3/8

 1. scion
  con cháu
 2. indoctrinate
  truyền bá, làm thấm nhuần
 3. opulence
  giàu có
 4. fulsome
  quá đáng, thái quá
 5. lush
  xa hoa, xa xỉ
 6. destitution
  khốn cùng, nghèo khổ
 7. ponder
  cân nhắc, suy xét
 8. supplication
  van xin, nài xin
 9. decadence
  mục nát, suy sụp
 10. pernance
  hối lỗi, ăn năn
 11. ascetic
  ng khổ hạnh
 12. desultory
  tùy tiện, không hệ thống
 13. disciple
  môn đệ, đệ tử
 14. metamorphosis
  sự biến đổi
 15. bona fide
  chân thật
 16. salvation
  cứu vớt, cứu nạn
 17. materialism
  chủ nghĩa vật chất
 18. nurture
  nuôi dưỡng
 19. nirvana
  cõi Niết Bàn
 20. plight
  trg tình thế khó khăn
 21. covert
  ẩn giấu, che đậy
 22. cope
  dg đầu, chống chọi
 23. incompatibility
  ko tương hợp
 24. incapacitated
  bị làm bất lực/ mất tư cách
 25. connunbial
  thuộc hôn nhân
 26. demur
  chần chừ, ko sẵn lòng
 27. appellation
  tên, tựa đề
 28. escalation
  leo thang, tăng tiến
 29. cumulative
  tích lũy
 30. recondite
  bí hiểm, khó hiểu
Author
anti207
ID
229077
Card Set
3/8
Description
3/8
Updated