GrandCollectionOfWords.txt

 1. 1/73. SentencesPractice 08062013_73Cards_ SentencesPractice anyway_ jsv jsv jsv jsv
  1/73.
 2. 2/73. anyway 41492
  2/73.
 3. 3/73. 41492
  3/73.
 4. 4/73. c מעת לעת
  4/73. משה מאוד שמן ורוצה ליורד במשקל. הוא רק אוכל ירקות ופרות אבל מעת לעת משה מרמה בדיאטה שלו
 5. 5/73. מפעם לפעם
  5/73. מפעם לפעם, אני לא יכול להדליק את המונע של המכונית שלי.
 6. 6/73. מדי פעם
  6/73. מדי פעם, אני זקוק לשינוי בשיגרה
 7. 7/73. כפעם בפעם
  7/73. כפעם בפעם, יהיו לני מורה מחליף
 8. 8/73. anyway, one way or the other, in any case ; on its own, by itself מִמֵּילָא 
  8/73. אין לי מוסג היכן המפתחותך , ממילא מוכרח לעתק המפתחותי.
 9. 9/73. JEALOUS OF לקנא ב
  9/73. מרים אינה הצליח לעבור המבחן ולכן הקנא ברחל, החברה שלה, שהצלחה. יששכר קנאי לגבי הצלחתו של זבולון. נחמיה מקנא בהצלחתו הרבה של ג'יסון במבחן יעל.
 10. 10/73. FANATIC לקנא ב - לקנא אודות לקנא לגבי
  10/73. נחמיה מקנא בהצלחתו הרבה של ג'יסון במבחן יעל.יששכר קנאי לגבי הצלחתו של זבולון.
 11. 11/73. despite ; (colloquial) even though, although לַמְרוֹת 
  11/73. למרות שהוא בדיאטה, הוא ממשיך לאכול סוכריות
 12. 12/73. the more one ... the more; in so far as כְּכָל שֶׁ..., כֵּן [כָּךְ
  12/73.
 13. 13/73. inasmuch as, just as, in the same manner as כְּשֵׁם 
  13/73. ככל שמשה יכול להתנזר מאוכל מטוק, אחרת הוא יסבול מסוכרת כשם שקבוצה מכבי תל אביב חופצת לזכות את המשחק, האיום שלהן ,גם כן פועל חופצים לזכות
 14. 14/73. 3 abouts 3 abouts in hebrew??
  14/73.
 15. 15/73. about \ regarding באשר
  15/73. למרות חיולוקי הדעות **באשר מי להצביע לנשיא של המפלגת הדמוקראטית, קיימו תמימי דעים **לגבי הצורך להביס את המפלגה הרובליקניתזה היה האכזבה ממש גדולה אשר משה בגלל רחל בחרה להתחתן עם יוסף.
 16. 16/73. about \ regarding לגבי
  16/73. למרות חיולוקי הדעות ** לגני מי להצביע לנשיא של המפלגת הדמוקראטית, קיימו תמימי דעים ** אודות הצורך להביס את המפלגה הרובליקנית
 17. 17/73. about \ regarding אודות
  17/73. למרות חיולוקי הדעות ** אודות מי להצביע לנשיא של המפלגת הדמוקראטית, קיימו תמימי דעים ** באשר הצורך להביס את המפלגה הרובליקנית
 18. 18/73. frequent התכוף תָּכוּף
  18/73. משה הולך למסעדה ארומה שש פעמים בשבוע. אשפר לגיד שהוא פטרון תכוף בארומה
 19. 19/73. for עֲבוּר 
  19/73. זו\זאת? היתה הפתעה עבור בעלי המניות, כאשר החברה הכריז על פשיטת רגלWas a surprise for shareholders when the company declared bankruptcy
 20. 20/73. to study, to read ; to consider, to weigh עִיֵּן 
  20/73.
 21. 21/73. to attribute, to ascribe, to express belonging שַׁיָּךְ 
  21/73. כל הרשלנות לגבי האשם שייכת לחברה פזגז
 22. 22/73. EXCEPT FOR in addition to, apart from ; except for - SOLVED SOLVED MAKE A SENTENCE with this מִלְּבַד 
  22/73.
 23. 23/73. detail, particular ; individual ; apart from, except for, excluding ; (colloquial) additionally, apart from that פְּרָט  ל
  23/73. כולם משתתפים בטיול לפראג פרט ללימור
 24. 24/73. in spite of, despite, notwithstanding !!! IMPORTANT- FOLLOW BY NOUN - DESPITE __ THE PERSISTENCE OF __ \\ DESPITE ___ HIS EFFORTS__ חֵרֶף  ה
  24/73. ההצעה התקבלה חרף התנגדותם של כמה חבריםחרף המאמצים הרבים לא הצליחו הרופאים להציל את חיי הפצוע.חרף ההתמדה של משה להתאמן כל בוקר, הוא לא הצליח לרדת במשקל מחמת הדיאטה גרועה
 25. 25/73. here! here is ; הינו - he is, it is (male) ; הנני - (literary) here I AM הִנֵּה
  25/73. • הנה אנחנו עומדים כאן, ברגע חגיגי זה...• הנה אנחנו עומדים כאן, ברגע חגיגי זה...• סכום הפיצויים שקיבלת הינו מלוא הסכום המגיע לך.
 26. 26/73. Ulpan Israel Theater - 5/23/2012 41052
  26/73.
 27. 27/73. whereas, on the other hand ואילו
  27/73. משה הצליח להשיג תואר ואילו האח שלו אינו סיים בית ספר תיכון
 28. 28/73. literary) prior to, before בְּטֶרֶם 
  28/73.
 29. 29/73. before, not yet, ere טֶרֶם 
  29/73. משה קרא את הספר מטימטיקה אבל טרם אינו מוכן למבחןSAMPLE היעלה על הדעת שרגשות הכעס הכנים שלי יאפשרו לסגור את גן החיות בפני אותן נשים, או יאפשרו לכפות עליהן לנעול נעלי עקב, למשל, טרם ייכנסו SAMPLE ההכנות לקראת ביקורו טרם הסתיימויש להתכונן היטב טרם הבחינה SAMPLEטרם המבחן, משה קרא הרבה ספרים על הנושא
 30. 30/73. in preparation for, leading up to ; toward, in the direction of לִקְרַאת
  30/73. SAMPLE - We cleaned the house for the Sabbath. Preparations for the visit has not yet ended.. I dressed up for the arrival SAMPLE-- ניקינו את הבית לקראת השבת . ההכנות לקראת ביקורו טרם הסתיימו ..התלבשתי יפה לקראת הגעתו
 31. 31/73. to borrow לָוָה 
  31/73. משה, שחופץ לקיים עסק חדש בתחום של מסעדות, לווה הלאווה מבנק הפועלים.
 32. 32/73. to accompany, to escort לִוָּה 
  32/73. משה, שאינו מסוגל לדבר באופן שוטף, נלווה אהרון לאתגר את פרעה
 33. 33/73. to be accompanied, to be escorted לֻוָּה 
  33/73. משה, שאינו מסוגל לדבר באופן שוטף, לווה על ידי אהרון לאתגר את פרעה
 34. 34/73. to accompany, to escort נִלְוָה 
  34/73. משה, שאינו מסוגל לדבר באופן שוטף, נלווה אהרון לאתגר את פרעה
 35. 35/73. accompanying ; attached ; connotative נִלְוֶה 
  35/73. משה, נלווה לאהרון, הלך לדבר עם פרעה במצרים.
 36. 36/73. established, founded, proven, based מְבֻסָּס  --?? על??
  36/73.
 37. 37/73. therefore hence אפוא
  37/73. משה ורבקה הגיעו לבית ספר חסרי רשות מהוריהם, אפוא אינו מוטל להצטרף בטיול עם התלמידים אחרים.
 38. 38/73. were it not for, had it not been for, if not for לוּלֵא
  38/73. לולא הגשם הכבד, היינו יוצאים לטיול כמתוכנן. לולא התשוקה שלי לשוקולד, הייתי יותר רזה.
 39. 39/73. were it not for, if, if not אִלְמָלֵא 
  39/73.
 40. 40/73. indeed, surely, truly ; האומנם - Is that so? Is it true that ...? Indeed? אָמְנָם 
  40/73. אמנם ממבט ראשון עשיית ספורט לכאורה לא מביאה היתרון מוחשי אבל אם מקפידים ומתעקשים אז השיפור יהיה ניכר ו מִשְׁתַּלֵּםמהנ"ל אפשר להסיק שלגור בעיר הגדולה יש יתרונות, אך אמנם יש חסרונות למשל יותר עומס תנועה וזיהום אוויר
 41. 41/73. law) to acquit ; to grant (right, privilege, favor etc.) ; (accounting) to credit ; to grant, to provide - HELP HELP - SAMPLE SENTENCE זִכָּה 
  41/73. משום שהמשטרה שכחה להגיד את הזכויות של החשוד, השופט זיכה אותועל פי החוק, משה זכה לבנות הבית שלו על השטח הזה
 42. 42/73. to implement, to use (a measure, style of language) ; to adopt, to take (a stance, view, approach HELP HELP- NEED SENTENCE נָקַט 
  42/73. אחרי שצפיתי ביורד הגדול, אני נקטתי בעמדה כי כולם מסוגלים למצוא דרך לכלול עשיית ספורט בחיים שלהם
 43. 43/73. negotiate verb HELP HELP - HITMAKAYACH IS SELF REFLEXIVE? EXAMPLE SENTENCES WITH NEGOCIATE נָשָׂא וְנָתַן, הִדַּיֵּן, הִתְמַקֵּחַ \\\ עָמַד עַל הַמֶּקַח
  43/73.
 44. 44/73. frequent HELP HELP- need to make sentences התכוף תָּכוּף
  44/73.
 45. 45/73. law) to acquit ; to grant (right, privilege, favor etc.) ; (accounting) to credit ; to grant, to provide - HELP HELP - SAMPLE SENTENCE זִכָּה 
  45/73.
 46. 46/73. to assimilate ; to implement HELP HELP- need sample sentence הִטְמִיעַ 
  46/73.
 47. 47/73. to endow, to bequeath HELP HELP SAMPLE SENTENCE הִנְחִיל 
  47/73.
 48. 48/73. siege, blockade HELP HELP sample sentence? מָצוֹר 
  48/73.
 49. 49/73. ulpan sheet page 24 5/23/2012 41052
  49/73.
 50. 50/73. to appeal ; to object, to disagree ; to doubt ערער על עִרְעֵר
  50/73. אחרי השופט קבע בפסק הדין שהאשם מוכרח לשלם שני מיליון שקלים, העורך דין/סנגור שלו ערער על הפסיקההתלמיד קבל ציון מאוד נמוך במבחן והניח שהמורה עשה טעות. לכן הוא ערער על המבחן
 51. 51/73. based, founded \ to be based מושתת על מֻשְׁתָּת הֻשְׁתַּת
  51/73. הצלחתו של משה בירידה מושתתת על התעקשותו\ התעקשות שלו  לאכול בריא ולעשות ספורט בלי הרף.רוב החוקים בישראל מושתתים על התנ"ך.
 52. 52/73. to adopt (a child) ; to take responsibility for, to foster ; to adopt, to espouse (idea, concept, plan \\\ to strengthen, to consolidate, to reinforce לאמץ לו
  52/73. כל אדם יכול לאמץ לו תוכנית לירידה במשקל
 53. 53/73. ENCOURAGE לעודד
  53/73. משה מעודד את רבקה לחבור למועדון כושרמורים מעודדים תלמידים ללמוד
 54. 54/73. to be recognized, to be known ; to be viewed, to be seen \\\ substantial, significant, marked, considerable נִכַּר 
  54/73.  אחרי כמה חודשים של עשיית כושר, ראיתי שיפור ניכר\  ת עלייה הנכרת    ברמת האנרגיה שלי וגם, החברה שלי  מעריכה את העלייה הנכרת בלִיבִּידוֹ.ניכר שיפור בציונים של חיים
 55. 55/73. embarrassed נָבוֹךְ 
  55/73. כולם ראו את משה מחליק על בננה ולכן משה מרגיש נבוך
 56. 56/73. specific, defined, certain מְסֻיָּם 
  56/73. למדתי מהאתר באינטרט שקיימים מספר שומנים באוכל, שומן טרנס הוא הכי מסוכן, השומן המסויים הזה סותם את כלי הדם
 57. 57/73. updated מעודכן מְעֻדְכָּן
  57/73. המחשב שלך לא מעודכן ולכן הוא צריך להתעדכן לבל יהיה חשוף לוירוס
 58. 58/73. tangible, concrete, perceptible מוּחָשִׁי 
  58/73. היתרונות לעשות ספורט מעוד מוחשיים בשביל כולם בשל אפשר לראות את הירידה במשקלאמנם ממבט ראשון עשיית ספורט לכאורה לא מביאה היתרון מוחשי אבל אם מקפידים ומתעקשים אז השיפור יהיה ניכר ו מִשְׁתַּלֵּם
 59. 59/73. from, of, against ; over, in favor of ; (talmudic) because of, due to מִפְּנֵי 
  59/73. משה הצליח לרדת במשקל מפני שהתעקש לאכול בריא ולעשות ספורט ללא הרף
 60. 60/73. the more one ... the more; in so far as HELP HELP - VERY DIFFICULT- NOT SURE HOW TO MAKE A SENTENCE WITH THIS כְּכָל שֶׁ..., כֵּן [כָּךְ
  60/73. ככל שמשה יכול להתנזר מאוכל מטוק, אחרת הוא יסבול מסוכרת
 61. 61/73. inasmuch as, just as, in the same manner as HELP HELP sample sentence כְּשֵׁם 
  61/73. כשם שקבוצה מכבי תל אביב חופצת לזכות את המשחק, האיום שלהן ,גם כן פועל חופצים לזכות
 62. 62/73. literary) not to, in order not to לבל לְבַל NO SHEH
  62/73. דני קשר את שרוכיו לבל יפול )TIED HIS SHOE LACES SO AS TO NOT FALL
 63. 63/73. (literary) in case, so as not to ; (literary) could it be that (beginning of a question supplying a possible reason) ; (flowery) perhaps CAN SKIP SKIP? שֶׁמָּא 
  63/73. הועדה בבית הספר הכריזה שכל התלמידים מוכרחים ללבוש תלבושת אחידה לשם הגברת ביטחון
 64. 64/73. for, in order to, for the purpose of, for the sake of לְשֵׁם 
  64/73. משה קנה מתנה לשם חגיגת יום ההולדת של רבקה
 65. 65/73. to discuss to judge, to sentence, to sit in judgment דָּן 
  65/73. אנחנו עושים דיון על עשיית כושראנחנו דנים על עשיית כושראנחנו דנים אודות עשיית כושראני דן אצל משה על עשיית כושר
 66. 66/73. to observe, to watch, to look at להתבונן הִתְבּוֹנֵן
  66/73. כל המשפחתי משיימים את השיעורים שהם לומדים באינטארנט כיצד לרדת במשקל וכולם מתבוננים את ההבדלים במראה.
 67. 67/73. YAEL TEST 1 WORDS - 6/1/2012 41061
  67/73. Yael test
 68. 68/73. to wonder, to be amazed, to be dumbfounded ; to ponder, to reflect תָּהָה  תהינו על SEE SENTENCE
  68/73. תהינו על הסתלקותם הפתאומיתיוסי צריך לתהות הוא יהיה לתהות על מחרתההיתי את עצמי. אתה תוהה. הוא תהה. היא תהתה. תהינו. אתם תהה. הם תהו.
 69. 69/73. without, in the absence of ; if not for, were it not for ; מבלעדי - (biblical) apart from, other than בִּלְעֲדֵי
  69/73. אני יודע ללא עוררין שבלעדי האינטרנט וכל מה של למדתי לגבי עשיית כושר ותזונה נכונה, הכושר הגופני שלי ומצב בריאותי היו נשארים ירודים.
 70. 70/73. exclusive ; unique בִּלְעָדִי 
  70/73. הדירה נמצאת בבלעדיות של משרד התיווך. ג'יסון הוא יבואן ומפיץ בלעדי של מכשירי אייפון 7 בישראל.
 71. 71/73. beside, alongside ; together with, parallel to ; on someone's side, supporting someone ideologically לצד לְצַד
  71/73. הזמר שר בזירה ולצדו הייתה רקדנית
 72. 72/73. to extradite, to hand over (someone) ; to give oneself up ; to give away, to expose, to reveal מסגירות..הִסְגִּיר פ' הפעיל
  72/73. When someone's nipples room shows the degree of suffering that makes her the cold SEE SENTENCEכשהפטמות של מישהי בחדר מסגירות את מידת הסבל שגורם לה הקור SEE SENTENCEאותך אני אוהבת אני מביט בתוך עינייך יודע מה את חושבת הסומק שעל פנייך אותך מסגיר לצידך אהובה תמיד ארגיש צעיר
 73. 73/73.
