storm the burning hunger universe and our son - Curiosity
  23/65 יוקד..הוּקַד פ' הופעל -- הוא היה קם שעה קודם ומסתער על היקום ברעב יוקד* ובננו-סקרנות
 320. 24/65 desire, request, wish ; wanted person -- Forces arrived to arrest him, but upon arrival to a violent confrontation developed
  24/65 מבוקש..מְבֻקָּשׁ שֵם -- הכוחות הגיעו לעיר כדי לעצור מבוקש*, אולם עם הגעתם למקום התפתח עימות אלים
 321. 25/65 in demand ; wanted ; המבוקש - the wanted, the desired -- Forces arrived to arrest him, but upon arrival to a violent confrontation developed
  25/65 מבוקש..מְבֻקָּשׁ תואר -- הכוחות הגיעו לעיר כדי לעצור מבוקש*, אולם עם הגעתם למקום התפתח עימות אלים
 322. 26/65 to be asked, to be requested, to be wanted -- Forces arrived to arrest him, but upon arrival to a violent confrontation developed
  26/65 מבוקש..בֻּקַּשׁ פ' פועל -- הכוחות הגיעו לעיר כדי לעצור מבוקש*, אולם עם הגעתם למקום התפתח עימות אלים
 323. 27/65 violent ; (microbiology) virulent -- Forces arrived to arrest him, but upon arrival to a violent confrontation developed
  27/65 אלים..אַלִּים תואר -- הכוחות הגיעו לעיר כדי לעצור מבוקש, אולם עם הגעתם למקום התפתח עימות אלים*
 324. 28/65 God, the Lord ; a god -- Forces arrived to arrest him, but upon arrival to a violent confrontation developed
  28/65 אלים..אֵל שֵם ז' -- הכוחות הגיעו לעיר כדי לעצור מבוקש, אולם עם הגעתם למקום התפתח עימות אלים*
 325. 29/65 improvised -- And improvised grenades and stone throwing
  29/65 מאולתרים..מְאֻלְתָּר תואר -- ורימונים מאולתרים* וכן זריקות אבנים
 326. 30/65 to be improvised -- And improvised grenades and stone throwing
  30/65 מאולתרים..אֻלְתַּר פ' פועל -- ורימונים מאולתרים* וכן זריקות אבנים
 327. 31/65 to throw, to hurl, to cast ; to deduce, to conclude ; (literary) to banish, to expel, to cast out, to abandon ; (psychology) to project -- Youths who threw stones only
  31/65 שהשליכו..הִשְׁלִיךְ פ' הפעיל -- צעירים שהשליכו* אבנים בלבד
 328. 32/65 division (of organization) ; junior high school ; (military) brigade -- ISA established a special unit to prevent attacks and rocket launches in Chinese
  32/65 חטיבה..חֲטִיבָה שֵם נ' -- שב"כ הקים חטיבה* מיוחדת לסיכול פיגועים ושיגור רקטות באזור סיני
 329. 33/65 tree felling -- ISA established a special unit to prevent attacks and rocket launches in Chinese
  33/65 חטיבה..חֲטִיבָה שֵם נ' -- שב"כ הקים חטיבה* מיוחדת לסיכול פיגועים ושיגור רקטות באזור סיני
 330. 34/65 peninsula -- Israel identified 15 extreme jihad organizations operating in the peninsula today
  34/65 בחצי האי..חֲצִי אִי -- בישראל מזהים כ-15 ארגוני ג'יהאד קיצוניים הפועלים היום בחצי האי*
 331. 35/65 Balkan peninsula -- Israel identified 15 extreme jihad organizations operating in the peninsula today
  35/65 בחצי האי..חֲצִי הָאִי הַבַּלְקָנִי -- בישראל מזהים כ-15 ארגוני ג'יהאד קיצוניים הפועלים היום בחצי האי*
 332. 36/65 Iberian peninsula -- Israel identified 15 extreme jihad organizations operating in the peninsula today
  36/65 בחצי האי..חֲצִי הָאִי הָאִיבֶּרִי -- בישראל מזהים כ-15 ארגוני ג'יהאד קיצוניים הפועלים היום בחצי האי*
 333. 37/65 The Arabian Peninsula -- Israel identified 15 extreme jihad organizations operating in the peninsula today
  37/65 בחצי האי..חֲצִי הָאִי עֲרָב -- בישראל מזהים כ-15 ארגוני ג'יהאד קיצוניים הפועלים היום בחצי האי*
 334. 38/65 failure, foiling, thwarting -- ISA: investment foil Sinai terror - as the West
  38/65 בסיכול..סִכּוּל שֵם ז' -- השב"כ: ההשקעה בסיכול* הטרור בסיני - כמו בגדה
 335. 39/65 banal -- At a superficial and banal Walter lived and unique.
  39/65 בנאליים..בָּנָלִי תואר -- במבט שיטחי וולטר חי חיים בנאליים* ולא ייחודיים.
 336. 40/65 to be confiscated ; to be ostracized, to be sent to Coventry -- In addition, see Walter the amount of cash that was confiscated from the scene of the crime
  40/65 שהוחרמה..הֻחְרַם פ' הופעל -- בנוסף ראה וולטר את כמות הכסף המזומן שהוחרמה* מזירת הפשע
 337. 41/65 small fry, inconsequential people -- He joins Jesse, it turns out fish fry and a big criminal, and starts producing drugs
  41/65 כדג רקק..דְּגֵי רְקָק -- הוא חובר אל ג'סי, שמתברר כדג רקק* ולא פושע גדול, ומתחיל לייצר סמים
 338. 42/65 (cinema) feature, epic -- And multiple narrative twists
  42/65 עלילתיים..עֲלִילָתִי תואר -- וטוויסטים עלילתיים* מרובים
 339. 43/65 resourcefulness, quick-wittedness, ingenuity ; (flowery) advice, wisdom, understanding -- Was Walter White immense resourceful and specially developed sense of acclimatization
  43/65 תושיה..תּוּשִׁיָּה שֵם נ' -- התגלה וולטר ווייט כבעל תושיה* עצומה וחוש התאקלמות מפותח במיוחד
 340. 44/65 plot, story ; עלילות - deeds, tales, adventures -- And multiple narrative twists
  44/65 עלילת..עֲלִילָה שֵם נ' -- וטוויסטים עלילתיים* מרובים
 341. 45/65 libel -- And multiple narrative twists
  45/65 עלילת..עֲלִילָה שֵם נ' -- וטוויסטים עלילתיים* מרובים
 342. 46/65 to introduce oneself, to make the acquaintance of -- Coincidence causes him to become acquainted with the world "cooking" the drug
  46/65 להתוודע..הִתְוַדֵּעַ פ' התפעל -- צירוף מקרים גורם לו להתוודע* לעולם "בישול" הסמים
 343. 47/65 despair, despondency -- He was drawn to despair
  47/65 בייאושו..יֵאוּשׁ שֵם ז' -- הוא נמשך לשם בייאושו*
 344. 48/65 to despair, to lose hope, to give up -- Finkmn is Jesse, a young man, desperate and quite empty IMPORTANT SENTENCEEEE
  48/65 נואש..נוֹאַשׁ פ' נפעל -- הינו ג'סי פינקמן, בחור צעיר, נואש* וריקני למדי IMPORTANT SENTENCEEEE
 345. 49/65 desperate, hopeless -- Finkmn is Jesse, a young man, desperate and quite empty IMPORTANT SENTENCEEEE
  49/65 נואש..נוֹאָשׁ תואר -- הינו ג'סי פינקמן, בחור צעיר, נואש* וריקני למדי IMPORTANT SENTENCEEEE
 346. 50/65 prank, mischief, practical joke -- Walt succeeds (with a chemical trick) to kill one
  50/65 תעלול..תַּעֲלוּל שֵם ז' -- וולט מצליח (בעזרת תעלול* כימי) להרוג אחד
 347. 51/65 to befriend -- Walt begins to befriend him instead of kill him
  51/65 להתיידד..הִתְיַדֵּד פ' התפעל -- ווולט מתחיל להתיידד* איתו במקום להורגו
 348. 52/65 to extradite, to hand over (someone) ; to give oneself up ; to give away, to expose, to reveal -- Knowing that he could turn him but from a refusal to murder
  52/65 להסגיר..הִסְגִּיר פ' הפעיל -- בידיעה שהוא עלול להסגיר* אותו אבל מתוך סירוב לרצוח
 349. 53/65 dreamer, visionary -- Is a poor student, hallucinating and delirious, a romantic base
  53/65 הוזה..הוֹזֶה שֵם -- הוא סטודנט עני, הוזה* ומדמדם, רומנטיקן בבסיסו
 350. 54/65 to hallucinate -- Is a poor student, hallucinating and delirious, a romantic base
  54/65 הוזה..הָזָה פ' קל -- הוא סטודנט עני, הוזה* ומדמדם, רומנטיקן בבסיסו
 351. 55/65 (colloquial) vase -- Is a poor student, hallucinating and delirious, a romantic base
  55/65 הוזה..וָזָה שֵם נ' -- הוא סטודנט עני, הוזה* ומדמדם, רומנטיקן בבסיסו
 352. 56/65 (construction) saw -- A man devoted to his family and friends
  56/65 מסור..מַסּוֹר שֵם ז' -- אדם מסור* למשפחתו ולחבריו
 353. 57/65 devoted, loyal ; given, granted, handed over ; passed on by tradition -- A man devoted to his family and friends
  57/65 מסור..מָסוּר תואר -- אדם מסור* למשפחתו ולחבריו
 354. 58/65 to give, to transfer, to deliver ; (sports) to pass (a ball, puck) ; to notify ; to transmit, to hand down (a tradition, custom) -- A man devoted to his family and friends
  58/65 מסור..מָסַר פ' קל -- אדם מסור* למשפחתו ולחבריו
 355. 59/65 longshoreman, stevedore, dockworker -- A man devoted to his family and friends
  59/65 מסור..סַוָּר שֵם ז' -- אדם מסור* למשפחתו ולחבריו
 356. 60/65 stack (of boxes) -- A man devoted to his family and friends
  60/65 מסור..סְוָר שֵם ז' -- אדם מסור* למשפחתו ולחבריו
 357. 61/65 to introduce oneself, to make the acquaintance of -- Suddenly, a man who had read about his death, and rampant rage
  61/65 שהתוודע..הִתְוַדֵּעַ פ' התפעל -- אדם שהתוודע* לפתע למותו, ובזעמו משתולל
 358. 62/65 to be unruly, to go wild, to "goof off" ; to rage (a fire, storm) -- Suddenly, a man who had read about his death, and rampant rage
  62/65 משתולל..הִשְׁתּוֹלֵל פ' התפעל -- אדם שהתוודע לפתע למותו, ובזעמו משתולל*
 359. 63/65 included (in wages) ; (entomology) pupated -- And is played by an excellent actor, builds fine figure of a man
  63/65 מגולם..מְגֻלָּם תואר -- והוא מגולם* על ידי שחקן מעולה, הבונה דמות של גבר עדין
 360. 64/65 to be depicted, to be expressed -- And is played by an excellent actor, builds fine figure of a man
  64/65 מגולם..גֻּלַּם פ' פועל -- והוא מגולם* על ידי שחקן מעולה, הבונה דמות של גבר עדין
 361. 65/65 (entomology) pupa ; inchoate object, amorphous mass ; dummy, form ; (Jewish folklore) clay automaton ; (colloquial) fool, clod, oaf, awkward person -- And is played by an excellent actor, builds fine figure of a man
  65/65 מגולם..גֹּלֶם שֵם ז' -- והוא מגולם* על ידי שחקן מעולה, הבונה דמות של גבר עדין
 362. 1/85 found loc --
  1/85 08212013_85Cards_ found loc articles_ jsv jsv jsv jsv --
 363. 2/85 articles --
  2/85 41507 --
 364. 3/85 articles --
  3/85 מצוי --
 365. 4/85 found, located, existent, extant ; common, commonplace ; "common or garden" ; המצוי - the current situation, the reality -- Itself is constantly dealing with the risk of death due to his professional
  4/85 מצוי..מָצוּי -- עצמו מצוי* כל העת בסכנת מוות הנובעת מהעיסוק המקצועי שלו
 366. 5/85 utilization ; summarization ; squeezing, extraction -- Itself is constantly dealing with the risk of death due to his professional
  5/85 מצוי..מִצּוּי -- עצמו מצוי* כל העת בסכנת מוות הנובעת מהעיסוק המקצועי שלו
 367. 6/85 decree, court order, injunction ; order, directive, command ; warrant -- Itself is constantly dealing with the risk of death due to his professional
  6/85 מצוי..צַו -- עצמו מצוי* כל העת בסכנת מוות הנובעת מהעיסוק המקצועי שלו
 368. 7/85 to order, to command, to direct ; ציוונו - (Jewish ritual) God has commanded us -- Itself is constantly dealing with the risk of death due to his professional
  7/85 מצוי..צִוָּה -- עצמו מצוי* כל העת בסכנת מוות הנובעת מהעיסוק המקצועי שלו
 369. 8/85 to die ; (slang) to be crazy about -- He died during IMPORTANT SENTENCE
  8/85 מת מהלך..מֵת -- הוא מת מהלך* IMPORTANT SENTENCE
 370. 9/85 deceased -- He died during IMPORTANT SENTENCE
  9/85 מת מהלך..מֵת -- הוא מת מהלך* IMPORTANT SENTENCE
 371. 10/85 dead, deceased ; (slang) dead-tired -- He died during IMPORTANT SENTENCE
  10/85 מת מהלך..מֵת -- הוא מת מהלך* IMPORTANT SENTENCE
 372. 11/85 fundamental, profound -- The face is a tragedy sharp realistic basis:
  11/85 נוקב:..נוֹקֵב -- על פניו מדובר בטרגדיה בעלת בסיס ריאליסטי נוקב:*
 373. 12/85 to be pierced, to be punched with a hole puncher -- The face is a tragedy sharp realistic basis:
  12/85 נוקב:..נֻקַּב -- על פניו מדובר בטרגדיה בעלת בסיס ריאליסטי נוקב:*
 374. 13/85 to stipulate ; to quote (price) -- The face is a tragedy sharp realistic basis:
  13/85 נוקב:..נָקַב -- על פניו מדובר בטרגדיה בעלת בסיס ריאליסטי נוקב:*
 375. 14/85 to puncture, to pierce -- The face is a tragedy sharp realistic basis:
  14/85 נוקב:..נָקַב -- על פניו מדובר בטרגדיה בעלת בסיס ריאליסטי נוקב:*
 376. 15/85 deceased (noun or adjective) -- The play opens with Hamlet, son of the late King, our brother and son of the current king queen royal palace in Elsinore from university
  15/85 המנוח,..מָנוֹחַ -- המחזה נפתח כשהמלט, בנו של המלך המנוח,* אחינו של המלך הנוכחי ובן המלכה שב לארמון המלכות אלסינור מלימודיו באוניברסיטה
 377. 16/85 (literary) calm, serenity, peace ; (literary) resting place, refuge -- The play opens with Hamlet, son of the late King, our brother and son of the current king queen royal palace in Elsinore from university
  16/85 המנוח,..מָנוֹחַ -- המחזה נפתח כשהמלט, בנו של המלך המנוח,* אחינו של המלך הנוכחי ובן המלכה שב לארמון המלכות אלסינור מלימודיו באוניברסיטה
 378. 17/85 terminology -- The play opens with Hamlet, son of the late King, our brother and son of the current king queen royal palace in Elsinore from university
  17/85 המנוח,..מִנּוּחַ -- המחזה נפתח כשהמלט, בנו של המלך המנוח,* אחינו של המלך הנוכחי ובן המלכה שב לארמון המלכות אלסינור מלימודיו באוניברסיטה
 379. 18/85 rout, defeat, overthrow, downfall -- Fortinbras of Norway who wants to avenge the defeat
  18/85 תבוסת..תְּבוּסָה -- מלך נורבגיה פורטינברס הרוצה לנקום את תבוסת*
 380. 19/85 suitor, wooer, admirer -- Hamlet courting Ophelia
  19/85 מחזר אחרי..מְחַזֵּר -- המלט מחזר אחרי* אופליה
 381. 20/85 to court, to woo -- Hamlet courting Ophelia
  20/85 מחזר אחרי..חִזֵּר -- המלט מחזר אחרי* אופליה
 382. 21/85 to recycle -- Hamlet courting Ophelia
  21/85 מחזר אחרי..מִחְזֵר -- המלט מחזר אחרי* אופליה
 383. 22/85 reflector -- Hamlet courting Ophelia
  22/85 מחזר אחרי..מַחְזֵר -- המלט מחזר אחרי* אופליה
 384. 23/85 (chemistry) reductant, reducing agent -- Hamlet courting Ophelia
  23/85 מחזר אחרי..מְחַזֵּר -- המלט מחזר אחרי* אופליה
 385. 24/85 to be returned -- Hamlet courting Ophelia
  24/85 מחזר אחרי..הֻחְזַר -- המלט מחזר אחרי* אופליה
 386. 25/85 returned -- Hamlet courting Ophelia
  25/85 מחזר אחרי..מֻחְזָר -- המלט מחזר אחרי* אופליה
 387. 26/85 to be recycled -- Hamlet courting Ophelia
  26/85 מחזר אחרי..מֻחְזַר -- המלט מחזר אחרי* אופליה
 388. 27/85 sought-after, popular -- Hamlet courting Ophelia
  27/85 מחזר אחרי..מְחֻזָּר -- המלט מחזר אחרי* אופליה
 389. 28/85 to place, to position ; to place upright, to erect ; to get someone to their feet -- To hide the turmoil it puts Hamlet is mad over
  28/85 מעמיד..הֶעֱמִיד -- כדי להסתיר את סערת הנפש בה הוא נמצא מעמיד* המלט פני משוגע
 390. 29/85 durable -- To hide the turmoil it puts Hamlet is mad over
  29/85 מעמיד..עָמִיד -- כדי להסתיר את סערת הנפש בה הוא נמצא מעמיד* המלט פני משוגע
 391. 30/85 to research, to investigate, to follow -- And his uncle, the king sends Hamlet Polonius trace to find if madness is real or sham.
