Martial Relations in Talmud.txt

 1. מה היא תקופת התנאים ?
  תַּנָּאִים - כינוי לחכמים בתקופה שמימות הזוגות ועד לחתימת משנה כלומר במאה ה-1 וה־2. הכינוי תַּנָּא (שפירושו למסור בעל פה
 2. שנים של תקופת התנאים ?
  0-200
 3. מה היא תקופת האמוראים ?
  אָמוֹרָאִים (ביחיד אָמוֹרָא) הם חכמי התלמוד שפעלו בתקופה שמתום חתימת המשנה בידי רבי יהודה הנשיא ועד לחתימת התלמוד (המאות ה-3 עד ה-5 לספירה).
 4. מה הם השנים של תקופת האמוראים ?
  200-500
 5. מה היא תקופת הגאונים ?
  גאון היה התואר של ראשי ישיבות סורא ופומבדיתא שבבבל ושל ישיבת ארץ ישראל מסוף המאה ה-6 (או סוף המאה ה-7) ועד אמצע המאה ה-11 – תקופה הידועה בתולדות העם היהודי כתקופת הגאונים. הגאונים היו הסמכות ההלכתית העליונה
 6. מה הם השנים של תקופת הגאונים ?
  500-1000
 7. מה היא תקופת הראשונים ?
  הראשונים את הרבנים והיוצרים שפעלו בין המאה ה-11 והמאה ה-15 לערך. תקופת הראשונים באה אחרי תקופת הגאונים ולפני תקופת האחרונים ונודעה לה חשיבות רבה בעיצוב עולם ההלכה וביצירת ארון הספרים היהודי
 8. מה הם השנים של תקופת הראשונים ?
  1000-1500
 9. מה היא תקופת האחרונים ?
  אחרונים את הרבנים והיוצרים שפעלו באשכנז מן המאה ה-14 ואילך ומן המאה ה-16 ואילך בתפוצות יהודי ספרד. הרבנים נאלצו להתמודד לאורך כל התקופה עם התמורות ההיסטוריות שהתחוללו סביבם בפרט עם עלייתם של הנאורות
 10. מה הם השנים של תקופת האחרונים ?
  1500-2013
 11. מה נכתב בתקופת התנאים?
  המשנה
 12. מה נכתב בתקופת האמוראים ?
  תלמוד ירושלמי,תלמוד בבלי
 13. מה נכתב בתקופת הגאונים ?
  ספרות השאלות והתשובות-  שו"ת
 14. מה נכתב בתקופת הראשונים ?
  שו"ת פרשנות
 15. מה נכתב בתקופת האחרונים ?
  שו"ת פרשנות
 16. מה היא תקופת החז"ל ?
  תקופת התנאים והאמוראים 0-500
 17. מי המשפיעים בתקופת התנאים ?
  בית הלל,בית שמאי
 18. מי המשפיעים בתקופת האמוראים ?
  רב שמואל,ר' יוחנן
 19. מי המשפיעים בתקופת הגאונים ?
  רב אחאי גאון,רב סעדיה גאון
 20. מי המשפיעים בתקופת הראשונים ?
  רבנו גרשום מאור הגולה,רש"י
 21. מי המשפיעים בתקופת האחרונים ?
  ר' יוסף קארו,רדב"ז
 22. כמה מוסדות משפטיים מרכיבים את הליך יצירת האישות ?
  • 3 מוסדות:
  • שידוכין,קידושין,נישואין
 23. מה הוא שלב השידוכין ?
  השלב הכי פחות מחייב שני בני הזוג מדברים ומחליטים להתחתן. אין משמעות הלכתית. זה לא משנה את הסטטוס של בני הזוג והם עדיין פנויים. יכולים עדיין להינשא לאחרים.
 24. איך מכונה כיום שלב השידוכין ?
  היום שלב זה מכונה אירוסין
 25. מה הוא שלב הקידושין ?
  מקביל לאירוסין בהלכה. השלב הכי חשוב. בשלב זה בני הזוג נחשבים בעל ואשה
 26. באיזה שלב בני הזוג נחשבים בעל ואשה ?
  שלב קידושין
 27. באיזה שלב החתן נותן טבעת לכלה?
  בשלב הקידושין
 28. מה הוא שלב הנישואין ?
  כניסה לבית משותף מסומן ע"י החופה שמסמלת את הבית. מסומן ע"י טלית
 29. מה המשמעות ההלכתית של שלב הנישואין ?
  מתחילים להיות חיי אישות ומתחילה מערכת החיובים ההדדיים.
 30. באיזו תקופה היה פרק זמן ממושך בין השלבים ?
  בתקופה החז"ל (התנאים + האמוראים) היה פרק זמן ממושך בין כל אחד מהשלבים.
 31. מה היה פרק זמן בין קידושין לנישואין בתקופת חז"ל ?