  73/73.
 74. 1/48 discontent --
  1/48 08072013_48Cards_ discontent articles_ jsv jsv jsv jsv --
 75. 2/48 articles --
  2/48 41493 --
 76. 3/48 anger, resentment, discontent, dissatisfaction, chagrin --
  3/48 מורת רוחו..מֹרַת רוּחַ --
 77. 4/48 discontentment,, to one's resentment, to one's discontentment -- Palestinian prisoners in Israeli leader sent a letter to President Mahmoud Abbas, and expressed his displeasure consent of Abbas the Israeli government's decision to release the prisoners in three stages
  4/48 מורת רוחו..לְמֹרַת רוּחוֹ -- מנהיג האסירים הפלסטינים הישראלים פנה במכתב לנשיא מחמוד עבאס, והביע את מורת רוחו* מהסכמתו של עבאס להחלטת ממשלת ישראל לשחרר את האסירים בשלוש פעימות
 78. 5/48 to release, to escape ; to extract -- Jonas therefore requires leadership to negotiate with the Americans to extract a promise that the prisoners will be released oldest first, regardless of place of birth
  5/48 לחלץ..חִלֵּץ פ' פיעל -- לכן דורש יונס מההנהגה לנהל משא ומתן עם האמריקאים כדי לחלץ* הבטחה שהאסירים הוותיקים ביותר ישוחררו ראשונים, בלי קשר למקום הולדתם
 79. 6/48 to remove a shoe ; to remove a cork ; (Jewish law) to remove a brother-in-law's shoe under Levirate law -- Jonas therefore requires leadership to negotiate with the Americans to extract a promise that the prisoners will be released oldest first, regardless of place of birth
  6/48 לחלץ..חָלַץ פ' קל -- לכן דורש יונס מההנהגה לנהל משא ומתן עם האמריקאים כדי לחלץ* הבטחה שהאסירים הוותיקים ביותר ישוחררו ראשונים, בלי קשר למקום הולדתם
 80. 7/48 firmness, insistence, decisiveness -- Without determination, it will not go
  7/48 נחישות..נְחִישׁוּת שֵם נ' -- בלי נחישות* זה לא ילך
 81. 8/48 timing -- The timing of resumption of political talks between Israel and the Palestinians
  8/48 עיתוי..עִתּוּי שֵם ז' -- עיתוי* חידוש השיחות המדיניות בין ישראל לפלסטינים
 82. 9/48 amazement, wonderment ; pondering, consideration, meditation --  Resumption of political talks between Israel and the Palestinians - Twenty years after the historic signing of the Oslo Accords - raises many questions about the potential for success
  9/48 תהיות..תְּהִיָּה שֵם נ' -- חידוש השיחות המדיניות בין ישראל לפלסטינים – עשרים שנה לאחר החתימה ההיסטורית של הסכמי אוסלו – מעלה תהיות* רבות לגבי סיכויי הצלחתן
 83. 10/48 sown, seeded ; covered, carpeted ; scattered -- The period since was strewn with obstacles and failures, heightened distrust and contributed to skepticism prevails among the two parties, each of the seriousness of the intentions of the other side. Cemetery filled cavities policy initiatives
  10/48 זרועה..זָרוּעַ תואר -- התקופה שחלפה מאז היתה זרועה* במכשולים ובכישלונות, שהגבירו את חוסר האמון ותרמו רבות לסקפטיות השוררת בקרב שני הצדדים, כל אחד על רצינות כוונותיו של הצד השני. בית הקברות של היוזמות המדיניות מלא חללים
 84. 11/48 arm, upper arm ; handle ; arm (of river) ; (military) arm, service, branch -- The period since was strewn with obstacles and failures, heightened distrust and contributed to skepticism prevails among the two parties, each of the seriousness of the intentions of the other side. Cemetery filled cavities policy initiatives
  11/48 זרועה..זְרוֹעַ שֵם נ' -- התקופה שחלפה מאז היתה זרועה* במכשולים ובכישלונות, שהגבירו את חוסר האמון ותרמו רבות לסקפטיות השוררת בקרב שני הצדדים, כל אחד על רצינות כוונותיו של הצד השני. בית הקברות של היוזמות המדיניות מלא חללים
 85. 12/48 to exist, to prevail (an atmosphere, feeling, state of affairs) ; (biblical) to rule, to reign, to dominate -- The period since was strewn with obstacles and failures, heightened distrust and contributed to skepticism prevails among the two parties, each of the seriousness of the intentions of the other side. Cemetery filled cavities policy initiatives
  12/48 השוררת..שָׂרַר פ' קל -- התקופה שחלפה מאז היתה זרועה במכשולים ובכישלונות, שהגבירו את חוסר האמון ותרמו רבות לסקפטיות השוררת* בקרב שני הצדדים, כל אחד על רצינות כוונותיו של הצד השני. בית הקברות של היוזמות המדיניות מלא חללים
 86. 13/48 among, amidst ; internally, in himself -- The period since was strewn with obstacles and failures, heightened distrust and contributed to skepticism prevails among the two parties, each of the seriousness of the intentions of the other side. Cemetery filled cavities policy initiatives
  13/48 השוררת..בְּקֶרֶב מילת יחס -- התקופה שחלפה מאז היתה זרועה במכשולים ובכישלונות, שהגבירו את חוסר האמון ותרמו רבות לסקפטיות השוררת* בקרב שני הצדדים, כל אחד על רצינות כוונותיו של הצד השני. בית הקברות של היוזמות המדיניות מלא חללים
 87. 14/48 battle, combat ; struggle, race -- The period since was strewn with obstacles and failures, heightened distrust and contributed to skepticism prevails among the two parties, each of the seriousness of the intentions of the other side. Cemetery filled cavities policy initiatives
  14/48 השוררת..קְרָב שֵם ז' -- התקופה שחלפה מאז היתה זרועה במכשולים ובכישלונות, שהגבירו את חוסר האמון ותרמו רבות לסקפטיות השוררת* בקרב שני הצדדים, כל אחד על רצינות כוונותיו של הצד השני. בית הקברות של היוזמות המדיניות מלא חללים
 88. 15/48 interior, inside ; קרביים - innards -- The period since was strewn with obstacles and failures, heightened distrust and contributed to skepticism prevails among the two parties, each of the seriousness of the intentions of the other side. Cemetery filled cavities policy initiatives
  15/48 השוררת..קֶרֶב שֵם ז' -- התקופה שחלפה מאז היתה זרועה במכשולים ובכישלונות, שהגבירו את חוסר האמון ותרמו רבות לסקפטיות השוררת* בקרב שני הצדדים, כל אחד על רצינות כוונותיו של הצד השני. בית הקברות של היוזמות המדיניות מלא חללים
 89. 16/48 to approach, to draw near, to come close -- The period since was strewn with obstacles and failures, heightened distrust and contributed to skepticism prevails among the two parties, each of the seriousness of the intentions of the other side. Cemetery filled cavities policy initiatives
  16/48 השוררת..קָרַב פ' קל -- התקופה שחלפה מאז היתה זרועה במכשולים ובכישלונות, שהגבירו את חוסר האמון ותרמו רבות לסקפטיות השוררת* בקרב שני הצדדים, כל אחד על רצינות כוונותיו של הצד השני. בית הקברות של היוזמות המדיניות מלא חללים
 90. 17/48 to be filed -- What are the odds initiative not be filed again as missing pages of history
  17/48 תתויק..תֻּיַּק פ' פועל -- ומה הסיכויים שיוזמה לא זו תתויק* בדפי ההיסטוריה כהחמצה נוספת
 91. 18/48 realistic ; sober -- Sober analysis shows that there is a historic opportunity to advance talks with the Palestinians
  18/48 מפוכח..מְפֻכָּח תואר -- ניתוח מפוכח* מלמד כי קיימת הזדמנות היסטורית לקידום השיחות עם הפלסטינים
 92. 19/48 among, amidst ; internally, in himself -- The period since was strewn with obstacles and failures, heightened distrust and contributed to skepticism prevails among the two parties, each of the seriousness of the intentions of the other side. Cemetery filled cavities policy initiatives
  19/48 בקרב..בְּקֶרֶב מילת יחס -- התקופה שחלפה מאז היתה זרועה במכשולים ובכישלונות, שהגבירו את חוסר האמון ותרמו רבות לסקפטיות השוררת בקרב* שני הצדדים, כל אחד על רצינות כוונותיו של הצד השני. בית הקברות של היוזמות המדיניות מלא חללים
 93. 20/48 battle, combat ; struggle, race -- The period since was strewn with obstacles and failures, heightened distrust and contributed to skepticism prevails among the two parties, each of the seriousness of the intentions of the other side. Cemetery filled cavities policy initiatives
  20/48 בקרב..קְרָב שֵם ז' -- התקופה שחלפה מאז היתה זרועה במכשולים ובכישלונות, שהגבירו את חוסר האמון ותרמו רבות לסקפטיות השוררת בקרב* שני הצדדים, כל אחד על רצינות כוונותיו של הצד השני. בית הקברות של היוזמות המדיניות מלא חללים
 94. 21/48 interior, inside ; קרביים - innards -- The period since was strewn with obstacles and failures, heightened distrust and contributed to skepticism prevails among the two parties, each of the seriousness of the intentions of the other side. Cemetery filled cavities policy initiatives
  21/48 בקרב..קֶרֶב שֵם ז' -- התקופה שחלפה מאז היתה זרועה במכשולים ובכישלונות, שהגבירו את חוסר האמון ותרמו רבות לסקפטיות השוררת בקרב* שני הצדדים, כל אחד על רצינות כוונותיו של הצד השני. בית הקברות של היוזמות המדיניות מלא חללים
 95. 22/48 to approach, to draw near, to come close -- The period since was strewn with obstacles and failures, heightened distrust and contributed to skepticism prevails among the two parties, each of the seriousness of the intentions of the other side. Cemetery filled cavities policy initiatives
  22/48 בקרב..קָרַב פ' קל -- התקופה שחלפה מאז היתה זרועה במכשולים ובכישלונות, שהגבירו את חוסר האמון ותרמו רבות לסקפטיות השוררת בקרב* שני הצדדים, כל אחד על רצינות כוונותיו של הצד השני. בית הקברות של היוזמות המדיניות מלא חללים
 96. 23/48 to be filed -- What are the odds initiative not be filed again as missing pages of history
  23/48 תתויק..תֻּיַּק פ' פועל -- ומה הסיכויים שיוזמה לא זו תתויק* בדפי ההיסטוריה כהחמצה נוספת
 97. 24/48 realistic ; sober -- Sober analysis shows that there is a historic opportunity to advance talks with the Palestinians
  24/48 מפוכח..מְפֻכָּח תואר -- ניתוח מפוכח* מלמד כי קיימת הזדמנות היסטורית לקידום השיחות עם הפלסטינים
 98. 25/48 however, but, nevertheless --
  25/48 ואולם....אוּלָם מילת חיבור -- ואולם*
 99. 26/48 hall, theater, vestibule --
  26/48 ואולם....אוּלָם שֵם ז' -- ואולם*
 100. 27/48 positioning, stationing, posting --
  27/48 להצבת....הַצָּבָה שֵם נ' -- התנגדותה להצבת* מערכות הגנה מפני טילים במזרח אירופה וגם מצב זכויות האדם ברוסיה
 101. 28/48 conviction --
  28/48 ההרשעה....הַרְשָׁעָה שֵם נ' -- אבל אפקט ההרשעה* הוא סיפור נרחב הרבה יותר מהאחריות הפלילית של הרב ומהטרגדיה של התלמיד
 102. 29/48 throwing ; disposing ; implication, ramification, consequence ; (psychology) projection --
  29/48 השלכות....הַשְׁלָכָה שֵם נ' -- יש לסיפור הזה השלכות* מכוננות
 103. 30/48 fall (of autumn leaves) ; (botany) exfoliation --
  30/48 השלכות....שַׁלֶּכֶת שֵם נ' -- יש לסיפור הזה השלכות* מכוננות
 104. 31/48 burner ; lighter --
  31/48 במבער....מַבְעֵר שֵם ז' -- אונה ויצ'לו מבעירה חופן מחטי אורן במבער* קטן עשוי פח
 105. 32/48 to exterminate, to destroy completely ; (military) to mop up --
  32/48 במבער....בִּעֵר פ' פיעל -- אונה ויצ'לו מבעירה חופן מחטי אורן במבער* קטן עשוי פח
 106. 33/48 to be lit, to be kindled --
  33/48 במבער....הֻבְעַר פ' הופעל -- אונה ויצ'לו מבעירה חופן מחטי אורן במבער* קטן עשוי פח
 107. 34/48 kindled, lit, burning --
  34/48 במבער....מְבֹעָר תואר -- אונה ויצ'לו מבעירה חופן מחטי אורן במבער* קטן עשוי פח
 108. 35/48 to be removed, to be destroyed --
  35/48 במבער....בֹּעַר פ' פועל -- אונה ויצ'לו מבעירה חופן מחטי אורן במבער* קטן עשוי פח
 109. 36/48 handful --
  36/48 חופן....חֹפֶן שֵם ז' -- אונה ויצ'לו מבעירה חופן* מחטי אורן במבער קטן עשוי פח
 110. 37/48 (literary) to cover up with the hands; to take a handful --
  37/48 חופן....חָפַן פ' קל -- אונה ויצ'לו מבעירה חופן* מחטי אורן במבער קטן עשוי פח
 111. 38/48 shore, coast --
  38/48 חופן....חוֹף שֵם ז' -- אונה ויצ'לו מבעירה חופן* מחטי אורן במבער קטן עשוי פח
 112. 39/48 Hernia --
  39/48 הבוקע....בקע (רפואה) -- מקרבת את המבער המעשן לפתח הכוורת ומביטה בגאווה בנחיל הקטן הבוקע* מהכוורת, שיכורה מהריח. הדבורים הם התוספת האחרונה לחלקת הגינה העירונית של ויצ'לו במרכז ברלין
 113. 40/48 בּקע (או פּקע, קילֵה, שֶבֶר; בלועזית הֵרְנִיָה, hernia) הינו מעבר של איבר או רקמה אחרת בגוף ממקומו הטבעי, דרך מחיצה שרירית או אחרת. הבקע השכיח ביותר מתרחש באזור הבטן. הוא נגרם כתוצאה מחולשה של שריר בדופן הבטן, המאפשר ללולאת מעי לצאת ממקומה הטבעי. בקע כזה יכול להיות בקע סרעפתי... --
  40/48 הבוקע....Hernia -- מקרבת את המבער המעשן לפתח הכוורת ומביטה בגאווה בנחיל הקטן הבוקע* מהכוורת, שיכורה מהריח. הדבורים הם התוספת האחרונה לחלקת הגינה העירונית של ויצ'לו במרכז ברלין
 114. 41/48 to erupt, to emerge, to break through ; (literary) to split, to rend asunder ; to split, to cleave, to crack --
  41/48 הבוקע....בָּקַע פ' קל -- מקרבת את המבער המעשן לפתח הכוורת ומביטה בגאווה בנחיל הקטן הבוקע* מהכוורת, שיכורה מהריח. הדבורים הם התוספת האחרונה לחלקת הגינה העירונית של ויצ'לו במרכז ברלין
 115. 42/48 municipal, urban --
  42/48 העירונית....עִירוֹנִי תואר -- הדבורים הם התוספת האחרונה לחלקת הגינה העירונית*
 116. 43/48 urbanite --
  43/48 העירונית....עִירוֹנִי שֵם -- הדבורים הם התוספת האחרונה לחלקת הגינה העירונית*
 117. 44/48 kerchief --
  44/48 מטפחת....מִטְפַּחַת שֵם נ' -- ואולם, לאידיליה העירונית שאותה מטפחת* ויצ'לו (55), אדריכלית נוף ילידת בריסטול שבאנגליה, במשך תשע שנים, נשקף כעת איום קיומי
 118. 45/48 to nurture, to nourish, to cherish, to cultivate --
  45/48 מטפחת....טִפֵּחַ פ' פיעל -- ואולם, לאידיליה העירונית שאותה מטפחת* ויצ'לו (55), אדריכלית נוף ילידת בריסטול שבאנגליה, במשך תשע שנים, נשקף כעת איום קיומי
 119. 46/48 well kept, nurtured, cared for ; meticulously dressed --
  46/48 מטפחת....מְטֻפָּח תואר -- ואולם, לאידיליה העירונית שאותה מטפחת* ויצ'לו (55), אדריכלית נוף ילידת בריסטול שבאנגליה, במשך תשע שנים, נשקף כעת איום קיומי
 120. 47/48 (building) rafter --
  47/48 מטפחת....טִפְחָה שֵם נ' -- ואולם, לאידיליה העירונית שאותה מטפחת* ויצ'לו (55), אדריכלית נוף ילידת בריסטול שבאנגליה, במשך תשע שנים, נשקף כעת איום קיומי
