Tisdag

 1. märkvärdig
  strange
 2. ingå   i
  • to be included in
  • to be a part of
 3. en rad
  • series
  • row
  • number
 4. närma sig
  to approach
 5. nyfikenhet
  curiousity
 6. medkänsla
  sympathy
 7. förändra
  to change
 8. kämpe
  • champion
  • warrior
 9. tjusig
  • charming
  • lovely
 10. rättegang
  • trial
  • legal proceeding
 11. flina
  to grin
 12. en smocka
  • a wallop
  • sock
  • biff
 13. ett minne
  • memory
  • recollection
 14. citera
  to quote
 15. strupe
  throat
 16. rafsa  ihop
  to scramble together
 17. flimra
  to flicker
 18. deckare
  detective story
 19. en drake
  • a kite
  • dragon
 20. klättra
  to climb
 21. hungrig
  hungry
 22. mätt
  satisfied
 23. stark
  strong
 24. svag
  weak
 25. frisk
  fresh
 26. frysa
  to freeze
 27. törstig
  thirsty
 28. ballong
  balloon
 29. limpe
  loaf
 30. flera
  more
 31. mynt
  coin
 32. kula
  marble
 33. lika
  equal
 34. färre
  • fewer
  • less
 35. ett rep
  rope
 36. en byggnad
  building
 37. ett verktyg
  • tool
  • instrument
  • utensil
 38. ett paraply
  umbrella
 39. en soffa
  sofa
 40. ett tält
  tent
 41. en siffra
  number
 42. en lastbil
  truck
 43. sväng
  turn
 44. sångerska
  female singer
 45. en mekaniker
  mechanic
 46. en tandläkare
  dentist
 47. en kok
  cook
 48. en sjuksköterska
  nurse
 49. en forskare
  scholar
 50. en snickare
  carpenter
 51. generad
  embarrassed
 52. rädd
  afraid
 53. ont
  • pain
  • evil
 54. en servitör
  waiter
 55. stolt
  proud
 56. laga
  to prepare
 57. sköta
  • to nurse
  • attend
  • treat
 58. tand
  tooth
 59. bagare
  baker
 60. elev
  pupil
 61. undervisa
  to instruct
 62. fiol
  violin
 63. rättvänd
  rightside up
 64. tillsammans
  together
 65. knuten
  closed
 66. sträck
  • straight
  • at a stretch
  • without stopping
 67. var för sig
  apart
 68. maskin
  machine
 69. en tavla
  • painting
  • picture
 70. en staty
  statue
 71. kanin
  rabbit
 72. hänga
  to hang
 73. en bild
  a picture
 74. beskrivning
  description
 75. mängd
  amount
 76. jämforelse
  comparison
 77. klädersplagg
  articles of clothing
 78. färg
  color
 79. tillstånd
  • permission
  • condition
 80. en yrke
  • work
  • profession
  • job
 81. kroppsdel
  part of body
 82. klockslag
  stroke of the clock
 83. ett dygn
  day (day and night) (24hrs)
 84. avsnitt
  • section
  • part
 85. genomgång
  • run through
  • survey
 86. kyss
  to kiss
 87. pussa
  to kiss
 88. stiga in
  stiga ut
  • to get in
  • to get out
 89. en vagn
  • wagon
  • carriage
 90. lukta
  to smell
 91. handske
  gloves
 92. handväska
  purse
 93. strax
  • directly
  • in a moment
  • just
  • almost
 94. nästan
  almost
 95. förmiddag
  morning
 96. eftermiddag
  afternoon
 97. en topp
  • top
  • shirt
  • blouse
 98. shorts
  shorts
 99. kortärmad
  short sleeved
 100. sätta på sig
  to put on
 101. långärmad
  long sleeved
 102. söka
  to look for
 103. anklaga
  to accuse
 104. stilig
  • stylish
  • elegant
 105. över
  • over
  • above
  • about
 106. betyda
  to mean
 107. en vara
  • commodity
  • ware