  היה פרק זמן של שנה
 32. מה היה פרק זמן בין שידוכין לקידושין בתקופת חז"ל ?
  היה פרק זמן גמיש ומשתנה
 33. באיזו תקופה איחדו את הקידושין והנישואין ?
  בתקופת הראשונים. שני הטקסים מתקיימים אחד אחרי השני.
 34. איך פתרו את הבעיה של היחלשות שלב השידוכין ? היו כותבים הסכם
  שטרי שידוכין. במידה ומבטלים לפני הקידושין
 35. מה הן שלושת דרכי הקידושין ?
  כסף (שווה פרוטה) שטר וביאה.
 36. מה צריך להיות כדי שהקידושין יהיו תקפים ?
  מעשה קניין תקף - כסף או שטר או ביאה. בני זוג בוגרים וכשירים משפטית (בן 13 ובת 12.5) ולא שוטים. שני עדים כשרים. כוונה ורצון של שני בני הזוג להתחתן
 37. באיזה מקרים מופיעה החזקה "אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות" ?
  כשהיה פער בזמן בין קידושין ונישואין. איש שגירש אישה ואח"כ התייחד איתה במלון.
 38. האם אומרים את החזקה לגבי זוג שחי יחד ?
  בני זוג שמקיימים חיי אישות לא נאמר עליהם שיש כוונת קידושי ביאה.
 39. מה הוא מעמד הלכתי של ידועים בציבור ?
  לא נחשבים מקודשים באמצעות ביאה.
 40. האם נשואים אזרחית צריכים גט ?
  אם הבעל לא נמצא אז יקבע שקידושין לא תקפים. אם הבעל נמצא אז תלוי במקרה ולמה בחרו נישואין אזרחיים. ככל שהיה קשה יותר לערוך קידושין כדת משה וישראל כך הגט ברור יותר.
 41. באיזו תקופה נוצרה הכתובה ?
  הכתובה נוצרה בתקופת החז"ל.
 42. האם המושג כתובה מופיע בתורה ?
  לא ,בתורה מופיע מושג "מוהר" - תשלום שהחתן נותן בזמן הנישואין למשפחת הכלה.
 43. מה היא הכתובה ?
  הבעל מתחייב כלפי האישה והתשלום עובר רק בסיום הנישואין
 44. באיזו תקופה היה מוהר ?
  תקופת המקרא
 45. מה הוא עיקר הכתובה ?
  • 200 לבתולה
  • ה100 לאלמנה/גרושה זהו מינימום הכרחי
 46. מה היא תוספת כתובה ?
  כמה שהחתן והכלה ומשפחותיהם קבעו.
 47. מה היא נדוניה ?
  נכסי צאן ברזל - נכסים שהאשה מכניסה לנישואים רושמים בכתובה את השווי שלהם הום הופכים לחוב של הבעל כלפי האשה.
 48. מה הם הדברים בהם בני הזוג יכולים להסדיר את יחסי הממון ביחס לרכושה של האשה ?
  נדוניה נכסי מילוג
 49. איך מוסיפים נכסי צאן ברזל לכתובה ?
  שמים את שווי הנכסים כותבים בכתובה
 50. האם האשה תמיד מקבלת את נדוניה ?
  כן גם אם איבדה את הזכות לכתובה.
 51. מה הם נכסי מילוג ?
  הנכסים נשארים ברשותה של האשה. הבעל מקבל את הרווח השותף שנכנס מהנכס (תשואה). הבעל חייב להוציא את הכסף הזה על הוצאות הבית.
 52. מה הם נכסים ברשותה הגמורה של האשה ?
  גם הנכס וגם התשואה הם של האשה.
 53. מתי האשה מאבדת את הזכות לכתובה ?
  אם האשה בגדה או פגעה בקדושת הנישואים. היא מאבדת את הזכות לכתובה וגם לתוספת הכתובה. אבל את הנדוניה היא מקבלת.
 54. אילו דברים לא ניתן לשנות בהכם נישואים ?
  החיוב של הבעל לקיים יחסי מין ואת עיקר הכתובה.
 55. ממה מורכב מוסד נישואים ?
  חוזה/הסכם בין שני אדם פרטיים. עניין של מעמד אישי הדין/הדת קובעת את אופיו.
 56. איך קובעים את סכום המזונות של האשה ?
  עולה אמו ואינה יורדת.
 57. מה הן שלושת סוגי המלאכות שהאשה חייבת לתת ?
  • מלאכה לפרנסה - אם לאשה יש הכנסה אז ההכנסה שייכת לבעלה.מלאכות הבית - בתמורה לזה שהאישה מקבלת את כל מה שהיא צריכה האישה צריכה לדאוג לבית.
  • מלאכות חיבה - להגיש לבעל קפה.
 58. מאילו מלאכות אישה עשירה פטורה ?