 121. 48/48 to be nurtured, to be nourished, to be cherished --
  48/48 מטפחת....טֻפַּח פ' פועל -- ואולם, לאידיליה העירונית שאותה מטפחת* ויצ'לו (55), אדריכלית נוף ילידת בריסטול שבאנגליה, במשך תשע שנים, נשקף כעת איום קיומי
 122. 1/19 reproach --
  1/19 08152013_19Cards_ reproach articles_ jsv jsv jsv jsv --
 123. 2/19 articles --
  2/19 41501 --
 124. 3/19 articles --
  3/19 נזיפה --
 125. 4/19 reproach, rebuke, reprimand, censure ; (military) discipline -- This is a letter precedent: He first reprimand for engaging a lawyer about that in private
  4/19 נזיפה..נְזִיפָה שֵם נ' -- מדובר במכתב תקדימי: הוא כולל תחילה נזיפה* על עצם העיסוק של הפרקליט בנושא שלא בחדרי חדרים
 126. 5/19 (music) to be off-key ; to forge ; (slang) to be sloppy, to be slipshod, to be inaccurate ; (slang) to be ruined, to be inefficient -- This is a letter precedent: He first reprimand for engaging a lawyer about that in private
  5/19 נזיפה..זִיֵּף פ' פיעל -- מדובר במכתב תקדימי: הוא כולל תחילה נזיפה* על עצם העיסוק של הפרקליט בנושא שלא בחדרי חדרים
 127. 6/19 to brake, to slow down ; to block, to obstruct ; to curb, to halt -- Maintaining complete silence, said, was supposed to stop hermetic manner any information exposure
  6/19 לבלום..בָּלַם פ' קל -- הקפדה על שתיקה מוחלטת, נכתב, אמורה היתה לבלום* באורח הרמטי חשיפת פרטים כלשהם
 128. 7/19 sealed, closed, stopped, arrested ; full to the brim, packed, stuffed full -- Maintaining complete silence, said, was supposed to stop hermetic manner any information exposure
  7/19 לבלום..בָּלוּם תואר -- הקפדה על שתיקה מוחלטת, נכתב, אמורה היתה לבלום* באורח הרמטי חשיפת פרטים כלשהם
 129. 8/19 braking -- Maintaining complete silence, said, was supposed to stop hermetic manner any information exposure
  8/19 לבלום..בִּלּוּם שֵם ז' -- הקפדה על שתיקה מוחלטת, נכתב, אמורה היתה לבלום* באורח הרמטי חשיפת פרטים כלשהם
 130. 9/19 (law) defense attorney -- The shared secret that defense counsel
  9/19 בסניגור..סָנֵגוֹר שֵם -- ככל שמדובר בסניגור* ששותף בסוד
 131. 10/19 crush, crushing -- Joe paragraph of the letter writers prosecution lawyer in the future, in cases where security prisoners will seek to consult
  10/19 המחץ..מַחַץ שֵם ז' -- בפסקת המחץ* של המכתב כותבים בפרקליטות לעורך הדין כי בעתיד, במקרים שבהם אסירים ביטחוניים יבקשו להיוועץ בו
 132. 11/19 to be tested -- The issue will be reviewed journals allowing exposure to state secrets
  11/19 תיבחן..נִבְחַן פ' נפעל -- עת תיבחן* סוגיית מתן היתר לחשיפתך לסודות מדינה
 133. 12/19 squeezing, wringing, extraction (of juice) ; extortion, blackmail -- Although ministers who are members of politically few who understand this blackmail surrender very different from its predecessors
  12/19 לסחיטה..סְחִיטָה שֵם נ' -- אף שמכהנים בה שרים לא מעטים המבינים שמבחינה מדינית הכניעה לסחיטה* זו שונה מאוד מקודמותיה
 134. 13/19 squeezeable -- Although ministers who are members of politically few who understand this blackmail surrender very different from its predecessors
  13/19 לסחיטה..סָחִיט תואר -- אף שמכהנים בה שרים לא מעטים המבינים שמבחינה מדינית הכניעה לסחיטה* זו שונה מאוד מקודמותיה
 135. 14/19 to be blown off course (a ship) ; to be carried away (by wind or water) ; to be swept away by (emotion) -- They were swept up by the weakness of the Prime Minister
  14/19 נסחפו..נִסְחַף פ' נפעל -- הם נסחפו* אחרי חולשת ראש הממשלה
 136. 15/19 disastrous -- And lent a hand move that could prove to be disastrous
  15/19 כהרה אסון..הֲרֵה אָסוֹן -- ונתנו יד למהלך שעלול להתברר כהרה אסון*
 137. 16/19 dictate, imposition, edict -- In recent decades Israeli governments accustomed the public to be dictated
  16/19 תכתיבים..תַּכְתִּיב שֵם ז' -- בעשורים האחרונים הרגילו ממשלות ישראל את הציבור לקבל תכתיבים*
 138. 17/19 naive, inexperienced, innocent, unsophisticated -- Naive expectation was
  17/19 נאיווית..נָאִיבִי תואר -- היתה ציפייה נאיווית*
 139. 18/19 robbery, burglary -- What justifies robbery and systematic destruction of antiquities and ancient trade under the law
  18/19 שוד..שֹׁד שֵם ז' -- מה מצדיק שוד* והרס עתיקות שיטתי, וסחר עתיקות בחסות החוק
 140. 19/19 despicable, contemptible, abominable -- Blood on their hands, despicable murderers and terrorists like them.
  19/19 נתעבים..נִתְעָב תואר -- דם על ידיהם, מחבלים ורוצחים נתעבים* שכמותם.
 141. 1/34 fitting p --
  1/34 08162013_34Cards_ fitting p articles_ jsv jsv jsv jsv --
 142. 2/34 articles --
  2/34 41502 --
 143. 3/34 articles --
  3/34 נאות --
 144. 4/34 fitting, proper, suitable -- This week we launch full disclosure
  4/34 נאות..נָאוֹת תואר -- השבוע נפתח בגילוי נאות*
 145. 5/34 house, hostel, home ; (flowery) abode -- This week we launch full disclosure
  5/34 נאות..נָוֶה שֵם ז' -- השבוע נפתח בגילוי נאות*
 146. 6/34 (literary) to be willing, to be inclined, to agree to -- This week we launch full disclosure
  6/34 נאות..נֵאוֹת פ' נפעל -- השבוע נפתח בגילוי נאות*
 147. 7/34 handsome, pleasant, good-looking ; great, substantial, high ; fine, fair (weather) -- This week we launch full disclosure
  7/34 נאות..נָאֶה תואר -- השבוע נפתח בגילוי נאות*
 148. 8/34 wound ; wrapped, bound --   And usually the game was over that I found myself wrapped cord,
  8/34 מלופפת..מְלֻפָּף תואר -- ובדרך כלל המשחק היה נגמר בכך שמצאתי עצמי מלופפת* בחוט,
 149. 9/34 to be wrapped, to be bound, to be wound around --   And usually the game was over that I found myself wrapped cord,
  9/34 מלופפת..לֻפַּף פ' פועל -- ובדרך כלל המשחק היה נגמר בכך שמצאתי עצמי מלופפת* בחוט,
 150. 10/34 to loosen, to untie, to unravel ; to allow, to permit, to let ; to free, to release ; to solve (a problem, equation) ; to remove, to settle, (doubt, qualms, hesitation) ; to annul (a vow) -- Trying to unscrew it without the intervention of friends
  10/34 להתיר..הִתִּיר פ' הפעיל -- מנסה להתיר* אותו ללא התערבות של חברים
 151. 11/34 philosopher, thinker ; proponent, advocate (idea, proposal) -- Therefore thinkers here the words peace talks with the same indifference with which _ talk about seasonal flu
  11/34 הוגים..הוֹגֶה שֵם -- לכן הוגים* כאן את המלים שיחות שלום באותה אדישות שבה_ מדברים על שפעת עונתית
 152. 12/34 to pronounce, to express ; to say, to declare, to make a sound ; to formulate an idea, to plan; to cogitate, to ponder ; (literary) to study, to investigate -- Therefore thinkers here the words peace talks with the same indifference with which _ talk about seasonal flu
  12/34 הוגים..הָגָה פ' קל -- לכן הוגים* כאן את המלים שיחות שלום באותה אדישות שבה_ מדברים על שפעת עונתית
 153. 13/34 word ; promise ; מילים - words, lyrics ; מילים - chatter, rhetoric -- Therefore thinkers here the words peace talks with the same indifference with which _ talk about seasonal flu
  13/34 המלים..מִלָּה שֵם נ' -- לכן הוגים כאן את המלים* שיחות שלום באותה אדישות שבה_ מדברים על שפעת עונתית
 154. 14/34 to circumcise -- Therefore thinkers here the words peace talks with the same indifference with which _ talk about seasonal flu
  14/34 המלים..מָל פ' קל -- לכן הוגים כאן את המלים* שיחות שלום באותה אדישות שבה_ מדברים על שפעת עונתית
 155. 15/34 to compete -- Competed
  15/34 התחרו..הִתְחָרָה פ' התפעל -- התחרו* ביניהם
 156. 16/34 to beat, to strike, to hit -- Pound middle class
  16/34 חובטים..חָבַט פ' קל -- חובטים* במעמד הבינוני
 157. 17/34 to beat, to hit, to strike ; (biblical) to strike down, to kill -- Hit hitter hitting
  17/34 הכה..הִכָּה פ' הפעיל -- הכה* חובט מרביץ
 158. 18/34 to be hit, to be struck -- Hit hitter hitting
  18/34 הכה..הֻכָּה פ' הופעל -- הכה* חובט מרביץ
 159. 19/34 to wrap, to bind, to wind around, to coil -- Rolling, wrapping, rolling, twisting, wearing nickers
  19/34 מְלַפֵּף..לִפֵּף פ' פיעל -- גּוֹלֵל, כּוֹרֵךְ, מְגַלְגֵּל, מְלַפֵּף*, צוֹנֵף חוֹבֵשׁ
 160. 20/34 wound ; wrapped, bound -- Rolling, wrapping, rolling, twisting, wearing nickers
  20/34 מְלַפֵּף..מְלֻפָּף תואר -- גּוֹלֵל, כּוֹרֵךְ, מְגַלְגֵּל, מְלַפֵּף*, צוֹנֵף חוֹבֵשׁ
 161. 21/34 to be wrapped, to be bound, to be wound around -- Rolling, wrapping, rolling, twisting, wearing nickers
  21/34 מְלַפֵּף..לֻפַּף פ' פועל -- גּוֹלֵל, כּוֹרֵךְ, מְגַלְגֵּל, מְלַפֵּף*, צוֹנֵף חוֹבֵשׁ
 162. 22/34 to neigh, to whinny -- Rolling, wrapping, rolling, twisting, wearing nickers
  22/34 צוֹנֵף..צָנַף פ' קל -- גּוֹלֵל, כּוֹרֵךְ, מְגַלְגֵּל, מְלַפֵּף, צוֹנֵף* חוֹבֵשׁ
 163. 23/34 to dress (a wound), to bandage ; to put on a head covering ; to saddle -- Rolling, wrapping, rolling, twisting, wearing nickers
  23/34 חוֹבֵשׁ..חָבַשׁ פ' קל -- גּוֹלֵל, כּוֹרֵךְ, מְגַלְגֵּל, מְלַפֵּף, צוֹנֵף חוֹבֵשׁ*
 164. 24/34 (military) medic, corpsman ; medical assistant -- Rolling, wrapping, rolling, twisting, wearing nickers
  24/34 חוֹבֵשׁ..חוֹבֵשׁ שֵם -- גּוֹלֵל, כּוֹרֵךְ, מְגַלְגֵּל, מְלַפֵּף, צוֹנֵף חוֹבֵשׁ*
 165. 25/34 (literary) to imprison -- Rolling, wrapping, rolling, twisting, wearing nickers
  25/34 חוֹבֵשׁ..חָבַשׁ פ' קל -- גּוֹלֵל, כּוֹרֵךְ, מְגַלְגֵּל, מְלַפֵּף, צוֹנֵף חוֹבֵשׁ*
 166. 26/34 unfounded, baseless, unrealistic -- Of course these things are baseless and unfounded
  26/34 מופרכים..מֻפְרָךְ תואר -- אלה כמובן דברים מופרכים* וחסרי בסיס
 167. 27/34 to be refuted, to be rebutted -- Of course these things are baseless and unfounded
  27/34 מופרכים..הֻפְרַךְ פ' הופעל -- אלה כמובן דברים מופרכים* וחסרי בסיס
 168. 28/34 to observe, to watch, to look at -- But Yair Lapid watched the excitement
  28/34 התבונן..הִתְבּוֹנֵן פ' התפעל -- אבל יאיר לפיד התבונן* במהומה הגדולה
 169. 29/34 commotion, tumult, hullabaloo ; riot, disturbance -- But Yair Lapid watched the excitement
  29/34 במהומה..מְהוּמָה שֵם נ' -- אבל יאיר לפיד התבונן במהומה* הגדולה
 170. 30/34 to be alarmed, to be shocked, to be frightened -- And panics
  30/34 ונבהל..נִבְהַל פ' נפעל -- ונבהל*
 171. 31/34 frightened, alarmed, terrified -- And panics
  31/34 ונבהל..נִבְהָל תואר -- ונבהל*
 172. 32/34 to be moved hastily, to be summoned urgently -- And panics
  32/34 ונבהל..הֻבְהַל פ' הופעל -- ונבהל*
 173. 33/34 to be appointed -- Began long before I was appointed minister
  33/34 שמוניתי..מֻנָּה פ' פועל -- שהחל הרבה לפני שמוניתי* לשר
 174. 34/34 sleight of hand, legerdemain ; trickery, deception -- All pension is basically one big sham and who retire in a few years will really nothing
  34/34 אחיזת עיניים..אֲחִיזַת עֵינַיִם -- כל הפנסיה היא בעצם אחיזת עיניים* אחת גדולה ומי שיפרוש בעוד כמה שנים ייצא בעצם בלי כלום
 175. 1/45 advocate --
  1/45 08172013_45Cards_ advocate articles_ jsv jsv jsv jsv --
 176. 2/45 articles --
  2/45 41503 --
 177. 3/45 articles --
  3/45 ושוחר --
 178. 4/45 advocate, proponent ; supporter ; (military) cadet -- Its branding as a serious and peaceful
  4/45 ושוחר..שׁוֹחֵר שֵם -- שהמיתוג שלה כאדם רציני ושוחר* שלום
 179. 5/45 to entrench oneself in, to make a stronghold in ; to hold steadfastly to (an opinion, attitude) -- About 1000 members of the Muslim Brotherhood entrenched in the mosque
  5/45 מתבצרים..הִתְבַּצֵּר פ' התפעל -- כ-1000 מאנשי האחים המוסלמים מתבצרים* במסגד
 180. 6/45 to mourn -- I feel not really grieved for my father
  6/45 התאבלתי..הִתְאַבֵּל פ' התפעל -- אני מרגישה שלא באמת התאבלתי* על אבא שלי
 181. 7/45 hidden, secreted -- Hmgocht to shelve and most classical
  7/45 מהגנוזה..גָּנוּז תואר -- מהגנוזה* והמגוכחת ועד הקלאסית ביותר
 182. 8/45 pangs of conscience, scruples -- No qualms about wasted water
  8/45 נקיפות מצפון..נְקִיפוֹת מַצְפּוּן -- בלי נקיפות מצפון* על המים המבוזבזים
 183. 9/45 conscience -- No qualms about wasted water
  9/45 מצפון..מַצְפּוּן שֵם ז' -- בלי נקיפות מצפון* על המים המבוזבזים
 184. 10/45 north ; צפונה - northward -- No qualms about wasted water
  10/45 מצפון..צָפוֹן שֵם ז' -- בלי נקיפות מצפון* על המים המבוזבזים
 185. 11/45 hidden, concealed, encrypted ; (Jewish ritual) Tsafun, one of the parts of the Passover seder, in which the afikoman, which has been hidden, is taken out and eaten -- No qualms about wasted water
  11/45 מצפון..צָפוּן תואר -- בלי נקיפות מצפון* על המים המבוזבזים
 186. 12/45 incessant -- For most people born male violence and anti-terrorism - is the constant female music stars
  12/45 הבלתי פוסק..בִּלְתִּי פּוֹסֵק -- בשביל רוב האנשים ממוצא גברי האלימות והטרור האנטי-נשי הבלתי פוסק* הוא מוסיקת הכוכבים
 187. 13/45 captive, prisoner -- Especially when it came to the end of war in a prisoner exchange
  13/45 שבויים..שָׁבוּי שֵם -- בייחוד כשלא היה מדובר בחילופי שבויים* בסיום מלחמה
 188. 14/45 captured ; entrenched, bound (ideologically) -- Especially when it came to the end of war in a prisoner exchange
  14/45 שבויים..שָׁבוּי תואר -- בייחוד כשלא היה מדובר בחילופי שבויים* בסיום מלחמה
 189. 15/45 to be staged, to be produced -- Especially when it came to the end of war in a prisoner exchange
  15/45 שבויים..בֻּיַּם פ' פועל -- בייחוד כשלא היה מדובר בחילופי שבויים* בסיום מלחמה
 190. 16/45 negotiation -- That peace may only result from negotiations between the parties
  16/45 ממו"מ..מו"מ -- ששלום ייתכן רק כתוצאה ממו"מ* בין הצדדים
 191. 17/45 to compromise, to reconcile -- Americans are trying to forty years or so to reconcile