  30/85 להתחקות..הִתְחַקָּה -- ודודו המלך שולח את פולוניוס להתחקות* אחרי המלט כדי למצוא אם שגעונו הוא אמיתי או העמדת פנים.
 392. 31/85 mourning, sadness ; (Judaism) period of mourning -- Is concerned deep mourning of Hamlet
  31/85 מהאבל..אֵבֶל -- הוא מודאג מהאבל* הכבד של המלט
 393. 32/85 mourner ; grieving, mourning -- Is concerned deep mourning of Hamlet
  32/85 מהאבל..אָבֵל -- הוא מודאג מהאבל* הכבד של המלט
 394. 33/85 strange, unusual, weird, incomprehensible -- And bizarre behavior
  33/85 המשונה..מְשֻׁנֶּה -- והתנהגותו המשונה*
 395. 34/85 to be changed, to be altered, to be switched -- And bizarre behavior
  34/85 המשונה..שֻׁנָּה -- והתנהגותו המשונה*
 396. 35/85 credibility, reliability, trustworthiness -- Think of an idea to check the credibility of his father's ghost
  35/85 מהימנותה..מְהֵימָנוּת -- חושב על רעיון לבדוק את מהימנותה* של רוחו של אביו
 397. 36/85 being counted, being numbered -- Think of an idea to check the credibility of his father's ghost
  36/85 מהימנותה..הִמָּנוּת -- חושב על רעיון לבדוק את מהימנותה* של רוחו של אביו
 398. 37/85 to confess -- Confesses his crime
  37/85 מתוודה על פשעו..הִתְוַדָּה -- מתוודה על פשעו*
 399. 38/85 full ; to fulfill ; complete, whole ; plene (Hebrew spelling) ; (colloquial) satiated ; (colloquial) many -- When he realizes that killed Ophelia's father Polonius and Claudius is full of remorse
  38/85 מלא חרטה..מָלֵא -- כשהוא מבין שהרג את פולוניוס אביה של אופליה ולא את קלאודיוס הוא מלא חרטה*
 400. 39/85 to fill, to become full ; to complete ; to reach a certain age -- When he realizes that killed Ophelia's father Polonius and Claudius is full of remorse
  39/85 מלא חרטה..מָלֵא -- כשהוא מבין שהרג את פולוניוס אביה של אופליה ולא את קלאודיוס הוא מלא חרטה*
 401. 40/85 to fill ; to fulfill -- When he realizes that killed Ophelia's father Polonius and Claudius is full of remorse
  40/85 מלא חרטה..מִלֵּא -- כשהוא מבין שהרג את פולוניוס אביה של אופליה ולא את קלאודיוס הוא מלא חרטה*
 402. 41/85 filled, full ; fulfilled -- When he realizes that killed Ophelia's father Polonius and Claudius is full of remorse
  41/85 מלא חרטה..מֻלָּא -- כשהוא מבין שהרג את פולוניוס אביה של אופליה ולא את קלאודיוס הוא מלא חרטה*
 403. 42/85 no, not ; don't, isn't ; no matter ; ולא - if not, otherwise ; שלא - not ; שלא - without -- When he realizes that killed Ophelia's father Polonius and Claudius is full of remorse
  42/85 מלא חרטה..לֹא -- כשהוא מבין שהרג את פולוניוס אביה של אופליה ולא את קלאודיוס הוא מלא חרטה*
 404. 43/85 non-, un-, im-, in-, ir- (negative prefix) -- When he realizes that killed Ophelia's father Polonius and Claudius is full of remorse
  43/85 מלא חרטה..לֹא -- כשהוא מבין שהרג את פולוניוס אביה של אופליה ולא את קלאודיוס הוא מלא חרטה*
 405. 44/85 (literary) anger, wrath, ire -- Her brother Laertes returns from France outraged that the death of his father
  44/85 חימה..חֵמָה -- אחיה לארטס חוזר מצרפת מלא חימה* על מות אביו
 406. 45/85 mourning, sadness ; (Judaism) period of mourning -- Hamlet claims to love and grief for Ophelia grammar help help
  45/85 ואבלו..אֵבֶל -- המלט טוען לאהבתו ואבלו* על אופליה grammar help help
 407. 46/85 (flowery) to mourn -- Hamlet claims to love and grief for Ophelia grammar help help
  46/85 ואבלו..אָבַל -- המלט טוען לאהבתו ואבלו* על אופליה grammar help help
 408. 47/85 proverb, fable, allegory -- His last moments, accepts Laertes and Hamlet reveals Claudius's plan
  47/85 משלים..מָשָׁל -- ברגעיו האחרונים, לארטס משלים* עם המלט ומגלה לו את תוכניתו של קלאודיוס
 409. 48/85 to complete -- His last moments, accepts Laertes and Hamlet reveals Claudius's plan
  48/85 משלים..הִשְׁלִים -- ברגעיו האחרונים, לארטס משלים* עם המלט ומגלה לו את תוכניתו של קלאודיוס
 410. 49/85 to accept, to reconcile oneself to ; to make peace -- His last moments, accepts Laertes and Hamlet reveals Claudius's plan
  49/85 משלים..הִשְׁלִים -- ברגעיו האחרונים, לארטס משלים* עם המלט ומגלה לו את תוכניתו של קלאודיוס
 411. 50/85 complementary ; (syntax) complement (noun) -- His last moments, accepts Laertes and Hamlet reveals Claudius's plan
  50/85 משלים..מַשְׁלִים -- ברגעיו האחרונים, לארטס משלים* עם המלט ומגלה לו את תוכניתו של קלאודיוס
 412. 51/85 to delude, to deceive, to raise false hopes -- His last moments, accepts Laertes and Hamlet reveals Claudius's plan
  51/85 משלים..הִשְׁלָה -- ברגעיו האחרונים, לארטס משלים* עם המלט ומגלה לו את תוכניתו של קלאודיוס
 413. 52/85 to be deluded, to be deceived, to have false hopes raised -- His last moments, accepts Laertes and Hamlet reveals Claudius's plan
  52/85 משלים..הֻשְׁלָה -- ברגעיו האחרונים, לארטס משלים* עם המלט ומגלה לו את תוכניתו של קלאודיוס
 414. 53/85 shawl -- His last moments, accepts Laertes and Hamlet reveals Claudius's plan
  53/85 משלים..שָׁל -- ברגעיו האחרונים, לארטס משלים* עם המלט ומגלה לו את תוכניתו של קלאודיוס
 415. 54/85 (Aramaic) guy, person, (Australian) bloke, (British) chap -- Hamlet, the young desperate guy actually matures
  54/85 ברנש..בַּרְנָשׁ -- המלט,הצעיר הנואש, ברנש* מתבגר בעצם
 416. 55/85 adulterer ; נואפת - adulteress -- Adulterous mother with killer father
  55/85 נואפת עם..נוֹאֵף -- אימו נואפת עם* רוצח אביה
 417. 56/85 to commit adultery, to cuckold -- Adulterous mother with killer father
  56/85 נואפת עם..נָאַף -- אימו נואפת עם* רוצח אביה
 418. 57/85 screenplay ; scenario -- On the face of rampant script has been opening chapter
  57/85 התסריט..תַּסְרִיט -- על פניו התסריט* משתולל כבר בפרק הפתיחה
 419. 58/85 to leave behind -- If death chose me, I shall leave behind me hell
  58/85 אותיר..הוֹתִיר -- אם המוות בחר בי, אני אותיר* אחריי גיהינום
 420. 59/85 hell, Hades -- If death chose me, I shall leave behind me hell
  59/85 גיהינום..גֵּיהִנֹּם -- אם המוות בחר בי, אני אותיר אחריי גיהינום*
 421. 60/85 drug addict -- A young man, an ex-junkie, desperate life and love, visiting prostitutes, lonely and remote from the company.
  60/85 נרקומן..נַרְקוֹמָן -- בחור צעיר, נרקומן* לשעבר, נואש מהחיים ומאהבה, מבקר זונות, בודד ונידח מהחברה.
 422. 61/85 far-flung, distant, remote -- A young man, an ex-junkie, desperate life and love, visiting prostitutes, lonely and remote from the company.
  61/85 ונידח..נִדָּח -- בחור צעיר, נרקומן לשעבר, נואש מהחיים ומאהבה, מבקר זונות, בודד ונידח* מהחברה.
 423. 62/85 necessity, compulsion, urgency -- Again forced to kill "against his will", saves him at the last moment IMPORTANT SENTENCE
  62/85 כורחו..כֹּרַח -- ששוב נאלץ להרוג "בעל כורחו*", מציל אותו ברגע האחרון IMPORTANT SENTENCE
 424. 63/85 to heap up; to increase -- Not be brief recesses plot
  63/85 אכביר..הִכְבִּיר -- לא אכביר* בנבכי העלילה
 425. 64/85 dull, gloomy, dark ; sad, despondent, glum ; frightening, threatening, terrifying -- World is managed and supervised bleak measures of physical and mental control and absolute
  64/85 קודר..קוֹדֵר -- היא עולם קודר* המנוהל ומפוקח באמצעים של שליטה פיזית ומנטאלית ומוחלטת
 426. 65/85 to darken, to blacken ; to become gloomy, to become sad -- World is managed and supervised bleak measures of physical and mental control and absolute
  65/85 קודר..קָדַר -- היא עולם קודר* המנוהל ומפוקח באמצעים של שליטה פיזית ומנטאלית ומוחלטת
 427. 66/85 monitoring -- The phrase "Big Brother" has become a phrase that refers to the information under surveillance and constant monitoring by the authorities
  66/85 ולניטור..נִטּוּר -- הביטוי "האח הגדול" הפך מטבע לשון המתייחס למצב בו פרטים נתונים לפיקוח ולניטור* מתמידים מטעם השלטון
 428. 67/85 contradictory, inconsistent, opposing -- Secret police aimed to prevent citizens conceive of ideas that contradict the goals of the regime
  67/85 הסותרים..סוֹתֵר -- משטרה חשאית שמטרתה למנוע מאזרחי המדינה להעלות על דעתם רעיונות הסותרים* את מטרות המשטר
 429. 68/85 to contradict; to refute ; (chemistry) to neutralize, to counteract ; (literary, talmudic) to muss, to make untidy (hair) -- Secret police aimed to prevent citizens conceive of ideas that contradict the goals of the regime
  68/85 הסותרים..סָתַר -- משטרה חשאית שמטרתה למנוע מאזרחי המדינה להעלות על דעתם רעיונות הסותרים* את מטרות המשטר
 430. 69/85 chase, pursuit -- U.S. Constitution, which talks about freedom and the pursuit of happiness is one word
  69/85 המרדף..מִרְדָּף -- מהחוקה האמריקאית, המדברת על חופש ועל המרדף* אחר האושר, הינו מילה אחת
 431. 70/85 to sin, to transgress -- Parts numbers in praise of the party members following transgressed
  70/85 סרחו..סָרַח -- קטעים המספרים בשבחם של חברי מפלגה שלאחר מכן סרחו*
 432. 71/85 rest, break, recess ; easing, let-up, abatement -- Break between school
  71/85 להפוגה..הֲפוּגָה -- להפוגה* בין הלימודים
 433. 72/85 to be mentioned -- Or if the state has declared war on a neighboring country had to rewrite historical articles cited in this neighboring country which negatively
  72/85 תאוזכר..אֻזְכַּר -- או במקרה בו המדינה הכריזה מלחמה על מדינה שכנה היה עליו לשכתב כתבות היסטוריות כך שהמדינה השכנה תאוזכר* בהן בצורה שלילית
 434. 73/85 freedom, independence -- Freedom is slavery.
  73/85 חירות..חֵרוּת -- חירות* היא עבדות.
 435. 74/85 ignorance, lack of knowledge -- Ignorance is Strength
  74/85 בערות..בַּעֲרוּת -- בערות* היא כוח
 436. 75/85 burning -- Ignorance is Strength
  75/85 בערות..בְּעֵרָה -- בערות* היא כוח
 437. 76/85 wakefulness -- Ignorance is Strength
  76/85 בערות..עֵרוּת -- בערות* היא כוח
 438. 77/85 awake ; active, animated, enthusiastic ; alert, vigilant ; aware of, conscious of -- Ignorance is Strength
  77/85 בערות..עֵר -- בערות* היא כוח
 439. 78/85 nakedness, nudity ; genitalia ; (talmudic, Jewish law) forbidden sex partner ; ערוותו - its shame, its shamefulness -- Ignorance is Strength
  78/85 בערות..עֶרְוָה -- בערות* היא כוח
 440. 79/85 (flowery) throne, chair -- The first plot line focuses on the history of stately homes submerged in a civil war for the Iron Throne of the Seven Kingdoms
  79/85 כס..כֵּס -- קו העלילה הראשון מתמקד בקורות בתי אצולה השקועים במלחמת אזרחים על כס* הברזל של שבע הממלכות
 441. 80/85 inspiration ; induction -- For example, inspire families rivalry between Stark and Bannister, pumped wars Roses
  80/85 השראה..הַשְׁרָאָה -- לדוגמה, השראה* ליריבות בין משפחות סטארק ולאניסטר, שאובה ממלחמות השושנים
 442. 81/85 to stay, to spend (an hour, day, week) ; (literary) to be delayed, to be late, to tarry -- And Aisriz to Taragarein staying in exile after his father was deposed throne
  81/85 שוהה..שָׁהָה -- וייסריז לבית טארגאריין שוהה* בגלות, לאחר שאביו הודח מכס המלכות
 443. 82/85 Jewish diaspora -- And Aisriz to Taragarein staying in exile after his father was deposed throne
  82/85 בגלות..גלות (יהדות) -- וייסריז לבית טארגאריין שוהה בגלות*, לאחר שאביו הודח מכס המלכות
 444. 83/85 exile ; גלויות - exiled communities, Diaspora communities ; הגלות - the Diaspora -- And Aisriz to Taragarein staying in exile after his father was deposed throne
  83/85 בגלות..גָּלוּת -- וייסריז לבית טארגאריין שוהה בגלות*, לאחר שאביו הודח מכס המלכות
 445. 84/85 small ball, small sphere, knob ; marble (game of marbles) -- And Aisriz to Taragarein staying in exile after his father was deposed throne
  84/85 בגלות..גֻּלָּה -- וייסריז לבית טארגאריין שוהה בגלות*, לאחר שאביו הודח מכס המלכות
 446. 85/85 embittered -- Many of them disgruntled graduates of other companies
  85/85 ממורמרים..מְמֻרְמָר -- הרבה מהם בוגרים ממורמרים* של חברות אחרות
 447. 1/43 strong st --
  1/43 08212013_43Cards_ strong st articles_ jsv jsv jsv jsv --
 448. 2/43 articles --
  2/43 41507 --
 449. 3/43 articles --
  3/43 איתני --
 450. 4/43 strong, stable ; steadfastly, strongly (as adverb) -- Struggle embodies meaning the struggle between mankind and the forces of nature, the struggle of the writer Hemingway himself revival of his works and continued existence.
  4/43 איתני..אֵיתָן תואר -- המאבק מגלם במשמעותו את המאבק בין המין האנושי לבין איתני* הטבע, את המאבק של הסופר המינגוויי עצמו בתחיית יצירותיו והמשך קיומן.
 451. 5/43 Tehiya -- Struggle embodies meaning the struggle between mankind and the forces of nature, the struggle of the writer Hemingway himself revival of his works and continued existence.
  5/43 בתחיית..התחיה -- המאבק מגלם במשמעותו את המאבק בין המין האנושי לבין איתני הטבע, את המאבק של הסופר המינגוויי עצמו בתחיית* יצירותיו והמשך קיומן.
 452. 6/43 rejuvenation, revival, resurrection ; reincarnation, rebirth -- Struggle embodies meaning the struggle between mankind and the forces of nature, the struggle of the writer Hemingway himself revival of his works and continued existence.
  6/43 בתחיית..תְּחִיָּה שֵם נ' -- המאבק מגלם במשמעותו את המאבק בין המין האנושי לבין איתני הטבע, את המאבק של הסופר המינגוויי עצמו בתחיית* יצירותיו והמשך קיומן.
 453. 7/43 level, layer, stratum ; echelon -- Seemingly simple plot, but little stories that make it create tension and contribute to interest and dimension of significance in the plot.
  7/43 ולרובד..רֹבֶד שֵם ז' -- לכאורה העלילה פשוטה, אולם סיפורים קטנים המרכיבים אותה יוצרים מתח ותורמים לעניין ולרובד* של המשמעויות בעלילה.
