9/8

 1. rebuke
  khiển trách, quở mắng
 2. aversion
  ác cảm, không thích
 3. evince
  trình bày, chứng tỏ
 4. vogue
  mốt, thời trang
 5. jettison
  loại bỏ, vứt khỏi
 6. inevitable
  ko tránh khỏi
 7. lucrative
  sinh lời
 8. tussle
  ẩu đả, đánh nhau
 9. intrinsic
  thực chất, thuộc bản chất
 10. acute
  sắc bén, tinh tường
 11. gist
  chủ điểm, thực chất
 12. transient
  thoáng qua, yểu
 13. terse
  súc tích, ngắn gọn
 14. cogent
  có sức thuyết phục, vững chắc
 15. pinnacle
  đỉnh, chóp, nhọn
 16. array
  sắp đặt theo thứ tự, dàn quân
 17. obscure
  mù mờ, tối nghĩa
 18. ardent
  nhiệt tình, nồng nhiệt
 19. culminate
  lên đến tột đỉnh
 20. constrict
  siết chặt, giới hạn, nén
 21. bereft
  mất, bị tc đoạt
 22. falter
  khập khiễng, loạng choạng
 23. exultation
  hân hoan
 24. vitriolic
  châm chọc, chua cay
 25. invective
  lời công kích, chửi rủa thậm tệ
 26. besmirch
  bôi bẩn, bôi nhọ
 27. voluminous
  nhiều, đồ sộ
 28. retrospect
  nhìn lại, xem xét lại
Author
anti207
ID
229663
Card Set
9/8
Description
9/8
Updated