Wörterbuch M 2

 1. menschenfeindlich
  ghét đời, yếm thế
 2. s Menschenlos
  định mệnh con ng
 3. e Menschenschinderei
  sự bán giá quá đắt sự bóc lột dã man
 4. e Menstruation
  kinh nguyệt
 5. mensurabel
  có thể đo lường đc
 6. merkbar
  rõ rệt
 7. r Merkur
  thuỷ ngân
 8. meschugge
  khùng, điên
 9. metamorph
  biến chất, biến hình
 10. metamorphosieren
  biến hoá
 11. s Mett
  thịt heo say có ướp gia vị
 12. e Metzelei
  sư tàn sát, cuộc chém giết
 13. metzeln
  đam, chọc tiết gia súc
 14. meucheln
  ám sát, mưu sát
 15. meuchlerisch
  phản bội, phản trắc
 16. meuchlings
  2 cách dối trá
 17. e Meute
  đàn chó săn, bè, lũ
 18. e Meuterei
  cuộc nổi loạn
 19. mickerig
  mảnh khảnh, suy nhược
 20. r Mief
  ko khi trong lành, mùi hôi thối
 21. e Miene
  nét mặt
 22. e Mies
  vũng lầy
 23. mies machen
  bi quan hoá
 24. mildtätig
  từ thiện, khoan dung
 25. mimen
  diễn câm, nhái, bắt chước
 26. mimisch
  bằng điệu bộ
 27. minder
  ít, kém, nhỏ hơn
 28. mindern
  làm nhỏ đi, thu nhỏ
 29. r Minenarbeiter
  thợ mỏ
 30. minieren
  đào mòn, ăn mòn, đặt mìn
 31. e Minorität
  thiểu số
 32. r Minusbetrag
  số lỗ
 33. e Mirage
  ảo ảnh
 34. s Mirakel
  phép lạ, phép màu
 35. mirakulös
  nhờ phép lạ, mầu nhiệm
 36. r Misanthrop
  kẻ ghét đời
 37. e Mise
  tiền đặt lúc đánh bạc 
 38. e Miselsucht
  bẹnh hủi
 39. e Misere
  sự khốn khổ, bần cùng
 40. missbehagen
  ko vừa lòng, ko vừa ý
 41. Missbildung
  sự xấu xí, dị hình, dị dàng
 42. missbilligen
  ko tán thành
 43. missdeuten
  cố ý giải thích sai
 44. e Missernte
  sự mất mùa
 45. e Missetat
  tội nặng, điều ác
 46. r Missetäter
  đồ bất lương, gian phi, ng phạm trọng tội
 47. missfallen
  ko làm vừa lòng
 48. missfällig
  làm phật ý
 49. e Missgeburt
  quái thai
 50. missgelaunt
  bất bình, ko hài lòng
 51. missgeschick
  việc rủi ro, việc xui xẻo
 52. missgönnen
  ganh tị, ác ý
 53. r Missgriff
  sự lầm lẫn
 54. e Missgestalt
  sự dị dạng
 55. e Missgunst
  sự ganh tị
 56. missgünstig
  ghen tị
 57. misshandeln
  đối xử tàn bạo
 58. e Misshandlung
  sự hành hạ, ngược đãi
 59. mishellig
  bất đồng, bất hoà
 60. s Missjahr
  năm mất mùa
 61. r Missklang
  sự chói tai
 62. misslich
  rầy rà, khó khăn
 63. missliebig
  bị ghét bỏ, ác cảm, 
 64. r Missmut
  sự bất mãn
 65. missmutig
  bất mãn
 66. misraten
  ko thành công, hỏng
 67. r Missstand
  điều phiền, hại, bất lợi khiếm khuyết
 68. s Missvergnügen
  sự khó chịu  bực mình
 69. missvergnügt
  khó chiu, bực mìn, phật ý
 70. s Missverhältnis
  ko cân xứng, bất tương xứng, chênh lệch
 71. e Misswirtschaft
  sự quản trị kém và thiếu khả nằng
 72. r Mistfink
  ng dơ bẩn
 73. s Mistvieh
  kẻ đê tiện
 74. r mitbesitzer
  ngf đồng chấp hữu
 75. mitdürfen
  đc phép đi cùng
 76. miteins
  bất thình lình
 77. mithin
  vậy thì, vậy là
 78. r Mitinhaber
  đồng sở hữu
 79. mitleidig
  có lòng thương sót, đọng lòng thường sót
 80. mitnichten adv
  hoàn toàn ko
 81. mitsammen
  cùng, chung, chung nhau
 82. mitsamt
  chung tất cả, với tất cả
 83. mitschuldig
  tòng phạm, đồng loã
 84. mittelmäßig
  trung binh, vừa vừa, tầm thường
 85. modeln
  nắn, tiện, đẽo theo hình dạng gi
 86. moderieren
  làm hoà dịu, tiết chế
 87. modulieren
  ngâm nga, uốn giọng, chuyển cung
 88. e Mogelei
  sự gian lận, trò bịp bơnk
 89. mogeln
  bịp, gian lân
 90. mokant
  chế nhạo, nhạo báng
 91. r Molar
  răng hàm
 92. mollig
  êm diu, dịu dàng, béo tròn
 93. mondän
  trần tục, thế tục
 94. monhell
  sáng trăng
 95. mongoloid
  kiểu mắt xếch
 96. monieren
  cảnh cáo, khuyến cáo
 97. e Monogamie
  chế độ một vợ hoặc 1 chồng
 98. s Monopol
  sự độc quyền, độc chiếm
 99. monströs
  quái dị, quái gở
 100. e Montage
  sự lắp, ráp
 101. montieren
  lắp, ráp
 102. s Mỏor
  đầm lầy, bùn lầy
 103. s Moos
  rêu bọt
 104. moosig
  phủ rêu
 105. mopsig
  lùn và mập
 106. moralisieren
  răn dạy, răn bảo
 107. r Morast
  vũng bùn
 108. morastig
  lầy lội
 109. morbid
  bẹnh hoạn
 110. mörderlich
  quá sức, quá mức
 111. Mores
  sự lịch thiệp
Author
huatieulanl
ID
229793
Card Set
Wörterbuch M 2
Description
dien
Updated