 454. 8/43 fishing rod -- When catching a huge marlin was caught, he struggled to keep it
  8/43 בחכתו..חַכָּה שֵם נ' -- כאשר בחכתו* נתפס דג חנית ענק, הוא נאבק לשמור עליו
 455. 9/43 existence ; fulfillment, execution (of a plan, promise) ; maintenance, sustenance, subsistence ; observance (of a law, tradition, ritual) ; (law) approval, validation, ratification -- The struggle of the writer Hemingway himself resurrection works and continued existence
  9/43 קיומן..קִיּוּם שֵם ז' -- את המאבק של הסופר המינגוויי עצמו בתחיית יצירותיו והמשך קיומן*
 456. 10/43 insight, comprehension -- All articles written about him, each with his special insights.
  10/43 התובנות..תּוֹבָנָה שֵם נ' -- כולם כתבו עליו מאמרים, כל אחד עם התובנות* המיוחדות שלו.
 457. 11/43 to explore ; to seek ; (biblical) to spy -- As hunting for its truth to be sure that they are right
  11/43 שתר..תָּר פ' קל -- כאדם שתר* אחר האמת על מנת להיות בטוח שהצדק עימו
 458. 12/43 to be sharpened ; to become clearer ; to become sharper, to become more intense -- Hesitancy in the face of this tapering of Laertes,
  12/43 מתחדדת..הִתְחַדֵּד פ' התפעל -- הססנות זו מתחדדת* לנוכח ההחלטיות של לארטס,
 459. 13/43 vacillation, hesitancy, irresolution -- Hesitancy in the face of this tapering of Laertes,
  13/43 הססנות..הַסְסָנוּת שֵם נ' -- הססנות* זו מתחדדת לנוכח ההחלטיות של לארטס,
 460. 14/43 of, belonging to ; made of ; by ; for ; שלי - mine, my ; שלך, שלכם, שלכן - yours, your ; שלו - his, its ; שלה - hers, her, its ; שלנו - ours, our ; שלהם, שלהן - theirs, their -- Now (1848) the authors believe that the time is ripe for victory
  14/43 בשלה..שֶׁל -- עתה (1848) סבורים הכותבים כי בשלה* השעה לניצחונה
 461. 15/43 because of, as a result of, on account of -- Now (1848) the authors believe that the time is ripe for victory
  15/43 בשלה..בְּשֶׁל מילת יחס -- עתה (1848) סבורים הכותבים כי בשלה* השעה לניצחונה
 462. 16/43 ripe ; mature ; ready, prepared, fit -- Now (1848) the authors believe that the time is ripe for victory
  16/43 בשלה..בָּשֵׁל תואר -- עתה (1848) סבורים הכותבים כי בשלה* השעה לניצחונה
 463. 17/43 to ripen, to mature -- Now (1848) the authors believe that the time is ripe for victory
  17/43 בשלה..בָּשַׁל פ' קל -- עתה (1848) סבורים הכותבים כי בשלה* השעה לניצחונה
 464. 18/43 to cook ; (slang) to concoct, to cook up ; (slang) to edit, to alter, to cook (film, tape) -- Now (1848) the authors believe that the time is ripe for victory
  18/43 בשלה..בִּשֵּׁל פ' פיעל -- עתה (1848) סבורים הכותבים כי בשלה* השעה לניצחונה
 465. 19/43 to be cooked -- Now (1848) the authors believe that the time is ripe for victory
  19/43 בשלה..בֻּשַּׁל פ' פועל -- עתה (1848) סבורים הכותבים כי בשלה* השעה לניצחונה
 466. 20/43 to shed, to slough off -- Now (1848) the authors believe that the time is ripe for victory
  20/43 בשלה..נָשַׁל פ' קל -- עתה (1848) סבורים הכותבים כי בשלה* השעה לניצחונה
 467. 21/43 to destroy, to demolish -- She destroyed the feudal relations
  21/43 החריבה..הֶחְרִיב פ' הפעיל -- היא החריבה* את היחסים הפיאודליים
 468. 22/43 to shatter, to break, to smash -- When she shatters the way that the segregation
  22/43 מנתצת..נִתֵּץ פ' פיעל -- כשהיא מנתצת* אגב כך את ההתבדלות
 469. 23/43 shattered, broken, destroyed -- When she shatters the way that the segregation
  23/43 מנתצת..מְנֻתָּץ תואר -- כשהיא מנתצת* אגב כך את ההתבדלות
 470. 24/43 to be shatter, to be broken, to be smashed -- When she shatters the way that the segregation
  24/43 מנתצת..נֻתַּץ פ' פועל -- כשהיא מנתצת* אגב כך את ההתבדלות
 471. 25/43 to impoverish -- How to utilize the resources so as not to ruin the country and how to reduce overall costs
  25/43 לרושש..רוֹשֵׁשׁ פ' פיעל -- כיצד לנצל את המשאבים כדי לא לרושש* את המדינה ואיך לצמצם עלויות כלליות
 472. 26/43 (literary) escape, flight, refuge -- Describes the problematic clashes directly, and how to beat them when there is no alternative
  26/43 מנוס..מָנוֹס שֵם ז' -- מתאר את הבעיתיות בהיתקלויות ישירות, ואיך לנצח בהן כאשר אין מנוס*
 473. 27/43 grudge, jealousy, bitterness -- Heart bears a deep resentment for the aristocrats Awrmond
  27/43 טינה..טִינָה שֵם נ' -- הנושאת בלבה טינה* עמוקה לכל בית אוורמונד האריסטוקרטים
 474. 28/43 farmer, peasant -- Farmers
  28/43 האיכרים..אִכָּר שֵם -- האיכרים*
 475. 29/43 suburb -- San Antoine, a suburb of Paris, wine barrel split and spilled to the ground.
  29/43 פרוור..פַּרְוָר שֵם ז' -- בסן אנטואן, פרוור* בפריז, נבקעת חבית יין ותוכנה נשפך ארצה.
 476. 30/43 suburbanization -- San Antoine, a suburb of Paris, wine barrel split and spilled to the ground.
  30/43 פרוור..פִּרְווּר שֵם ז' -- בסן אנטואן, פרוור* בפריז, נבקעת חבית יין ותוכנה נשפך ארצה.
 477. 31/43 barrel, cask, drum ; (slang) very fat person -- San Antoine, a suburb of Paris, wine barrel split and spilled to the ground.
  31/43 חבית..חָבִית שֵם נ' -- בסן אנטואן, פרוור בפריז, נבקעת חבית* יין ותוכנה נשפך ארצה.
 478. 32/43 disgust, abhorrence -- Look in disgust at the people humiliating themselves for some wine.
  32/43 בתיעוב..תִּעוּב שֵם ז' -- מסתכל בתיעוב* על האנשים המשפילים עצמם עבור מעט יין.
 479. 33/43 Crime -- Sentenced London Criminal Court, Old Bailey, for espionage.
  33/43 בעוון..עבירה -- נשפט בבית הדין הפלילי בלונדון, האולד ביילי, בעוון* ריגול.
 480. 34/43 sin, transgression ; (criminal law) misdemeanor -- Sentenced London Criminal Court, Old Bailey, for espionage.
  34/43 בעוון..עָווֹן שֵם ז' -- נשפט בבית הדין הפלילי בלונדון, האולד ביילי, בעוון* ריגול.
 481. 35/43 to rise, to ascend ; to increase -- Respect of fear and slavery, my friend, "observed the Marquis," will keep the dogs obey boating, as this ceiling hides the sky
  35/43 הרקיע..הִרְקִיעַ פ' הפעיל -- הכבוד של פחד ושעבוד, ידידי," העיר המרקיז, "יגרום לכלבים להמשיך לציית לשוט, כפי שתקרה זו, מסתירה את הרקיע*
 482. 36/43 (flowery) heavens, firmament -- Respect of fear and slavery, my friend, "observed the Marquis," will keep the dogs obey boating, as this ceiling hides the sky
  36/43 הרקיע..רָקִיעַ שֵם ז' -- הכבוד של פחד ושעבוד, ידידי," העיר המרקיז, "יגרום לכלבים להמשיך לציית לשוט, כפי שתקרה זו, מסתירה את הרקיע*
 483. 37/43 to remark, to comment -- Respect of fear and slavery, my friend, "observed the Marquis," will keep the dogs obey boating, as this ceiling hides the sky
  37/43 העיר..הֵעִיר פ' הפעיל -- הכבוד של פחד ושעבוד, ידידי," העיר* המרקיז, "יגרום לכלבים להמשיך לציית לשוט, כפי שתקרה זו, מסתירה את הרקיע
 484. 38/43 to wake (someone up) -- Respect of fear and slavery, my friend, "observed the Marquis," will keep the dogs obey boating, as this ceiling hides the sky
  38/43 העיר..הֵעִיר פ' הפעיל -- הכבוד של פחד ושעבוד, ידידי," העיר* המרקיז, "יגרום לכלבים להמשיך לציית לשוט, כפי שתקרה זו, מסתירה את הרקיע
 485. 39/43 city, metropolis ; town ; העיר - (slang) downtown ; העירה - (slang) downtown -- Respect of fear and slavery, my friend, "observed the Marquis," will keep the dogs obey boating, as this ceiling hides the sky
  39/43 העיר..עִיר שֵם נ' -- הכבוד של פחד ושעבוד, ידידי," העיר* המרקיז, "יגרום לכלבים להמשיך לציית לשוט, כפי שתקרה זו, מסתירה את הרקיע
 486. 40/43 donkey foal -- Respect of fear and slavery, my friend, "observed the Marquis," will keep the dogs obey boating, as this ceiling hides the sky
  40/43 העיר..עַיִר שֵם ז' -- הכבוד של פחד ושעבוד, ידידי," העיר* המרקיז, "יגרום לכלבים להמשיך לציית לשוט, כפי שתקרה זו, מסתירה את הרקיע
 487. 41/43 restraint, moderation ; restraining -- Knesset restraint law called "Law of Governance
  41/43 ריסון..רִסּוּן שֵם ז' -- חוק ריסון* הכנסת המכונה "חוק המשילות
 488. 42/43 busy, occupied -- Where he is busy to the neck
  42/43 טרוד..טָרוּד תואר -- שבו הוא טרוד* עד צוואר
 489. 43/43 inferno, scene of horror ; hell -- Is placed car bombs outside mosques
  43/43 תופת..תֹּפֶת שֵם ז' -- מדובר במכוניות תופת* שהוצבו ליד המסגדים
 490. 1/64 backwardne --
  1/64 08262013_64Cards_ backwardne articles_ jsv jsv jsv jsv --
 491. 2/64 articles --
  2/64 41512 --
 492. 3/64 articles --
  3/64 פיגור --
 493. 4/64 backwardness ; arrears ; delay -- Delegation sought to teach the Czechs how to integrate people with mental retardation in the community
  4/64 פיגור..פִּגּוּר שֵם ז' -- המשלחת הישראלית ביקשה ללמד את הצ'כים איך משלבים אנשים עם פיגור* בקהילה
 494. 5/64 neglected ; derelict, dilapidated -- East remote and neglected Jewish state
  5/64 והמוזנח,..מֻזְנָח תואר -- במזרח הנידח והמוזנח,* מדינת לאום יהודית
 495. 6/64 to be neglected -- East remote and neglected Jewish state
  6/64 והמוזנח,..הֻזְנַח פ' הופעל -- במזרח הנידח והמוזנח,* מדינת לאום יהודית
 496. 7/64 far-flung, distant, remote --  Remote
  7/64 הנידח..נִדָּח תואר -- הנידח*
 497. 8/64 caravan, train, procession ; convoy -- Earlier suffered convoy traveled inspection team snipers on the way to the chemical weapons were used.
  8/64 השיירה..שַׁיָּרָה שֵם נ' -- מוקדם יותר ספגה השיירה* בה נסע צוות הפקחים אש צלפים בדרכה לאתר בו בוצע שימוש בנשק כימי.
 498. 9/64 buffer zone -- In the buffer zone
  9/64 באזור החיץ..אֵזוֹר חַיִץ -- באזור החיץ*
 499. 10/64 resident of a new housing complex -- Lodge inspectors upscale neighborhood in Damascus.
  10/64 משתכנים..מִשְׁתַּכֵּן שֵם -- משתכנים* הפקחים בשכונה יוקרתית בדמשק.
 500. 11/64 to settle, to reside -- Lodge inspectors upscale neighborhood in Damascus.
  11/64 משתכנים..הִשְׁתַּכֵּן פ' התפעל -- משתכנים* הפקחים בשכונה יוקרתית בדמשק.
 501. 12/64 contents ; gist, substance ; list of contents (book) -- Lodge inspectors upscale neighborhood in Damascus.
  12/64 משתכנים..תֹּכֶן שֵם ז' -- משתכנים* הפקחים בשכונה יוקרתית בדמשק.
 502. 13/64 (technology, engineering) design -- Lodge inspectors upscale neighborhood in Damascus.
  13/64 משתכנים..תֶּכֶן שֵם ז' -- משתכנים* הפקחים בשכונה יוקרתית בדמשק.
 503. 14/64 screenplay ; scenario -- Script
  14/64 התסריט..תַּסְרִיט שֵם ז' -- התסריט*
 504. 15/64 to be sweetened ; to have one's sentence mitigated -- First, his client suffered the death penalty for "spreading corruption," but the sentence was commuted to life imprisonment.
  15/64 הומתק..הֻמְתַּק פ' הופעל -- תחילה ספג מרשו עונש מוות על "הפצת שחיתות", אולם גזר הדין הומתק* למאסר עולם.
 505. 16/64 corruption, immorality -- First, his client suffered the death penalty for "spreading corruption," but the sentence was commuted to life imprisonment.
  16/64 שחיתות..שְׁחִיתוּת שֵם נ' -- תחילה ספג מרשו עונש מוות על "הפצת שחיתות*", אולם גזר הדין הומתק למאסר עולם.
 506. 17/64 to bear fruit ; to yield (a profit) ; to produce (results) -- Diplomatic pressure on Syria is not borne fruit and that the UK is considering the additional options available to it
  17/64 הניב פירות..הֵנִיב פ' הפעיל -- הלחץ הדיפלומטי על סוריה לא הניב פירות* וכי בריטניה שוקלת את האפשרויות הנוספות שעומדות בפניה
 507. 18/64 saying, idiom ; dialect -- Diplomatic pressure on Syria is not borne fruit and that the UK is considering the additional options available to it
  18/64 הניב פירות..נִיב שֵם ז' -- הלחץ הדיפלומטי על סוריה לא הניב פירות* וכי בריטניה שוקלת את האפשרויות הנוספות שעומדות בפניה
 508. 19/64 eyetooth, canine, fang -- Diplomatic pressure on Syria is not borne fruit and that the UK is considering the additional options available to it
  19/64 הניב פירות..נִיב שֵם ז' -- הלחץ הדיפלומטי על סוריה לא הניב פירות* וכי בריטניה שוקלת את האפשרויות הנוספות שעומדות בפניה
 509. 20/64 restraint -- Show restraint
  20/64 איפוק..אִפּוּק שֵם ז' -- להפגין איפוק*
 510. 21/64 coordinated, matched -- Coordinated international response to Syria
  21/64 מתואמת..מְתֹאָם תואר -- לתגובה בינלאומית מתואמת* בסוריה
 511. 22/64 to be coordinated, to be synchronized -- Coordinated international response to Syria
  22/64 מתואמת..תֹּאַם פ' פועל -- לתגובה בינלאומית מתואמת* בסוריה
 512. 23/64 corresponding, matching -- Coordinated international response to Syria
  23/64 מתואמת..תּוֹאֵם תואר -- לתגובה בינלאומית מתואמת* בסוריה
 513. 24/64 concealing -- U.S. official who requested anonymity
  24/64 בעילום..עִלּוּם שֵם ז' -- בכיר אמריקאי שביקש להישאר בעילום* שם
 514. 25/64 to resemble ; (flowery) to seem, to appear -- Mosul armed checkpoints set up dummy, kidnapped five soldiers and shot them to death
  25/64 דמה..דָּמָה פ' קל -- במוסול הציבו חמושים מחסומי דמה*, חטפו חמישה חיילים וירו בהם למוות
 515. 26/64 dummy -- Mosul armed checkpoints set up dummy, kidnapped five soldiers and shot them to death
  26/64 דמה..דֶּמֶה -- במוסול הציבו חמושים מחסומי דמה*, חטפו חמישה חיילים וירו בהם למוות
 516. 27/64 to imagine ; to conceptualize, to visualize ; to compare -- Mosul armed checkpoints set up dummy, kidnapped five soldiers and shot them to death
  27/64 דמה..דִּמָּה פ' פיעל -- במוסול הציבו חמושים מחסומי דמה*, חטפו חמישה חיילים וירו בהם למוות
 517. 28/64 blood ; life, existence ; (colloquial) courage, grit, "guts" ; בדמו - in one's blood, part of one ; דמים - blood sample ; דמים - (literary) lifeblood, gore -- Mosul armed checkpoints set up dummy, kidnapped five soldiers and shot them to death
  28/64 דמה..דָּם שֵם ז' -- במוסול הציבו חמושים מחסומי דמה*, חטפו חמישה חיילים וירו בהם למוות
 518. 29/64 to be affiliated, to be incorporated, to be annexed -- Affiliates
  29/64 המסונפות..סֻנַּף פ' פועל -- המסונפות*
 519. 30/64 to move (an object), to transfer, to toss, to throw, to shake ; (Jewish law) to carry -- Such a step would be "staggering implications" of the security situation in the Middle East.
  30/64 מטלטלות..טִלְטֵל פ' פיעל -- לצעד שכזה יהיו "השלכות מטלטלות*" על המצב הביטחוני במזרח התיכון.
 520. 31/64 flinging, shaking, hurling -- Such a step would be "staggering implications" of the security situation in the Middle East.