  פרט למלאכות חיבה
 59. מה הוא מדור ?
  הזכות של האישה לקבל מבעלה מקום מגורים
 60. למי יש זכות לקבוע מקום מגורים ?
  לבעל יש זכות עם כמה הגבלות ובמידה ואין הסכם בכתובה לגבי זה.
 61. האם בתורה יש איסור להתחתן עם שתי נשים ?
  לא בתורה אין איסור
 62. האם בתק' חזל מותר לשאת אישה נוספת ?
  אין איסור לשאת יותר מאשה אחת ואין עונש על מי שנושא יותר מאשה אחת. יש אמירות שמסתייגות מבחינה ערכית ומוסרית מריבוי נשים.
 63. מה המחלוקת לגבי ריבוי נשים בתקופת הגאונים ?
  אם הראשונה רוצה להתגרש ולא להיות צרה לאישה אחרת הבעל חייב לתת גט וכתובה. כנגד(רבא) אם הוא יכול לזון את כולן הוא יכול לתהחתן אתן.
 64. מה המחלוקת לגבי ריבוי נשים בתקופת הראשונים ?
  בשלב ראשון ההלכה הבבלית ניצחה כמו רבא בשלב שני מהפכה: תקנה - חקיקה שאומרת שאסור לאדם יהודי לשאת יתור מאשה אחת.
 65. מי קבע את החקיקה נגד ריבוי נשים בתקופת הראשונים ?
  רבנו גרשום מאור הגולה במאה ה-11 בגרמניה
 66. איזה עוד תקנה מיוחסת לרבינו גרשום ?
  לא לגרש אשה בעל כורחה
 67. איזה מדינות קיבלו את התקנה של רגמה ואילו לא ?
  ארצות אשכנז קיבלו וארצות ספרד לא קיבלו
 68. איך אפשר לעכב תקנה ?
  ניתן בעזרת אישור 100 רבנים (בעת מקרים מאוד מיוחדים)
 69. איזה מנגנון הלכתי יכול להתקיים כנגד ריבוי נשים ?
  מנהג מקומי לא לשאת יותר מאישה אחת.תקנה מקומית - הרבנים המקומיים יכולים לחוקק תקנה מקומית.הסכם קדם נישואין - הבעל מתחייב בכתובה שלא לשאת אישה אחרת.
 70. איפה התקנה לגבי ריבוי נשים לא התקבלה ולא התפשטה ?
  ארצות המזרח - תימן עירק
 71. איזו תקנה התקבלה בשנת 1950 בישראל ?
  על ספרדים ואשכנזים כאחד אסור לשאת אישה שנייה.
 72. מה היא מצוות ייבום ?
  אם נפטר בעל של אישה ואין לו ילדים מוטלת על אחיו מצוות ייבום - הוא צריך לשאת את האלמנה. זוהי מצווה מהתורה.
 73. מתי ביטלו את מצוות הייבום ?
  ברגע שהאח נשוי. התקנה של גרשום התגברה על מצווה מהתורה.
 74. מה המטרה של ייבום ?
  להמשיך את השושלת ולהיטיב עם הבעל המת.
 75. מה הוא טקס החליצה ?
  האח של הבעל שלא מוכן לקיים את מצוות הייבום יש לו אפשרות להתנער מהמצווה ע"י טקס שנקרא חליצה. זו חלופה אפשרית לייבום אבל לא מועדפת ע"י התורה.
 76. מתי מרכז תלמודי עבר לבבל ?
  לאחר תקופת הגאונים
 77. מתי מתחילים לראות שינוי בהעדפת ייבום ?
  כבר במשנה סביב 0-200 פתאום לא כ"כ ברור מה עדיף לייבם או לחלץ.
 78. באיזו תקופה היה ויכוח לגבי מצוות ייבום ?
  תקופת המשנה (התנאים) חכמים אומרים מצוות ייבום ואבא שאול אומר חליצה עדיפה.
 79. האם היה ויכוח בתקופת האמוראים לגבי מצוות ייבום ?
  האמוראים אומרים שמצוות ייבום עדיפה ואבא שאול שמצוות חליצה
 80. האם היה ויכוח בתקופת הגאונים לגבי מצוות ייבום ?
  הייתה מחלוקת ישיבת סורא טענו שמצוות ייבום עדיפה
 81. האם היה ויכוח בתקופת הראשונים לגבי מצוות ייבום ?
  ספרדים ועדות המזרח-מצוות ייבום עדיפה אשכנז העדיפו את טקס החליצה.
 82. האם היה ויכוח בתקופת האחרונים לגבי מצוות ייבום ? כמו בתקופה הראשונים
 83. מה קורה כאשר האישה רוצה חליצה ? המלצת עצה לחלוץ ולא לייבם. בתלמוד הבבלי מפרשים שבית הדין צריכים לייעץ לאח את העצה הכי מתאימה. ממליצים אך לא מחייבםי.