 108. vad som
  what
 109. undvika
  to avoid
 110. umgås
  • to go along with
  • accompany
 111. en turist
  tourist
 112. klaga
  to complain
 113. förklara
  to explain
 114. en mjölk
  milk
 115. kort
  • short
  • as noun
  • card
  • picture
 116. ett rike
  realm
 117. illa
  • bad
  • badly
 118. härleda
  to derive
 119. ett arbete
  • work
  • job
 120. ett slott
  • palace
  • castle
 121. kungarike
  kingdom
 122. samarbeta
  to cooperate
 123. spara
  to save
 124. undra
  to wonder
 125. en sätt
  • way
  • manner
 126. vansköta
  • to mismanage
  • neglect
 127. stryka under
  to underline
 128. vad som helst
  whatsoever
 129. en krans
  wreath
 130. ett landskap
  province
 131. välsigna
  to bless
 132. sätta på
  to switch on
 133. åkalla
  to invoke
 134. låna
  to lend
 135. gå forbi
  • to go past
  • walk past
 136. ett telefonsamtal
  telephone conversation
 137. en gren
  branch
 138. komma in
  to come in
 139. en stat
  state
 140. enda
  only
 141. bryta av
  to break off
 142. passa
  • to fit
  • suit
 143. en kung
  king
 144. måla
  to paint
 145. hej så länge
  • bye for now
  • see you soon
 146. missunna
  to grudge
 147. visst
  certainly
 148. få tag i
  to get hold of
 149. slå  sönder
  • to smear
  • break
 150. känna igen
  to recognize
 151. en grav
  grave
 152. förlara
  to lose
 153. ringa
  to call
 154. en diskussion
  discussion
 155. kunglig
  royal
 156. huvudkudde
  pillow
 157. bärga
  to reap
 158. skinntorr
  skinny
 159. dumhet
  stupidity
 160. handduk
  towel
 161. modell
  pattern
 162. skräp
  junk
 163. sammaniatt
  complex
 164. ackel
  nausea
 165. en sanning
  truth
 166. kritisera
  to criticize
 167. en landsbygd
  countryside
 168. le
  to smile
 169. en orm
  snake
 170. uppenbar
  obvious
 171. stuga
  • cottage
  • cabin
 172. knyta
  to tie
 173. ärm
  sleeve
 174. en tvist
  dispute
 175. niga
  to courtsy
 176. ett folk
  people
 177. ljuga
  to lie
 178. nämligen
  for
 179. krypa
  krypa sig
  • to creep
  • to get in bed
 180. död
  dead
 181. ännu
  • still
  • yet
  • as yet
 182. djup
  deep
 183. lova
  to promise
 184. törsta
  to thirst
 185. en gåva
  a gift
 186. en brunn
  a well
 187. en boskap
  • cattle
  • livestock
 188. lysa
  to shine
 189. intet
  nothing
 190. hit
  here
 191. dock
  • still
  • yet
 192. en kruka
  pot
 193. en lärjunge
  pupil
 194. en lön
  • wage
  • salary
 195. aktad
  respected
 196. en konung
  king
 197. bota
  to cure
 198. en betydelse
  • meaning
  • sense
 199. ljuv
  sweet
 200. en mun
  mouth
 201. en kärlek
  love
 202. en doft
  • scent
  • odor
 203. en barm
  • booooooooobies
  • breast
  • bosom
  • not crude
 204. en bjalke
  beam
 205. krossa
  to crush
 206. lyfta
  • to lift
  • to withdraw money from bank
 207. en stund
  • while
  • moment
 208. märkbar
  noticeable
 209. en ande
  • spirit
  • mind
 210. uppstå
  to arise
 211. ett tecken
  sign
 212. såsom
  • as
  • like
 213. farinsocker
  brown sugar
 214. lägga
  • to lay
  • put
  • place
 215. en kropp
  body
 216. ett vittnesbörd
