TOEFL

 1. Astounding
  s. şaşırtıcı, şaşılacak, hayret verici
 2. leap
  • f. sıçramak, hoplamak, zıplamak, atlamak, atılmak, üzerinden atlamak, sekmek
  • i. atlama, sıçrama, atılım, sekme
 3. grasp
  • f. kapmak, tutmak, yakalamak, kavramak, anlamak
  • i. tutma, sımsıkı tutma, kavrama, idrak, kabza, anlama
 4. initial
  • s. baştaki, baş, ilk
  • i. baş harf, ilk harf, önses
 5. assemble
  f. birleştirmek, toplamak, monte etmek, parçaları birleştirmek, çevirmek (bilgisayar), toplanmak, toplantı yapmak
 6. associate
  • f. birleştirmek, ortak olmak, işbirliği yapmak, bağdaştırmak; benzetmek; çağrıştırmak; arkadaşlık etmek
  • i. ortak; arkadaş, dost; öğretim üyesi, üye
  • s. birleşmiş, bağlı olan, arkadaş olan, ikinci derece statüsü olan
 7. though
  • zf. yine de, gerçi
  • bğ. gerçi, olduğu halde, karşın, rağmen, olsa da, sa bile
 8. think of
  aklına gelmek, düşünmek
 9. range
  • f. dizmek, sıralamak, sıralanmak, sıralı olmak, sıra halinde olmak, dolaşmak, gezmek, uzanmak, boyunca gitmek, akıp gitmek, doğrultmak, nişan almak, erimi olmak, erişmek, bölgede yaşamak
  • i. sıra, dizi, silsile, atış alanı, erim, menzil, alan, saha, otlak, açık alan, ocak, kuzine, çeşit, çeşitlilik
 10. intent
  • s. niyetli, istekli, hevesli, kararlı, meşgul, dalmış, dikkatli
  • i. niyet, maksat, amaç, gaye, kasıt
 11. interface
  i. arayüzey, interfaz
 12. solder
  • f. lehimlemek, lehimle tutturmak, lehimlenmek
  • i. lehim
 13. encase
  f. örtmek, kapamak, kabına koymak, sandığa koymak
 14. peripheral
  s. çevresel, dış kenara ait, periferik
 15. soar
  f. uçmak, havada süzülmek, yükselmek, artmak, tırmanmak, dimdik yükselmek, gözü yükseklerde olmak, göz dikmek, fırlamak
 16. venture
  • f. riske atmak, tehlikeye atmak, cesaret etmek, göze almak
  • i. cüret, risk, girişim, teşebbüs, riske atılan şey, şans işi
 17. outstanding
  s. göze çarpan, seçkin, kalburüstü, ödenmemiş, tamamlanmamış, askıda, yerine getirilmemiş
 18. conducive
  s. neden olan, yardım eden
 19. revenue
  i. gelir, devlet geliri, maliye, hazine (devlet)
Author
Anonymous
ID
231253
Card Set
TOEFL
Description
APPLE COMPUTER
Updated