Vetenskaplig metod 2

 1. Vad är kausalitet?
  Orsak-verkan-relationen mellan två variabler.
 2. α-nivå
  Sannolikheten att göra ett typ 1-fel (oftast är värdet 0.05).
 3. β-nivå
  Sannolikheten att göra ett typ 2-fel (Cohen, 1992, föreslår ett maxvärde på 0.2)
 4. Centrala gränsvärdessatsen
  Fundamental sats inom statistik som säger att om flera slumpmässiga variabler med samma sannolikhetsfördelning och med ändlig varians adderas, kommer summan att gå mot en normalfördelning, oavsett hur fördelningen såg ut i populationen som samplet togs från.
Author
smilla
ID
230613
Card Set
Vetenskaplig metod 2
Description
Vetenskaplig metod 2
Updated