  31/64 מטלטלות..טַלְטֵלָה שֵם נ' -- לצעד שכזה יהיו "השלכות מטלטלות*" על המצב הביטחוני במזרח התיכון.
 521. 32/64 to wander ; to be tossed from side to side ; (Jewish law) to be carried -- Such a step would be "staggering implications" of the security situation in the Middle East.
  32/64 מטלטלות..הִטַּלְטֵל פ' התפעל -- לצעד שכזה יהיו "השלכות מטלטלות*" על המצב הביטחוני במזרח התיכון.
 522. 33/64 portable -- Such a step would be "staggering implications" of the security situation in the Middle East.
  33/64 מטלטלות..מִטַּלְטֵל תואר -- לצעד שכזה יהיו "השלכות מטלטלות*" על המצב הביטחוני במזרח התיכון.
 523. 34/64 to be moved (an object), to be transferred, to be flung, to be thrown, to be shaken -- Such a step would be "staggering implications" of the security situation in the Middle East.
  34/64 מטלטלות..טֻלְטַל פ' פועל -- לצעד שכזה יהיו "השלכות מטלטלות*" על המצב הביטחוני במזרח התיכון.
 524. 35/64 portable, mobile -- Such a step would be "staggering implications" of the security situation in the Middle East.
  35/64 מטלטלות..מְטֻלְטָל תואר -- לצעד שכזה יהיו "השלכות מטלטלות*" על המצב הביטחוני במזרח התיכון.
 525. 36/64 mediation, arbitration ; (business, trade) brokerage, negotiation -- Resume mediation efforts between Tehran and Washington
  36/64 התיווך..תִּוּוּךְ שֵם ז' -- לחדש את מאמצי התיווך* בין טהראן לבין וושינגטון
 526. 37/64 to break, to breach (promise, agreement) ; to rend, to sever, to interrupt -- Hezbollah also violates the UN
  37/64 מפר..הֵפֵר פ' הפעיל -- חיזבאללה גם מפר* את החלטת האו״ם
 527. 38/64 bovine, bull -- Hezbollah also violates the UN
  38/64 מפר..פַּר שֵם ז' -- חיזבאללה גם מפר* את החלטת האו״ם
 528. 39/64 para- -- Hezbollah also violates the UN
  39/64 מפר..פָּרָ תחילית -- חיזבאללה גם מפר* את החלטת האו״ם
 529. 40/64 Command (computing) -- And rockets which are planned to be launched at Israel on command
  40/64 פקודה..פקודה (מחשב) -- ורקטות אשר מתוכננים להיות משוגרים לעבר ישראל ביום פקודה*
 530. 41/64 במחשבים, פקודה היא הוראה למחשב לבצע פעולה מסוימת. למושג זה יש משמעויות אחדות, ספציפיות יותר. פקודת מכונה לבו של המחשב הוא המעבד, המבצע רצף של פקודות מכונה (instruction) הניתנות לו… לפקודות המכונה מבנה פשוט למדי, הכולל את קוד הפקודה (האופרטור), ואת כתובת הנתונים שעליהם פועלת פקודה זו (האופרנדים). אוסף כל פקודות המכונה של מעבד מסוים הוא סט הפקודות שלו... -- And rockets which are planned to be launched at Israel on command
  41/64 פקודה..Command (computing) -- ורקטות אשר מתוכננים להיות משוגרים לעבר ישראל ביום פקודה*
 531. 42/64 order, directive, command -- And rockets which are planned to be launched at Israel on command
  42/64 פקודה..פְּקֻדָּה שֵם נ' -- ורקטות אשר מתוכננים להיות משוגרים לעבר ישראל ביום פקודה*
 532. 43/64 (military, police) subordinate -- And rockets which are planned to be launched at Israel on command
  43/64 פקודה..פָּקוּד שֵם -- ורקטות אשר מתוכננים להיות משוגרים לעבר ישראל ביום פקודה*
 533. 44/64 (military) command, authority -- And rockets which are planned to be launched at Israel on command
  44/64 פקודה..פִּקּוּד שֵם ז' -- ורקטות אשר מתוכננים להיות משוגרים לעבר ישראל ביום פקודה*
 534. 45/64 (flowery) to work, to labor, to strive -- Syrian official media reported that the parties are now working on determining the exact date of the audit
  45/64 עמלים..עָמַל פ' קל -- התקשורת הרשמית בסוריה דיווחה כי הצדדים עמלים* כעת על קביעת מועד מדויק לביקורת
 535. 46/64 to blow, to exhale ; to play (a wind instrument) -- Prepared at the Capulet Capulet ball greater than
  46/64 לנשף..נָשַׁף פ' קל -- בבית קפולט התכוננו לנשף* גדול שערך קפולט
 536. 47/64 ball, party, reception -- Prepared at the Capulet Capulet ball greater than
  47/64 לנשף..נֶשֶׁף שֵם ז' -- בבית קפולט התכוננו לנשף* גדול שערך קפולט
 537. 48/64 sworn, habitual ; eccentric -- Although the Montague family, being sworn enemies of the Capulets, are not invited, Romeo decides to sneak into the party dressed as the hope he would meet a girl he liked named Roslyn
  48/64 המושבעים..מֻשְׁבָּע תואר -- על אף כי בני משפחת מונטגיו, בהיותם אויביה המושבעים* של משפחת קפולט, אינם מוזמנים, מחליט רומאו להתגנב אל המסיבה כשהוא מחופש, בתקווה שיפגוש שם נערה שאהב בשם רוזלין
 538. 49/64 juror -- Although the Montague family, being sworn enemies of the Capulets, are not invited, Romeo decides to sneak into the party dressed as the hope he would meet a girl he liked named Roslyn
  49/64 המושבעים..מֻשְׁבָּע שֵם -- על אף כי בני משפחת מונטגיו, בהיותם אויביה המושבעים* של משפחת קפולט, אינם מוזמנים, מחליט רומאו להתגנב אל המסיבה כשהוא מחופש, בתקווה שיפגוש שם נערה שאהב בשם רוזלין
 539. 50/64 to be sworn in, to have an oath administered -- Although the Montague family, being sworn enemies of the Capulets, are not invited, Romeo decides to sneak into the party dressed as the hope he would meet a girl he liked named Roslyn
  50/64 המושבעים..הֻשְׁבַּע פ' הופעל -- על אף כי בני משפחת מונטגיו, בהיותם אויביה המושבעים* של משפחת קפולט, אינם מוזמנים, מחליט רומאו להתגנב אל המסיבה כשהוא מחופש, בתקווה שיפגוש שם נערה שאהב בשם רוזלין
 540. 51/64 (rare form) to be satiated, to be satisfied -- Although the Montague family, being sworn enemies of the Capulets, are not invited, Romeo decides to sneak into the party dressed as the hope he would meet a girl he liked named Roslyn
  51/64 המושבעים..הֻשְׂבַּע פ' הופעל -- על אף כי בני משפחת מונטגיו, בהיותם אויביה המושבעים* של משפחת קפולט, אינם מוזמנים, מחליט רומאו להתגנב אל המסיבה כשהוא מחופש, בתקווה שיפגוש שם נערה שאהב בשם רוזלין
 541. 52/64 to steal into, to sneak into -- Although the Montague family, being sworn enemies of the Capulets, are not invited, Romeo decides to sneak into the party dressed as the hope he would meet a girl he liked named Roslyn
  52/64 להתגנב..הִתְגַּנֵּב פ' התפעל -- על אף כי בני משפחת מונטגיו, בהיותם אויביה המושבעים של משפחת קפולט, אינם מוזמנים, מחליט רומאו להתגנב* אל המסיבה כשהוא מחופש, בתקווה שיפגוש שם נערה שאהב בשם רוזלין
 542. 53/64 barricade -- The two slipped out there got to know each other, and only then realized that actually they are on opposite sides, and that their families are enemies unfinished
  53/64 המתרס..מִתְרָס שֵם ז' -- השניים חמקו החוצה שם התוודעו אחד לשנייה, ורק אז נוכחו לדעת כי בעצם הם עומדים משני צדי המתרס*, וכי משפחותיהם הן אויבות גמורות
 543. 54/64 vow, oath, promise ; (ancient Jewish ritual) type of sacrifice -- The two exchanged vows and swore to marry each other the next day, the priest's cell Lorenzo
  54/64 נדרים..נֶדֶר שֵם ז' -- השניים החליפו נדרים* ונשבעו להינשא זה לזה למחרת, בתאו של הכומר לורנצו
 544. 55/64 to go southward -- The two exchanged vows and swore to marry each other the next day, the priest's cell Lorenzo
  55/64 נדרים..הִדְרִים פ' הפעיל -- השניים החליפו נדרים* ונשבעו להינשא זה לזה למחרת, בתאו של הכומר לורנצו
 545. 56/64 to dissuade -- The father tried to dissuade him from the idea at first, but after realizing that the marriage of the two lies the power to end the longstanding conflict between the two families agreed to help the two
  56/64 להניאו..הֵנִיא פ' הפעיל -- האב ניסה תחילה להניאו* מן הרעיון, אך לאחר שהבין כי בנישואי השניים טמון הכוח לשים קץ לסכסוך ארוך השנים בין שתי המשפחות, הסכים לסייע לשניים
 546. 57/64 coward adjective פַּחְדָן, מוּג לֵב --
  57/64 Submit..תוצאות תרגום עבור: COWARD --
 547. 58/64 (literary) anger, wrath, ire -- Hearing the refusal of Juliet, her father's anger rose and he slapped her and threatened her out of the inheritance if she refuses to marry Paris
  58/64 חמתו..חֵמָה שֵם נ' -- בשומעו את סירובה של יוליה, עלתה חמתו* של אביה והוא סטר לה ואיים לנשל אותה מן הירושה אם תסרב להתחתן עם פאריס
 548. 59/64 (literary) gourd (vessel) -- Hearing the refusal of Juliet, her father's anger rose and he slapped her and threatened her out of the inheritance if she refuses to marry Paris
  59/64 חמתו..חֵמֶת שֵם נ' -- בשומעו את סירובה של יוליה, עלתה חמתו* של אביה והוא סטר לה ואיים לנשל אותה מן הירושה אם תסרב להתחתן עם פאריס
 549. 60/64 to banish, to expel, to disinherit -- Hearing the refusal of Juliet, her father's anger rose and he slapped her and threatened her out of the inheritance if she refuses to marry Paris
  60/64 לנשל..נִשֵּׁל פ' פיעל -- בשומעו את סירובה של יוליה, עלתה חמתו של אביה והוא סטר לה ואיים לנשל* אותה מן הירושה אם תסרב להתחתן עם פאריס
 550. 61/64 to shed, to slough off -- Hearing the refusal of Juliet, her father's anger rose and he slapped her and threatened her out of the inheritance if she refuses to marry Paris
  61/64 לנשל..נָשַׁל פ' קל -- בשומעו את סירובה של יוליה, עלתה חמתו של אביה והוא סטר לה ואיים לנשל* אותה מן הירושה אם תסרב להתחתן עם פאריס
 551. 62/64 (zoology) slough -- Hearing the refusal of Juliet, her father's anger rose and he slapped her and threatened her out of the inheritance if she refuses to marry Paris
  62/64 לנשל..נֶשֶׁל שֵם ז' -- בשומעו את סירובה של יוליה, עלתה חמתו של אביה והוא סטר לה ואיים לנשל* אותה מן הירושה אם תסרב להתחתן עם פאריס
 552. 63/64 dagger, stiletto, poniard, dirk -- She took a knife and placed it beside her, she could kill herself if the parent's plan will fail.
  63/64 פגיון..פִּגְיוֹן שֵם ז' -- היא לקחה פגיון* והניחה אותו לצדה, כדי שתוכל להתאבד במידה ותוכניתו של האב תיכשל.
 553. 64/64 difficulties in making a decision, misgivings -- After a little hesitation, her love for Rome overcame her and she swallowed the liquid
  64/64 לבטים..לְבָטִים שֵם ז"ר -- לאחר לבטים* קטנים, אהבתה לרומאו גברה עליה והיא בלעה את הנוזל
 554. 1/83 decisive --
  1/83 08272013_83Cards_ decisive articles_ jsv jsv jsv jsv --
 555. 2/83 articles --
  2/83 41513 --
 556. 3/83 articles --
  3/83 נחרצים --
 557. 4/83 decisive, final, firm (decision, opinion) -- Note that the Power's words made things more forceful foreign minister yesterday, John Kerry, in his speech, Assad and impose the full responsibility chemical attack
  4/83 ..נֶחְרָץ תואר -- יצויין כי דבריה של פאואר נחרצים* יותר מהדברים שהשמיע אמש שר החוץ, ג'ון קרי, בנאומו, והם מטילים על אסד את האחריות המלאה למתקפה הכימית
 558. 5/83 to be decided, to be decreed -- Note that the Power's words made things more forceful foreign minister yesterday, John Kerry, in his speech, Assad and impose the full responsibility chemical attack
  5/83 ..נֶחְרַץ פ' נפעל -- יצויין כי דבריה של פאואר נחרצים* יותר מהדברים שהשמיע אמש שר החוץ, ג'ון קרי, בנאומו, והם מטילים על אסד את האחריות המלאה למתקפה הכימית
 559. 6/83 to be grooved, to be notched, to be slit -- Note that the Power's words made things more forceful foreign minister yesterday, John Kerry, in his speech, Assad and impose the full responsibility chemical attack
  6/83 ..נֶחְרַץ פ' נפעל -- יצויין כי דבריה של פאואר נחרצים* יותר מהדברים שהשמיע אמש שר החוץ, ג'ון קרי, בנאומו, והם מטילים על אסד את האחריות המלאה למתקפה הכימית
 560. 7/83 (carpentry, metalwork) file ; nail file ; filing, smoothing -- Prepared in her room with her nanny and her mother explained to her daughter reached the age where she has been ready for marriage and urged her to consider taking her as a young man named Paris.
  7/83 ומפצירה..פְּצִירָה שֵם נ' -- התכוננה בחדרה עם המטפלת שלה ועם אמה, שהסבירה לבתה שהגיעה לגיל בו היא כבר בשלה לנישואים ומפצירה* בה לשקול לקחת לה כבעל צעיר בשם פאריס.
 561. 8/83 to plead persistently -- Prepared in her room with her nanny and her mother explained to her daughter reached the age where she has been ready for marriage and urged her to consider taking her as a young man named Paris.
  8/83 ומפצירה..הִפְצִיר פ' הפעיל -- התכוננה בחדרה עם המטפלת שלה ועם אמה, שהסבירה לבתה שהגיעה לגיל בו היא כבר בשלה לנישואים ומפצירה* בה לשקול לקחת לה כבעל צעיר בשם פאריס.
 562. 9/83 continent -- At the same time, across the narrow seas "Asus continent, and Aisriz to Taragarein staying in exile after his father was deposed throne in favor of the Bannister
  9/83 ביבשת..יַבֶּשֶׁת שֵם נ' -- באותה עת, מעבר ל"ים הצר" ביבשת* אסוס, וייסריז לבית טארגאריין שוהה בגלות, לאחר שאביו הודח מכס המלכות, לטובת משפחת לאניסטר
 563. 10/83 land, dry land -- At the same time, across the narrow seas "Asus continent, and Aisriz to Taragarein staying in exile after his father was deposed throne in favor of the Bannister
  10/83 ביבשת..יַבָּשָׁה שֵם נ' -- באותה עת, מעבר ל"ים הצר" ביבשת* אסוס, וייסריז לבית טארגאריין שוהה בגלות, לאחר שאביו הודח מכס המלכות, לטובת משפחת לאניסטר
 564. 11/83 dryness, indifference, unemotionality, coldness ; (biblical) aridity, dryness -- At the same time, across the narrow seas "Asus continent, and Aisriz to Taragarein staying in exile after his father was deposed throne in favor of the Bannister
  11/83 ביבשת..יְבֹשֶׁת שֵם נ' -- באותה עת, מעבר ל"ים הצר" ביבשת* אסוס, וייסריז לבית טארגאריין שוהה בגלות, לאחר שאביו הודח מכס המלכות, לטובת משפחת לאניסטר
 565. 12/83 to stay, to spend (an hour, day, week) ; (literary) to be delayed, to be late, to tarry -- At the same time, across the narrow seas "Asus continent, and Aisriz to Taragarein staying in exile after his father was deposed throne in favor of the Bannister
  12/83 שוהה..שָׁהָה פ' קל -- באותה עת, מעבר ל"ים הצר" ביבשת אסוס, וייסריז לבית טארגאריין שוהה* בגלות, לאחר שאביו הודח מכס המלכות, לטובת משפחת לאניסטר
 566. 13/83 (colloquial) to be famished, to be starving, dying of hunger -- Tribal finds himself starving in the desert and Dainriz sends its people to search for a city close to where they can stay
  13/83 גווע ברעב..גּוֹוֵעַ בָּרָעָב -- השבט מוצא עצמו גווע ברעב* במדבר ודאינריז שולחת את אנשיה לחפש אחר עיר קרובה בה יוכלו לשהות
 567. 14/83 to stay, to spend (an hour, day, week) ; (literary) to be delayed, to be late, to tarry -- Tribal finds himself starving in the desert and Dainriz sends its people to search for a city close to where they can stay
  14/83 לשהות..שָׁהָה פ' קל -- השבט מוצא עצמו גווע ברעב במדבר ודאינריז שולחת את אנשיה לחפש אחר עיר קרובה בה יוכלו לשהות*
 568. 15/83 time, pause, opportunity -- Tribal finds himself starving in the desert and Dainriz sends its people to search for a city close to where they can stay
  15/83 לשהות..שְׁהוּת שֵם נ' -- השבט מוצא עצמו גווע ברעב במדבר ודאינריז שולחת את אנשיה לחפש אחר עיר קרובה בה יוכלו לשהות*
 569. 16/83 (flowery) to make love -- He approaches the Aigrit and the two make love as proof of their love and time - wild later decide to climb the wall and find out what is beyond it
  16/83 מתנים אהבים..הִתְנָה אֲהָבִים -- הוא מתקרב אל איגריט והשניים מתנים אהבים* כהוכחה לאהבתם וזמן-מה לאחר מכן הפראיים מחליטים לטפס על החומה ולגלות מה עומד מעבר לה
 570. 17/83 (literary) to make love -- He approaches the Aigrit and the two make love as proof of their love and time - wild later decide to climb the wall and find out what is beyond it
  17/83 מתנים אהבים..תִּנָּה אֲהָבִים -- הוא מתקרב אל איגריט והשניים מתנים אהבים* כהוכחה לאהבתם וזמן-מה לאחר מכן הפראיים מחליטים לטפס על החומה ולגלות מה עומד מעבר לה
 571. 18/83 widow -- Bergara Tyrell, the widow of Burnley Barat'aon, comes to beer - king up - to marry Joffrey, Burnley's alleged nephew.