  17/45 לפשר..פִּשֵּׁר פ' פיעל -- האמריקאים מנסים זה ארבעים שנה בערך לפשר* בין הצדדים
 192. 18/45 meaning, intent -- Americans are trying to forty years or so to reconcile
  18/45 לפשר..פֵּשֶׁר שֵם ז' -- האמריקאים מנסים זה ארבעים שנה בערך לפשר* בין הצדדים
 193. 19/45 to operate on -- All made ​​possible by different brain regions analyzed the information that flows sensory organs
  19/45 שמנתחים..נִתֵּחַ פ' פיעל -- כולם מתאפשרים הודות לאזורים שונים במוח שמנתחים* את המידע שזורם מאיברי החישה
 194. 20/45 surgeon -- All made ​​possible by different brain regions analyzed the information that flows sensory organs
  20/45 שמנתחים..מְנַתֵּחַ שֵם -- כולם מתאפשרים הודות לאזורים שונים במוח שמנתחים* את המידע שזורם מאיברי החישה
 195. 21/45 to analyze, to investigate ; (grammar) to parse -- All made ​​possible by different brain regions analyzed the information that flows sensory organs
  21/45 שמנתחים..נִתֵּחַ פ' פיעל -- כולם מתאפשרים הודות לאזורים שונים במוח שמנתחים* את המידע שזורם מאיברי החישה
 196. 22/45 piece, chunk ; share -- All made ​​possible by different brain regions analyzed the information that flows sensory organs
  22/45 שמנתחים..נֵתַח שֵם ז' -- כולם מתאפשרים הודות לאזורים שונים במוח שמנתחים* את המידע שזורם מאיברי החישה
 197. 23/45 analyst ; analyzer -- All made ​​possible by different brain regions analyzed the information that flows sensory organs
  23/45 שמנתחים..מְנַתֵּחַ שֵם -- כולם מתאפשרים הודות לאזורים שונים במוח שמנתחים* את המידע שזורם מאיברי החישה
 198. 24/45 (medicine) person who has undergone an operation ; operated -- All made ​​possible by different brain regions analyzed the information that flows sensory organs
  24/45 שמנתחים..מְנֻתָּח שֵם -- כולם מתאפשרים הודות לאזורים שונים במוח שמנתחים* את המידע שזורם מאיברי החישה
 199. 25/45 (medicine) to be operated on, to undergo surgery -- All made ​​possible by different brain regions analyzed the information that flows sensory organs
  25/45 שמנתחים..נֻתַּח פ' פועל -- כולם מתאפשרים הודות לאזורים שונים במוח שמנתחים* את המידע שזורם מאיברי החישה
 200. 26/45 analyzer ; analyst -- All made ​​possible by different brain regions analyzed the information that flows sensory organs
  26/45 שמנתחים..נַתָּח שֵם -- כולם מתאפשרים הודות לאזורים שונים במוח שמנתחים* את המידע שזורם מאיברי החישה
 201. 27/45 to become acclimatized ; to be accepted (a transplanted organ) ; to be perceived, to be heard, to be understood ; (telecommunications) to be received -- Received visual stimulation in the retina is converted into an electrical signal passes through the optic nerves to the brain
  27/45 הנקלט..נִקְלַט פ' נפעל -- שגירוי ראייתי הנקלט* ברשתית מומר לאות חשמלי העובר באמצעות עצבי הראייה למוח
 202. 28/45 frequently -- Too often choppy media and the public in the country face another shocking case in which blame the death of a patient neglect and lack of communication in the hospital
  28/45 תכופות..תְּכוּפוֹת תואר הפועל -- לעתים תכופות* מדי רוגשים התקשורת והציבור בארץ לנוכח מקרה מזעזע נוסף שבו מטילים את האשם במותו של חולה בחוסר תקשורת והזנחה בבית החולים
 203. 29/45 frequent -- Too often choppy media and the public in the country face another shocking case in which blame the death of a patient neglect and lack of communication in the hospital
  29/45 תכופות..תָּכוּף תואר -- לעתים תכופות* מדי רוגשים התקשורת והציבור בארץ לנוכח מקרה מזעזע נוסף שבו מטילים את האשם במותו של חולה בחוסר תקשורת והזנחה בבית החולים
 204. 30/45 fascinating -- Fascinating to see the radical transformation that occurs in overseas
  30/45 מרתק לראות..מְרַתֵּק תואר -- מרתק לראות* את השינוי הקיצוני המתרחש 
בתחום מעבר לים
 205. 31/45 to fascinate ; to "glue", to confine -- Fascinating to see the radical transformation that occurs in overseas
  31/45 מרתק לראות..רִתֵּק פ' פיעל -- מרתק לראות* את השינוי הקיצוני המתרחש 
בתחום מעבר לים
 206. 32/45 fascinated, glued to one's seat ; restricted, confined ; bound, fettered ; forbidden to strike or wage sanctions (at a workplace) -- Fascinating to see the radical transformation that occurs in overseas
  32/45 מרתק לראות..מְרֻתָּק תואר -- מרתק לראות* את השינוי הקיצוני המתרחש 
בתחום מעבר לים
 207. 33/45 (military) holding force -- Fascinating to see the radical transformation that occurs in overseas
  33/45 מרתק לראות..רֶתֶק שֵם ז' -- מרתק לראות* את השינוי הקיצוני המתרחש 
בתחום מעבר לים
 208. 34/45 to spread out ; to sprawl -- Giant American hospital there, spans ten U.S. geographic locations
  34/45 המתפרס..הִתְפָּרֵס פ' התפעל -- חולים אמריקאי ענק בעל שם, המתפרס* בעשרה מוקדים גיאוגרפיים בארה"ב
 209. 35/45 section, segment, slice (of fruit, pie, market) -- Preschoolers rate from poor families, one of the most sensitive population segments obesity, decreased in 18 countries
  35/45 מפלחי האוכלוסיה..פֶּלַח שֵם ז' -- שיעור הילדים בגילאי גן ממשפחות עניות, אחד מפלחי האוכלוסיה* הרגישים ביותר להשמנת יתר, ירד ב-18 מדינות
 210. 36/45 to puncture, to slice, to cleave ; to split, to shatter (silence) ; to plough, to till (soil) ; to cut into sections (fruit) -- Preschoolers rate from poor families, one of the most sensitive population segments obesity, decreased in 18 countries
  36/45 מפלחי האוכלוסיה..פִּלֵּחַ פ' פיעל -- שיעור הילדים בגילאי גן ממשפחות עניות, אחד מפלחי האוכלוסיה* הרגישים ביותר להשמנת יתר, ירד ב-18 מדינות
 211. 37/45 rule, government ; control ; השלטונות - the authorities -- Last year, U.S. authorities warned against a similar experiment
  37/45 שלטונות..שִׁלְטוֹן שֵם ז' -- בשנה שעברה התריעו שלטונות* ארה"ב מפני ניסוי דומה
 212. 38/45 ton -- Last year, U.S. authorities warned against a similar experiment
  38/45 שלטונות..טוֹנָה שֵם נ' -- בשנה שעברה התריעו שלטונות* ארה"ב מפני ניסוי דומה
 213. 39/45 (zoology) tuna -- Last year, U.S. authorities warned against a similar experiment
  39/45 שלטונות..טוּנָה שֵם נ' -- בשנה שעברה התריעו שלטונות* ארה"ב מפני ניסוי דומה
 214. 40/45 ton ; (shipping) displacement ton -- Last year, U.S. authorities warned against a similar experiment
  40/45 שלטונות..טוֹן שֵם ז' -- בשנה שעברה התריעו שלטונות* ארה"ב מפני ניסוי דומה
 215. 41/45 virus -- Genetically engineer deadly strain of bird flu virus
  41/45 נגיף..נְגִיף שֵם ז' -- להנדס גנטית זן קטלני של נגיף* שפעת העופות
 216. 42/45 נגיף (וירוס; מלטינית virus, נגזרת של מילה שמשמעותה "רעל") הוא טפיל מוחלט (טפיל אובליגטורי) בגודל מיקרוסקופי אשר תלוי בתא המארח כדי להתרבות. כל נגיף בנוי מצבר מולקולות ביולוגיות, חומר תורשתי (דנ"א או רנ"א, חד גדילי או דו גדילי). לכשעצמו הגופיף חסר כל פעילות חיה מחוץ לגוף המאכסן, לאחר חדירתו לתא, מערכות התא מאפשרות את התרבותו. -- Genetically engineer deadly strain of bird flu virus
  42/45 נגיף..virus -- להנדס גנטית זן קטלני של נגיף* שפעת העופות
 217. 43/45 to close, to lock (door, window, shutter) -- Genetically engineer deadly strain of bird flu virus
  43/45 נגיף..הֵגִיף פ' הפעיל -- להנדס גנטית זן קטלני של נגיף* שפעת העופות
 218. 44/45 epidemic, plague -- And bring about a disastrous epidemic
  44/45 מגיפה..מַגֵּפָה שֵם נ' -- ולחולל מגיפה* הרת אסון
 219. 45/45 to close, to lock (door, window, shutter) -- And bring about a disastrous epidemic
  45/45 מגיפה..הֵגִיף פ' הפעיל -- ולחולל מגיפה* הרת אסון
 220. 1/77 denunciati --
  1/77 08182013_77Cards_ denunciati articles_ jsv jsv jsv jsv --
 221. 2/77 articles --
  2/77 41504 --
 222. 3/77 articles --
  3/77 הגינוי --
 223. 4/77 denunciation, censure, condemnation -- Despite the condemnation of Obama, the U.S. combat mission in Egypt depends
  4/77 הגינוי..גִּנּוּי שֵם ז' -- למרות הגינוי* של אובמה, ארה"ב תלויה במצרים למשימות קרב
 224. 5/77 ally ; father of child undergoing ritual circumcision (brith) -- Most countries, including the close allies of the U.S., require it to notify one week in advance before the American fighters are allowed to cross their airspace
  5/77 בעלות ברית..בַּעַל בְּרִית -- רוב המדינות, בהן גם בעלות ברית* קרובות של ארה”ב, דורשות ממנה להודיע שבוע מראש לפני שמטוסי קרב אמריקאיים מורשים לעבור בתחום האווירי שלהן
 225. 6/77 ally (female) ; confederate (female) -- Most countries, including the close allies of the U.S., require it to notify one week in advance before the American fighters are allowed to cross their airspace
  6/77 בעלות ברית..בַּעֲלַת בְּרִית -- רוב המדינות, בהן גם בעלות ברית* קרובות של ארה”ב, דורשות ממנה להודיע שבוע מראש לפני שמטוסי קרב אמריקאיים מורשים לעבור בתחום האווירי שלהן
 226. 7/77 Allied forces, Allies (second world war) -- Most countries, including the close allies of the U.S., require it to notify one week in advance before the American fighters are allowed to cross their airspace
  7/77 בעלות ברית..בַּעֲלוֹת הַבְּרִית -- רוב המדינות, בהן גם בעלות ברית* קרובות של ארה”ב, דורשות ממנה להודיע שבוע מראש לפני שמטוסי קרב אמריקאיים מורשים לעבור בתחום האווירי שלהן
 227. 8/77 supply (noun) ; provision -- It confirms almost automatically for transferring military supplies to Afghanistan
  8/77 אספקה..אַסְפָּקָה שֵם נ' -- היא מאשרת כמעט אוטומטית את הטיסות הצבאיות המעבירות אספקה* לאפגניסטאן
 228. 9/77 supply ; provision -- It confirms almost automatically for transferring military supplies to Afghanistan
  9/77 אספקה..הַסְפָּקָה שֵם נ' -- היא מאשרת כמעט אוטומטית את הטיסות הצבאיות המעבירות אספקה* לאפגניסטאן
 229. 10/77 to supply, to provide -- It confirms almost automatically for transferring military supplies to Afghanistan
  10/77 אספקה..סִפֵּק פ' פיעל -- היא מאשרת כמעט אוטומטית את הטיסות הצבאיות המעבירות אספקה* לאפגניסטאן
 230. 11/77 to satisfy, to fulfill -- It confirms almost automatically for transferring military supplies to Afghanistan
  11/77 אספקה..סִפֵּק פ' פיעל -- היא מאשרת כמעט אוטומטית את הטיסות הצבאיות המעבירות אספקה* לאפגניסטאן
 231. 12/77 crisis ; turning point -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  12/77 משבר..מַשְׁבֵּר שֵם ז' -- בתקופות משבר*, גם אוניות מלחמה אמריקאיות רשאיות לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 232. 13/77 to smash, to shatter -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  13/77 משבר..שִׁבֵּר פ' פיעל -- בתקופות משבר*, גם אוניות מלחמה אמריקאיות רשאיות לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 233. 14/77 break, fracture ; fragment, shard, piece ; rift ; שברים - (Jewish ritual) Shvarim, broken short sounds of the shofar -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  14/77 משבר..שֶׁבֶר שֵם ז' -- בתקופות משבר*, גם אוניות מלחמה אמריקאיות רשאיות לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 234. 15/77 (mathematics) fraction -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  15/77 משבר..שֶׁבֶר שֵם ז' -- בתקופות משבר*, גם אוניות מלחמה אמריקאיות רשאיות לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 235. 16/77 (biblical) grain ; (flowery) livelihood, means of subsistence -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  16/77 משבר..שֶׁבֶר שֵם ז' -- בתקופות משבר*, גם אוניות מלחמה אמריקאיות רשאיות לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 236. 17/77 (literary) grain -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  17/77 משבר..בָּר שֵם ז' -- בתקופות משבר*, גם אוניות מלחמה אמריקאיות רשאיות לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 237. 18/77 bar (place to drink) -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  18/77 משבר..בָּר שֵם ז' -- בתקופות משבר*, גם אוניות מלחמה אמריקאיות רשאיות לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 238. 19/77 (flowery) pure, clean -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  19/77 משבר..בַּר תואר -- בתקופות משבר*, גם אוניות מלחמה אמריקאיות רשאיות לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 239. 20/77 (Aramaic) able to ..., capable of ..., fit to … ; (Aramaic) son -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  20/77 משבר..בַּר תחילית -- בתקופות משבר*, גם אוניות מלחמה אמריקאיות רשאיות לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 240. 21/77 facial expression ; (literary) meaning, intent -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  21/77 משבר..סֵבֶר שֵם ז' -- בתקופות משבר*, גם אוניות מלחמה אמריקאיות רשאיות לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 241. 22/77 (meteorology) bar -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  22/77 משבר..בָּר שֵם ז' -- בתקופות משבר*, גם אוניות מלחמה אמריקאיות רשאיות לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 242. 23/77 (Aramaic) outside (only in collocations) -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  23/77 משבר..בַּר שֵם ז' -- בתקופות משבר*, גם אוניות מלחמה אמריקאיות רשאיות לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 243. 24/77 (biblical) meaning, intent -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  24/77 משבר..שֶׁבֶר שֵם ז' -- בתקופות משבר*, גם אוניות מלחמה אמריקאיות רשאיות לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 244. 25/77 ship (noun) -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  25/77 אוניות..אֳנִיָּה שֵם נ' -- בתקופות משבר, גם אוניות* מלחמה אמריקאיות רשאיות לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 245. 26/77 (anatomy) lobule -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  26/77 אוניות..אֻנִּית שֵם נ' -- בתקופות משבר, גם אוניות* מלחמה אמריקאיות רשאיות לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 246. 27/77 allowed to (do something) ; permitted, allowed -- In times of crisis, the American warships may shorten the way to the front of the Suez Canal,