  אפשרות להטעות את הייבם
  חליצה מוטעית כשרה.
  כפייה.
  תקנה שמטילה חרם על ייבם סרבן
 84. מה רש"י חשב לגבי כפיית ייבום ? רש"י חשב שאפשר לכפות חליצה על הייבם והרוב לא חושב ככה.
 85. מה הם 3 חודשי הבחנה ? שלושה חודשים אחרי מות הבעל דרושים כדי לעשות ייבום/חליצה כי יכול להיות שהאישה בהיריון. גם לגבי אישה שמתגרשת או מתאלמנת אסור לה להתחתן בשלושה חודשים ראשונים כדי לדעת אם היא בהיריון ושל מי הילד. כמו כן כדי לדעת אם בכלל דרושה מצוות ייבום/חליצה.
 86. מי מחליט בגירושין בתקופת 0-1000 לספירה ? לא שואלים את האישה אם היא רוצה להתגרש או לא. הגבר הוא האקטיבי והמחליט. האישה היא הפאסיבית.
 87. מה קבע קבנו מאור גרשום מאור הגולה לגבי גירושין ומתי ? בשנת 1000 לספירה קבע תקנה שאסור לגרש אישה בניגוד לרצונה.
 88. מה השתנה בתקופת הראשונים לגיב גירושין ? יש משהו מרכך
  צריך גם את ההסכמה של האישה. שני בני הזוג יכולים להגיד שהם לא רוצים להתגרש.
 89. ממתי ניתן לכפות על הבעל לתת גט ? מתקופת המשנה (תנאים)
 90. מה זה גט מעושה ? גט כפוי
  כפו על הבעל לתת גט. זה כשר רק אם בית הדין בארץ כופה פיסית
 91. מה הם המקרים בהם ניתן להרביץ עד שיתן גט לפי המשנה ? מוכל שחין
  בעל פוליפוס
 92. מה זה מוכה שחין ? מחלה שמסכנת את האישה והיא יכולה להידבק בזה.
 93. מה זה בעל פוליפוס ? בעל מסריח עם ריח שהאישה לא יכולה לסבול.
 94. מה זה מצרף נחושות והפולסי ? מקצועות מסריחים.
 95. מה הגישה לפי התלמוד הבבלי והירושלמי כלפי גירוש ? התלמוד הבבלי - מכריחים לגרש גם מישהו שלא מוכן לגרש את אשתו.
  התלמוד הירושלמי - אם הבעל לא זן ולא מגרש כופים עליו לגרש.
 96. מה זה גט מעושה שלא כדין ? אם יש ספק במקרה
  הבעל יתן את הגט והאישה הולכת לה אבל הגט לא שווה כלום.
 97. מה זה יוציא ויתן כתובה ? אומרים לבעל שחייב לגרש אבל לא מפעילים כפייה.
 98. באילו מקרים המשנה מחמירה בכפיית גט ? כשהבעל מתעלל באשתו במילים ולא במעשים
  מגביל את האישה.
 99. האם יש מקורות תלמודיים לגבי אלימות פיסית ? אין מקורות תלמודיים
  פוגשים בזה רק בתקופת הראשונים.
 100. איזה מחלוקת בתקופת הראשונים לגבי כפיית גט ? יש פוסקים שטענו כי אפשר לכפות גט על בעל אלים
  ויש שטענו כי אי אפשר.
 101. האם יש מקורות תלמודיים לגבי בעל שבוגד באשתו ? אין לנו מקורות תלמודיים שכופים אותו לגרש אבל בתקופת הראשונים החלו חלק מהפוסקים לכפות לגרש.
 102. האם האישה מצווה במצוות פריה ורביה ? ישנה מחלוקת תנאים לגבי זה
  אך לפי ההלכה האישה לא חייבת במצוות פריה ורביה. אבל בגמרא הוכרע שכן מגרשים אם היא רוצה ילד שיסעד אותה בזקנותה. בפוסקים נקבע שהאישה לא צריכה להגיד את הסיבה.
 103. האם הגבר מצווה במצוות פריה ורביה ? אם אין ילדים עשר שנים לבעל יש עילת גירושין כנגד אשתו והוא יכול לגרשה בניגוד לרצונה. (גם אחרי חרם רבנו גרשום שאסר לגרש אישה כרצונה).
 104. באיזו תקופה הייתה התפתחות לגבי מצוות פרו ורבו ? בתקופת החז"ל - אם לא יחדו במשך 10 שנים הם חייבים להתגרש.
 105. מתי חל שינוי לגבי מצוות פרו ורבו ? בתקופת הראשונים חל שינוי - בית הדין לא מתערב בעניינים האלו מיוזמתו כלל ולא דורש מבני הזוג להתגרש.
