swedish vocab

 1. omedelbart
  immediately
 2. följderna
  the consequences
 3. tillgivenhet
  tenderness
 4. åtgärder
  action, solution, measures taken
 5. besynnerlig
  strange, peculiar
 6. i synnerhet
  particularly
 7. ett beteende
  a behavior
 8. mening
  sense, meaning, purpose; sentence
 9. ett godkännande
  an approval
 10. gåta
  mystery
 11. ett avstånd, en distans
  distance
 12. ett sinnelag
  a disposition
 13. ett anlag, en tendans
  a tendency
 14. ett utkast
  a rough-draft, a draft
 15. ett stycke
  a piece
 16. ett mönster
  a pattern
 17. väsentlig
  essential
 18. ett förslag
  a proposal, a plan
 19. uppfattning
  comprehension, perception, understanding
 20. ett uttryck
  an expression
 21. fortsättning
  continuation
 22. förutsättning
  assumption, prerequisite, condition
 23. ett framsteg
  a success
 24. ett sammanhang
  a context
 25. ett misstag
  a mistake
 26. ett beteende
  a behavior
Author
sandraio
ID
231274
Card Set
swedish vocab
Description
swedish vocab mix
Updated