  18/83 אלמנתו..אַלְמָנָה שֵם נ' -- מרגארי טיירל, אלמנתו* של רנלי באראת'און, מגיעה לבירה - מעלה המלך - במטרה להינשא לג'ופרי, אחיינו לכאורה של רנלי.
 572. 19/83 widower -- Bergara Tyrell, the widow of Burnley Barat'aon, comes to beer - king up - to marry Joffrey, Burnley's alleged nephew.
  19/83 אלמנתו..אַלְמָן שֵם ז' -- מרגארי טיירל, אלמנתו* של רנלי באראת'און, מגיעה לבירה - מעלה המלך - במטרה להינשא לג'ופרי, אחיינו לכאורה של רנלי.
 573. 20/83 convalescent -- While recovering from his wounds Sterion Bannister, following the Battle of capital, he finds himself threatened his sister, Srsii, and fighting for recognition of his efforts martial
  20/83 מחלים..מַחְלִים שֵם -- בעוד שטיריון לאניסטר מחלים* מפצעיו, בעקבות הקרב על הבירה, הוא מוצא עצמו מאויים מאחותו, סרסיי, ונאבק על הכרה במאמציו המלחמתיים
 574. 21/83 to recuperate, to recover from illness -- While recovering from his wounds Sterion Bannister, following the Battle of capital, he finds himself threatened his sister, Srsii, and fighting for recognition of his efforts martial
  21/83 מחלים..הֶחְלִים פ' הפעיל -- בעוד שטיריון לאניסטר מחלים* מפצעיו, בעקבות הקרב על הבירה, הוא מוצא עצמו מאויים מאחותו, סרסיי, ונאבק על הכרה במאמציו המלחמתיים
 575. 22/83 (flowery) to implore, to beg ; (talmudic) to sweeten, to soften -- While recovering from his wounds Sterion Bannister, following the Battle of capital, he finds himself threatened his sister, Srsii, and fighting for recognition of his efforts martial
  22/83 מחלים..חִלָּה פ' פיעל -- בעוד שטיריון לאניסטר מחלים* מפצעיו, בעקבות הקרב על הבירה, הוא מוצא עצמו מאויים מאחותו, סרסיי, ונאבק על הכרה במאמציו המלחמתיים
 576. 23/83 (literary) disease, illness -- While recovering from his wounds Sterion Bannister, following the Battle of capital, he finds himself threatened his sister, Srsii, and fighting for recognition of his efforts martial
  23/83 מחלים..חֹלִי שֵם ז' -- בעוד שטיריון לאניסטר מחלים* מפצעיו, בעקבות הקרב על הבירה, הוא מוצא עצמו מאויים מאחותו, סרסיי, ונאבק על הכרה במאמציו המלחמתיים
 577. 24/83 (biblical) to make ill, to sicken -- While recovering from his wounds Sterion Bannister, following the Battle of capital, he finds himself threatened his sister, Srsii, and fighting for recognition of his efforts martial
  24/83 מחלים..חִלָּה פ' פיעל -- בעוד שטיריון לאניסטר מחלים* מפצעיו, בעקבות הקרב על הבירה, הוא מוצא עצמו מאויים מאחותו, סרסיי, ונאבק על הכרה במאמציו המלחמתיים
 578. 25/83 to feel, to sense ; to feel pain in -- His father, Tiowein, he felt that his children Srsii and Tirion where Bannister shamed enough forces to marry Sansa Tirion and Srsii Sir Horace Tyrrell, while dealing with debt Steiowein Kingdom
  25/83 שחש..חָשׁ פ' קל -- אביו, טיווין, שחש* כי ילדיו סרסיי וטיריון ביישו את שם לאניסטר די והותר מאלץ את טיריון להינשא לסנסה ואת סרסיי לסר לוראס טירל, בזמן שטייווין מתעסק בחובות הממלכה
 579. 26/83 (literary) to hurry, to make haste -- His father, Tiowein, he felt that his children Srsii and Tirion where Bannister shamed enough forces to marry Sansa Tirion and Srsii Sir Horace Tyrrell, while dealing with debt Steiowein Kingdom
  26/83 שחש..חָשׁ פ' קל -- אביו, טיווין, שחש* כי ילדיו סרסיי וטיריון ביישו את שם לאניסטר די והותר מאלץ את טיריון להינשא לסנסה ואת סרסיי לסר לוראס טירל, בזמן שטייווין מתעסק בחובות הממלכה
 580. 27/83 intrigues, quarrels -- King of the Seven Kingdoms, King by vandals. With his best friend, Ned Stark, the King Rebellion previous seven kingdoms from Taragarein and is Lslitn. Network fell intrigues of his wife's family, Srsii and killed during a hunting trip.
  27/83 תככים..תְּכָכִים שֵם ז"ר -- מלך שבע הממלכות, מלך האנדאלים. בעזרת חברו הטוב, נד סטארק, מרד במלך שבע הממלכות הקודם מבית טארגאריין ונעשה לשליטן. נפל לרשת תככים* של משפחת אשתו, סרסיי, ונהרג במהלך מסע ציד.
 581. 28/83 to be shot (an arrow, bullet) ; to be hurled, to be thrown ; to encounter -- Summoned by Robert used to right in the capital of the kingdom, but caught in the chain of intrigue Attia charged with treason and executed.
  28/83 נקלע..נִקְלַע פ' נפעל -- זומן על ידי רוברט לשמש כימינו בבירת הממלכה, אולם נקלע* לשרשרת תככים שבעטייה הואשם בבגידה והוצא להורג.
 582. 29/83 to be braided, to be woven -- Summoned by Robert used to right in the capital of the kingdom, but caught in the chain of intrigue Attia charged with treason and executed.
  29/83 נקלע..נִקְלַע פ' נפעל -- זומן על ידי רוברט לשמש כימינו בבירת הממלכה, אולם נקלע* לשרשרת תככים שבעטייה הואשם בבגידה והוצא להורג.
 583. 30/83 to shoot, to throw (at a target) ; to hit (a target) ; (basketball, golf, billiards) to sink (a ball) -- Summoned by Robert used to right in the capital of the kingdom, but caught in the chain of intrigue Attia charged with treason and executed.
  30/83 נקלע..קָלַע פ' קל -- זומן על ידי רוברט לשמש כימינו בבירת הממלכה, אולם נקלע* לשרשרת תככים שבעטייה הואשם בבגידה והוצא להורג.
 584. 31/83 to braid, to plait, to weave basketwork -- Summoned by Robert used to right in the capital of the kingdom, but caught in the chain of intrigue Attia charged with treason and executed.
  31/83 נקלע..קָלַע פ' קל -- זומן על ידי רוברט לשמש כימינו בבירת הממלכה, אולם נקלע* לשרשרת תככים שבעטייה הואשם בבגידה והוצא להורג.
 585. 32/83 to clear (a path, road) ; to level -- Heir to the throne, after all her family except her brother were killed in the war that brought Robert Barateon power. Is in exile, trying to make his way back to power through the support and dragons.
  32/83 לפלס..פִּלֵּס פ' פיעל -- יורשת העצר של כס המלכות, לאחר שכל משפחתה פרט לאחיה נהרגו במלחמה שהעלתה את רוברט באראתיאון לשלטון. נמצאת בגלות, ומנסה לפלס* את דרכה חזרה לשלטון באמצעות תומכים ודרקונים.
 586. 33/83 level, spirit level -- Heir to the throne, after all her family except her brother were killed in the war that brought Robert Barateon power. Is in exile, trying to make his way back to power through the support and dragons.
  33/83 לפלס..פֶּלֶס שֵם ז' -- יורשת העצר של כס המלכות, לאחר שכל משפחתה פרט לאחיה נהרגו במלחמה שהעלתה את רוברט באראתיאון לשלטון. נמצאת בגלות, ומנסה לפלס* את דרכה חזרה לשלטון באמצעות תומכים ודרקונים.
 587. 34/83 (military) sapper -- Heir to the throne, after all her family except her brother were killed in the war that brought Robert Barateon power. Is in exile, trying to make his way back to power through the support and dragons.
  34/83 לפלס..פַּלָּס שֵם ז' -- יורשת העצר של כס המלכות, לאחר שכל משפחתה פרט לאחיה נהרגו במלחמה שהעלתה את רוברט באראתיאון לשלטון. נמצאת בגלות, ומנסה לפלס* את דרכה חזרה לשלטון באמצעות תומכים ודרקונים.
 588. 35/83 descending, falling, hanging ; lowering oneself (down a rope, chain) ; progression, development (of a situation, event) ; coiling (oneself) -- War is the basis for books, so understanding the sequence of events in the war is critical to their understanding.
  35/83 השתלשלות..הִשְׁתַּלְשְׁלוּת שֵם נ' -- המלחמה מהווה את הבסיס לספרים, ולכן הבנת השתלשלות* האירועים במלחמה היא קריטית להבנתם.
 589. 36/83 shame, embarrassment -- Airiz refused to let him compete in the tournament and sent him disgrace the Red Fort, where he will keep the king's heirs
  36/83 בבושת..בּוּשָׁה שֵם נ' -- אאיריז סירב לתת לו להתחרות בטורניר ושלח אותו בבושת* פנים למבצר האדום, שם ישמור על יורשיו של המלך
 590. 37/83 (literary) shame, disgrace -- Airiz refused to let him compete in the tournament and sent him disgrace the Red Fort, where he will keep the king's heirs
  37/83 בבושת..בֹּשֶׁת שֵם נ' -- אאיריז סירב לתת לו להתחרות בטורניר ושלח אותו בבושת* פנים למבצר האדום, שם ישמור על יורשיו של המלך
 591. 38/83 to gallop ; (colloquial) to drive fast, to walk fast, to hurry -- He raced in March with some friends the Red Fort and demanded his sister's release Mrhaygar
  38/83 דהר..דָּהַר פ' קל -- הוא דהר* במרץ עם מספר חברים למבצר האדום ודרש מרהאיגאר לשחרר את אחותו
 592. 39/83 vow, oath, promise ; (ancient Jewish ritual) type of sacrifice -- Allowing vows,
  39/83 נדרי..נֶדֶר שֵם ז' -- התרת נדרי* נזירות,
 593. 40/83 to vow, to take an oath ; to promise -- Allowing vows,
  40/83 נדרי..נָדַר פ' קל -- התרת נדרי* נזירות,
 594. 41/83 animalistic, cruel, animal-like -- Together and provide a sense of instinctual and animalistic barbarians back to the roots and culture of human primordial
  41/83 וחייתית..חַיָּתִי תואר -- ומעניקים ביחד תחושה יצרית וחייתית* של חזרה אל השורשים הברברים והקמאיים של התרבות האנושית
 595. 42/83 primeval, ancient -- Together and provide a sense of instinctual and animalistic barbarians back to the roots and culture of human primordial
  42/83 והקמאיים..קַמָּאִי תואר -- ומעניקים ביחד תחושה יצרית וחייתית של חזרה אל השורשים הברברים והקמאיים* של התרבות האנושית
 596. 43/83 yearning, longing -- Martin recognizes the centrality of violence and our longing for her, but goes against it
  43/83 ובכמיהה..כְּמִיהָה שֵם נ' -- מרטין מכיר במרכזיותה של האלימות ובכמיהה* שלנו אליה, אך יוצא נגדה
 597. 44/83 falcon -- He despised restrictions and inhibitions various companies
  44/83 בז..בַּז שֵם ז' -- הוא בז* להגבלות ולעכבות שהחברות השונות
 598. 45/83 בז (שם מדעי falco), סוג עוף דורס בעל מספר המינים הרב ביותר במשפחת הבזיים. הבז הינו עוף דורס בינוני בגודלו. כנפיו ארוכות וחדות, המקור חזק, בלסת העליונה בליטה דמוית שן ובמקביל לה, פגימה בלסת התחתונה, הנחיריים מעוגלים עם פגימה באמצעיתם. -- He despised restrictions and inhibitions various companies
  45/83 בז..falcon -- הוא בז* להגבלות ולעכבות שהחברות השונות
 599. 46/83 to despise, to scorn -- He despised restrictions and inhibitions various companies
  46/83 בז..בָּז פ' קל -- הוא בז* להגבלות ולעכבות שהחברות השונות
 600. 47/83 (biblical) booty, spoils -- He despised restrictions and inhibitions various companies
  47/83 בז..בַּז שֵם ז' -- הוא בז* להגבלות ולעכבות שהחברות השונות
 601. 48/83 corrupt, immoral ; defaced, marred, destroyed -- There is general agreement that he did something corrupt and vile that will not do
  48/83 מושחת..מֻשְׁחָת תואר -- ויש הסכמה כללית שהוא עשה מעשה מושחת* ונתעב שלא יעשה
 602. 49/83 to be damaged, to be destroyed -- There is general agreement that he did something corrupt and vile that will not do
  49/83 מושחת..הֻשְׁחַת פ' הופעל -- ויש הסכמה כללית שהוא עשה מעשה מושחת* ונתעב שלא יעשה
 603. 50/83 to anoint, to rub with oil -- There is general agreement that he did something corrupt and vile that will not do
  50/83 מושחת..מָשַׁח פ' קל -- ויש הסכמה כללית שהוא עשה מעשה מושחת* ונתעב שלא יעשה
 604. 51/83 corrupt, immoral ; defaced, marred, destroyed -- There is general agreement that he did something corrupt and vile that will not do
  51/83 מושחת..מֻשְׁחָת תואר -- ויש הסכמה כללית שהוא עשה מעשה מושחת* ונתעב שלא יעשה
 605. 52/83 to be damaged, to be destroyed -- There is general agreement that he did something corrupt and vile that will not do
  52/83 מושחת..הֻשְׁחַת פ' הופעל -- ויש הסכמה כללית שהוא עשה מעשה מושחת* ונתעב שלא יעשה
 606. 53/83 to anoint, to rub with oil -- There is general agreement that he did something corrupt and vile that will not do
  53/83 מושחת..מָשַׁח פ' קל -- ויש הסכמה כללית שהוא עשה מעשה מושחת* ונתעב שלא יעשה
 607. 54/83 to ridicule, to belittle, to disparage -- They ridiculed him and used his tendencies to attack it at their convenience
  54/83 לגלגו..לִגְלֵג פ' פיעל -- הם לגלגו* עליו והשתמשו בנטיות שלו כדי לנגח אותו כשהיה להם נוח
 608. 55/83 to goad, to taunt, to censure ; to butt, to ram -- They ridiculed him and used his tendencies to attack it at their convenience
  55/83 לנגח..נִגֵּחַ פ' פיעל -- הם לגלגו עליו והשתמשו בנטיות שלו כדי לנגח* אותו כשהיה להם נוח
 609. 56/83 to gore, to butt, to ram -- They ridiculed him and used his tendencies to attack it at their convenience
  56/83 לנגח..נָגַח פ' קל -- הם לגלגו עליו והשתמשו בנטיות שלו כדי לנגח* אותו כשהיה להם נוח
 610. 57/83 goring -- They ridiculed him and used his tendencies to attack it at their convenience
  57/83 לנגח..נַגָּח תואר -- הם לגלגו עליו והשתמשו בנטיות שלו כדי לנגח* אותו כשהיה להם נוח
 611. 58/83 to illustrate, to demonstrate, to show, to point out -- Provocative scene, where they lie within the Holy Sep., only illustrates how were aware that the whole affair is sacrilege IMPORTANT IMPORTANT WORD
  58/83 ממחישה..הִמְחִישׁ פ' הפעיל -- הסצנה הפרובוקטיבית, שבה הם שוכבים בתוך הספט הקדוש, רק ממחישה* עד כמה היו מודעים לכך שהרומן כולו הוא חילול קודש IMPORTANT IMPORTANT WORD
 612. 59/83 to speed up, to egg on ; to call up urgently, to move something (or someone) rapidly ; to summon -- Provocative scene, where they lie within the Holy Sep., only illustrates how were aware that the whole affair is sacrilege IMPORTANT IMPORTANT WORD
  59/83 ממחישה..הֵחִישׁ פ' הפעיל -- הסצנה הפרובוקטיבית, שבה הם שוכבים בתוך הספט הקדוש, רק ממחישה* עד כמה היו מודעים לכך שהרומן כולו הוא חילול קודש IMPORTANT IMPORTANT WORD
 613. 60/83 to open wide, to spread apart (legs, arms, lips) -- It hardly seems fair that spreads legs only one brother and closes them to the other
  60/83 מפשקת..פִּשֵּׂק פ' פיעל -- זה לא נראה לי הוגן שאת מפשקת* רגליים לאח אחד בלבד וסוגרת אותן בפני השני
 614. 61/83 spread apart (arms, legs, lips) -- It hardly seems fair that spreads legs only one brother and closes them to the other
  61/83 מפשקת..מְפֻשָּׂק תואר -- זה לא נראה לי הוגן שאת מפשקת* רגליים לאח אחד בלבד וסוגרת אותן בפני השני
 615. 62/83 to be opened wide, to be spread apart (arms, legs, lips) -- It hardly seems fair that spreads legs only one brother and closes them to the other
  62/83 מפשקת..פֻּשַּׂק פ' פועל -- זה לא נראה לי הוגן שאת מפשקת* רגליים לאח אחד בלבד וסוגרת אותן בפני השני
 616. 63/83 mystery -- John Snow's origin is a mystery
  63/83 תעלומה..תַּעֲלוּמָה שֵם נ' -- מוצאו של ג'ון שלג הוא בגדר תעלומה*
 617. 64/83 to wrap, to encompass -- John is a central figure that accompanies the piece from the beginning, his bastard riddle surrounding it are a key component of his personality and his image, and narrative logic says, such a solution is found Sltalumh become a staple plot
  64/83 האופפת..אָפַף פ' קל -- 'ון הוא דמות מרכזית שמלווה את היצירה מתחילתה, הממזרות שלו והחידה האופפת* אותה הם מרכיב מרכזי באישיותו ובתדמיתו, וההגיון הסיפורי אומר, שלתעלומה כזאת יימצא פיתרון שיהפוך למרכיב מרכזי בעלילה
 618. 65/83 bending, crouching -- Even if you apologize then softly and crouching man, Walter completed his metamorphosis and crossed the line
  65/83 ובשפיפות..שְׁפִיפָה שֵם נ' -- גם אם יתנצל אחר כך בקול רפה ובשפיפות* קומה, וולטר השלים את המטמורפוזה שלו וחצה את הקווים
 619. 66/83 being bent ; being depressed, being low spirited -- Even if you apologize then softly and crouching man, Walter completed his metamorphosis and crossed the line
  66/83 ובשפיפות..שְׁפִיפוּת שֵם נ' -- גם אם יתנצל אחר כך בקול רפה ובשפיפות* קומה, וולטר השלים את המטמורפוזה שלו וחצה את הקווים
 620. 67/83 salvation, redemption, freedom, release -- Series is mostly crosses the lines, not only breaks the lines, between salvation and sin
  67/83 גאולה..גְּאֻלָּה שֵם נ' -- היא סדרה שבעיקר חוצה את הקווים, לא רק שוברת את השורות, בין גאולה* לבין חטא
 621. 68/83 (flowery) emancipated, freed -- Series is mostly crosses the lines, not only breaks the lines, between salvation and sin
  68/83 גאולה..גָּאוּל תואר -- היא סדרה שבעיקר חוצה את הקווים, לא רק שוברת את השורות, בין גאולה* לבין חטא
 622. 69/83 iniquity, misdeed -- So why do we continue to follow the exploits - some would say with some justification, that lasts too - of Walter White, undoubtedly one of the most daunting figures seen on TV
  69/83 מעלליו..מַעֲלָלִים שֵם ז"ר -- אז מדוע אנו ממשיכים לעקוב אחרי מעלליו* - ויש שיגידו במידה מסוימת של צדק, הנמשכים יתר על המידה - של וולטר ווייט, ללא ספק אחת מהדמויות היותר מרתיעות שנראו בטלוויזיה
 623. 70/83 intriguer, quarrel-monger, trouble-maker -- And this season, Walter White was a piece of shit, self-important unimaginable extent, manipulative, vindictive, arrogant and paranoid
  70/83 תככן..תַּכְכָן תואר -- ובעונה הזו וולטר ווייט היה חרא של בנאדם, מלא חשיבות עצמית במידה בלתי נתפסת, תככן*, נקמן, יהיר ופראנואיד
 624. 71/83 to beat, to hit, to strike ; (biblical) to strike down, to kill -- And this season, Walter White was a piece of shit, self-important unimaginable extent, manipulative, vindictive, arrogant and paranoid
  71/83 תככן..הִכָּה פ' הפעיל -- ובעונה הזו וולטר ווייט היה חרא של בנאדם, מלא חשיבות עצמית במידה בלתי נתפסת, תככן*, נקמן, יהיר ופראנואיד
 625. 72/83 to spin (thread) ; to spin (web) ; to plan, to make up -- Swivel gun scene in Chapter 12, the Volt seems assimilated Skyler cover story wove for him, suicidal gambler repeatedly and loses his life.
