10. Deseta leksija: leksika

 1. centar, centra
  центар, центра
  center
 2. ćevapčići
  ћеварчићи
  grilled minced meat (sausage)
 3. društvo
  друштво
  company, friends
 4. izaći, izađem; izašao
  изаћи, изађем; изашао
  to go out (P)
 5. izvrstan, izvrsna
  изврстан, изврсна
  excellent
 6. jedanput
  једанпут
  once
 7. naći se, nađem se; našao se
  наћи се, нађем се; нашао се
  to meet [with] (P)
 8. naručiti, naručim
  наручити, наручим
  to order (P)
 9. podne, podneva
  подне, поднева
  noon
 10. popodne
  поподне
  in the afternoon
 11. pre podne
  пре подне
  [in the] late morning
 12. put, puta
  пут, пута
  time, instance
 13. restoran, restorana
  ресторан, ресторана
  restaurant
 14. uopšte
  уопште
  in general, at all
 15. večerati
  вечерати
  to dine, to eat supper (I/P)
 16. izgubiti, izgubim
  изгубити, изгубим
  to lose (P)
 17. izgubiti glavu
  изгубити главу
  to panic (P)
 18. kontrolni [zadatak]
  контролни [задатак]
  test
 19. napisati, napišem
  написати, напишем
  to write (P)
 20. napokon
  напокон
  finally
 21. naučiti, naučim
  научити, научим
  to learn (P)
 22. odlaziti
  одлазити
  to leave (I)
 23. opet
  опет
  again
 24. otići, odem; otišao
  отићи, одем; отишао
  to leave (P)
 25. padati
  падати
  to fall; to fail [exam] (I)
 26. pasti, padnem; pao
  пасти, паднем; пао
  to fall; to fail [exam] (P)
 27. poglavlje
  поглавље
  chapter
 28. poznati
  познати
  to be familiar with (P)
 29. pročitati
  прочитати
  to read (P)
 30. prošli
  прошли
  previous, last
 31. uspeti, uspem
  успети, успем
  to succeed (P)
 32. verovatan, verovatna
  вероватан, вероватна
  probable
 33. bio jednom
  био једном
  once there was...
 34. brisati, brišem
  брисати, бришем
  to erase (I)
 35. crta
  црта
  feature, trait
 36. crtanje
  цртање
  drawing
 37. dok ne
  док не
  until
 38. guma
  гума
  eraser
 39. istina
  истина
  truth
 40. izbrisati, izbrišem
  избрисати, избришем
  to erase (P)
 41. laž (f)
  лаж (f)
  falsehood, lie
 42. lik
  лик
  character
 43. ljut
  љут
  angry
 44. milost, milosti (f)
  милост, милости (f)
  mercy
 45. muški
  мушки
  masculine, male
 46. napamet
  напамет
  by heart
 47. narogušen
  нарогушен
  bristling
 48. naučiti napamet
  научити напамет
  to memorize (P)
 49. noga; Gpl nogu
  нога; Gpl ногу
  leg, foot
 50. objasniti, objasnim
  објаснити, објасним
  to explain (P)
 51. oblak
  облак
  cloud
 52. oceniti, ocenim
  оценити, оценим
  to judge (P)
 53. ocenjivati, ocenjujem
  оцењивати, оцењујем
  to evaluate (I)
 54. oko; oči, Gpl očiju
  око; очи, Gpl очију
  eye
 55. opisati, opišem
  описати, опишем
  to describe (P)
 56. osećati se
  осечати се
  to feel (emotion) (I)
 57. osnovni
  основни
  basic
 58. oštar, oštra
  оштар, оштра
  sharp
 59. pesma
  песма
  poem, song
 60. pogled
  поглед
  look, gaze
 61. razmisliti
  размислити
  to ponder, to think (P)
 62. sposobnost, sposobnosti (f)
  прособност, способности (f)
  capability
 63. strah
  страх
  fear
 64. strah [ga] je
  страх [га] је
  [he] is afraid
 65. sumnjati, sumnjam
  сумњати, сумњам
  to doubt (I)
 66. uho; uši, Gpl ušiju
  ухо; уши, Gpl ушију
  ear
 67. umesto + Gen
  уместо + Gen
  instead of
 68. uvo; uši, Gpl ušiju
  уво; уши, Gpl ушију
  ear
 69. verzija
  верзија
  version
 70. zaključiti, zaključim
  закључити, закључим
  to conclude (P)
 71. zapravo
  заправо
  actually
 72. zbilja
  збиља
  really, truly
 73. zbog + Gen
  због + Gen
  because of, due to
 74. ženski
  женски
  feminine, female
 75. bolestan, bolesna
  болестан, болесна
  sick
 76. boleti, boli
  болети, боли
  to hurt (I)
 77. čuvaj se!
