Japanese Numbers

 1. 1
  ichi
 2. 2
  ni
 3. 3
  san
 4. 4
  yon / shi / yo
 5. 5
  go
 6. 6
  roku
 7. 7
  nana / shichi
 8. 8
  hachi
 9. 9
  kyuu / ku
 10. 10
  juu
 11. 11
  juuichi
 12. 12
  juuni
 13. 13
  juusan
 14. 14
  juuyon / juushi
 15. 15
  juugo
 16. 16
  juuroku
 17. 17
  juunana / juushichi
 18. 18
  juuhachi
 19. 19
  juukyuu / juuku
 20. 20
  nijuu
 21. 30
  sanjuu
 22. 40
  jonjuu
 23. 50
  gojuu
 24. 60
  rokujuu
 25. 70
  nanajuu
 26. 80
  hachijuu
 27. 90
  kyuujuu
 28. 100
  hyaku
 29. 200
  nihyaku
 30. 300
  sanbyaku
 31. 400
  yonhyaku
 32. 500
  gohyaku
 33. 600
  roppyaku
 34. 700
  nanahyaku
 35. 800
  happyaku
 36. 900
  kyuuhyaku
 37. 1,000
  sen
 38. 2,000
  nisen
 39. 3,000
  sanzen
 40. 4,000
  yonsen
 41. 5,000
  gosen
 42. 6,000
  rokusen
 43. 7,000
  nanasen
 44. 8,000
  hassen
 45. 9,000
  kyuusen
 46. 10,000
  ichiman
 47. 20,000
  niman
 48. 30,000
  sanman
 49. 40,000
  yonman
 50. 50,000
  goman
 51. 60,000
  rokuman
 52. 70,000
  nanaman
 53. 80,000
  hachiman
 54. 90,000
  kyuuman
Author
kianasully
ID
224349
Card Set
Japanese Numbers
Description
Japanese Numbers from Genki
Updated