 106. איזה סוגים של מורדת קיימים ? רוצה אותו ומצערת אותו - רוצה להישאר נשואה לבעלהת משתמשת בנשק של מניעת חיי מין.
  מאיס עליי - לא יכולה לחיות עם בעלה ולא יכולה להיות איתו באינטימיות.
 107. האם בתקופת חז"ל היו כופים על הבעל לגרש אישה מורדת ? בשנים 0-500 לא כופים את הבעל לגרש במצב של מורדת מאיס עליי.
 108. באיזו תקופה תקנו תקנה שכופים את הבעל לגרש מייד אישה שמורדת מאיס עליי ? בתקופת הגאונים 500-1000 (במאה ה-7 לספירה)
 109. האם בתקופת הראשונים כופים לגרש אם האשה מורדת מאיס עליי ? ישנה מחלוקת הפוסקים. הרמב"ם טוען שכופים לגרש לעומת שאר הפוסקים טוענים שלא כופים לגרש. המסורת ההלכתית הייתה לא לפסוק כמו הרמב"ם
  רק התימנים פוסקים כמו הרמב"ם. עם זאת כשהאישה נותנת סיבה מוצדקת למאיסה אז כופים לגרש.
 110. האם מגרשים בתקופת האחרונים מורדת מאיס עליי ? כן אם מורדת מאיס עליי במתלא מבוררת
 111. איזה סיבה טובה לגירושין ?  פירוד ממושך של יותר משנה וחצי שבני הזוג לא גרים ביחד - סיבה מספיק טובה לכפות גירושין. בתקופת האחרונים הרב פלג'י אמר זאת.
 112. באילו תקופות הבעל יכול לגרש את אשתו בניגוד לרצונה ? תורה
  חז"ל
 113. באילו מקרים הבעל יכול לגרש אישה ? רק אם הוא מצא בה משהו רציני. דבר ערווה או פשיעה מסוג אחר. יש אומרים שאפילו אם מצא אישה אחרת. אישה שלא משתדלת
  מתנהגת בצורה לא ראויה.
 114. איך התייחסו לגירושין עד שנת 1000 ? הבעל יכול לגרש את האישה אבל חייב לשלם לה את הכתובה. האישה יכולה לדרוש גירושים כי היא מואסת בבעלה ויכפו עליו לגרש אותה אבל היא תפסיד את הכתובה. בשנים האלו התייחסו לגירושים בקלילות.
 115. איזו מהפכה הייתה סביב שנת 1000 בעניין גירושין ? ריבנו גרשום מאור הגולה מתקן תקנה שאוסרת לגרש את האישה בניגוד לרצונה. גם הבעל וגם האישה לא יכולים להתגרש בקלות אלא אם כן שני הצדדים מסכימים או ישנה עילה ממשית. התקבל גם ע"י אשכנזים וגם ע"י ספרדים.
 116. מה זה נכפה ? אפילפסיה
 117. באיזה מקרים אפשר לגרש אישה בעל כורחה אחרי התקנה ? אם יש לה מום
  מוכת שחין
 118. איך יוצרים הסכם קדם נישואין עם סעיף לגבי גט ? לנסח הסכם קדם נישואין בלי לדבר על הגט בכלל. הבעל מתחייב לשלם לאישה מזונות גבוהים מאוד מידי חודש ומוותר על כל הזכויות שלו ממנה. האישה מוחלת על המזונות הגבוהים כל זמן שהם חיים ביחד בשלום.
 119. מה הוא ההסכם לכבוד הדדי ? גם האישה וגם הבעל מתחייבים לנוסח הסכם קדם נישואין
  לשלם מזונות וויתור זכויות
 120. מה מחייב הסכם לכבוד הדדי את הבן זוג שיזם את הגירושים ? ללכת לטיפול זוגי כדי שיהיה סיכוי לשלום בית
  יש התחייבות של לפחות שלוש פעמים ללכת למטפל.
 121. מה משמעות השם הלכה ? כולל את כל הדינים של התורה שבעל פה
 122. איך נקראים צווי התורה שבכתב ? חוקים
  משפטים
 123. איך נקראים הצווים של תורה שבעל פה ? הלכות
  דינים
 124. איך נקבעה ההלכה? תקנות וגזירות
  מעשים
 125. מה זה משנה ? קבצי הלכות שנסדרו לפי נושאים או לפי סימנים אחרים. השם משנה על שם שמשננים אותה או שונים אותה בעל פה.
 126. איך נקראו אנשים השונים את המשנה ? התנאים
  כי בארמית משנה זה מותניתא.
 127. מה מיוחד במגילת תענית ? רשומים בה כל ימי מועד האסורים בהספד ותענית
  היא הספר ההלכתי היחידי שהיה כתוב ומונח.
