Trafikregler meningar 1

 1. Vilken risk föreligger om du förväxlar en motorcyckel med en moped.
  What risk exists if you confuse a motorbike with a moped.
 2. Placering av däcken har ingen betydelse.
  Placement of the tires has no consequence.


  betydelse-importance, consequence
 3. Du har ett nytt däck och ett begagnat däck.
  You have a new tire and a used tire.  begagnat-used, second hand
 4. Vara beredd att stanna.
  Be prepared to stop.
 5. Du har hamnat med bilens höger hjul utanför kör bane kanten.
  You've ended up with the car's right wheel outside the running road edge.  hamnat- ended up, fallen, landed
 6. Vara beredd att stanna.
  Be prepared to stop.
 7. AT-regulator
  avgastryckregulator- exhaust gas pressure regulator

  • Den är monterad efter turbon.
  • Regulatorn styrs oftast automatisk av elektroniken eller påverkas när du använder hjälpbromsen.
 8. Vad innebär detta trafikmärke?
  What does this traffic sign (mean)?
 9. Parkeringsförbud upphör att gälla.
  • Parking forbidden ends.
  • ???????????????????????
 10. Vilket ämne i bils avgaser bidrar till marksförsurningen?
  What substance in automobile exhaust contributes to soil acidification?
  kväveoxider

  nitrogen oxides

  Kväveoxid är en förening av kväve och syre och medverkar till att försura hav och sjöar. Gasen orsakar irritation i luftvägarna hos människor och förorsakar andningssvårigheter.

  Nitric oxide is a compound of nitrogen and oxygen and helps to acidify the oceans and lakes. The gas causes respiratory irritation in humans and cause breathing difficulties.
 11. Vilken typ av försäkring är en fordonsinnehavare för en personbil skyldig att ha?


  What type of insurance is an owner of a passenger car bound to have?
  • Trafikförsäkring-Traffic insurance
  • är en försäkring som täcker de mest grundläggande skadorna som en fordonsägare kan råka ut för med fordonet.Trafikförsäkringen lämnar ersättning för alla personskador i samband med olyckor, oavsett om föraren är skyldig till olyckan eller inte.Dessutom ersätts skador på egendom som en förare förorsakat.För att ett motorfordon ska få tas i bruk och få användas måste fordonet vara trafikförsäkrat.
 12. Du kör på en landsväg i 90 km/tim. I den yttre backspegeln upptäcker du en bil strax bakom din bil. Vilket påstående är rätt?  You are driving on a highway at 90 km / h. In the outer rearview mirror you detect a car just behind your car. Which statement is correct?
  Vill bakomvarande bil köra om är jag skyldig att hålla till höger?  If the car behind me will pass I am obliged tokeep to the right.
 13. Du kör i 70 km/tim. Hur många meter färdas du på en sekund?


  You drive at 70 km / h. How many meters you travel in one second?
  distance=speed/3.6


  Cirka 20 meter.

  About 20 meters.
 14. Vad leder överinlärning till vid körkortsutbildning?  What leads over learning to obtaining a driving license?
  Att man inte lika lätt glömmer sina teorikunskaper.  That you do not so easily forget their theoretical knowledge.
Author
marrzie
ID
232016
Card Set
Trafikregler meningar 1
Description
trafikregler meningar
Updated