Wörterbuch S 11

 1. strumös
  bị bướu cổ
 2. struppig
  bờm  xờm, bù xù, bơ phờ
 3. r Stubenarrest
  sự cấm túc
 4. r Stubenhocken
  ng chỉ ở nhà
 5. e Stückelung
  sự chia miếng, xẻ đoạn
 6. stücken
  chia miếng, xẻ đoạn, phân chia
 7. r Stuhl
  phân người
 8. r Stuhldrang
  sự mắc đi cầu
 9. r Stuhlgang
  đi ngoài
 10. Stuhlverstopfung
  bị táo áo
 11. stülpen
  xắn, vén lên
 12. Stulpnase
  mũi hếch
 13. stümperhaft
  cẩu thả, vụng về
 14. e Stumpfnase
  mu tj
 15. stumpfsinnig
  ng góc, đần độn
 16. tunen
  cho khất nợ
 17. stupend
  phi thường, kì dị
 18. stupfen
  đụng nhẹ, chạm nhẹ
 19. sturm
  chóng mặt, choáng váng
 20. stürmisch
  có gió bão, nổi bão
 21. r Sturmschaden
  sự thiệt hại do bão gây ra
 22. stürzen
  rơi xuống ngã xuống, chạy vội vàng, gấp rút
 23. r Stuss
  lời dại dội, điêu điên khùng
 24. auf den Stutz
  bất thình lình
 25. e Stütze
  cột chống, cọc chống
 26. stutzen
  chưng hửng, bị ngạc nhiên, do dự, lưỡng lự
 27. stützen
  tụa, chống đỡ, choong giữ
 28. r Stutzer
  ng cố ăn mặc theo thời trang đang thịnh hành
 29. stutzerhaft
  cố theo cho đúng thời trang
 30. stutzig
  ngạc nhiên, chưng hửng, sững sờ, ko nói lên lời
 31. stützig
  ương nganh, cứng đầu, bướng bỉnh
 32. sublim
  cao cả, thanh cao
 33. submarin
  ở duới biển
 34. subordinieren
  bắt lệ thuộc, bắt phục tung
 35. subsidär
  bổ trợ
 36. s Subsidium
  tiền trợ cấp
 37. substituieren
  thay thế, đổi chỗ cho
 38. s Substitut
  ng đại diên, ng thay mặt
 39. subtil
  tinh vi, mịn, khó khăn, phức tpj, khéo léo, tài tình
 40. e Subvention
  tiền trợ cấp
 41. subversiv
  phá hại
 42. e Suchaktion
  sự tìm kiếm quy mô
 43. e Sudation
  sự ra mô fhooi
 44. sudelig
  bẩn thỉu, dơ bẩn
 45. sudeln
  làm bẩn, bôi vẽ lăng nhăng
 46. r Süffel
  ng nghiện rượu
 47. süffisant
  kiêu ngạo, kiêu hãnh
 48. suggestibel
  dễ bị tác động
 49. e Suggestion
  sự khêu gợi, gợi cảm
 50. sühnbar
  có thể đền tội
 51. e Sühne
  sự đền tội
 52. sühnen
  chuộc lỗi, đền tội
 53. sukkulent
  ngon, bổ
 54. e Sukzession
  sự kế nghiệp
 55. sukzessiv
  lần lượt, kế tiếp,
 56. sülzen
  bỏ muối vào, ướp muối
 57. e Summation
  sự bù trừ
 58. sumpfen
  đi uống ruọu hay chơi bời suốt đêm
 59. s Sumpflandm
  miền đầm lầy
 60. süpẻb
  tót đẹp, mỹ lệ, huy hoàng
 61. e Superposition
  sự chồng lên nhau
 62. supponieren
  giả thiết, giả sử
 63. suppressiv
  nén lại, nhịn
 64. supprimieren
  cầm lại, nén lại, nhịn
 65. supranational
  thuộc về liên quôc s gia
 66. suspendieren
  ngưng chức, đình chỉ,
 67. e Suspension
  sự ngưng chức
 68. Syntax
  thuộc về cú pháp, lối hành văn
 69. e Synthese
  phép tổng hợp
 70. e Syphilis
  bệnh giang mai
 71. e Systematik
  sự sắp đặt có hệ thống
 72. s Szenarium
  sự tóm lược, sơ lược
Author
huatieulanl
ID
231300
Card Set
Wörterbuch S 11
Description
dien
Updated