  27/77 רשאיות..רַשַּׁאי תואר -- בתקופות משבר, גם אוניות מלחמה אמריקאיות רשאיות* לקצר את הדרך לחזית בתעלת סואץ,
 247. 28/77 tanker -- Even when oil tankers stuck there, like cars in traffic, during peak hours
  28/77 מכליות נפט..מְכָלִית שֵם נ' -- גם כשמכליות נפט* תקועות שם, כמו מכוניות בפקק, בשעות השיא
 248. 29/77 (anatomy) kidney ; כליות - kidneys -- Even when oil tankers stuck there, like cars in traffic, during peak hours
  29/77 מכליות נפט..כִּלְיָה שֵם נ' -- גם כשמכליות נפט* תקועות שם, כמו מכוניות בפקק, בשעות השיא
 249. 30/77 extinction, annihilation, extermination -- Even when oil tankers stuck there, like cars in traffic, during peak hours
  30/77 מכליות נפט..כְּלָיָה שֵם נ' -- גם כשמכליות נפט* תקועות שם, כמו מכוניות בפקק, בשעות השיא
 250. 31/77 holism ; totality, entirety -- Even when oil tankers stuck there, like cars in traffic, during peak hours
  31/77 מכליות נפט..כֻּלִּיּוּת שֵם נ' -- גם כשמכליות נפט* תקועות שם, כמו מכוניות בפקק, בשעות השיא
 251. 32/77 (music) instrumental -- Even when oil tankers stuck there, like cars in traffic, during peak hours
  32/77 מכליות נפט..כֵּלִי תואר -- גם כשמכליות נפט* תקועות שם, כמו מכוניות בפקק, בשעות השיא
 252. 33/77 holistic ; (rare) comprehensive; universal -- Even when oil tankers stuck there, like cars in traffic, during peak hours
  33/77 מכליות נפט..כֻּלִּי תואר -- גם כשמכליות נפט* תקועות שם, כמו מכוניות בפקק, בשעות השיא
 253. 34/77 energetic; vigorous, lively ; decisive, total ; intensive, aggressive -- Preoccupation with the subject in the press hiding something far more painful
  34/77 הנמרץ..נִמְרָץ תואר -- העיסוק הנמרץ* בנושא בעיתונות מסתיר משהו כואב הרבה יותר
 254. 35/77 common sense -- When she is not accompanied by common sense and understanding of the domain to which it refers
  35/77 בשכל ישר..הַשֵּׂכֶל הַיָּשָׁר -- כשהיא אינה מלווה בשכל ישר* ובהבנה של התחום שאליו היא מתייחסת
 255. 36/77 to be counted, to be numbered ; to belong to -- They will never know what their pension will further member parties
  36/77 שנמנה..נִמְנָה פ' נפעל -- הם גם לעולם לא יידעו מה תהיה הפנסיה שלהם מסיבות שנמנה* בהמשך
 256. 37/77 to appoint ; (biblical) to summon -- They will never know what their pension will further member parties
  37/77 שנמנה..מִנָּה פ' פיעל -- הם גם לעולם לא יידעו מה תהיה הפנסיה שלהם מסיבות שנמנה* בהמשך
 257. 38/77 (literary) to count ; to include, to number ; to enumerate, to detail -- They will never know what their pension will further member parties
  38/77 שנמנה..מָנָה פ' קל -- הם גם לעולם לא יידעו מה תהיה הפנסיה שלהם מסיבות שנמנה* בהמשך
 258. 39/77 to be appointed -- They will never know what their pension will further member parties
  39/77 שנמנה..מֻנָּה פ' פועל -- הם גם לעולם לא יידעו מה תהיה הפנסיה שלהם מסיבות שנמנה* בהמשך
 259. 40/77 (psychoanalysis) to repress -- Because it is complicated, it hurts, it's far, and they prefer to repress
  40/77 להדחיק..הִדְחִיק פ' הפעיל -- כי זה מסובך, זה כואב, זה רחוק, והם מעדיפים להדחיק*
 260. 41/77 green ; verdant ; unripe (fruit) ; (slang) inexperienced, green -- No one has the slightest idea what will be his pension, IMPORTANT
  41/77 ירוק מושג ירוק..יָרֹק תואר -- לאיש אין מושג ירוק מה תהיה הפנסיה שלו, IMPORTANT
 261. 42/77 green ; new immigrant (esp. to America at end 19th century) -- No one has the slightest idea what will be his pension, IMPORTANT
  42/77 ירוק מושג ירוק..יָרֹק שֵם ז' -- לאיש אין מושג ירוק מה תהיה הפנסיה שלו, IMPORTANT
 262. 43/77 since, because -- Since pensions invested in the capital market
  43/77 מאחר שהפנסיה..מֵאַחַר מילת יחס -- מאחר שהפנסיה* מושקעת בשוק ההון
 263. 44/77 to be late -- Since pensions invested in the capital market
  44/77 מאחר שהפנסיה..אִחֵר פ' פיעל -- מאחר שהפנסיה* מושקעת בשוק ההון
 264. 45/77 late ; latter ; later -- Since pensions invested in the capital market
  45/77 מאחר שהפנסיה..מְאֻחָר תואר -- מאחר שהפנסיה* מושקעת בשוק ההון
 265. 46/77 later ; late -- Since pensions invested in the capital market
  46/77 מאחר שהפנסיה..מְאֻחָר תואר הפועל -- מאחר שהפנסיה* מושקעת בשוק ההון
 266. 47/77 to delay, make late -- Since pensions invested in the capital market
  47/77 מאחר שהפנסיה..אֻחַר פ' פועל -- מאחר שהפנסיה* מושקעת בשוק ההון
 267. 48/77 different, varying ; another, different ; האחר - the other (one), the second (one) -- Since pensions invested in the capital market
  48/77 מאחר שהפנסיה..אַחֵר תואר -- מאחר שהפנסיה* מושקעת בשוק ההון
 268. 49/77 applause, acclamation, cheers -- And no one knows what the market yields in the coming decades
  49/77 התשואות..תְּשׁוּאוֹת שֵם נ"ר -- ואיש לא יודע מה יהיו התשואות* בשוק בעשורים הבאים
 269. 50/77 (economics) return, yield -- And no one knows what the market yields in the coming decades
  50/77 התשואות..תְּשׂוּאָה שֵם נ' -- ואיש לא יודע מה יהיו התשואות* בשוק בעשורים הבאים
 270. 51/77 stupidity ; nonsense ; שטויות - nonsense ; שטויות - inconsequentialities -- , But that is absolute nonsense, because the chances that the interest will continue to fall
  51/77 שטות מוחלטת..שְׁטוּת שֵם נ' -- , אבל זאת שטות מוחלטת*, משום שהסיכוי שהריבית תמשיך לרדת
 271. 52/77 method, way ; system -- , But that is absolute nonsense, because the chances that the interest will continue to fall
  52/77 שטות מוחלטת..שִׁיטָה שֵם נ' -- , אבל זאת שטות מוחלטת*, משום שהסיכוי שהריבית תמשיך לרדת
 272. 53/77 to float, to drift, to row -- , But that is absolute nonsense, because the chances that the interest will continue to fall
  53/77 שטות מוחלטת..שָׁט פ' קל -- , אבל זאת שטות מוחלטת*, משום שהסיכוי שהריבית תמשיך לרדת
 273. 54/77 to rise. to wax (refers to body of water) ; to increase -- The process resulted in a dramatic decline in interest rates to rise and financial markets in a particular bond
  54/77 לגאות..גָּאָה פ' קל -- תהליך ירידת הריבית הדרמטי הביא לגאות* בעל השווקים הפיננסים ובאג"ח בפרט
 274. 55/77 high tide -- The process resulted in a dramatic decline in interest rates to rise and financial markets in a particular bond
  55/77 לגאות..גֵּאוּת שֵם נ' -- תהליך ירידת הריבית הדרמטי הביא לגאות* בעל השווקים הפיננסים ובאג"ח בפרט
 275. 56/77 proud ; self satisfied, superior, self centered ; gay -- The process resulted in a dramatic decline in interest rates to rise and financial markets in a particular bond
  56/77 לגאות..גֵּאֶה תואר -- תהליך ירידת הריבית הדרמטי הביא לגאות* בעל השווקים הפיננסים ובאג"ח בפרט
 276. 57/77 (flowery) proud ; haughty, arrogant -- The process resulted in a dramatic decline in interest rates to rise and financial markets in a particular bond
  57/77 לגאות..גֵּא תואר -- תהליך ירידת הריבית הדרמטי הביא לגאות* בעל השווקים הפיננסים ובאג"ח בפרט
 277. 58/77 pride ; egotism -- The process resulted in a dramatic decline in interest rates to rise and financial markets in a particular bond
  58/77 לגאות..גַּאֲוָה שֵם נ' -- תהליך ירידת הריבית הדרמטי הביא לגאות* בעל השווקים הפיננסים ובאג"ח בפרט
 278. 59/77 gay (homosexual) -- The process resulted in a dramatic decline in interest rates to rise and financial markets in a particular bond
  59/77 לגאות..גֵּאֶה שֵם -- תהליך ירידת הריבית הדרמטי הביא לגאות* בעל השווקים הפיננסים ובאג"ח בפרט
 279. 60/77 to gnaw, to chew ; (metalworking) to cut, to mill ; to erode (the value of something), to reduce gradually -- Retired last haircut erode along with other methods to loot investors
  60/77 יכרסמו..כִּרְסֵם פ' פיעל -- שהתספורת האחרונות יכרסמו* בפנסיה יחד עם שאר השיטות לבזוז משקיעים
 280. 61/77 to be gnawed, to be nibbled -- Retired last haircut erode along with other methods to loot investors
  61/77 יכרסמו..כֻּרְסַם פ' פועל -- שהתספורת האחרונות יכרסמו* בפנסיה יחד עם שאר השיטות לבזוז משקיעים
 281. 62/77 included (in wages) ; (entomology) pupated -- But this is not a new topic for falls in stocks and in bonds has occurred recently and are embodied in market prices
  62/77 ומגולמים..מְגֻלָּם תואר -- אבל לא מדובר בנושא חדש שכן הנפילות במניות ובאג"חים כבר התרחשו מזמן ומגולמים* במחירים בשוק
 282. 63/77 to be depicted, to be expressed -- But this is not a new topic for falls in stocks and in bonds has occurred recently and are embodied in market prices
  63/77 ומגולמים..גֻּלַּם פ' פועל -- אבל לא מדובר בנושא חדש שכן הנפילות במניות ובאג"חים כבר התרחשו מזמן ומגולמים* במחירים בשוק
 283. 64/77 debenture, bond -- But this is not a new topic for falls in stocks and in bonds has occurred recently and are embodied in market prices
  64/77 ובאג"חים אגחים מומלצים..אג"ח -- אבל לא מדובר בנושא חדש שכן הנפילות במניות ובאג"חים כבר התרחשו מזמן ומגולמים במחירים בשוק
 284. 65/77 stock, share -- But this is not a new topic for falls in stocks and in bonds has occurred recently and are embodied in market prices
  65/77 במניות..מְנָיָה שֵם נ' -- אבל לא מדובר בנושא חדש שכן הנפילות במניות* ובאג"חים כבר התרחשו מזמן ומגולמים במחירים בשוק
 285. 66/77 (psychiatry) mania -- But this is not a new topic for falls in stocks and in bonds has occurred recently and are embodied in market prices
  66/77 במניות..מַנְיָה שֵם נ' -- אבל לא מדובר בנושא חדש שכן הנפילות במניות* ובאג"חים כבר התרחשו מזמן ומגולמים במחירים בשוק
 286. 67/77 counting, enumeration -- But this is not a new topic for falls in stocks and in bonds has occurred recently and are embodied in market prices
  67/77 במניות..מְנִיָּה שֵם נ' -- אבל לא מדובר בנושא חדש שכן הנפילות במניות* ובאג"חים כבר התרחשו מזמן ומגולמים במחירים בשוק
 287. 68/77 sad, forlorn, depressed -- Zero interest rate, the pension will destroy us all, is it zero interest with which hide in five years central banks and governments in most of the world the dismal economic situation in public
  68/77 העגום..עָגוּם תואר -- הריבית האפסית, שתשמיד לכולנו את הפנסיה, היא אותה ריבית אפסית שבעזרתה מסתירים מזה חמש שנים הבנקים המרכזיים והממשלות ברוב העולם את המצב הכלכלי העגום* מהציבור
 288. 69/77 very old -- There is one reason, much more significant. Occupation retired serves no old - fashioned: a smoke screen, a scapegoat
  69/77 נושן..נוֹשָׁן תואר -- יש סיבה אחת, משמעותית הרבה יותר. העיסוק בפנסיה משרת צורך ישן־נושן*: מסך עשן, שעיר לעזאזל
 289. 70/77 creditor -- There is one reason, much more significant. Occupation retired serves no old - fashioned: a smoke screen, a scapegoat
  70/77 נושן..נוֹשֶׁה שֵם -- יש סיבה אחת, משמעותית הרבה יותר. העיסוק בפנסיה משרת צורך ישן־נושן*: מסך עשן, שעיר לעזאזל
 290. 71/77 scapegoat -- There is one reason, much more significant. Occupation retired serves no old - fashioned: a smoke screen, a scapegoat
  71/77 שעיר לעזאזל..שָׂעִיר לַעֲזָאזֵל -- יש סיבה אחת, משמעותית הרבה יותר. העיסוק בפנסיה משרת צורך ישן־נושן: מסך עשן, שעיר לעזאזל*
 291. 72/77 momentum ; drive, movement, push -- Telescope lost the second of the four wheels of his swing - which hit the very stability
  72/77 התנופה..תְּנוּפָה שֵם נ' -- איבד הטלסקופ את השני מבין ארבעה גלגלי התנופה* שלו - מה שפגע מאוד ביציבותו
 292. 73/77 parachuting, skydiving ; descent, fall ; deterioration, rapid decline, steep drop in value ; (colloquial) sudden appearance, sudden appointment -- Kepler detects planets by monitoring the light level drops slightly
  73/77 צניחות..צְנִיחָה שֵם נ' -- קפלר מאתר פלנטות באמצעות מעקב אחר צניחות* קלות ברמת האור
 293. 74/77 backup, support ; (computing) backup -- Still have the side that provides cloud backup, responsible company which provides you the servers
  74/77 גיבוי..גִּבּוּי שֵם ז' -- עדיין יש ענן לצידו המספק לו גיבוי*, באחריות החברה המספקת עבורכם את השרתים
 294. 75/77 pouncing, jump-off, start -- Applies surge in private consumption
  75/77 זינוק..זִנּוּק שֵם ז' -- חל זינוק* בצריכה הפרטית
 295. 76/77 estimation; appraisal ; evaluation ; appreciation -- I believe that the numbers will be revised downward IMPORTANT
  76/77 להערכתי..הַעֲרָכָה שֵם נ' -- להערכתי*, המספרים צפויים להתעדכן מטה IMPORTANT
 296. 77/77 evaluative -- I believe that the numbers will be revised downward IMPORTANT
  77/77 להערכתי..הַעֲרָכָתִי תואר -- להערכתי*, המספרים צפויים להתעדכן מטה IMPORTANT
 297. 1/65 gymnast --
  1/65 08192013_65Cards_ gymnast articles_ jsv jsv jsv jsv --
 298. 2/65 articles --
  2/65 41505 --
 299. 3/65 articles --
  3/65 מתעמלים --
 300. 4/65 gymnast -- Boys (noun) and girls (noun) exercise classes, sports individually.
  4/65 מתעמלים..מִתְעַמֵּל שֵם -- הבנים (שם עצם) והבנות (שם עצם) מתעמלים* בנפרד בשעורי הספורט.
 301. 5/65 to exercise, to work out -- Boys (noun) and girls (noun) exercise classes, sports individually.
  5/65 מתעמלים..הִתְעַמֵּל פ' התפעל -- הבנים (שם עצם) והבנות (שם עצם) מתעמלים* בנפרד בשעורי הספורט.
 302. 6/65 whereas, on the other hand -- Gas prices (noun) increased while diesel prices (noun) decreased.