 128. למה משמש הביטוי כתוב ומונח ? הוצאה לאור
 129. מי הם התנאים ? הם תלמידים שנבחרו לתפקיד זה בשל כוח זכרונם המיוחד. התנא למד את השמנה כלשונה וכניסוחה בדיקדוק רב.
 130. מה זה משנה שנכנסה לחבורה ? משנה שחזרו עליה בבית המדרש נקראת משנה שנכנסה לחבורה (ישיבה) ורק על משנה כזו סומכים.
 131. מה זה מגילת סתרים ? משנה שנכתבה על מגילת קלף נקראה מגילת סתרים. אסור היה לקרוא בה בפומבי ואין סומכים עליה.
 132. מה היא משנתנו ? רבי יהודה הנשיא סידר משנה חדשה. היא נקראת המשנה. נשתקעו בה הלכות ממשנת בית הלל
  רבי עקיבא ומשנת רבותיו ובעיקר ממשנת רבי מאיר.
 133. לכמה סדרים נחלקת המשנה ? המשנה נחלקת לשישה סדרים - ש"ס
 134. לאילו סדרים נחלקת המשנה ? זרעים
  מועד
 135. למה מתחלקים הסדרים בהמשנה ? הם מתחלקים למסכתות. המסכתות נקראות לפי תוכנן אן גם על שם התחלתן. סה"כ 63 מסכתות במשנה.
 136. למה מתחלקות המסכתות ? המסכתות נחלקות לפרקים כאשר בכל מסכת 7-12 פרקים. סך הכל 523 פרקים.
 137. למה מתחלקים הפרקים במסכתות של המשנה ? הפרקים מתחלקים למשניות
  כ-8 עד 10 משניות לפרק. בכל משנה הלכה אחת או הלכות אחדות. לשון המשנה עברית של לשון החכמים. ניסוחה קצר ובהיר.
 138. מתי התפרסמה והתעסקו במשנה ? מן המאה השלישית ועד המאה השישית.
 139. מה משמעות השם אמוראים ? עיקר עיסוקם של התלמידים בזמן המשנה היה בפירוש המשנה ולכן נקראו אמוראים כי בארמית אמר זה לפרש.
 140. מה זה ברייתות ? הלכה שנשנית חוץ ממשנתנו. מתורגם כחיצוניות.למדו בהם רק כאשר נזקקו להבנת המשנה טעמיה והלכותיה.
 141. מה הוא תלמוד למשנה ? בקיצור תלמוד
  ובארמית גמרא. נספח למשנה. תלמודם של האמוראים שנצטבר כמקורות ומסורות במטבע לשונית קבועה.
 142. מה הוא התלמוד הבבלי ? בתלמוד הבבלי נצטברו מקורות ומסורות שנסדרו למשנתנו בארבעה מסדרי המשנה. המקורות שונים ומגוונים - מדרשי הלכה של תנאים ואמוראים
  מדרשי אגשה של חכמי בבל וחכמי א"י
 143. מתי נסדרו המקורות השונים בהלכה ? נסדרו ונידונו בעיקר בישיבות הגדולות של בבל וכן בכינוסי החכמים הנקראים ירחי הכלה.
 144. מה היא לשון התלמוד הבבלי ? ארמית בבלית מעורבת בעברית ובמטבעות לשון קבועות.
 145. מה היא הסוגיה ? הם ניסחו את חקירותיהם בסגנון קבוע של משא ומתן
  כדיאלוג חי ושוטף בין חכמים באופן שכל המקורות בנושא המוגדר נתגבשו לחטיבה אחת שלמה וזו נקראה סוגיה.
 146. מתי נתקבלו והתפשטו המסכתות הסדורות ? כפי שהן לפנינו נקתבלו והתפשטו בכל הישיבות המדרש במאה השישית.
 147. איך נקראו החכמים במאה השישית ? בשם רבנן סבוראי
  חכמים המסבירים את התלמוד.
 148. על שם מה נקראת תקופת הגאונים ? על שם הגאונים שישבו בישיבות
  היו שונים בישיבות בבל את התלמוד בעל פה.
 149. מי הם הגורסים ? גרקאי - תפקידם היה לשנן את מסכתות התלמוד בעל פה.
 150. מה הוא התלמוד הירושלמי ? כמו בתלמוד הבבלי נצטברו מקורות ומסורות שנסדרו לארבעה סדרי משנה
 151. במה שונה התלמוד הירושלמי ? בתלמוד הירושלמי מעטים המקורות והמסורות של חכמי בבל ומצויים בו בעיקר דבריהם של אמוראי בבל הראשונים. לשון הירושלמי היא ארמית א"י מעורבת עברית.
 152. אילו הלכות הצטרפו לתלמוד הירושלמי ? בתלמוד הירושלמי הצטרפו הלכות
  מימרות ופירושים של חכמי א"י במאות השלישית והרביעית.
