18/7

 1. expunge
  tẩy trừ, xóa sạch
 2. flamboyant
  chói lọi, khoa trương
 3. anathema
  vật bị ghét
 4. schism
  sự phân cách
 5. utopia
  nơi ko tưởng, hoàn hảo
 6. timorous
  nhút nhát, dè dặt
 7. truncated
  cắt ngắn, cắt cụt
 8. jaunty
  vui vẻ, tự tin, hào hứng
 9. fractious
  cứng đầu, hay quậy
 10. ostentatious
  phô trương
 11. importune
  khẩn khoản
 12. sureptitious
  lén lút
 13. haven
  nơi ẩn náu
 14. subjugate
  chinh phục
 15. ultimate
  tối hậu
 16. eventuate
  kết quả cuối cùng là, hóa ra là
 17. emit
  tỏa ra
 18. subterranean
  dưới mặt đất
 19. viable
  có thể thực hiện dc
 20. premise
  tiền đề
 21. jeopardize
  hiểm nguy
 22. permeate
  xuyên qua
 23. propitious
  thuận lợi, thích hợp
 24. surmise
  đoán
 25. repress
  đè nén
 26. inchoate
  giai đoạn phôi thai
 27. inveigh
  công kích (=lời)
 28. nettle
  châm chích, chọc tức
 29. overt
  công khai, mở
 30. relegate
  giáng chức
Author
anti207
ID
227800
Card Set
18/7
Description
18/7
Updated