11/7

 1. cessation
  a stopping
 2. repudiate
  cự tuyệt
 3. stipulate
  qđịnh, đặt đkiện
 4. intimidate
  đe dọa, răn đe
 5. feint
  động tác giả
 6. pugnacious
  hay gây gổ
 7. promulgate
  công bố
 8. brash
  hỗn láo, xấc xc
 9. laceration
  xé toạc ra, làm tổn thương
 10. castigate
  trừng trị
 11. sordid
  nhơ hèn
 12. solace
  xoa dịu, giải khuây
 13. scurrilous
  tục tằn, thô bỉ
 14. admonish
  cảnh cáo, nhắc nhở
 15. duress
  cưỡng bức
 16. culprit
  kẻ phạm tội
Author
anti207
ID
227666
Card Set
11/7
Description
11/7
Updated