Wörterbuch K 4

 1. r Konfrater
  bạn đồn nghiệp
 2. konfus
  lộn xộn, ko rõ ràng, bối rối, luồng cuống
 3. kongenial
  bẩm sinh
 4. kongruent
  trùng, ngẫu hợp
 5. e Konjunktur
  tình huống kinh tế
 6. konkav
  lõm, sâu vào
 7. konkludieren
  suy luận, rút ra kết luận
 8. e Konklusion
  điều kết luận, kết quả
 9. konkordant
  phù hợp
 10. e Konkupiszenz
  sự ước muốn dữ dội, sự khao khát
 11. r Könner
  ng có tài, tay nhà nghề
 12. r Konnex
  sự liên hệ, liên quan
 13. e konnivenz
  sự khoan dung, dung thứ
 14. konnivieren
  dung thứ, khoan dung
 15. s Konnubium
  hôn nhân, hôn phối
 16. konsekrieren
  làm phép, ban phép
 17. konsekutiv
  liên tiếp, liền nhau, tiếp nối
 18. r Konsens
  sự bằng lòng, ưng thuận
 19. konsentieren
  bằng lòng, ưng thuận
 20. r Konsignant
  ng gửi bán hàng, ng ký gủi
 21. konsignieren
  gửi bán, ký gửi
 22. konsistent
  đặc rắn, bền bỉ
 23. konskribieren
  tuyển binh
 24. konsolidieren
  làm cho vững vàng, kiên cố
 25. r Konspekt
  sự khái quát, đai cương
 26. r Konspirant
  kẻ mưu phản
 27. konspirieren
  mưu nghịch, mưu phản
 28. konstant
  lâu bến, kiên trì
 29. konstatieren
  chứng thực, chứng nhận
 30. e Konstellation
  chòm sao
 31. e Konsternation
  sự kinh nghạc, hoảng hồn, khiếp đảm
 32. konsternieren
  làm kinh ngạc
 33. e Konstipation
  chứng táo bón
 34. konstituieren
  thiết lập, thiết định, thành lập
 35. konstitutiv
  cốt yếu, cơ bản
 36. konstruktiv
  có tính xây dựng
 37. e Konsultation
  sự hỏi, sự dò hỏi
 38. konsultativ
  tư vấn
 39. konsultieren
  hỏi ý kiến, tham vấn
 40. kontagiös
  lây, truyền nhiễm
 41. kontaktarm
  ít tiếp xúc, it nói
 42. kontraktfreundig
  khéo xã giao
 43. e Kontamination
  sự nhiễm độc
 44. kontant
  bằng tiền mặt
 45. KOntanten Pl
  tiềng mặt
 46. e Kontemplation
  sự ngắm, thưởng ngoạn
 47. e Kontenance
  cử chỉ, thái độ trầm tĩnh
 48. e Konterbande
  hàng lậu, đồ lậu
 49. s Konterfei
  bức ohacs hoạ
 50. konterfeien
  phá hoạ, mô phỏng
 51. kontern
  quay lại, lật lại, để lại cho đúng
 52. e Kontiguitöt
  sự kề cận, tiếp cận
 53. s Kontingent
  phần trách nhiệm hay bổn phận
 54. s KOntor
  văn phòng thương mại
 55. s Kontradiktion
  sự nói trái lại, cãi lại
 56. kontradiktorisch
  trái ngược, mâu thuẫn
 57. r Kontrahent
   ng lập ước , bên giao ước
 58. kontrahieren
  giao hết, giao ước
 59. e Kontraindikation
  sự kiêng cữ
 60. kontrakt
  bị tê bại, bị méo mó, biến hình
 61. kontraktil adj
  co, co rút
 62. e Kontraktur
  sự cứng khớp, chứng co co
 63. konträr adj
  trái ngược, phản nghịc
 64. kontrasignieren
  ký chung vào
 65. e Kontur
  đường viền, vành
 66. e Kontusion
  vết bầm, vết thâm tím
 67. r Konus
  hình nón
 68. r Konvaleszenz
  sự dưỡng bệnh, 
 69. r Konvent
  cuộc họp
 70. e Konvention