  6/65 ואילו..וְאִלּוּ מילת חיבור -- מחירי הדלק (שם עצם) עלו ואילו* מחירי הסולר (שם עצם) ירדו.
 303. 7/65 these -- Gas prices (noun) increased while diesel prices (noun) decreased.
  7/65 ואילו..אֵלּוּ כינוי רומז לקרוב -- מחירי הדלק (שם עצם) עלו ואילו* מחירי הסולר (שם עצם) ירדו.
 304. 8/65 if, should, had ; ואילו - whereas, while -- Gas prices (noun) increased while diesel prices (noun) decreased.
  8/65 ואילו..אִלּוּ מילת חיבור -- מחירי הדלק (שם עצם) עלו ואילו* מחירי הסולר (שם עצם) ירדו.
 305. 9/65 which? (plural) -- Gas prices (noun) increased while diesel prices (noun) decreased.
  9/65 ואילו..אֵילוּ כינוי שאלה -- מחירי הדלק (שם עצם) עלו ואילו* מחירי הסולר (שם עצם) ירדו.
 306. 10/65 ram (male sheep) ; mogul -- Gas prices (noun) increased while diesel prices (noun) decreased.
  10/65 ואילו..אַיִל שֵם ז' -- מחירי הדלק (שם עצם) עלו ואילו* מחירי הסולר (שם עצם) ירדו.
 307. 11/65 (flowery) power, potency, strength -- Gas prices (noun) increased while diesel prices (noun) decreased.
  11/65 ואילו..אֱיָל שֵם ז' -- מחירי הדלק (שם עצם) עלו ואילו* מחירי הסולר (שם עצם) ירדו.
 308. 12/65 tension, preparedness -- We listened intently (adverb) and tense count (adverb).
  12/65 בדריכות..דְּרִיכוּת שֵם נ' -- הקשבנו בדריכות* (תואר הפועל) ובמתח לספור (תואר הפועל).
 309. 13/65 drawing a bow ; (weaponry) cocking -- We listened intently (adverb) and tense count (adverb).
  13/65 בדריכות..דְּרִיכָה שֵם נ' -- הקשבנו בדריכות* (תואר הפועל) ובמתח לספור (תואר הפועל).
 310. 14/65 stepping on, walking, marching ; treading, pressing (grapes, olives) -- We listened intently (adverb) and tense count (adverb).
  14/65 בדריכות..דְּרִיכָה שֵם נ' -- הקשבנו בדריכות* (תואר הפועל) ובמתח לספור (תואר הפועל).
 311. 15/65 colorful, variegated -- Eilat Mountains are bright (adjective, so they are spectacular (adjective).
  15/65 ססגוניים..סַסְגּוֹנִי תואר -- הרי אילת הם ססגוניים* (תואר השם ולכן הם מרהיבים (תואר השם).
 312. 16/65 spectacular, breathtaking -- Eilat Mountains are bright (adjective, so they are spectacular (adjective).
  16/65 מרהיבים..מַרְהִיב תואר -- הרי אילת הם ססגוניים (תואר השם ולכן הם מרהיבים* (תואר השם).
 313. 17/65 to excite, to impassion, to astonish -- Eilat Mountains are bright (adjective, so they are spectacular (adjective).
  17/65 מרהיבים..הִרְהִיב פ' הפעיל -- הרי אילת הם ססגוניים (תואר השם ולכן הם מרהיבים* (תואר השם).
 314. 18/65 to depart (by ship, boat) ; to sail ; to exaggerate -- Sailing on the wave
  18/65 מפליגות..הִפְלִיג פ' הפעיל -- מפליגות* על נחשול
 315. 19/65 dissident -- Sailing on the wave
  19/65 מפליגות..פָּלִיג שֵם -- מפליגות* על נחשול
 316. 20/65 breaker, large wave ; peal (of laughter, thunder) -- Sailing on the wave
  20/65 נחשול..נַחְשׁוֹל שֵם ז' -- מפליגות על נחשול*
 317. 21/65 blazing, burning (sun) ; glowing, gleaming (eyes) -- He would get up an hour earlier and storm the burning hunger universe and our son - Curiosity
  21/65 יוקד..יוֹקֵד תואר -- הוא היה קם שעה קודם ומסתער על היקום ברעב יוקד* ובננו-סקרנות
 318. 22/65 to burn ; to blaze -- He would get up an hour earlier and storm the burning hunger universe and our son - Curiosity
  22/65 יוקד..יָקַד פ' קל -- הוא היה קם שעה קודם ומסתער על היקום ברעב יוקד* ובננו-סקרנות
 319. 23/65 (biblical and literary) to be lit, to be kindled -- He would get up an hour earlier and storm the burning hunger universe and our son - Curiosity
  23/65 יוקד..הוּקַד פ' הופעל -- הוא היה קם שעה קודם ומסתער על היקום ברעב יוקד* ובננו-סקרנות
 320. 24/65 desire, request, wish ; wanted person -- Forces arrived to arrest him, but upon arrival to a violent confrontation developed
  24/65 מבוקש..מְבֻקָּשׁ שֵם -- הכוחות הגיעו לעיר כדי לעצור מבוקש*, אולם עם הגעתם למקום התפתח עימות אלים
 321. 25/65 in demand ; wanted ; המבוקש - the wanted, the desired -- Forces arrived to arrest him, but upon arrival to a violent confrontation developed
  25/65 מבוקש..מְבֻקָּשׁ תואר -- הכוחות הגיעו לעיר כדי לעצור מבוקש*, אולם עם הגעתם למקום התפתח עימות אלים
 322. 26/65 to be asked, to be requested, to be wanted -- Forces arrived to arrest him, but upon arrival to a violent confrontation developed
  26/65 מבוקש..בֻּקַּשׁ פ' פועל -- הכוחות הגיעו לעיר כדי לעצור מבוקש*, אולם עם הגעתם למקום התפתח עימות אלים
 323. 27/65 violent ; (microbiology) virulent -- Forces arrived to arrest him, but upon arrival to a violent confrontation developed
  27/65 אלים..אַלִּים תואר -- הכוחות הגיעו לעיר כדי לעצור מבוקש, אולם עם הגעתם למקום התפתח עימות אלים*
 324. 28/65 God, the Lord ; a god -- Forces arrived to arrest him, but upon arrival to a violent confrontation developed
  28/65 אלים..אֵל שֵם ז' -- הכוחות הגיעו לעיר כדי לעצור מבוקש, אולם עם הגעתם למקום התפתח עימות אלים*
 325. 29/65 improvised -- And improvised grenades and stone throwing
  29/65 מאולתרים..מְאֻלְתָּר תואר -- ורימונים מאולתרים* וכן זריקות אבנים
 326. 30/65 to be improvised -- And improvised grenades and stone throwing
  30/65 מאולתרים..אֻלְתַּר פ' פועל -- ורימונים מאולתרים* וכן זריקות אבנים
 327. 31/65 to throw, to hurl, to cast ; to deduce, to conclude ; (literary) to banish, to expel, to cast out, to abandon ; (psychology) to project -- Youths who threw stones only
  31/65 שהשליכו..הִשְׁלִיךְ פ' הפעיל -- צעירים שהשליכו* אבנים בלבד
 328. 32/65 division (of organization) ; junior high school ; (military) brigade -- ISA established a special unit to prevent attacks and rocket launches in Chinese
  32/65 חטיבה..חֲטִיבָה שֵם נ' -- שב"כ הקים חטיבה* מיוחדת לסיכול פיגועים ושיגור רקטות באזור סיני
 329. 33/65 tree felling -- ISA established a special unit to prevent attacks and rocket launches in Chinese
  33/65 חטיבה..חֲטִיבָה שֵם נ' -- שב"כ הקים חטיבה* מיוחדת לסיכול פיגועים ושיגור רקטות באזור סיני
 330. 34/65 peninsula -- Israel identified 15 extreme jihad organizations operating in the peninsula today
  34/65 בחצי האי..חֲצִי אִי -- בישראל מזהים כ-15 ארגוני ג'יהאד קיצוניים הפועלים היום בחצי האי*
 331. 35/65 Balkan peninsula -- Israel identified 15 extreme jihad organizations operating in the peninsula today
  35/65 בחצי האי..חֲצִי הָאִי הַבַּלְקָנִי -- בישראל מזהים כ-15 ארגוני ג'יהאד קיצוניים הפועלים היום בחצי האי*
 332. 36/65 Iberian peninsula -- Israel identified 15 extreme jihad organizations operating in the peninsula today
  36/65 בחצי האי..חֲצִי הָאִי הָאִיבֶּרִי -- בישראל מזהים כ-15 ארגוני ג'יהאד קיצוניים הפועלים היום בחצי האי*
 333. 37/65 The Arabian Peninsula -- Israel identified 15 extreme jihad organizations operating in the peninsula today
  37/65 בחצי האי..חֲצִי הָאִי עֲרָב -- בישראל מזהים כ-15 ארגוני ג'יהאד קיצוניים הפועלים היום בחצי האי*
 334. 38/65 failure, foiling, thwarting -- ISA: investment foil Sinai terror - as the West
  38/65 בסיכול..סִכּוּל שֵם ז' -- השב"כ: ההשקעה בסיכול* הטרור בסיני - כמו בגדה
 335. 39/65 banal -- At a superficial and banal Walter lived and unique.
  39/65 בנאליים..בָּנָלִי תואר -- במבט שיטחי וולטר חי חיים בנאליים* ולא ייחודיים.
 336. 40/65 to be confiscated ; to be ostracized, to be sent to Coventry -- In addition, see Walter the amount of cash that was confiscated from the scene of the crime
  40/65 שהוחרמה..הֻחְרַם פ' הופעל -- בנוסף ראה וולטר את כמות הכסף המזומן שהוחרמה* מזירת הפשע
 337. 41/65 small fry, inconsequential people -- He joins Jesse, it turns out fish fry and a big criminal, and starts producing drugs
  41/65 כדג רקק..דְּגֵי רְקָק -- הוא חובר אל ג'סי, שמתברר כדג רקק* ולא פושע גדול, ומתחיל לייצר סמים
 338. 42/65 (cinema) feature, epic -- And multiple narrative twists
  42/65 עלילתיים..עֲלִילָתִי תואר -- וטוויסטים עלילתיים* מרובים
 339. 43/65 resourcefulness, quick-wittedness, ingenuity ; (flowery) advice, wisdom, understanding -- Was Walter White immense resourceful and specially developed sense of acclimatization
  43/65 תושיה..תּוּשִׁיָּה שֵם נ' -- התגלה וולטר ווייט כבעל תושיה* עצומה וחוש התאקלמות מפותח במיוחד
 340. 44/65 plot, story ; עלילות - deeds, tales, adventures -- And multiple narrative twists
  44/65 עלילת..עֲלִילָה שֵם נ' -- וטוויסטים עלילתיים* מרובים
 341. 45/65 libel -- And multiple narrative twists
  45/65 עלילת..עֲלִילָה שֵם נ' -- וטוויסטים עלילתיים* מרובים
 342. 46/65 to introduce oneself, to make the acquaintance of -- Coincidence causes him to become acquainted with the world "cooking" the drug
  46/65 להתוודע..הִתְוַדֵּעַ פ' התפעל -- צירוף מקרים גורם לו להתוודע* לעולם "בישול" הסמים
 343. 47/65 despair, despondency -- He was drawn to despair
  47/65 בייאושו..יֵאוּשׁ שֵם ז' -- הוא נמשך לשם בייאושו*
 344. 48/65 to despair, to lose hope, to give up -- Finkmn is Jesse, a young man, desperate and quite empty IMPORTANT SENTENCEEEE
  48/65 נואש..נוֹאַשׁ פ' נפעל -- הינו ג'סי פינקמן, בחור צעיר, נואש* וריקני למדי IMPORTANT SENTENCEEEE
 345. 49/65 desperate, hopeless -- Finkmn is Jesse, a young man, desperate and quite empty IMPORTANT SENTENCEEEE
  49/65 נואש..נוֹאָשׁ תואר -- הינו ג'סי פינקמן, בחור צעיר, נואש* וריקני למדי IMPORTANT SENTENCEEEE
 346. 50/65 prank, mischief, practical joke -- Walt succeeds (with a chemical trick) to kill one
  50/65 תעלול..תַּעֲלוּל שֵם ז' -- וולט מצליח (בעזרת תעלול* כימי) להרוג אחד
 347. 51/65 to befriend -- Walt begins to befriend him instead of kill him
  51/65 להתיידד..הִתְיַדֵּד פ' התפעל -- ווולט מתחיל להתיידד* איתו במקום להורגו
 348. 52/65 to extradite, to hand over (someone) ; to give oneself up ; to give away, to expose, to reveal -- Knowing that he could turn him but from a refusal to murder
  52/65 להסגיר..הִסְגִּיר פ' הפעיל -- בידיעה שהוא עלול להסגיר* אותו אבל מתוך סירוב לרצוח
 349. 53/65 dreamer, visionary -- Is a poor student, hallucinating and delirious, a romantic base
  53/65 הוזה..הוֹזֶה שֵם -- הוא סטודנט עני, הוזה* ומדמדם, רומנטיקן בבסיסו
 350. 54/65 to hallucinate -- Is a poor student, hallucinating and delirious, a romantic base
  54/65 הוזה..הָזָה פ' קל -- הוא סטודנט עני, הוזה* ומדמדם, רומנטיקן בבסיסו
 351. 55/65 (colloquial) vase -- Is a poor student, hallucinating and delirious, a romantic base
  55/65 הוזה..וָזָה שֵם נ' -- הוא סטודנט עני, הוזה* ומדמדם, רומנטיקן בבסיסו
 352. 56/65 (construction) saw -- A man devoted to his family and friends
  56/65 מסור..מַסּוֹר שֵם ז' -- אדם מסור* למשפחתו ולחבריו
 353. 57/65 devoted, loyal ; given, granted, handed over ; passed on by tradition -- A man devoted to his family and friends
  57/65 מסור..מָסוּר תואר -- אדם מסור* למשפחתו ולחבריו
 354. 58/65 to give, to transfer, to deliver ; (sports) to pass (a ball, puck) ; to notify ; to transmit, to hand down (a tradition, custom) -- A man devoted to his family and friends
  58/65 מסור..מָסַר פ' קל -- אדם מסור* למשפחתו ולחבריו
 355. 59/65 longshoreman, stevedore, dockworker -- A man devoted to his family and friends
  59/65 מסור..סַוָּר שֵם ז' -- אדם מסור* למשפחתו ולחבריו
 356. 60/65 stack (of boxes) -- A man devoted to his family and friends
  60/65 מסור..סְוָר שֵם ז' -- אדם מסור* למשפחתו ולחבריו
 357. 61/65 to introduce oneself, to make the acquaintance of -- Suddenly, a man who had read about his death, and rampant rage
  61/65 שהתוודע..הִתְוַדֵּעַ פ' התפעל -- אדם שהתוודע* לפתע למותו, ובזעמו משתולל
 358. 62/65 to be unruly, to go wild, to "goof off" ; to rage (a fire, storm) -- Suddenly, a man who had read about his death, and rampant rage
  62/65 משתולל..הִשְׁתּוֹלֵל פ' התפעל -- אדם שהתוודע לפתע למותו, ובזעמו משתולל*
 359. 63/65 included (in wages) ; (entomology) pupated -- And is played by an excellent actor, builds fine figure of a man
  63/65 מגולם..מְגֻלָּם תואר -- והוא מגולם* על ידי שחקן מעולה, הבונה דמות של גבר עדין
 360. 64/65 to be depicted, to be expressed -- And is played by an excellent actor, builds fine figure of a man
  64/65 מגולם..גֻּלַּם פ' פועל -- והוא מגולם* על ידי שחקן מעולה, הבונה דמות של גבר עדין
 361. 65/65 (entomology) pupa ; inchoate object, amorphous mass ; dummy, form ; (Jewish folklore) clay automaton ; (colloquial) fool, clod, oaf, awkward person -- And is played by an excellent actor, builds fine figure of a man
  65/65 מגולם..גֹּלֶם שֵם ז' -- והוא מגולם* על ידי שחקן מעולה, הבונה דמות של גבר עדין
 362. 1/85 found loc --
  1/85 08212013_85Cards_ found loc articles_ jsv jsv jsv jsv --
 363. 2/85 articles --
  2/85 41507 --
 364. 3/85 articles --
  3/85 מצוי --
 365. 4/85 found, located, existent, extant ; common, commonplace ; "common or garden" ; המצוי - the current situation, the reality -- Itself is constantly dealing with the risk of death due to his professional
  4/85 מצוי..מָצוּי -- עצמו מצוי* כל העת בסכנת מוות הנובעת מהעיסוק המקצועי שלו
 366. 5/85 utilization ; summarization ; squeezing, extraction -- Itself is constantly dealing with the risk of death due to his professional
  5/85 מצוי..מִצּוּי -- עצמו מצוי* כל העת בסכנת מוות הנובעת מהעיסוק המקצועי שלו
 367. 6/85 decree, court order, injunction ; order, directive, command ; warrant -- Itself is constantly dealing with the risk of death due to his professional
  6/85 מצוי..צַו -- עצמו מצוי* כל העת בסכנת מוות הנובעת מהעיסוק המקצועי שלו
