16/7

The flashcards below were created by user anti207 on FreezingBlue Flashcards.

 1. impresario
  nhà tổ chức, ông bầu
 2. extortion
  tống tiền
 3. adverse
  bất lợi, có hại
 4. asset
  tài sản trị giá
 5. bigot
  ng cuồng tín
 6. blatant
  trắng trợn (về phát ngôn lời nói)
 7. entourage
  đoàn tùy tùng
 8. virulent
  độc ác, gây hại
 9. venom
  độc, nham hiểm
 10. spew
  ói, nôn mửa
 11. loath
  miễn cưỡng
 12. solicit
  khẩn khoản, nài
 13. astute
  sắc sảo, khôn ngoan
 14. ineffectual
  ko hiệu quả
 15. nefarious
  xấu xa
 16. vexatious
  phiền toái
 17. malady
  ốm, bệnh
 18. inclement
  khắc nghiệt
 19. peruse
  xem kỹ, rà soát
 20. premonition
  báo trc
 21. desist
  dừng
 22. recoil
  lùi lại, nảy ngc (vì vui sg, bất ngờ, shock)
 23. pertinent
  thích đáng, đúng chỗ
 24. mastiff
  chó to khỏe
 25. obsess
  rượt đuổi, ám ảnh
 26. doleful
  buồn rầu
 27. wan
  xanh xao, nhợt nhạt
 28. elusive
  khó nhận biết
 29. frustrate
  làm thất bại, thất vọng
 30. symptomatic
  có triệu chứng
 31. interject
  xen đột ngột vào
Author
ID
227797
Card Set
16/7
Description
16/7
Updated
Show Answers