LONGMAN LISTENING 3 VOCAB

 1. considerable
  s. önemli, hatırı sayılır ölçüde, hayli, dikkate değer
 2. inconceivable
  s. akıl almaz, anlaşılmaz, inanılmaz
 3. incredulous
  s. zor inanan, inanmaz, kuşkucu, güvensiz
 4. disturbed
  s. rahatsız
 5. heiress
  i. mirasçı (kadın), varis (kadın)
 6. heir
  i. varis, mirasçı
 7. accrue
  f. artmak, çoğalmak, büyümek; payına düşmek, tahakkuk etmek
 8. rifle
  • i. tüfek, yivli tüfek
  • f. yiv açmak, soymak, yağma etmek, soyup soğana çevirmek, ceplerini boşaltmak
 9. notoriety
  i. kötü şöhret, dile düşme, adı çıkma, adı çıkmış kimse
 10. wild
  • i. ıssız, tenha
  • zf. çılgınca, vahşice, başıboş bir şekilde
 11. profusion
  i. bolluk, bereket, savurganlık, israf
 12. fortune
  i. şans, tâlih, uğur, kısmet, kader, baht, servet, zenginlik
 13. inherited
  s. mirasla kalmış, babadan kalma, miras
 14. inherit
  f. miras olarak almak, kalıtımla kazanmak, miras almak, mirasa konmak
 15. notwithstanding
  • ed. karşın
  • zf. buna rağmen, yine de, gerçi
  • bğ. mamafih, rağmen, bununla beraber, dığı halde, mesine rağmen
 16. devastate
  f. harap etmek, enkaz haline getirmek, mahvetmek, tahrip etmek
 17. beloved
  s. sevgili, sevilen, can
 18. aftermath
  i. hasattan sonra çıkan otlar, sonuç, akıbet
 19. convince
  f. ikna etmek, inandırmak
 20. thwart
  • f. yaptırmamak, bozmak, engel olmak, önlemek
  • i. sandalın oturak tahtası
  • s. aykırı, çapraz
 21. tangible
  s. somut, elle tutulur, gerçek, hissedilir, maddi
 22. diverse
  s. çeşitli, türlü türlü, farklı, değişik
 23. scholar
  i. alim, bilgin, bilim adamı, bilge, edip, okumuş kimse, eğitimini almış kimse, mektepli, burslu öğrenci, öğrenci
 24. rhyme
  • f. uyaklı olmak, kafiye yapmak, kafiyeli yazmak, kafiyeli söylemek  
  • i. uyak, kafiye, kısa şiir
 25. suggestion
  i. teklif, öneri, fikir, telkin etme, tavsiye, önerme, ima, hatırlatma, telkin, iz, az miktar
 26. compile
  f. derlemek, toplamak, telif etmek, sıralamak
 27. reign
  • f. hüküm sürmek, saltanat sürmek, egemen olmak
  • i. hükümdarlık, saltanat, saltanat dönemi, egemenlik
 28. steward
  i. kamarot, kâhya, erkek hostes, bulaşıkçı (otel), yarış organizatörü
 29. deliver
  f. teslim etmek, iletmek, dağıtmak, vermek; kurtarmak; serbest bırakmak; doğurtmak; söylemek; devretmek; atmak
 30. deed
  • i. iş, eylem, fiil; kahramanlık, cesaretli davranış; başarı; belge, tapu
  • f. senetle devretmek
 31. bishop
  i. piskopos; fil (satranç); sıcak şarap
 32. title deed
  tapu, tapu senedi
 33. plum
  i. erik, kuşüzümü, en iyisi, ballı lokma, can atılan şey, ikramiye, beklenmedik kazanç
 34. estate
  i. mülk, emlâk, malikâne, arazi, varlık, miras, aşama, sınıf, durum, hal
 35. inescapable
  s. kaçınılamaz, sakınılamaz
 36. fairy tale
  peri masalı, masal, kuyruklu yalan
Author
Anonymous
ID
231584
Card Set
LONGMAN LISTENING 3 VOCAB
Description
LONGMAN LISTENING
Updated