  sự giao ước, giao kết, quy ước
 71. konventional
  theo thoả ước, theo quy ước
 72. konventionell
  thường, theo tập tục
 73. konvergent
  hội tụ, quy tụ
 74. konvergieren
  hội tụ
 75. e Konversion
  sự hoán đổi, cải hoán
 76. konvertibel
  có thể hoán chuyển
 77. konvex adj
  lồi
 78. r Konvikt
  ký túc xa, chủng viện
 79. r Konvoi
  đoàn xe, đoaanf vận tải
 80. e Konvokation
  sự đòi, mới đến
 81. konvulsivisch
  co quắp
 82. konzedieren
  đặc nhượng, cho phép
 83. konzipieren
  lập kế hoạch, lập dự án, có thai, có mang
 84. Konzession
  nhượng quyền, giấy phép hành nghề của chính quyền
 85. e Koordination
  sự xếp đặt, phối trí
 86. s Kopfgeld
  tiền thưởng cho ai bắt đ c nhưng ng phạm pháp
 87. r Kopfhänger
  ng thất vọng, thối chí
 88. kopiös
  thịnh soạn, dồi dào, phong phú
 89. e Kopra
  cùi dừa khô
 90. e Kopulation
  sự giao cấu, giao hợp
 91. kopulativ
  để nối, nối tiếp
 92. kopulieren
  nối, chắp, ghép
 93. s Korbmöbel
  đồ đạc bằng mây đan
 94. r Korbstuhl
  ghế mây
 95. kordial
  thân tình, thân thiết, thân ái
 96. kören
  chọn lọc, tuyển lựa để gây giống
 97. r Kork
  nút chai bằng bấc
 98. körnen
  tán vụn như hạt cát
 99. r Kornett
  còi, tù và nhỏ
 100. s Korolarium
  phụ lục, phụ trương
 101. e Korona
  quầng sáng của mặt trời
 102. e Körperschaft
  đoàn thể, nghiệp hội
 103. e Korporation
  phường, nghiệp đoàn, nghiệp hội
 104. korporativ
  thuoc về nghiệp đoàn
 105. s Korps
  đội quân, đoàn quân
 106. r Korpgeist
  tinh thần đoaanf thể
 107. korpulent
  to béo, vạm vỡ, 
 108. korrelat
  quan hệ, tương quan
 109. korrespektiv
  chung, cộng đồng
 110. korrodieren
  ăn mòn, xói mòn
 111. korrosiv
  ăn mòn, ăn da
 112. korrumpieren
  mua chuộc, hối lộ, làm hư hỏng
 113. e Korsage
  thân áo trên của đàn bà
 114. s Korselett
  yếm, nịt vú
 115. koscher adj
  sạch sẽ, trong sạch, dùng được
 116. e Kost
  thức ăn, đồ ăn
 117. kostal adj
  thuộc về xuoqng sườn
 118. r KOstenanschlag
  sự dự trù chi phí
 119. r kostgängẻ
  khách trọ
 120. s Kostgeld
  tiền trọ
 121. kostspielig
  mắc mỏ,đắt đỏ, tốn kém
 122. s Kotelett
  thịt sườn
 123. e Koterie
  bè, phe, bè đảng
 124. kotieren
  định giá, 
 125. kotig
  đầy phân, nhơ bẩn
 126. r Kotten
  nhà nhỏ, chòi, tup lều
 127. kotzerig
  buồn nôn
 128. e Krabbe
  tôm, con nít
 129. krabbelig
  hay nhột
 130. krabbeln
  cù, thọc léc.
 131. kracken
  làm nứt, 
 132. kräftigen
  làm cho khoẻ, làm cho mạnh thêm, bổ sức
 133. kraftstrotzend
  tràn đầy sức lực
 134. r Krakeel
  cuộc cãi lộn
 135. krakeelen
  làm ồn ào, huyên náo, cãi cọ
 136. krakelig
  run rẩy và ko rõ ràng
 137. krakeln
  viết run rẩy và ko rõ ràng
 138. krallen
  cào, cấu
Author
huatieulanl
ID
229724
Card Set
Wörterbuch K 4
Description
điển
Updated