ZPO 37. Lineární filtrace obrazu

 1. definice lineární filtrace, typické příklady použití filtrů, použití rychlé konvoluce (přes FFT), návrh lineárních filtrů
 2. Definice lineární filtrace
  • Lineární funkce definovaná nad obrazem, jejímž výstupem je také obraz.
  • Lineární ve smyslu planosti principu superpozice nad vstupy a výstupy filtrů.
 3. Princip superpozice
  • V soustavě se kombinuje účinek více zdrojů (proud, napětí), při analýze se vždy nechá působit jen jeden zdroj, výsledkem je algebraický součet jednotlivých výsledků.
  • f(x+y) = f(x) + f(y)
 4. Příklady lineárních filtrů
  • zaostření
  • rozmazání
  • detekce hran v jednom směru
 5. Příklady nelineárních filtrů
  • medián
  • detekce hran ve více směrech
 6. Implementace lineárního filtru
  • konvolucí
  • pomocí FFT
 7. Fourierova transformace
  • Popisuje signál ve frekvenční oblasti.
  • Tzn. říká, kolik energie nese signál na dané frekvenci.
  • Principem je porovnávání signálu s různě roztaženými komplexními exponenciálami.
  • Transformací vznikne N komplexních koeficientů, které se označují jako spektrum signálu.
 8. Realizace lineárního filtru
  Realizací lineárního filtru nad obrazem je lineární konvoluční filtr.
 9. Konvoluce
  Image Upload 1
 10. Lineární konvoluční filtr
  • též 2D FIR filtr
  • Filtr popsaný konvolučním vztahem.
  • Výpočet každého pixelu výsledného obrazu se vypočte jako konvoluce okolí původního obrazu odpovídající poloze pixelu ve výstupním obraze s konvolučním vztahem.
  • Image Upload 2
 11. Návrh koeficientů konvolučních filtrů
  • výpočet DFT obrazu
  • výpočet diskrétní formy požadované frekvenční charakteristiky
  • násobení point by point získaného spektra požadovanou charakteristikou
  • výpočet IDFT spektra z předchozího kroku
 12. Návrh koeficientů konvolučních filtrů - úprava frekvenční charekteristiky
  • IDFT
  • získaná impulsní charakteristika se omezí násobením vhodným oknem
  • DFT
 13. Linární filtry pomocí konvoluce
  Image Upload 3
 14. Linární filtry pomocí FFT
  O'=IFFT(FFT(O)*FFT(F))
Author
hrbi
ID
224137
Card Set
ZPO 37. Lineární filtrace obrazu
Description
szz 2013
Updated