25/8

The flashcards below were created by user anti207 on FreezingBlue Flashcards.

 1. vivacious
  sống động
 2. gaunt
  hốc hác
 3. mien
  dáng vẻ
 4. hirsute
  rậm râu tóc
 5. pensive
  ngẫm kỹ, suy xét
 6. whet
  mài dũa, hâm nóng tinh thần
 7. stupor
  sững sờ
 8. wince
  chùn bước, lùi lại
 9. cliche
  lời sáo rỗng
 10. genre
  thể loại
 11. candid
  bộc trực, thật thà
 12. unsavory
  ko vừa ý, khó chịu/ trái đạo đức
 13. degrade
  giáng chức, làm mất danh dự
 14. venial
  có thể tha thứ
 15. epitome
  hình ảnh thu nhỏ
 16. dexterity
  khéo léo, tài nghệ
 17. grotesque
  kì quái, kì ảo
 18. compassion
  thông cảm, đồng cảm
 19. repugnant
  ko ưa, ác cảm
 20. acme
  đỉnh, ngọn
 21. copious
  phong phú, dồi dào
 22. vehemently
  mãnh liệt, hăng hái
 23. depict
  khắc họa
 24. naive
  ngây thơ
 25. perfidious
  bội bạc, phản bội
 26. covet
  ham muốn, ghen tị
 27. ingratiate
  giành dc sự yêu mến
 28. penury
  nghèo túng, khốn cùng
 29. ignominious
  đê tiện, bỉ ổi, đáng khinh, nhục nhã, ô nhục
Author
ID
231380
Card Set
25/8
Description
25/8
Updated
Show Answers