swedish vocabulary

 1. frihet
  freedom
 2. tillit
  trust
 3. glädje
  happinesss
 4. visshet
  certainty
 5. vishet
  wisdom, knowledge
 6. förtroende
  faith, confidence
 7. förmåga
  ability
 8. färdighet
  skill
 9. upplevelse, erfarenhet
  experience
 10. förändring
  change
 11. lättnad
  relief
 12. frånvaro
  absence
 13. tillvaro
  existance
 14. ett tillfälle
  an opportunity
 15. tillfällighet
  coincidence
 16. ett förhållande
  a relationship, a condition
 17. utmaning
  challenge
 18. fördel
  advantage
 19. nackdel
  disadvantage
 20. ett besked
  an answer, a notification
 21. bekymmer
  worry, concern
 22. ett gräl
  a quarrel
 23. ett villkor
  a condition
 24. ett skäl
  a reason, a cause
 25. ett hot
  a threat
 26. koppling
  connection
Author
sandraio
ID
231279
Card Set
swedish vocabulary
Description
nouns
Updated