23/7

 1. supine
  nằm ngửa, uể oải
 2. mammoth
  to lớn
 3. repulse
  đẩy lùi, cự tuyệt
 4. havoc
  sự đổ nát, hoang tàn
 5. raze
  phá hủy
 6. lethal
  gây chết
 7. scurry
  chạy gấp
 8. precipitate
  giục giã, hấp tấp
 9. stentorian
  oang oang
 10. singular
  độc nhất, phi thg
 11. valor
  can đảm
 12. sinecure
  vc ngon dễ làm
 13. complicity
  sự/tội đồng lõa
 14. liquidation
  thanh toán (giết ng)
 15. accomplice
  kẻ đồng lõa
 16. recant
  rút lui ý kiến
 17. culpable
  đáng khiển trách, đáng kết tội
 18. abrogate
  bãi bỏ
 19. alleged
  bị coi là
 20. invalidate
  hết giá trị/ vô hiệu hóa
 21. preclude
  ngăn cản
 22. persevere
  kiên trì, bền bỉ
 23. landmark
  bc ngoặt, điểm mốc lịch sử
 24. extrinsic
  ngoại nhập
 25. declaim
  speak loudly
 26. fetter
  cùm giữ
 27. paragon
  hình mẫu lý tưởng
 28. nomadic
  du cư
 29. asperity
  tính cộc cằn, xù xì
 30. epithet
  từ mô tả
Author
anti207
ID
227945
Card Set
23/7
Description
23/7
Updated