  чувај се!
  be careful
 78. čuvati, čuvam
  чуват, чувам
  to keep, to protect (I)
 79. dosta
  доста
  enough
 80. glava
  глава
  head
 81. koleno
  колено
  knee
 82. kosa
  коса
  hair
 83. lakat; laktovi
  лакат; лактови
  elbow
 84. leđa (pl form)
  леђа (pl form)
  back
 85. mišljenje
  мишљење
  opinion, thinking
 86. način
  начин
  way, manner
 87. naročito
  нарочито
  especially
 88. na taj način
  на тај начин
  [in] that way
 89. nos, nosa
  нос, носа
  nose
 90. nožni palac
  ножни палац
  big toe
 91. obvra
  обвра
  eyebrow
 92. odvesti, odvezem
  одвести, одвезем
  to transport [away] (P)
 93. palac, palca
  палац, палца
  thumb, big toe
 94. pisanje
  писање
  writing
 95. po mom mišljenju
  по мом мишљењу
  in my opinion
 96. pomagati, pomažem + Dat
  помагати, помажем + Dat
  to help (I)
 97. pomoći; pomognem; pomogao + Dat
  помочи; помогнем; помогао + Dat
  to help (P)
 98. razbuditi se, razbudim se
  разбудити се, разбудим се
  to wake up fully (P)
 99. prst; Npl prsti, Gpl prstiju
  прст; Npl прсти, Gpl прстију
  finger, toe
 100. rame; ramena
  раме; рамена
  shoulder
 101. slagati se, salžem se
  слагати се, салжем се
  to agree (I)
 102. stomak, stomaka
  стомак, стомака
  belly, gut
 103. stopalo
  стопало
  foot, sole of foot
 104. šaka
  шака
  hand, fist
 105. umoran, umorna
  уморан, уморна
  tired
 106. verovati, verujem + Dat
  веровати, верујем + Dat
  to believe (I)
 107. vrat
  врат
  neck
 108. zaboraviti
  заборавити
  to forget (P)
 109. zdrav
  здрав
  healthy
 110. želudac, želuca
  желудац, желуца
  stomach
 111. dovoljan, dovoljna
  довољан, довољна
  enough
 112. žalostan, žalosna
  жалостан, жалосна
  sorrowful
 113. mesto
  место
  place
 114. naći, nađem; našao
  наћи, нађем; нашао
  to find (P)
 115. parkiranje
  паркирање
  parking
 116. poslednji
  последњи
  final, last
 117. presrećan, presrećna
  пресрећан, пресрећна
  overjoyed
 118. roditi se
  родити се
  to be born (P)
 119. stići, stignem
  стићи, стигнем
  to get around to
 120. alo
  ало
  hello [on the phone]
 121. držati, držim
  држати, држим
  to hold (I)
 122. izveštaj
  извештај
  report
 123. maramica
  марамица
  handkerchief
 124. ni toliko
  ни толико
  not even this much
 125. pozdraviti
  поздравити
  to greet (P)
 126. prohujao, prohujala
  прохујао, прохујала
  swept away
 127. slušalica
  слушалица
  telephone receiver
 128. spuštati, spuštem
  спуштати, спиштем
  to hang up (I)
 129. stranica
  страница
  page
 130. šetnja
  шетња
  stroll
 131. telefonirati, telefoniram
  телефонирати, телефонирам
  to telephone (I/P)
 132. vihor
  вихор
  gale-strength wind
Author
jennadilts
ID
229497
Card Set
10. Deseta leksija: leksika
Description
BCS textbook
Updated