 153. מה הוא סידור התלמוד הירושלמי ? לא הקפידו לנסח את תלמודם בלשון משא ומתן
  כדיאלוג חי ושוטף. לא בדקו ולא הישוו מקורות ולא עמדו על סתירות. לפעמים השאירו בעיות ללא פתרון
 154. איזה תלמוד התקבל ? התלמוד הבבלי התקבל בכל המושבות ישראל כספר אשר בו לומדים ושממנו פוסקים
  והירושלמי כספר משלים ומועיל ללימוד הבבלי.
 155. מתי חי הרמב"ם ? נולד ב-1138 ונפטר ב-1204 במצרים.
 156. מה הוא משנה תורה ? משנה תורה הוא חיבורו של הרמב"ם (רבנו משה בן מימון). חיבור זה הוא ספר חוקים והדינים של ההלכה היהודית - ספר מחוקק.
 157. כמה ספרים מכיל החיבור משנה התורה ? החיבור מכיל יד ספרים ולכן נקרא גם בשם היד החזקה.
 158. מיהו הנשר הגדול ? הרמבם כונה בשם זה מתוך הערתה למפעלו.
 159. מהי החלוקה של ספרי הרמבם ? כל ספר נחלק להילכות
  לפרקים ולהלכות. ובסך הכל כ-15000 הלכות
 160. מה הוא ספר הטורים ? ספר הטורים הוא חיבורו החשוב של ר' יעקב בן הרא"ש. זהו ספר החוקים הדינים של ההלכה היהודית ובלשונו של הר' יעקב - ספר משפטי הינין.
 161. באיזה שנה נכתב ספר הטורים ? המאה ה-14
 162. מיהו בעל הטורים ? ר' יעקב אשר כתב את ספר הטורים
 163. במה שונה ספר הטורים ממשנה תורה ? אינו מביא הלכות שאינן נוהגות בזמן הזה.
  לא ניסח בעצמו את ההלכות בלשון אחידה אלא הביאן בדל כלל בלשון המקורות.
  על כל הלכה הוא מוסיף בקיצור נמרץ את חילוקי הדעות שבין גדולי הפוסקים ומכריע ללא דיון ביניהם בד"כ אחרי פסקי הרא"ש אביו.
  הוא שינה מדרך מיון ההלכות של הרמבם בחלוקת הספרים ובחלוקת הנושאים.
 164. איך ר' יעקב חילק את חיבורו ? הוא חילק אותו לארבעה טורים:
  אורח חיים - דינים בהנגד אדם בישראל בחיי היום יום.
  יורה דעה - דיני היתר ואיסור.
  אבן העזר - קידושין
  נישואין
 165. מהו שולחן ערוך ? הוא חיבורו של ר' יוסף קארו
  נכתב בצפת. חיבור זה הוא גם ספר חוקים ודיונים של ההלכה היהודית.
 166. מתי חי ר' יוסף קארו ? משנת 1488 עד 1575
 167. במה שונה שולחן ערוך ?  במבנה הספר דומה לבעל הטורים אבל בניסוח ובסגנון דומה לרמב"ם.
 168. מה מבנה וסגנון של הרמבם ? ריכז הלכות ודינים שנאמרו בכל מקום ובכל עניין בתלמוד הבבלי
  תלמוד ירושלמי
 169. על מה נשען ספר הטורים ? על שלושת ספרי ההלכה הגדולים שקדמו לו- הריף
  הרמבם והראש.
 170. במה שינה בעל הטורים את חיבורו ? הוא אינו מביא הלכות שאינן נוהגות בזמן הזה והלך בעקבות הריף וספר הלכות גדולות.
  הוא לא ניסח בעצמו את ההלכות בלשון אחידה אלא הביאן בדרך כלל בלשון המקורות.
  על כל הלכה הוא מוסיף בקיצור נמרץ את חילוקי הדעות שבין גדולי הפוסקים ומכריע ביניהם מבלי לדון
  בדרך כלל נטה אחרי הרא"ש. 
  הוא שינה מדרך מיון ההלכות בחלוקת הספרים ובחלוקת הנושיאם.
 171. מה היא דרכו של ר' יוסף קארו ? דרכו היא כדרכו של הרשב"א בפרו תורת הבית.
 172. איזה שני חלקים מציע בספרו הרב שלמה בן אדרת ? בחלק אחד הוא מציע את כל המקורות המתייחסים לעניין מסוים
  נושא ונותן בהם עד להכרעת הדין. ובחלק השני הוא מציע את פסקי ההלכות עצמם בלשון קצרה ובהירה ללא הנמקות ואסמכתאות.
 173. מה חיבר תחילה הר' יוסף קארו ? בית יוסף. בספר זה אסף לכל דין שבארבעת הטורים את המקורות הנוגעים אליו
  מקורות תלמודיים וכד'  מקום בו הרא"ש והרמב"ם והריף הסכימו אזי פסק כמוהם ובמקום שלא פסק כמו ע"פ רוב גדולי פוסקים אחרים.