  testimony
 217. ljuda
  to sound
 218. lida
  • to suffer
  • endure
 219. en högtid
  festival
 220. ty
  for
 221. ett torn
  tower
 222. klyva
  • to cleave
  • split
 223. ett bröllop
  wedding
 224. lyda
  • to obey
  • follow
  • run
  • be worded
 225. ett ord
  word
 226. därvid
  at that
 227. svara
  to answer
 228. emot
  against
 229. en vrede
  wrath
 230. ärt
  pea
 231. renhårig
  honest
 232. evigt
  eternal
 233. ärr
  scar
 234. låta
  • to let
  • permit
  • sound
 235. ett fängelse
  jail
 236. en rening
  • cleaning
  • purification
 237. ovanifrån
  from above
 238. vittna
  to witness
 239. mäta
  to measure
 240. et giv
  a deal
 241. lösa
  • to undo
  • losen
  • release
  • untie
 242. juni
  june
 243. en stol
  chair
 244. regna
  to rain
 245. lång
  long
 246. tunn
  thin
 247. öppna
  to open
 248. en mat
  food
 249. parkera
  to park
 250. ett väder
  weather
 251. en musik
  music
 252. låsa
  to lock
 253. kunna
  can
 254. lite
  little
 255. måste
  must
 256. simma
  to swim
 257. slut
  finished
 258. in
  in
 259. trettio
  30
 260. en dörr
  door
 261. särskilt
  specially
 262. varm
  warm
 263. nittio
  90
 264. en strand
  shore
 265. fortfarande
  still
 266. vit
  white
 267. enkel
  simple
 268. fel
  wrong
 269. en syster
  sister
 270. tycka om
  to like
 271. var snäll och
  please (when requesting or appealing (never seen it))
 272. vilja
  to want to
  • to be allowed
  • may
  • adj
  • few
 273. sann
  true
 274. fri
  free
 275. stackars
  • poor
  • unfortunate
 276. tusen
  thousand
 277. nykter
  sober
 278. kall
  cold
 279. liten
  little
 280. våt
  wet
 281. sönder
  broken
 282. för att
  in order to
 283. köra
  to drive
 284. bror
  brother
 285. läsa
  to read
 286. tråkig
  boring
 287. dyr
  expensive
 288. tjock
  • thick
  • fat
 289. stor
  big
 290. skön
  fine
 291. var så god och
  please (when offering something or allowing to do something)
 292. bred
  wide
 293. en sol
  sun
 294. sjuttio
  70
 295. skola
  • shall
  • will
 296. en rektor
  headmaster
 297. god
  good
 298. förstå
  to understand
 299. skina
  to shine
 300. ett brev
  letter
 301. mild
  mild
 302. fyrtio
  40
 303. en film
  film
 304. blå
  blue
 305. et avstånd
  distance
 306. hård
  hard
 307. sextio
  60
 308. springa
  to run
 309. all
  all
 310. bada
  to bathe
 311. dum
  stupid
 312. säga
  to say
 313. åttio
  80
 314. varje
  • each
  • every
 315. tom
  empty
 316. svår
  • hard
  • difficult
 317. svensk
  Swedish
 318. en gång
  • time
  • sidewalk
 319. femtio
  50
 320. därför att
  because
 321. en huvudstad
  capitol city
 322. faktiskt
  actually
 323. en miljon
  million
 324. det finns
  • there is
  • there are
 325. billig
  cheap
 326. lätt
  • light
  • easy
 327. bekväm
  comfortable
 328. en rätt
  • dish
  • course
 329. en miljard
  billion
 330. en lägenhet
  apartment
 331. hav
  sea
 332. hundra
  100
 333. fin
  • nice
  • fine
 334. en parkeringsplats
  parking space
Author
Anonymous
ID
228759
Card Set
Tisdag
Description
3rd list
Updated