  72/83 טוותה..טָוָה פ' קל -- סצנת האקדח המסתובב בפרק 12, בו וולט נראה כנטמע בסיפור הכיסוי שסקיילר טוותה* עבורו, מהמר אובדני פעם אחר פעם על חייו ומפסיד.
 626. 73/83 distractedly, absentmindedly, unintentionally -- Giligan, one that does not provide a good drama slip by him, almost imperceptibly, and repeated many tricks to handle differently and more convoluted subject that fascinated him to Walter in the first place: male loyalty.
  73/83 מבלי משים..בְּלִי [מִבְּלִי] מֵשִׂים -- גיליגאן, אחד שלא יתן לדרמה טובה לחמוק מידיו, כמעט מבלי משים* ובהרבה תחבולות חזר לטפל בדרך שונה ומפותלת עוד יותר בנושא שריתק אותו אל וולטר מלכתחילה: נאמנות גברית.
 627. 74/83 trick, ruse, stratagem -- Giligan, one that does not provide a good drama slip by him, almost imperceptibly, and repeated many tricks to handle differently and more convoluted subject that fascinated him to Walter in the first place: male loyalty.
  74/83 תחבולות..תַּחְבּוּלָה שֵם נ' -- גיליגאן, אחד שלא יתן לדרמה טובה לחמוק מידיו, כמעט מבלי משים ובהרבה תחבולות* חזר לטפל בדרך שונה ומפותלת עוד יותר בנושא שריתק אותו אל וולטר מלכתחילה: נאמנות גברית.
 628. 75/83 rickety, dilapidated ; weak, unstable, poor (condition) -- Formation of the complete binary Walter Gus Fring beginning of the season, gave the Giligan tools not only to test further the partnership shaky but inseparable from Jesse Walter, but also produce it more sub - complex partnerships are also a pair of opposites: functionality and emotion.
  75/83 הרעועה..רָעוּעַ תואר -- כינונה של הבינאריות המוחלטת בין וולטר לגאס פרינג בתחילת העונה, נתנה בידי גיליגאן כלים לא רק להעמיד למבחן נוסף את השותפות הרעועה* אך הבלתי ניתן להפרדה בין ג'סי לוולטר, אלא גם לייצר ממנה עוד תתי-שותפויות המורכבות גם הן מזוג ניגודים: פונקציונליות ורגש.
 629. 76/83 nerve-racking, stressful -- Materials which may conflict nerve-wracking.
  76/83 מורטי עצבים..מוֹרֵט עֲצַבִּים -- החומרים מהם עשויים קונפליקטים מורטי עצבים*.
 630. 77/83 to wane, to dissipate -- Marital tension between Walter Skylar dissipated, and became business partners emotionally distant but share the same tin.
  77/83 התפוגג..הִתְפּוֹגֵג פ' התפעל -- המתח הזוגי בין וולטר לסקיילר התפוגג*, והם הפכו למעשה לשותפים עסקיים מרוחקים רגשית אך חולקים את אותו פח.
 631. 78/83 good example ; wonder, miracle -- Subwoofer loaded scene meta - text in both rehearsing their cover story is exemplary screenwriting, explaining their new relationship bull - Excellence
  78/83 מופת..מוֹפֵת שֵם ז' -- הסצנה עמוסת הסאב והמטא- טקסט בה שניהם עושים חזרות על סיפור הכיסוי שלהם היא מופת* תסריטאות, המסבירה את מערכת היחסים החדשה שלהם פר-אקסלנס
 632. 79/83 avarice, greed -- Konglormt crime was discovered in the middle of the season as driven not greed, but revenge
  79/83 מתאוות בצע..תַּאֲוַת בֶּצַע -- קונגלורמט הפשע התגלה באמצע העונה כמי שמונע לא מתאוות בצע*, אלא מנקמה
 633. 80/83 to become empty, to empty out -- The way he spoke Vegas younger partner, with a pair of eyes glowing, his voice full of affection, in real terms, an apology and admiration, eyes that burn out expressions of emotion in the future, along with the action of life or death (poisoning his self in the pool and risk taking) suggest that this is not just purely business partnership recipe fly around or ability to do the best translators, but more than that. Much more. Emotion
  80/83 יתרוקנו..הִתְרוֹקֵן פ' התפעל -- הדרך בה דיבר גאס הצעיר על שותפו, עם זוג עינים קורנות, בקול שכולו חיבה, יריאה, התנצלות והערצה, העיניים אשר יתרוקנו* מהבעות רגש בעתיד, יחד עם נקיטת פעולה של חיים או מוות (ההרעלה העצמית שלו בבריכה והסיכון שלקח) מרמזות כי לא מדובר רק בשותפות עסקית גרידא סביב מתכון מנצח לעוף או יכולת לעשות את המת' הטוב ביותר, אלא יותר מזה. הרבה יותר. רגש
 634. 81/83 band, company, small group of people ; (mathematics) group -- Fringe has Mafozitzih White binary character shows his works in the opposite direction. With a lot of noise, bruises and hysteria, Walt away as he could from the ability to feel and isolated himself completely (Hank's family home while he is out) and the Fringe, Cold Weather allegedly burning vengeance.
  81/83 חבורות..חֲבוּרָה שֵם נ' -- פרינג הפך מאפוזיציה בינארית לווייט לדמות מראה שלו הפועלת בכיוון הפוך. עם הרבה רעש, חבורות* והיסטריה, וולט מתרחק ככל שיכל מהיכולת להרגיש ומבודד את עצמו לחלוטין (משפחתו בבית של האנק ואילו הוא בחוץ) ואילו פרינג, קר מזג לכאורה, בוער מרגש הנקמה.
 635. 82/83 bruise, contusion -- Fringe has Mafozitzih White binary character shows his works in the opposite direction. With a lot of noise, bruises and hysteria, Walt away as he could from the ability to feel and isolated himself completely (Hank's family home while he is out) and the Fringe, Cold Weather allegedly burning vengeance.
  82/83 חבורות..חַבּוּרָה שֵם נ' -- פרינג הפך מאפוזיציה בינארית לווייט לדמות מראה שלו הפועלת בכיוון הפוך. עם הרבה רעש, חבורות* והיסטריה, וולט מתרחק ככל שיכל מהיכולת להרגיש ומבודד את עצמו לחלוטין (משפחתו בבית של האנק ואילו הוא בחוץ) ואילו פרינג, קר מזג לכאורה, בוער מרגש הנקמה.
 636. 83/83 (literary) joined, attached, connected -- Fringe has Mafozitzih White binary character shows his works in the opposite direction. With a lot of noise, bruises and hysteria, Walt away as he could from the ability to feel and isolated himself completely (Hank's family home while he is out) and the Fringe, Cold Weather allegedly burning vengeance.
  83/83 חבורות..חָבוּר תואר -- פרינג הפך מאפוזיציה בינארית לווייט לדמות מראה שלו הפועלת בכיוון הפוך. עם הרבה רעש, חבורות* והיסטריה, וולט מתרחק ככל שיכל מהיכולת להרגיש ומבודד את עצמו לחלוטין (משפחתו בבית של האנק ואילו הוא בחוץ) ואילו פרינג, קר מזג לכאורה, בוער מרגש הנקמה.
 637. 1/85 introverte --
  1/85 08292013_85Cards_ introverte articles_ jsv jsv jsv jsv --
 638. 2/85 articles --
  2/85 41515 --
 639. 3/85 articles --
  3/85 המופנם --
 640. 4/85 introverted ; internalized ; suppress (emotion) -- The relative isolation of the White and transformation as he says, a real danger this season , cleared the arena introverted hero of the series , a captivating and wide-eyed named Jesse .
  4/85 המופנם..מֻפְנָם תואר -- בידודו היחסי של ווייט והפיכתו כדבריו, לסכנה של ממש בעונה הזו, פינה את הזירה לגיבור המופנם* של הסדרה, בחור שובה לב ופעור עיניים בשם ג'סי.
 641. 5/85 to be absorbed, to be assimilated (knowledge, information) ; to be internalized -- The relative isolation of the White and transformation as he says, a real danger this season , cleared the arena introverted hero of the series , a captivating and wide-eyed named Jesse .
  5/85 המופנם..הֻפְנַם פ' הופעל -- בידודו היחסי של ווייט והפיכתו כדבריו, לסכנה של ממש בעונה הזו, פינה את הזירה לגיבור המופנם* של הסדרה, בחור שובה לב ופעור עיניים בשם ג'סי.
 642. 6/85 gaping, wide open -- The relative isolation of the White and transformation as he says, a real danger this season , cleared the arena introverted hero of the series , a captivating and wide-eyed named Jesse .
  6/85 ופעור עיניים..פָּעוּר תואר -- בידודו היחסי של ווייט והפיכתו כדבריו, לסכנה של ממש בעונה הזו, פינה את הזירה לגיבור המופנם של הסדרה, בחור שובה לב ופעור עיניים* בשם ג'סי.
 643. 7/85 to enforce, to implement -- Others, Saar said no more visas will be extended , and the state will begin enforcing the prohibition to employ infiltrators , " even against the existing policy and declared the High Court - begin to enforce this ban on these infiltrators and to employers as defined
  7/85 לאכוף..אָכַף פ' קל -- השאר, סער אמר שלא יוארכו עוד אשרות שהייה, והמדינה תתחיל לאכוף* את האיסור להעסיק מסתננים, “גם בניגוד למדיניות הקיימת היום ושהוצהרה בבג"ץ – נתחיל לאכוף* את האיסור הזה על אותם מסתננים ואותם מעסיקים כפי שיוגדר
 644. 8/85 secret, privileged, confidential ; protected, sheltered -- If the state of Israel is proud of solution achieved by the transfer of refugees to safe third country , we expect her to reveal the details of the agreement with her , even if her name will remain confidential
  8/85 חסוי..חָסוּי תואר -- אם מדינת ישראל גאה בפתרון שהשיגה להעברת הפליטים למקום בטוח במדינה שלישית, אנו מצפים ממנה לחשוף את פרטי ההסכם עמה, גם אם שמה ייוותר חסוי*
 645. 9/85 (law) privilege, immunity -- If the state of Israel is proud of solution achieved by the transfer of refugees to safe third country , we expect her to reveal the details of the agreement with her , even if her name will remain confidential
  9/85 חסוי..חִסּוּי שֵם ז' -- אם מדינת ישראל גאה בפתרון שהשיגה להעברת הפליטים למקום בטוח במדינה שלישית, אנו מצפים ממנה לחשוף את פרטי ההסכם עמה, גם אם שמה ייוותר חסוי*
 646. 10/85 (literary) to darken, to shade, to cover with clouds -- This shows that in fact little things like racism and discrimination overshadow the beauty of our society are left behind
  10/85 שמעיבים..הֵעִיב פ' הפעיל -- זה מראה שבעצם דברים קטנים כמו גזענות ואפליה שמעיבים* על היופי של החברה שלנו נשארים מאחור
 647. 11/85 scandal -- Scandals
  11/85 שערוריות..שַׁעֲרוּרִיָּה שֵם נ' -- שערוריות*
 648. 12/85 to prey ; to devour, to eat voraciously -- Justice and true glory - the glory of eliminating racism - glorious indicate disgust and Stations - magnificent courage and determination that a person survive wasp nest beside predatory temporary lack of compassion and unconditional love .
  12/85 טורפות..טָרַף פ' קל -- לתפארת הצדק והאמיתיות -לתפארת חיסול הגזענות-לתפארת סלידה מצביעות ותחמנות-לתפארת האומץ והנחישות שיש באדם לשרוד בקן הצרעות לצד ארעיות טורפות* חסרות חמלה ואהבת חינם .
 649. 13/85 carnivore ; carnivorous -- Justice and true glory - the glory of eliminating racism - glorious indicate disgust and Stations - magnificent courage and determination that a person survive wasp nest beside predatory temporary lack of compassion and unconditional love .
  13/85 טורפות..טוֹרֵף שֵם ז' -- לתפארת הצדק והאמיתיות -לתפארת חיסול הגזענות-לתפארת סלידה מצביעות ותחמנות-לתפארת האומץ והנחישות שיש באדם לשרוד בקן הצרעות לצד ארעיות טורפות* חסרות חמלה ואהבת חינם .
 650. 14/85 to beat, to scramble (eggs); to shuffle (cards) -- Justice and true glory - the glory of eliminating racism - glorious indicate disgust and Stations - magnificent courage and determination that a person survive wasp nest beside predatory temporary lack of compassion and unconditional love .
  14/85 טורפות..טָרַף פ' קל -- לתפארת הצדק והאמיתיות -לתפארת חיסול הגזענות-לתפארת סלידה מצביעות ותחמנות-לתפארת האומץ והנחישות שיש באדם לשרוד בקן הצרעות לצד ארעיות טורפות* חסרות חמלה ואהבת חינם .
