Longman Climate Change Vocab

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. oscillation
  n. salınım, sallanma, titreşim, tereddüd, kararsızlık
 2. pendulum
  n. sarkaç, pandül, rakkas
 3. phase
  • n. safha, evre, faz, aşama, bölge, kesim
  • f. aşamalı olarak yapmak, değişik fazlar uygulamak, safhalarla gerçekleşmek
 4. commence
  f. başlamak, başlatmak; dava açmak; doktora derecesi almak, yüksek lisans almak
 5. retreat
  f. yeniden işlemek, geri çekilmek, gerilemek, yeniden bakım yapmak, inzivaya çekilmek, köşesine çekilmek, geri hamle yapmak, kaçmak
 6. successive
  s. üst üste olan, peş peşe, ardışık
 7. latitude
  n. enlem, paralel, bölge, serbestlik, özgürlük, hoşgörü, tolerans
 8. boulder
  n. aşınmış kaya parçası
 9. clay
  n. kil, toprak, çamur, çömlekçi çamuru, toprak künk; balçık, yerküre, insan vücudu, hamur
 10. creep
  v. sürünerek ilerlemek, sürünmek, emeklemek; sokulmak; ürpermek; sarılarak büyümek; sızmak
 11. strait
  n. boğaz, geçit, darboğaz, sıkıntı, yokluk, üzüntü s. dar, sıkı, sınırlı, kısıtlı
 12. interglacial
  s. buzul çağları arası, interglasiyel
 13. precipitation
  n. aşağı düşme, düşme, acelecilik, telaş, çökeltme, çökelme, yağış
 14. irrigation
  n. sulama
Author
ID
232024
Card Set
Longman Climate Change Vocab
Description
Longman Climate Change Vocab
Updated
Show Answers