 368. 7/85 to order, to command, to direct ; ציוונו - (Jewish ritual) God has commanded us -- Itself is constantly dealing with the risk of death due to his professional
  7/85 מצוי..צִוָּה -- עצמו מצוי* כל העת בסכנת מוות הנובעת מהעיסוק המקצועי שלו
 369. 8/85 to die ; (slang) to be crazy about -- He died during IMPORTANT SENTENCE
  8/85 מת מהלך..מֵת -- הוא מת מהלך* IMPORTANT SENTENCE
 370. 9/85 deceased -- He died during IMPORTANT SENTENCE
  9/85 מת מהלך..מֵת -- הוא מת מהלך* IMPORTANT SENTENCE
 371. 10/85 dead, deceased ; (slang) dead-tired -- He died during IMPORTANT SENTENCE
  10/85 מת מהלך..מֵת -- הוא מת מהלך* IMPORTANT SENTENCE
 372. 11/85 fundamental, profound -- The face is a tragedy sharp realistic basis:
  11/85 נוקב:..נוֹקֵב -- על פניו מדובר בטרגדיה בעלת בסיס ריאליסטי נוקב:*
 373. 12/85 to be pierced, to be punched with a hole puncher -- The face is a tragedy sharp realistic basis:
  12/85 נוקב:..נֻקַּב -- על פניו מדובר בטרגדיה בעלת בסיס ריאליסטי נוקב:*
 374. 13/85 to stipulate ; to quote (price) -- The face is a tragedy sharp realistic basis:
  13/85 נוקב:..נָקַב -- על פניו מדובר בטרגדיה בעלת בסיס ריאליסטי נוקב:*
 375. 14/85 to puncture, to pierce -- The face is a tragedy sharp realistic basis:
  14/85 נוקב:..נָקַב -- על פניו מדובר בטרגדיה בעלת בסיס ריאליסטי נוקב:*
 376. 15/85 deceased (noun or adjective) -- The play opens with Hamlet, son of the late King, our brother and son of the current king queen royal palace in Elsinore from university
  15/85 המנוח,..מָנוֹחַ -- המחזה נפתח כשהמלט, בנו של המלך המנוח,* אחינו של המלך הנוכחי ובן המלכה שב לארמון המלכות אלסינור מלימודיו באוניברסיטה
 377. 16/85 (literary) calm, serenity, peace ; (literary) resting place, refuge -- The play opens with Hamlet, son of the late King, our brother and son of the current king queen royal palace in Elsinore from university
  16/85 המנוח,..מָנוֹחַ -- המחזה נפתח כשהמלט, בנו של המלך המנוח,* אחינו של המלך הנוכחי ובן המלכה שב לארמון המלכות אלסינור מלימודיו באוניברסיטה
 378. 17/85 terminology -- The play opens with Hamlet, son of the late King, our brother and son of the current king queen royal palace in Elsinore from university
  17/85 המנוח,..מִנּוּחַ -- המחזה נפתח כשהמלט, בנו של המלך המנוח,* אחינו של המלך הנוכחי ובן המלכה שב לארמון המלכות אלסינור מלימודיו באוניברסיטה
 379. 18/85 rout, defeat, overthrow, downfall -- Fortinbras of Norway who wants to avenge the defeat
  18/85 תבוסת..תְּבוּסָה -- מלך נורבגיה פורטינברס הרוצה לנקום את תבוסת*
 380. 19/85 suitor, wooer, admirer -- Hamlet courting Ophelia
  19/85 מחזר אחרי..מְחַזֵּר -- המלט מחזר אחרי* אופליה
 381. 20/85 to court, to woo -- Hamlet courting Ophelia
  20/85 מחזר אחרי..חִזֵּר -- המלט מחזר אחרי* אופליה
 382. 21/85 to recycle -- Hamlet courting Ophelia
  21/85 מחזר אחרי..מִחְזֵר -- המלט מחזר אחרי* אופליה
 383. 22/85 reflector -- Hamlet courting Ophelia
  22/85 מחזר אחרי..מַחְזֵר -- המלט מחזר אחרי* אופליה
 384. 23/85 (chemistry) reductant, reducing agent -- Hamlet courting Ophelia
  23/85 מחזר אחרי..מְחַזֵּר -- המלט מחזר אחרי* אופליה
 385. 24/85 to be returned -- Hamlet courting Ophelia
  24/85 מחזר אחרי..הֻחְזַר -- המלט מחזר אחרי* אופליה
 386. 25/85 returned -- Hamlet courting Ophelia
  25/85 מחזר אחרי..מֻחְזָר -- המלט מחזר אחרי* אופליה
 387. 26/85 to be recycled -- Hamlet courting Ophelia
  26/85 מחזר אחרי..מֻחְזַר -- המלט מחזר אחרי* אופליה
 388. 27/85 sought-after, popular -- Hamlet courting Ophelia
  27/85 מחזר אחרי..מְחֻזָּר -- המלט מחזר אחרי* אופליה
 389. 28/85 to place, to position ; to place upright, to erect ; to get someone to their feet -- To hide the turmoil it puts Hamlet is mad over
  28/85 מעמיד..הֶעֱמִיד -- כדי להסתיר את סערת הנפש בה הוא נמצא מעמיד* המלט פני משוגע
 390. 29/85 durable -- To hide the turmoil it puts Hamlet is mad over
  29/85 מעמיד..עָמִיד -- כדי להסתיר את סערת הנפש בה הוא נמצא מעמיד* המלט פני משוגע
 391. 30/85 to research, to investigate, to follow -- And his uncle, the king sends Hamlet Polonius trace to find if madness is real or sham.
  30/85 להתחקות..הִתְחַקָּה -- ודודו המלך שולח את פולוניוס להתחקות* אחרי המלט כדי למצוא אם שגעונו הוא אמיתי או העמדת פנים.
 392. 31/85 mourning, sadness ; (Judaism) period of mourning -- Is concerned deep mourning of Hamlet
  31/85 מהאבל..אֵבֶל -- הוא מודאג מהאבל* הכבד של המלט
 393. 32/85 mourner ; grieving, mourning -- Is concerned deep mourning of Hamlet
  32/85 מהאבל..אָבֵל -- הוא מודאג מהאבל* הכבד של המלט
 394. 33/85 strange, unusual, weird, incomprehensible -- And bizarre behavior
  33/85 המשונה..מְשֻׁנֶּה -- והתנהגותו המשונה*
 395. 34/85 to be changed, to be altered, to be switched -- And bizarre behavior
  34/85 המשונה..שֻׁנָּה -- והתנהגותו המשונה*
 396. 35/85 credibility, reliability, trustworthiness -- Think of an idea to check the credibility of his father's ghost
  35/85 מהימנותה..מְהֵימָנוּת -- חושב על רעיון לבדוק את מהימנותה* של רוחו של אביו
 397. 36/85 being counted, being numbered -- Think of an idea to check the credibility of his father's ghost
  36/85 מהימנותה..הִמָּנוּת -- חושב על רעיון לבדוק את מהימנותה* של רוחו של אביו
 398. 37/85 to confess -- Confesses his crime
  37/85 מתוודה על פשעו..הִתְוַדָּה -- מתוודה על פשעו*
 399. 38/85 full ; to fulfill ; complete, whole ; plene (Hebrew spelling) ; (colloquial) satiated ; (colloquial) many -- When he realizes that killed Ophelia's father Polonius and Claudius is full of remorse
  38/85 מלא חרטה..מָלֵא -- כשהוא מבין שהרג את פולוניוס אביה של אופליה ולא את קלאודיוס הוא מלא חרטה*
 400. 39/85 to fill, to become full ; to complete ; to reach a certain age -- When he realizes that killed Ophelia's father Polonius and Claudius is full of remorse
  39/85 מלא חרטה..מָלֵא -- כשהוא מבין שהרג את פולוניוס אביה של אופליה ולא את קלאודיוס הוא מלא חרטה*
 401. 40/85 to fill ; to fulfill -- When he realizes that killed Ophelia's father Polonius and Claudius is full of remorse
  40/85 מלא חרטה..מִלֵּא -- כשהוא מבין שהרג את פולוניוס אביה של אופליה ולא את קלאודיוס הוא מלא חרטה*
 402. 41/85 filled, full ; fulfilled -- When he realizes that killed Ophelia's father Polonius and Claudius is full of remorse
  41/85 מלא חרטה..מֻלָּא -- כשהוא מבין שהרג את פולוניוס אביה של אופליה ולא את קלאודיוס הוא מלא חרטה*
 403. 42/85 no, not ; don't, isn't ; no matter ; ולא - if not, otherwise ; שלא - not ; שלא - without -- When he realizes that killed Ophelia's father Polonius and Claudius is full of remorse
  42/85 מלא חרטה..לֹא -- כשהוא מבין שהרג את פולוניוס אביה של אופליה ולא את קלאודיוס הוא מלא חרטה*
 404. 43/85 non-, un-, im-, in-, ir- (negative prefix) -- When he realizes that killed Ophelia's father Polonius and Claudius is full of remorse
  43/85 מלא חרטה..לֹא -- כשהוא מבין שהרג את פולוניוס אביה של אופליה ולא את קלאודיוס הוא מלא חרטה*
 405. 44/85 (literary) anger, wrath, ire -- Her brother Laertes returns from France outraged that the death of his father
  44/85 חימה..חֵמָה -- אחיה לארטס חוזר מצרפת מלא חימה* על מות אביו
 406. 45/85 mourning, sadness ; (Judaism) period of mourning -- Hamlet claims to love and grief for Ophelia grammar help help
  45/85 ואבלו..אֵבֶל -- המלט טוען לאהבתו ואבלו* על אופליה grammar help help
 407. 46/85 (flowery) to mourn -- Hamlet claims to love and grief for Ophelia grammar help help
  46/85 ואבלו..אָבַל -- המלט טוען לאהבתו ואבלו* על אופליה grammar help help
 408. 47/85 proverb, fable, allegory -- His last moments, accepts Laertes and Hamlet reveals Claudius's plan
  47/85 משלים..מָשָׁל -- ברגעיו האחרונים, לארטס משלים* עם המלט ומגלה לו את תוכניתו של קלאודיוס
 409. 48/85 to complete -- His last moments, accepts Laertes and Hamlet reveals Claudius's plan
  48/85 משלים..הִשְׁלִים -- ברגעיו האחרונים, לארטס משלים* עם המלט ומגלה לו את תוכניתו של קלאודיוס
 410. 49/85 to accept, to reconcile oneself to ; to make peace -- His last moments, accepts Laertes and Hamlet reveals Claudius's plan
  49/85 משלים..הִשְׁלִים -- ברגעיו האחרונים, לארטס משלים* עם המלט ומגלה לו את תוכניתו של קלאודיוס
 411. 50/85 complementary ; (syntax) complement (noun) -- His last moments, accepts Laertes and Hamlet reveals Claudius's plan
  50/85 משלים..מַשְׁלִים -- ברגעיו האחרונים, לארטס משלים* עם המלט ומגלה לו את תוכניתו של קלאודיוס
 412. 51/85 to delude, to deceive, to raise false hopes -- His last moments, accepts Laertes and Hamlet reveals Claudius's plan
  51/85 משלים..הִשְׁלָה -- ברגעיו האחרונים, לארטס משלים* עם המלט ומגלה לו את תוכניתו של קלאודיוס
 413. 52/85 to be deluded, to be deceived, to have false hopes raised -- His last moments, accepts Laertes and Hamlet reveals Claudius's plan
  52/85 משלים..הֻשְׁלָה -- ברגעיו האחרונים, לארטס משלים* עם המלט ומגלה לו את תוכניתו של קלאודיוס
 414. 53/85 shawl -- His last moments, accepts Laertes and Hamlet reveals Claudius's plan
  53/85 משלים..שָׁל -- ברגעיו האחרונים, לארטס משלים* עם המלט ומגלה לו את תוכניתו של קלאודיוס
 415. 54/85 (Aramaic) guy, person, (Australian) bloke, (British) chap -- Hamlet, the young desperate guy actually matures
  54/85 ברנש..בַּרְנָשׁ -- המלט,הצעיר הנואש, ברנש* מתבגר בעצם
 416. 55/85 adulterer ; נואפת - adulteress -- Adulterous mother with killer father
  55/85 נואפת עם..נוֹאֵף -- אימו נואפת עם* רוצח אביה
 417. 56/85 to commit adultery, to cuckold -- Adulterous mother with killer father
  56/85 נואפת עם..נָאַף -- אימו נואפת עם* רוצח אביה
 418. 57/85 screenplay ; scenario -- On the face of rampant script has been opening chapter
  57/85 התסריט..תַּסְרִיט -- על פניו התסריט* משתולל כבר בפרק הפתיחה
 419. 58/85 to leave behind -- If death chose me, I shall leave behind me hell
  58/85 אותיר..הוֹתִיר -- אם המוות בחר בי, אני אותיר* אחריי גיהינום
 420. 59/85 hell, Hades -- If death chose me, I shall leave behind me hell
  59/85 גיהינום..גֵּיהִנֹּם -- אם המוות בחר בי, אני אותיר אחריי גיהינום*
 421. 60/85 drug addict -- A young man, an ex-junkie, desperate life and love, visiting prostitutes, lonely and remote from the company.
  60/85 נרקומן..נַרְקוֹמָן -- בחור צעיר, נרקומן* לשעבר, נואש מהחיים ומאהבה, מבקר זונות, בודד ונידח מהחברה.
 422. 61/85 far-flung, distant, remote -- A young man, an ex-junkie, desperate life and love, visiting prostitutes, lonely and remote from the company.
  61/85 ונידח..נִדָּח -- בחור צעיר, נרקומן לשעבר, נואש מהחיים ומאהבה, מבקר זונות, בודד ונידח* מהחברה.
 423. 62/85 necessity, compulsion, urgency -- Again forced to kill "against his will", saves him at the last moment IMPORTANT SENTENCE
  62/85 כורחו..כֹּרַח -- ששוב נאלץ להרוג "בעל כורחו*", מציל אותו ברגע האחרון IMPORTANT SENTENCE
 424. 63/85 to heap up; to increase -- Not be brief recesses plot
  63/85 אכביר..הִכְבִּיר -- לא אכביר* בנבכי העלילה
 425. 64/85 dull, gloomy, dark ; sad, despondent, glum ; frightening, threatening, terrifying -- World is managed and supervised bleak measures of physical and mental control and absolute
  64/85 קודר..קוֹדֵר -- היא עולם קודר* המנוהל ומפוקח באמצעים של שליטה פיזית ומנטאלית ומוחלטת
 426. 65/85 to darken, to blacken ; to become gloomy, to become sad -- World is managed and supervised bleak measures of physical and mental control and absolute
  65/85 קודר..קָדַר -- היא עולם קודר* המנוהל ומפוקח באמצעים של שליטה פיזית ומנטאלית ומוחלטת
 427. 66/85 monitoring -- The phrase "Big Brother" has become a phrase that refers to the information under surveillance and constant monitoring by the authorities
  66/85 ולניטור..נִטּוּר -- הביטוי "האח הגדול" הפך מטבע לשון המתייחס למצב בו פרטים נתונים לפיקוח ולניטור* מתמידים מטעם השלטון
 428. 67/85 contradictory, inconsistent, opposing -- Secret police aimed to prevent citizens conceive of ideas that contradict the goals of the regime
  67/85 הסותרים..סוֹתֵר -- משטרה חשאית שמטרתה למנוע מאזרחי המדינה להעלות על דעתם רעיונות הסותרים* את מטרות המשטר
 429. 68/85 to contradict; to refute ; (chemistry) to neutralize, to counteract ; (literary, talmudic) to muss, to make untidy (hair) -- Secret police aimed to prevent citizens conceive of ideas that contradict the goals of the regime
  68/85 הסותרים..סָתַר -- משטרה חשאית שמטרתה למנוע מאזרחי המדינה להעלות על דעתם רעיונות הסותרים* את מטרות המשטר
 430. 69/85 chase, pursuit -- U.S. Constitution, which talks about freedom and the pursuit of happiness is one word
  69/85 המרדף..מִרְדָּף -- מהחוקה האמריקאית, המדברת על חופש ועל המרדף* אחר האושר, הינו מילה אחת
 431. 70/85 to sin, to transgress -- Parts numbers in praise of the party members following transgressed
  70/85 סרחו..סָרַח -- קטעים המספרים בשבחם של חברי מפלגה שלאחר מכן סרחו*
 432. 71/85 rest, break, recess ; easing, let-up, abatement -- Break between school
  71/85 להפוגה..הֲפוּגָה -- להפוגה* בין הלימודים
 433. 72/85 to be mentioned -- Or if the state has declared war on a neighboring country had to rewrite historical articles cited in this neighboring country which negatively
  72/85 תאוזכר..אֻזְכַּר -- או במקרה בו המדינה הכריזה מלחמה על מדינה שכנה היה עליו לשכתב כתבות היסטוריות כך שהמדינה השכנה תאוזכר* בהן בצורה שלילית
 434. 73/85 freedom, independence -- Freedom is slavery.