 174. מאיפה נובע שולחן ערוך ? ר' יוסף קארו סמך את ספרו לארבעת הטורים. לאחר שסיים את הבית יוסף ערך מתוכו את השולחן הערוך בדרך קצרה ובלשון צחה.
 175. מה מבנה שולחן ערוך ? נחלק גם הוא לארבעה חלקים המקבילים לארבעת טורים:
  אורח חיים
  יורה דעה
  אבן העזר
  חושן המשפט
  כל ספר מחולק כמו ספר טורים להלכות ובכל טור באו בדרך כלל אותן הלכות כמו בספר טורים.
 176. למה נחלקות ההלכות בשולחן ערוך ? ההלכות נחלקות לסימנים. בשולחן ערוך כל סימן הוא נושא לעצמו ולו כותרת המרמזת על העניין המסוים שבאותו סימן. הסימנם נחלקים לסעיפים.
 177. באיזו שנה פורסם שולחן ערוך ? בשנת 1563
 178. מיהו הרמ"א ? ר' משה איסרליש מקראקא
  חיבר את הספר דרכי משה שבדומה לספרו של קארו מרוכזים בו מקורות הלכתיים לכל דין ודין שבארבעת הטורים
 179. מה ההבדל בין דרכי משה לשולחן ערוך ? קארו לא ראה את סםרי הפוסקים האחרונים של פולין ואשכנז. הרמ"א חא פסר ע"פ פוסקי דין הגדולים הראשונים אלא ע"פ האחרונים ובעיקר ע"פ פסקי אשכנז.
 180. מה הן הגהות הרמ"א לשולחן ערוך ? כשהגיע שולחן ערוך לפולין הוסיף בו הרמ"א הגהות עפ"י הכרעותיו והתאים את השולחן ערוך בשביל יהדות פולין ואשכנז. מעתה נדפס שולחן ערוך יחד עם הגהותיו של הרמ"א.
 181. באילו שנים חי הרמ"א ? 1530 - 1572
 182. מה היא ספרות השו"ת ? ספרות השו"ת היא ענף חשוב ביותר בספרות ההלכה
  המעיין שממנו שאבו ושואבים דייני ישראל את תורת ההכרעה בדין
 183. מתי התחיל ענף השו"ת ? התחיל בתקופת הגאונים.
 184. מתי התחיל שו"ת בתקופת הראשונים ? במאה האחת העשרה
  בעיקר לאחר מותו של רב האי גאון בשנת 1038.
 185. מי ענה על שאלות בספרד ? ר' משה ובנו ר' חנוך. תשובותיהם התפרסמו בספר תשובות גאוני מזרח ומערב.
 186. מי ענה על שאלות בצפון אפריקה ? ר' יצחק אלפאסי שהיה ידוע בספרו הרי"ף. תשובותיו התפרסמו בספר שו"ת הרי"ף.
 187. מהו הרי"ף ? ספר שכתב ר' יצחק אלפאסי - תלמוד קטן.
 188. מי ענה על תשובות באשכנז ? רבנו גרשום מאור הגולה. תשובותיו התפרסמו בספר שו"ת רגמ"ה.
 189. מה תקנותיו המפורסמות ביותר של רגמ"ה ? לא ישא אדם שתי נשים יחד
  לא יגרש אי את אשתו בעל כורחה
  לא יקרא אדם מכתב בלא רשות בעליו
 190. מי ענה על תשובות בצרפת ? רש"י - ר' שלמה יצחקי. תשובות התפרסמו בספר תשובות חכמי צרפת ולותר ובפר תשובות רש"י.
 191. מי הם גדולי המשיבים מן המאה ה-12 ? אשכנז - אליעזר בר יואל הלוי
  ספר הר"אביאה.
  צרפת - רבנו תם
 192. מיהו תלמידו הגדול של הר"י מיגאש ? רבנו משה בן ימון - הרמבם
 193. למי ענה הרמבם בתשובות ? לכל פונים אליו מכל מרכזי התורה בספרד
  צפון אפריקה ופרובאנס. תשובותיו התפרסמו בספר שו"ת הרמבם.
 194. מי הם גדולי תורה במאה ה-13 ? ספרד - ר' שלמה בן אדרת
  הרשבא. תשובותיו התפרסמו בשו"ת הרשב"א.
  אשכנז - ר' מאיר מרוטנבורג
 195. מיהו תלמידו המובהק של מהר"ם מרוטנבורג ? ר' אשר בן יחיאל
  הרא"ש
 196. מיהו הרשב"א ? רב שלמה בן אברהם אבן אדרת
  היה בתקופת הראשונים
Author
zippa
ID
224625
Card Set
Martial Relations in Talmud.txt
Description
Martial Relations in Talmud.txt
Updated