 651. 15/85 beauty, glory, splendor, magnificence ; praise, honor; source of pride and joy ; לתפארת - glorious, magnificent -- Justice and true glory - the glory of eliminating racism - glorious indicate disgust and Stations - magnificent courage and determination that a person survive wasp nest beside predatory temporary lack of compassion and unconditional love .
  15/85 לתפארת..תִּפְאֶרֶת שֵם נ' -- לתפארת* הצדק והאמיתיות -לתפארת* חיסול הגזענות-לתפארת* סלידה מצביעות ותחמנות-לתפארת* האומץ והנחישות שיש באדם לשרוד בקן הצרעות לצד ארעיות טורפות חסרות חמלה ואהבת חינם .
 652. 16/85 (flowery) glory, splendor, grandeur, beauty ; לתפארה - (flowery) for beauty, gloriously, magnificently -- Justice and true glory - the glory of eliminating racism - glorious indicate disgust and Stations - magnificent courage and determination that a person survive wasp nest beside predatory temporary lack of compassion and unconditional love .
  16/85 לתפארת..תִּפְאָרָה שֵם נ' -- לתפארת* הצדק והאמיתיות -לתפארת* חיסול הגזענות-לתפארת* סלידה מצביעות ותחמנות-לתפארת* האומץ והנחישות שיש באדם לשרוד בקן הצרעות לצד ארעיות טורפות חסרות חמלה ואהבת חינם .
 653. 17/85 disgust, revulsion -- Justice and true glory - the glory of eliminating racism - glorious indicate disgust and Stations - magnificent courage and determination that a person survive wasp nest beside predatory temporary lack of compassion and unconditional love .
  17/85 סלידה..סְלִידָה שֵם נ' -- לתפארת הצדק והאמיתיות -לתפארת חיסול הגזענות-לתפארת סלידה* מצביעות ותחמנות-לתפארת האומץ והנחישות שיש באדם לשרוד בקן הצרעות לצד ארעיות טורפות חסרות חמלה ואהבת חינם .
 654. 18/85 to smash, to shatter ; to detonate, to explode -- He shatters conventions and conceptual and aesthetic uses artistic means extreme
  18/85 מנפץ..נִפֵּץ פ' פיעל -- הוא מנפץ* מוסכמות אסתטיות ומחשבתיות ומשתמש באמצעים אמנותיים קיצוניים
 655. 19/85 shattered, broken ; (textiles) carded, combed -- He shatters conventions and conceptual and aesthetic uses artistic means extreme
  19/85 מנפץ..מְנֻפָּץ תואר -- הוא מנפץ* מוסכמות אסתטיות ומחשבתיות ומשתמש באמצעים אמנותיים קיצוניים
 656. 20/85 to be smashed, to be shattered ; to be detonated, to be exploded -- He shatters conventions and conceptual and aesthetic uses artistic means extreme
  20/85 מנפץ..נֻפַּץ פ' פועל -- הוא מנפץ* מוסכמות אסתטיות ומחשבתיות ומשתמש באמצעים אמנותיים קיצוניים
 657. 21/85 explosion, blast -- He shatters conventions and conceptual and aesthetic uses artistic means extreme
  21/85 מנפץ..נֶפֶץ שֵם ז' -- הוא מנפץ* מוסכמות אסתטיות ומחשבתיות ומשתמש באמצעים אמנותיים קיצוניים
 658. 22/85 detonator -- He shatters conventions and conceptual and aesthetic uses artistic means extreme
  22/85 מנפץ..נַפָּץ שֵם ז' -- הוא מנפץ* מוסכמות אסתטיות ומחשבתיות ומשתמש באמצעים אמנותיים קיצוניים
 659. 23/85 to tattoo -- The second is a song that has the intention to undermine something very deep and the middle is not really important
  23/85 לקעקע..קִעְקֵעַ פ' פיעל -- השני הוא שיר שיש בו כוונה מאד עמוקה לקעקע* משהו והאמצעי לא באמת חשוב
 660. 24/85 to destroy, to ruin, to undermine -- The second is a song that has the intention to undermine something very deep and the middle is not really important
  24/85 לקעקע..קִעְקֵעַ פ' פיעל -- השני הוא שיר שיש בו כוונה מאד עמוקה לקעקע* משהו והאמצעי לא באמת חשוב
 661. 25/85 tattoo -- The second is a song that has the intention to undermine something very deep and the middle is not really important
  25/85 לקעקע..קַעֲקַע שֵם ז' -- השני הוא שיר שיש בו כוונה מאד עמוקה לקעקע* משהו והאמצעי לא באמת חשוב
 662. 26/85 to germinate, to sprout -- There's no breaking of conventions and there's a serious message that has the potential to germinate in the listener thinking process
  26/85 להנביט..הִנְבִּיט פ' הפעיל -- אין שם שבירת מוסכמות ואין שם מסר חמור שיש לו פוטנציאל להנביט* הליך חשיבה אצל המאזין
 663. 27/85 potter -- Merry took third album continues the ironic pointed criticism of their previous albums , the two formed a pop album potter anxiety , Jehu second album Yaron combined social protest , Aviv Guedj sharpened arrows of criticism and giraffes have produced an album that is distinctively Post - Summer 2011.
  27/85 קדר..קַדָּר שֵם -- הבילויים הוציאו אלבום שלישי שממשיך את הביקורת האירונית המחודדת שלהם מהאלבומים הקודמים, שני קדר* יצרה אלבום פופ חרדתי, יהוא ירון שילב באלבומו השני מחאה חברתית, אביב גדג' חידד חיצי ביקורת וג'ירפות הפיקו אלבום שהוא במובהק פוסט-קיץ-2011.
 664. 28/85 to darken, to blacken ; to become gloomy, to become sad -- Merry took third album continues the ironic pointed criticism of their previous albums , the two formed a pop album potter anxiety , Jehu second album Yaron combined social protest , Aviv Guedj sharpened arrows of criticism and giraffes have produced an album that is distinctively Post - Summer 2011.
  28/85 קדר..קָדַר פ' קל -- הבילויים הוציאו אלבום שלישי שממשיך את הביקורת האירונית המחודדת שלהם מהאלבומים הקודמים, שני קדר* יצרה אלבום פופ חרדתי, יהוא ירון שילב באלבומו השני מחאה חברתית, אביב גדג' חידד חיצי ביקורת וג'ירפות הפיקו אלבום שהוא במובהק פוסט-קיץ-2011.
 665. 29/85 (biblical) Ishmaelites -- Merry took third album continues the ironic pointed criticism of their previous albums , the two formed a pop album potter anxiety , Jehu second album Yaron combined social protest , Aviv Guedj sharpened arrows of criticism and giraffes have produced an album that is distinctively Post - Summer 2011.
  29/85 קדר..קֵדָר שֵם ז' -- הבילויים הוציאו אלבום שלישי שממשיך את הביקורת האירונית המחודדת שלהם מהאלבומים הקודמים, שני קדר* יצרה אלבום פופ חרדתי, יהוא ירון שילב באלבומו השני מחאה חברתית, אביב גדג' חידד חיצי ביקורת וג'ירפות הפיקו אלבום שהוא במובהק פוסט-קיץ-2011.
 666. 30/85 (colloquial) cadre, core group -- Merry took third album continues the ironic pointed criticism of their previous albums , the two formed a pop album potter anxiety , Jehu second album Yaron combined social protest , Aviv Guedj sharpened arrows of criticism and giraffes have produced an album that is distinctively Post - Summer 2011.
  30/85 קדר..קָדֶר שֵם ז' -- הבילויים הוציאו אלבום שלישי שממשיך את הביקורת האירונית המחודדת שלהם מהאלבומים הקודמים, שני קדר* יצרה אלבום פופ חרדתי, יהוא ירון שילב באלבומו השני מחאה חברתית, אביב גדג' חידד חיצי ביקורת וג'ירפות הפיקו אלבום שהוא במובהק פוסט-קיץ-2011.
 667. 31/85 HaKirya -- And Elyria is an island in the summer , which was a kingdom called itself " the free homestead of Elyria " or " campus free of Elyria " , depending on which translation read
  31/85 הקריה..הקריה -- ואליריה היא אי בים הקיץ, שעליו היתה ממלכה שכינתה את עצמה "הנחלה החופשיות של ואליריה" או "הקריה* החופשיות של ואליריה", תלוי איזה תרגום קוראים
 668. 32/85 to be strengthened, to be invigorated, to be toughened ; to be forged (metal) -- Books we hear about Elyria almost from the beginning, when we are on the Hwalirianiot swords forged by magic, and who speak in the language Hwalirianit free
  32/85 שחושלו..חֻשַּׁל פ' פועל -- בספרים אנו שומעים על ואליריה כמעט מההתחלה, כשמספרים לנו על החרבות הוואליריאניות שחושלו* בעזרת קסם, ועל השפה הוואליריאנית שדוברים בערים החופשיות
 669. 33/85 malicious, evil, wicked -- European dragon is a terrible monster , malicious and spits fire , usually starring heroic stories where it was slain by a hero - Siegfried , George's " Holy , Beowulf , etc.
  33/85 זדונית..זְדוֹנִי תואר -- הדרקון האירופאי הוא מפלצת איומה, זדונית* ויורקת אש, המככבת בד"כ בסיפורי גבורה בהם היא נקטלת בידי הגיבור- זיגפריד, ג"ורג" הקדוש, בייוולף ועוד
 670. 34/85 to star, to perform a leading role -- European dragon is a terrible monster , malicious and spits fire , usually starring heroic stories where it was slain by a hero - Siegfried , George's " Holy , Beowulf , etc.
  34/85 המככבת..כִּכֵב פ' פיעל -- הדרקון האירופאי הוא מפלצת איומה, זדונית ויורקת אש, המככבת* בד"כ בסיפורי גבורה בהם היא נקטלת בידי הגיבור- זיגפריד, ג"ורג" הקדוש, בייוולף ועוד
 671. 35/85 to be scathed, to be harshly criticized ; to be killed, to be destroyed, to be eliminated -- European dragon is a terrible monster , malicious and spits fire , usually starring heroic stories where it was slain by a hero - Siegfried , George's " Holy , Beowulf , etc.
  35/85 נקטלת בידי..נִקְטַל פ' נפעל -- הדרקון האירופאי הוא מפלצת איומה, זדונית ויורקת אש, המככבת בד"כ בסיפורי גבורה בהם היא נקטלת בידי* הגיבור- זיגפריד, ג"ורג" הקדוש, בייוולף ועוד
 672. 36/85 wickedness, evil, malice ; -- Externally are like Europeans - monsters spitting fire - but no malice are subject to master control and capable of working independently
  36/85 זדון..זָדוֹן שֵם ז' -- מבחינה חיצונית הם כמו האירופאים- מפלצות יורקות אש- אך אין בהם זדון* והם כפופים לאדון המסוגל לשלוט בהם ולא פועלים באופן עצמאי
 673. 37/85 destruction -- Swalirih may also intended to Loustrose future , that we will never know since the destruction came first CHORBAN - IS LIKE CHORAV WHICH HIS A SWORD - SWORD AND DESTRUCTION
  37/85 והחורבן..חֻרְבָּן שֵם ז' -- יתכן שוואליריה התכוונה בעתיד להגיע גם לווסטרוז, זאת לעולם לא נדע מאחר והחורבן* בא קודם CHORBAN - IS LIKE CHORAV WHICH HIS A SWORD -- SWORD AND DESTRUCTION
 674. 38/85 lust, avarice, covetousness -- This is somewhat reminiscent of the story of Atlantis , an empire which according to legend was the island in the Atlantic and was a highly developed culture , and advanced than any other culture of the era, to arouse the wrath of the gods because of the greed of its inhabitants and razed by an earthquake or volcanic eruption
  38/85 חמדנות..חַמְדָנוּת שֵם נ' -- דבר זה מזכיר מעט את סיפור אטלנטיס, אימפריה שלפי האגדה התקיימה של אי באוקיינוס האטלנטי והיתה בה תרבות מפותחת ומתקדמת בהשוואה לכל תרבות אחרת בתקופתה, עד שעוררה עליה את זעם האלים בשל חמדנות* תושביה והם החריבו אותה ברעידת אדמה או התפרצות הר געש
 675. 39/85 to assimilate ; to implement -- They are not integrated into the local culture , and tried to assimilate the culture and way of life .
  39/85 להטמיע..הִטְמִיעַ פ' הפעיל -- הם לא השתלבו בתרבות המקומית, ולא ניסו להטמיע* את תרבותם ואורח חייהם.
 676. 40/85 mix -- Also in other conquerors in history we can see that they brought their culture around occupied , while influenced by the local culture and created a sort of mix
  40/85 תמהיל..תַּמְהִיל שֵם ז' -- גם אצל כובשים אחרים בהיסטוריה אנו יכולים לראות שהם הביאו את תרבותם המקומית למקומות שכבשו, ובה בעת הושפעו מהתרבות המקומית ויצרו מעין תמהיל*
 677. 41/85 since, because -- But subsequent Tzatziaio gradually became more and more Britons , and the peak was when George's " V changed the name of the house during World War L"oweinzdor " , since no British monarchy should bear a German name when there is a war between the two countries , and this name are governors to date
  41/85 מאחר ולא..מֵאַחַר מילת יחס -- אך צאציאיו שבאו אחריו נהיו בהדרגה יותר ויותר בריטים, והשיא היה כאשר ג"ורג" החמישי שינה את שם הבית בימי מלחמת העולם הראשונה ל"ווינזדור", מאחר ולא* ראוי שבית מלוכה בריטי ישא שם גרמני כאשר יש מלחמה בין שתי המדינות, ובשם זה הם מושלים עד היום
 678. 42/85 to be late -- But subsequent Tzatziaio gradually became more and more Britons , and the peak was when George's " V changed the name of the house during World War L"oweinzdor " , since no British monarchy should bear a German name when there is a war between the two countries , and this name are governors to date
  42/85 מאחר ולא..אִחֵר פ' פיעל -- אך צאציאיו שבאו אחריו נהיו בהדרגה יותר ויותר בריטים, והשיא היה כאשר ג"ורג" החמישי שינה את שם הבית בימי מלחמת העולם הראשונה ל"ווינזדור", מאחר ולא* ראוי שבית מלוכה בריטי ישא שם גרמני כאשר יש מלחמה בין שתי המדינות, ובשם זה הם מושלים עד היום
 679. 43/85 late ; latter ; later -- But subsequent Tzatziaio gradually became more and more Britons , and the peak was when George's " V changed the name of the house during World War L"oweinzdor " , since no British monarchy should bear a German name when there is a war between the two countries , and this name are governors to date
  43/85 מאחר ולא..מְאֻחָר תואר -- אך צאציאיו שבאו אחריו נהיו בהדרגה יותר ויותר בריטים, והשיא היה כאשר ג"ורג" החמישי שינה את שם הבית בימי מלחמת העולם הראשונה ל"ווינזדור", מאחר ולא* ראוי שבית מלוכה בריטי ישא שם גרמני כאשר יש מלחמה בין שתי המדינות, ובשם זה הם מושלים עד היום
 680. 44/85 later ; late -- But subsequent Tzatziaio gradually became more and more Britons , and the peak was when George's " V changed the name of the house during World War L"oweinzdor " , since no British monarchy should bear a German name when there is a war between the two countries , and this name are governors to date
  44/85 מאחר ולא..מְאֻחָר תואר הפועל -- אך צאציאיו שבאו אחריו נהיו בהדרגה יותר ויותר בריטים, והשיא היה כאשר ג"ורג" החמישי שינה את שם הבית בימי מלחמת העולם הראשונה ל"ווינזדור", מאחר ולא* ראוי שבית מלוכה בריטי ישא שם גרמני כאשר יש מלחמה בין שתי המדינות, ובשם זה הם מושלים עד היום
 681. 45/85 to delay, make late -- But subsequent Tzatziaio gradually became more and more Britons , and the peak was when George's " V changed the name of the house during World War L"oweinzdor " , since no British monarchy should bear a German name when there is a war between the two countries , and this name are governors to date
  45/85 מאחר ולא..אֻחַר פ' פועל -- אך צאציאיו שבאו אחריו נהיו בהדרגה יותר ויותר בריטים, והשיא היה כאשר ג"ורג" החמישי שינה את שם הבית בימי מלחמת העולם הראשונה ל"ווינזדור", מאחר ולא* ראוי שבית מלוכה בריטי ישא שם גרמני כאשר יש מלחמה בין שתי המדינות, ובשם זה הם מושלים עד היום
 682. 46/85 different, varying ; another, different ; האחר - the other (one), the second (one) -- But subsequent Tzatziaio gradually became more and more Britons , and the peak was when George's " V changed the name of the house during World War L"oweinzdor " , since no British monarchy should bear a German name when there is a war between the two countries , and this name are governors to date
  46/85 מאחר ולא..אַחֵר תואר -- אך צאציאיו שבאו אחריו נהיו בהדרגה יותר ויותר בריטים, והשיא היה כאשר ג"ורג" החמישי שינה את שם הבית בימי מלחמת העולם הראשונה ל"ווינזדור", מאחר ולא* ראוי שבית מלוכה בריטי ישא שם גרמני כאשר יש מלחמה בין שתי המדינות, ובשם זה הם מושלים עד היום
 683. 47/85 to deceive -- If he wanted to confuse the enemy and outwit rivals deserve an Oscar , not just winners.