  73/85 חירות..חֵרוּת -- חירות* היא עבדות.
 435. 74/85 ignorance, lack of knowledge -- Ignorance is Strength
  74/85 בערות..בַּעֲרוּת -- בערות* היא כוח
 436. 75/85 burning -- Ignorance is Strength
  75/85 בערות..בְּעֵרָה -- בערות* היא כוח
 437. 76/85 wakefulness -- Ignorance is Strength
  76/85 בערות..עֵרוּת -- בערות* היא כוח
 438. 77/85 awake ; active, animated, enthusiastic ; alert, vigilant ; aware of, conscious of -- Ignorance is Strength
  77/85 בערות..עֵר -- בערות* היא כוח
 439. 78/85 nakedness, nudity ; genitalia ; (talmudic, Jewish law) forbidden sex partner ; ערוותו - its shame, its shamefulness -- Ignorance is Strength
  78/85 בערות..עֶרְוָה -- בערות* היא כוח
 440. 79/85 (flowery) throne, chair -- The first plot line focuses on the history of stately homes submerged in a civil war for the Iron Throne of the Seven Kingdoms
  79/85 כס..כֵּס -- קו העלילה הראשון מתמקד בקורות בתי אצולה השקועים במלחמת אזרחים על כס* הברזל של שבע הממלכות
 441. 80/85 inspiration ; induction -- For example, inspire families rivalry between Stark and Bannister, pumped wars Roses
  80/85 השראה..הַשְׁרָאָה -- לדוגמה, השראה* ליריבות בין משפחות סטארק ולאניסטר, שאובה ממלחמות השושנים
 442. 81/85 to stay, to spend (an hour, day, week) ; (literary) to be delayed, to be late, to tarry -- And Aisriz to Taragarein staying in exile after his father was deposed throne
  81/85 שוהה..שָׁהָה -- וייסריז לבית טארגאריין שוהה* בגלות, לאחר שאביו הודח מכס המלכות
 443. 82/85 Jewish diaspora -- And Aisriz to Taragarein staying in exile after his father was deposed throne
  82/85 בגלות..גלות (יהדות) -- וייסריז לבית טארגאריין שוהה בגלות*, לאחר שאביו הודח מכס המלכות
 444. 83/85 exile ; גלויות - exiled communities, Diaspora communities ; הגלות - the Diaspora -- And Aisriz to Taragarein staying in exile after his father was deposed throne
  83/85 בגלות..גָּלוּת -- וייסריז לבית טארגאריין שוהה בגלות*, לאחר שאביו הודח מכס המלכות
 445. 84/85 small ball, small sphere, knob ; marble (game of marbles) -- And Aisriz to Taragarein staying in exile after his father was deposed throne
  84/85 בגלות..גֻּלָּה -- וייסריז לבית טארגאריין שוהה בגלות*, לאחר שאביו הודח מכס המלכות
 446. 85/85 embittered -- Many of them disgruntled graduates of other companies
  85/85 ממורמרים..מְמֻרְמָר -- הרבה מהם בוגרים ממורמרים* של חברות אחרות
 447. 1/43 strong st --
  1/43 08212013_43Cards_ strong st articles_ jsv jsv jsv jsv --
 448. 2/43 articles --
  2/43 41507 --
 449. 3/43 articles --
  3/43 איתני --
 450. 4/43 strong, stable ; steadfastly, strongly (as adverb) -- Struggle embodies meaning the struggle between mankind and the forces of nature, the struggle of the writer Hemingway himself revival of his works and continued existence.
  4/43 איתני..אֵיתָן תואר -- המאבק מגלם במשמעותו את המאבק בין המין האנושי לבין איתני* הטבע, את המאבק של הסופר המינגוויי עצמו בתחיית יצירותיו והמשך קיומן.
 451. 5/43 Tehiya -- Struggle embodies meaning the struggle between mankind and the forces of nature, the struggle of the writer Hemingway himself revival of his works and continued existence.
  5/43 בתחיית..התחיה -- המאבק מגלם במשמעותו את המאבק בין המין האנושי לבין איתני הטבע, את המאבק של הסופר המינגוויי עצמו בתחיית* יצירותיו והמשך קיומן.
 452. 6/43 rejuvenation, revival, resurrection ; reincarnation, rebirth -- Struggle embodies meaning the struggle between mankind and the forces of nature, the struggle of the writer Hemingway himself revival of his works and continued existence.
  6/43 בתחיית..תְּחִיָּה שֵם נ' -- המאבק מגלם במשמעותו את המאבק בין המין האנושי לבין איתני הטבע, את המאבק של הסופר המינגוויי עצמו בתחיית* יצירותיו והמשך קיומן.
 453. 7/43 level, layer, stratum ; echelon -- Seemingly simple plot, but little stories that make it create tension and contribute to interest and dimension of significance in the plot.
  7/43 ולרובד..רֹבֶד שֵם ז' -- לכאורה העלילה פשוטה, אולם סיפורים קטנים המרכיבים אותה יוצרים מתח ותורמים לעניין ולרובד* של המשמעויות בעלילה.
 454. 8/43 fishing rod -- When catching a huge marlin was caught, he struggled to keep it
  8/43 בחכתו..חַכָּה שֵם נ' -- כאשר בחכתו* נתפס דג חנית ענק, הוא נאבק לשמור עליו
 455. 9/43 existence ; fulfillment, execution (of a plan, promise) ; maintenance, sustenance, subsistence ; observance (of a law, tradition, ritual) ; (law) approval, validation, ratification -- The struggle of the writer Hemingway himself resurrection works and continued existence
  9/43 קיומן..קִיּוּם שֵם ז' -- את המאבק של הסופר המינגוויי עצמו בתחיית יצירותיו והמשך קיומן*
 456. 10/43 insight, comprehension -- All articles written about him, each with his special insights.
  10/43 התובנות..תּוֹבָנָה שֵם נ' -- כולם כתבו עליו מאמרים, כל אחד עם התובנות* המיוחדות שלו.
 457. 11/43 to explore ; to seek ; (biblical) to spy -- As hunting for its truth to be sure that they are right
  11/43 שתר..תָּר פ' קל -- כאדם שתר* אחר האמת על מנת להיות בטוח שהצדק עימו
 458. 12/43 to be sharpened ; to become clearer ; to become sharper, to become more intense -- Hesitancy in the face of this tapering of Laertes,
  12/43 מתחדדת..הִתְחַדֵּד פ' התפעל -- הססנות זו מתחדדת* לנוכח ההחלטיות של לארטס,
 459. 13/43 vacillation, hesitancy, irresolution -- Hesitancy in the face of this tapering of Laertes,
  13/43 הססנות..הַסְסָנוּת שֵם נ' -- הססנות* זו מתחדדת לנוכח ההחלטיות של לארטס,
 460. 14/43 of, belonging to ; made of ; by ; for ; שלי - mine, my ; שלך, שלכם, שלכן - yours, your ; שלו - his, its ; שלה - hers, her, its ; שלנו - ours, our ; שלהם, שלהן - theirs, their -- Now (1848) the authors believe that the time is ripe for victory
  14/43 בשלה..שֶׁל -- עתה (1848) סבורים הכותבים כי בשלה* השעה לניצחונה
 461. 15/43 because of, as a result of, on account of -- Now (1848) the authors believe that the time is ripe for victory
  15/43 בשלה..בְּשֶׁל מילת יחס -- עתה (1848) סבורים הכותבים כי בשלה* השעה לניצחונה
 462. 16/43 ripe ; mature ; ready, prepared, fit -- Now (1848) the authors believe that the time is ripe for victory
  16/43 בשלה..בָּשֵׁל תואר -- עתה (1848) סבורים הכותבים כי בשלה* השעה לניצחונה
 463. 17/43 to ripen, to mature -- Now (1848) the authors believe that the time is ripe for victory
  17/43 בשלה..בָּשַׁל פ' קל -- עתה (1848) סבורים הכותבים כי בשלה* השעה לניצחונה
 464. 18/43 to cook ; (slang) to concoct, to cook up ; (slang) to edit, to alter, to cook (film, tape) -- Now (1848) the authors believe that the time is ripe for victory
  18/43 בשלה..בִּשֵּׁל פ' פיעל -- עתה (1848) סבורים הכותבים כי בשלה* השעה לניצחונה
 465. 19/43 to be cooked -- Now (1848) the authors believe that the time is ripe for victory
  19/43 בשלה..בֻּשַּׁל פ' פועל -- עתה (1848) סבורים הכותבים כי בשלה* השעה לניצחונה
 466. 20/43 to shed, to slough off -- Now (1848) the authors believe that the time is ripe for victory
  20/43 בשלה..נָשַׁל פ' קל -- עתה (1848) סבורים הכותבים כי בשלה* השעה לניצחונה
 467. 21/43 to destroy, to demolish -- She destroyed the feudal relations
  21/43 החריבה..הֶחְרִיב פ' הפעיל -- היא החריבה* את היחסים הפיאודליים
 468. 22/43 to shatter, to break, to smash -- When she shatters the way that the segregation
  22/43 מנתצת..נִתֵּץ פ' פיעל -- כשהיא מנתצת* אגב כך את ההתבדלות
 469. 23/43 shattered, broken, destroyed -- When she shatters the way that the segregation
  23/43 מנתצת..מְנֻתָּץ תואר -- כשהיא מנתצת* אגב כך את ההתבדלות
 470. 24/43 to be shatter, to be broken, to be smashed -- When she shatters the way that the segregation
  24/43 מנתצת..נֻתַּץ פ' פועל -- כשהיא מנתצת* אגב כך את ההתבדלות
 471. 25/43 to impoverish -- How to utilize the resources so as not to ruin the country and how to reduce overall costs
  25/43 לרושש..רוֹשֵׁשׁ פ' פיעל -- כיצד לנצל את המשאבים כדי לא לרושש* את המדינה ואיך לצמצם עלויות כלליות
 472. 26/43 (literary) escape, flight, refuge -- Describes the problematic clashes directly, and how to beat them when there is no alternative
  26/43 מנוס..מָנוֹס שֵם ז' -- מתאר את הבעיתיות בהיתקלויות ישירות, ואיך לנצח בהן כאשר אין מנוס*
 473. 27/43 grudge, jealousy, bitterness -- Heart bears a deep resentment for the aristocrats Awrmond
  27/43 טינה..טִינָה שֵם נ' -- הנושאת בלבה טינה* עמוקה לכל בית אוורמונד האריסטוקרטים
 474. 28/43 farmer, peasant -- Farmers
  28/43 האיכרים..אִכָּר שֵם -- האיכרים*
 475. 29/43 suburb -- San Antoine, a suburb of Paris, wine barrel split and spilled to the ground.
  29/43 פרוור..פַּרְוָר שֵם ז' -- בסן אנטואן, פרוור* בפריז, נבקעת חבית יין ותוכנה נשפך ארצה.
 476. 30/43 suburbanization -- San Antoine, a suburb of Paris, wine barrel split and spilled to the ground.
  30/43 פרוור..פִּרְווּר שֵם ז' -- בסן אנטואן, פרוור* בפריז, נבקעת חבית יין ותוכנה נשפך ארצה.
 477. 31/43 barrel, cask, drum ; (slang) very fat person -- San Antoine, a suburb of Paris, wine barrel split and spilled to the ground.
  31/43 חבית..חָבִית שֵם נ' -- בסן אנטואן, פרוור בפריז, נבקעת חבית* יין ותוכנה נשפך ארצה.
 478. 32/43 disgust, abhorrence -- Look in disgust at the people humiliating themselves for some wine.
  32/43 בתיעוב..תִּעוּב שֵם ז' -- מסתכל בתיעוב* על האנשים המשפילים עצמם עבור מעט יין.
 479. 33/43 Crime -- Sentenced London Criminal Court, Old Bailey, for espionage.
  33/43 בעוון..עבירה -- נשפט בבית הדין הפלילי בלונדון, האולד ביילי, בעוון* ריגול.
 480. 34/43 sin, transgression ; (criminal law) misdemeanor -- Sentenced London Criminal Court, Old Bailey, for espionage.
  34/43 בעוון..עָווֹן שֵם ז' -- נשפט בבית הדין הפלילי בלונדון, האולד ביילי, בעוון* ריגול.
 481. 35/43 to rise, to ascend ; to increase -- Respect of fear and slavery, my friend, "observed the Marquis," will keep the dogs obey boating, as this ceiling hides the sky
  35/43 הרקיע..הִרְקִיעַ פ' הפעיל -- הכבוד של פחד ושעבוד, ידידי," העיר המרקיז, "יגרום לכלבים להמשיך לציית לשוט, כפי שתקרה זו, מסתירה את הרקיע*
 482. 36/43 (flowery) heavens, firmament -- Respect of fear and slavery, my friend, "observed the Marquis," will keep the dogs obey boating, as this ceiling hides the sky
  36/43 הרקיע..רָקִיעַ שֵם ז' -- הכבוד של פחד ושעבוד, ידידי," העיר המרקיז, "יגרום לכלבים להמשיך לציית לשוט, כפי שתקרה זו, מסתירה את הרקיע*
 483. 37/43 to remark, to comment -- Respect of fear and slavery, my friend, "observed the Marquis," will keep the dogs obey boating, as this ceiling hides the sky
  37/43 העיר..הֵעִיר פ' הפעיל -- הכבוד של פחד ושעבוד, ידידי," העיר* המרקיז, "יגרום לכלבים להמשיך לציית לשוט, כפי שתקרה זו, מסתירה את הרקיע
 484. 38/43 to wake (someone up) -- Respect of fear and slavery, my friend, "observed the Marquis," will keep the dogs obey boating, as this ceiling hides the sky
  38/43 העיר..הֵעִיר פ' הפעיל -- הכבוד של פחד ושעבוד, ידידי," העיר* המרקיז, "יגרום לכלבים להמשיך לציית לשוט, כפי שתקרה זו, מסתירה את הרקיע
 485. 39/43 city, metropolis ; town ; העיר - (slang) downtown ; העירה - (slang) downtown -- Respect of fear and slavery, my friend, "observed the Marquis," will keep the dogs obey boating, as this ceiling hides the sky
  39/43 העיר..עִיר שֵם נ' -- הכבוד של פחד ושעבוד, ידידי," העיר* המרקיז, "יגרום לכלבים להמשיך לציית לשוט, כפי שתקרה זו, מסתירה את הרקיע
 486. 40/43 donkey foal -- Respect of fear and slavery, my friend, "observed the Marquis," will keep the dogs obey boating, as this ceiling hides the sky
  40/43 העיר..עַיִר שֵם ז' -- הכבוד של פחד ושעבוד, ידידי," העיר* המרקיז, "יגרום לכלבים להמשיך לציית לשוט, כפי שתקרה זו, מסתירה את הרקיע
 487. 41/43 restraint, moderation ; restraining -- Knesset restraint law called "Law of Governance
  41/43 ריסון..רִסּוּן שֵם ז' -- חוק ריסון* הכנסת המכונה "חוק המשילות
 488. 42/43 busy, occupied -- Where he is busy to the neck
  42/43 טרוד..טָרוּד תואר -- שבו הוא טרוד* עד צוואר
 489. 43/43 inferno, scene of horror ; hell -- Is placed car bombs outside mosques
  43/43 תופת..תֹּפֶת שֵם ז' -- מדובר במכוניות תופת* שהוצבו ליד המסגדים
Author
Anonymous
ID
231270
Card Set
GrandCollectionOfWords.txt
Description
GrandCollectionOfWords.txt
Updated