  47/85 להערים על..הֶעֱרִים פ' הפעיל -- אם הוא ביקש לבלבל את אויביו ולהערים על* יריביו מגיע לו פרס אוסקר, לא רק נובל.
 684. 48/85 to mount (objection), to raise (obstacle), to create (difficulty) ; to pile up, to heap -- If he wanted to confuse the enemy and outwit rivals deserve an Oscar , not just winners.
  48/85 להערים על..הֶעֱרִים פ' הפעיל -- אם הוא ביקש לבלבל את אויביו ולהערים על* יריביו מגיע לו פרס אוסקר, לא רק נובל.
 685. 49/85 over and over, again and again -- After a flood of reforms which the Minister of Education announced this morning and night , rodent Shay Piron rest of his role and function of the office
  49/85 השכם והערב..הַשְׁכֵּם וְהַעֲרֵב -- לאחר מבול הרפורמות שעליהן מכריז שר החינוך השכם והערב*, מכרסם שי פירון בשארית תפקידו ותפקודו של המשרד
 686. 50/85 early -- After a flood of reforms which the Minister of Education announced this morning and night , rodent Shay Piron rest of his role and function of the office
  50/85 השכם..הַשְׁכֵּם תואר הפועל -- לאחר מבול הרפורמות שעליהן מכריז שר החינוך השכם והערב*, מכרסם שי פירון בשארית תפקידו ותפקודו של המשרד
 687. 51/85 upper back -- After a flood of reforms which the Minister of Education announced this morning and night , rodent Shay Piron rest of his role and function of the office
  51/85 השכם..שֶׁכֶם שֵם ז' -- לאחר מבול הרפורמות שעליהן מכריז שר החינוך השכם והערב*, מכרסם שי פירון בשארית תפקידו ותפקודו של המשרד
 688. 52/85 to get up early, to wake up early -- After a flood of reforms which the Minister of Education announced this morning and night , rodent Shay Piron rest of his role and function of the office
  52/85 השכם..הִשְׁכִּים פ' הפעיל -- לאחר מבול הרפורמות שעליהן מכריז שר החינוך השכם והערב*, מכרסם שי פירון בשארית תפקידו ותפקודו של המשרד
 689. 53/85 as much as one wants -- These learn all they please , and Piron pay
  53/85 העולה על רוחם,..כְּכָל הָעוֹלֶה עַל רוּחוֹ -- אלה ילמדו את כל העולה על רוחם,* ופירון ישלם
 690. 54/85 to do as one pleases -- These learn all they please , and Piron pay
  54/85 העולה על רוחם,..עָשָׂה כְּכָל הָעוֹלֶה עַל רוּחוֹ -- אלה ילמדו את כל העולה על רוחם,* ופירון ישלם
 691. 55/85 inferior, lower (status) -- If Htaragareinim seen as inferior beings and Ustrose them , so why not try and instill L"fraim backward " culture Hwalirianit
  55/85 כנחותים..נָחוּת תואר -- אם הטארגאריינים ראו את בני ווסטרוז כנחותים* מהם, אז מדוע לא לנסות ולהנחיל ל"פראים הנחשלים" את התרבות הוואליריאנית
 692. 56/85 to endow, to bequeath -- If Htaragareinim seen as inferior beings and Ustrose them , so why not try and instill L"fraim backward " culture Hwalirianit
  56/85 ולהנחיל..הִנְחִיל פ' הפעיל -- אם הטארגאריינים ראו את בני ווסטרוז כנחותים מהם, אז מדוע לא לנסות ולהנחיל* ל"פראים הנחשלים" את התרבות הוואליריאנית
 693. 57/85 breaking through, breaching -- North and west valley left Aaigon the existing rulers after he swore allegiance , pitchfork , Iron Islands and Plateau Rivers is elevated rank lords of the region after the upper rulers swore allegiance to him instead of rulers who refused to surrender
  57/85 הבקעה..הַבְקָעָה שֵם נ' -- בצפון, הבקעה* והמערב השאיר אאיגון את השליטים הקיימים לאחר שנשבעו לו אמונים, בקלשון, איי הברזל ומישור הנהרות הוא רומם לורדים מן האיזור לדרגת שליטים עליונים לאחר שנשבעו לו אמונים במקום שליטיהם שסירבו להיכנע
 694. 58/85 valley -- North and west valley left Aaigon the existing rulers after he swore allegiance , pitchfork , Iron Islands and Plateau Rivers is elevated rank lords of the region after the upper rulers swore allegiance to him instead of rulers who refused to surrender
  58/85 הבקעה..בִּקְעָה שֵם נ' -- בצפון, הבקעה* והמערב השאיר אאיגון את השליטים הקיימים לאחר שנשבעו לו אמונים, בקלשון, איי הברזל ומישור הנהרות הוא רומם לורדים מן האיזור לדרגת שליטים עליונים לאחר שנשבעו לו אמונים במקום שליטיהם שסירבו להיכנע
 695. 59/85 to be breached, to be broken through -- North and west valley left Aaigon the existing rulers after he swore allegiance , pitchfork , Iron Islands and Plateau Rivers is elevated rank lords of the region after the upper rulers swore allegiance to him instead of rulers who refused to surrender
  59/85 הבקעה..הֻבְקַע פ' הופעל -- בצפון, הבקעה* והמערב השאיר אאיגון את השליטים הקיימים לאחר שנשבעו לו אמונים, בקלשון, איי הברזל ומישור הנהרות הוא רומם לורדים מן האיזור לדרגת שליטים עליונים לאחר שנשבעו לו אמונים במקום שליטיהם שסירבו להיכנע
 696. 60/85 wisdom, understanding, judgment ; (colloquial) "big deal" ; חוכמות - (colloquial) smart remarks, wisecracks -- The trick , of course, is not just to gain power , but also to keep it.
  60/85 החוכמה,..חָכְמָה שֵם נ' -- אך החוכמה,* כידוע, היא לא רק לעלות לשלטון, אלא גם לשמור עליו.
 697. 61/85 to be annihilated, to become extinct ; (flowery) to be concealed, to be hidden -- You may Saaigon occupying predicted Boustrose dragons will perish , so he realized that dragons will not be enough to keep the government and established the rule of foreigners .
  61/85 להיכחד..נִכְחַד פ' נפעל -- ייתכן שאאיגון הכובש חזה מראש שהדרקונים עתידים להיכחד* בווסטרוז, ולכן הבין שהדרקונים לא יספיקו כדי לשמור על השלטון וביסס את שלטונו על הזרות.
 698. 62/85 unstable, weak, loose -- It shows us the way how the faith of a Taragarein seven was loose and non-binding - Hsftonim , seven priests , preached against incest .
  62/85 רופפת..רוֹפֵף תואר -- זה מראה לנו אגב עד כמה אמונתם של בית טארגאריין בשבעה היתה רופפת* ובלתי מחייבת- הספטונים, כהני השבעה, הטיפו נגד גילוי עריות.
 699. 63/85 to weaken, to destabilize -- It shows us the way how the faith of a Taragarein seven was loose and non-binding - Hsftonim , seven priests , preached against incest .
  63/85 רופפת..רוֹפֵף פ' פיעל -- זה מראה לנו אגב עד כמה אמונתם של בית טארגאריין בשבעה היתה רופפת* ובלתי מחייבת- הספטונים, כהני השבעה, הטיפו נגד גילוי עריות.
 700. 64/85 to preach ; to exhort, to advocate -- It shows us the way how the faith of a Taragarein seven was loose and non-binding - Hsftonim , seven priests , preached against incest
  64/85 הטיפו..הִטִּיף פ' הפעיל -- זה מראה לנו אגב עד כמה אמונתם של בית טארגאריין בשבעה היתה רופפת ובלתי מחייבת- הספטונים, כהני השבעה, הטיפו* נגד גילוי עריות
 701. 65/85 (literary) to drip, to trickle -- It shows us the way how the faith of a Taragarein seven was loose and non-binding - Hsftonim , seven priests , preached against incest
  65/85 הטיפו..הִטִּיף פ' הפעיל -- זה מראה לנו אגב עד כמה אמונתם של בית טארגאריין בשבעה היתה רופפת ובלתי מחייבת- הספטונים, כהני השבעה, הטיפו* נגד גילוי עריות
 702. 66/85 failure (to do something), omission, oversight -- Seems that Taragarein adopted the belief by default - me and Elyria proven false in the wake of the destruction, and the medieval world may not be a person , or people, there will be no religious belief , so they adopted the belief on the area closest to
  66/85 מחדל..מֶחְדָּל שֵם ז' -- נראה שבית טארגאריין אימץ את האמונה כברירת מחדל*- אלי ואליריה הוכחו ככוזבים בעקבות החורבן, ובעולם ימי ביניימי לא יכול להיות שאדם, או עם, יתקיימו בלי אמונה דתית, אז הם אימצו את האמונה שרווחה באיזור הקרוב אליהם
 703. 67/85 to cease, to desist ; to stop -- Seems that Taragarein adopted the belief by default - me and Elyria proven false in the wake of the destruction, and the medieval world may not be a person , or people, there will be no religious belief , so they adopted the belief on the area closest to
  67/85 מחדל..חָדַל פ' קל -- נראה שבית טארגאריין אימץ את האמונה כברירת מחדל*- אלי ואליריה הוכחו ככוזבים בעקבות החורבן, ובעולם ימי ביניימי לא יכול להיות שאדם, או עם, יתקיימו בלי אמונה דתית, אז הם אימצו את האמונה שרווחה באיזור הקרוב אליהם
 704. 68/85 false, fraudulent, deceitful, incorrect, illusory, deceptive -- Seems that Taragarein adopted the belief by default - me and Elyria proven false in the wake of the destruction, and the medieval world may not be a person , or people, there will be no religious belief , so they adopted the belief on the area closest to
  68/85 ככוזבים..כּוֹזֵב תואר -- נראה שבית טארגאריין אימץ את האמונה כברירת מחדל- אלי ואליריה הוכחו ככוזבים* בעקבות החורבן, ובעולם ימי ביניימי לא יכול להיות שאדם, או עם, יתקיימו בלי אמונה דתית, אז הם אימצו את האמונה שרווחה באיזור הקרוב אליהם
 705. 69/85 to pretend -- The second case starts Royal Bailor blessed and rolling up rebellion purports black fire
  69/85 מתיימרים..הִתְיַמֵּר פ' התפעל -- המקרה השני מתחיל ממלכותו של באילור המבורך ומתגלגל עד למרד מתיימרי האש השחורה
 706. 70/85 to do what one has to, to do the minimum -- As I mentioned before , the faith of a Taragarein was more to " perfunctory ."
  70/85 לצאת ידי חובה..יָצָא יְדֵי חוֹבָה -- כפי שציינתי קודם, אמונתם של בית טארגאריין היתה יותר כדי "לצאת ידי חובה*".
 707. 71/85 (talmudic, Jewish law) to fulfil one's obligation -- As I mentioned before , the faith of a Taragarein was more to " perfunctory ."
  71/85 לצאת ידי חובה..יָצָא יְדֵי חוֹבָתוֹ -- כפי שציינתי קודם, אמונתם של בית טארגאריין היתה יותר כדי "לצאת ידי חובה*".
 708. 72/85 in order to fulfill one's obligation -- As I mentioned before , the faith of a Taragarein was more to " perfunctory ."
  72/85 לצאת ידי חובה..כְּדֵי לָצֵאת יְדֵי חוֹבָה -- כפי שציינתי קודם, אמונתם של בית טארגאריין היתה יותר כדי "לצאת ידי חובה*".
 709. 73/85 (archaic) religious, observant, God-fearing ; fervent, intense, enthusiastic -- Bailor was very devout in his faith , and became Sefton
  73/85 אדוק..אָדוּק תואר -- באילור היה אדוק* מאוד באמונתו, והפך לספטון
 710. 74/85 (literary) whim, caprice -- But Medellin did not want to give the whims of her brother , and what must have been an act of defiance against him is having an affair with her ​​cousin Aaigon and gave him the bastard named Daimon .
  74/85 לשגיונותיו..שִׁגָּיוֹן שֵם ז' -- אך דאינה לא אבתה להיכנע לשגיונותיו* של אחיה, ובמה שהיה כנראה צעד של התרסה נגדו היא ניהלה רומן עם בן דודה אאיגון וילדה לו בו ממזר בשם דאימון.
 711. 75/85 opposition, defiance -- And what must have been an act of defiance against him is having an affair with her ​​cousin Aaigon and gave him the bastard named Daimon
  75/85 התרסה..הַתְרָסָה שֵם נ' -- ובמה שהיה כנראה צעד של התרסה* נגדו היא ניהלה רומן עם בן דודה אאיגון וילדה לו בו ממזר בשם דאימון
 712. 76/85 (carpentry) nail -- Finally, the last nail in the coffin of foreign strategy and the kingdom of Taragarein , was the abduction of the Rhaygar Liana Stark
  76/85 המסמר..מַסְמֵר שֵם ז' -- ולבסוף, המסמר* האחרון בארון הקבורה של אסטרטגיית הזרות ושל מלכות בית טארגאריין, היה חטיפת ליאנה סטארק בידי רהאיגאר
 713. 77/85 to stiffen, to stand on end, to bristle (hair, fur, feathers) -- Finally, the last nail in the coffin of foreign strategy and the kingdom of Taragarein , was the abduction of the Rhaygar Liana Stark
  77/85 המסמר..סִמֵּר פ' פיעל -- ולבסוף, המסמר* האחרון בארון הקבורה של אסטרטגיית הזרות ושל מלכות בית טארגאריין, היה חטיפת ליאנה סטארק בידי רהאיגאר
 714. 78/85 nailed ; glued, stuck -- Finally, the last nail in the coffin of foreign strategy and the kingdom of Taragarein , was the abduction of the Rhaygar Liana Stark
  78/85 המסמר..מְסֻמָּר תואר -- ולבסוף, המסמר* האחרון בארון הקבורה של אסטרטגיית הזרות ושל מלכות בית טארגאריין, היה חטיפת ליאנה סטארק בידי רהאיגאר
 715. 79/85 to nail -- Finally, the last nail in the coffin of foreign strategy and the kingdom of Taragarein , was the abduction of the Rhaygar Liana Stark
  79/85 המסמר..סִמֵּר פ' פיעל -- ולבסוף, המסמר* האחרון בארון הקבורה של אסטרטגיית הזרות ושל מלכות בית טארגאריין, היה חטיפת ליאנה סטארק בידי רהאיגאר
 716. 80/85 (literary) to be nailed -- Finally, the last nail in the coffin of foreign strategy and the kingdom of Taragarein , was the abduction of the Rhaygar Liana Stark
  80/85 המסמר..סֻמַּר פ' פועל -- ולבסוף, המסמר* האחרון בארון הקבורה של אסטרטגיית הזרות ושל מלכות בית טארגאריין, היה חטיפת ליאנה סטארק בידי רהאיגאר
 717. 81/85 spiked, standing on end (hair, fur, feathers) -- Finally, the last nail in the coffin of foreign strategy and the kingdom of Taragarein , was the abduction of the Rhaygar Liana Stark
  81/85 המסמר..מְסֻמָּר תואר -- ולבסוף, המסמר* האחרון בארון הקבורה של אסטרטגיית הזרות ושל מלכות בית טארגאריין, היה חטיפת ליאנה סטארק בידי רהאיגאר
 718. 82/85 sane -- Maybe if Taragarein was led by a king is balanced and sane , he could , if not prevent Mraigar do the deed , at least try to resolve the crisis and to appease the Houses Stark and Barateon
  82/85 ושפוי בדעתו,..שָׁפוּי בְּדַעְתּוֹ -- אולי אם בראשות בית טארגאריין היה עומד מלך שקול ושפוי בדעתו,* הוא היה יכול, אם לא למנוע מראיגאר לבצע את המעשה, לפחות לנסות לפתור את המשבר ולפייס את בתי סטארק ובאראתיאון
 719. 83/85 core, heart, center ; ליבתי - (flowery) my sweetheart (female) -- But Airiz only fanned the flames (literally) , adding Rhaygar 's guilt because he knew what type inspection is his father and how he chooses to handle the crisis .
  83/85 ליבה את האש..לִבָּה שֵם נ' -- אך אאיריז רק ליבה את האש* (תרתי משמע), מה שמוסיף לאשמתו של רהאיגאר כי הוא ידע בידוק איזה מין טיפוס הוא אבא שלו ואיך הוא יבחר לטפל במשבר.
 720. 84/85 to fan (a flame) ; to arouse (emotion) -- But Airiz only fanned the flames (literally) , adding Rhaygar 's guilt because he knew what type inspection is his father and how he chooses to handle the crisis .
  84/85 ליבה את האש..לִבָּה פ' פיעל -- אך אאיריז רק ליבה את האש* (תרתי משמע), מה שמוסיף לאשמתו של רהאיגאר כי הוא ידע בידוק איזה מין טיפוס הוא אבא שלו ואיך הוא יבחר לטפל במשבר.
 721. 85/85 heart -- But Airiz only fanned the flames (literally) , adding Rhaygar 's guilt because he knew what type inspection is his father and how he chooses to handle the crisis .
  85/85 ליבה את האש..לֵב שֵם ז' -- אך אאיריז רק ליבה את האש* (תרתי משמע), מה שמוסיף לאשמתו של רהאיגאר כי הוא ידע בידוק איזה מין טיפוס הוא אבא שלו ואיך הוא יבחר לטפל במשבר.
Author
Anonymous
ID
232162
Card Set
GrandCollectionOfWords20130829.txt
Description
GrandCollectionOfWords20130829.txt
Updated