ZPO 36. Obrazová data a jejich pořizování

The flashcards below were created by user hrbi on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vzorkovací teorém
  Fvz > 2 * Fmax
 2. Možné reprezentace
  • Funkce dvou proměnných: I: R x R -> V
  • Omezení velikosti obrazu: I(x, y): <0, X) × <0, Y ) → V
  • Diskrétní funkce dvou proměnných: Irgb(x, y): (0, X-1) x (0, Y-1) -> (0..255) x (0..255) x (0..255)
 3. Alternativní reprezentace
  Množiny bodů ve 2D prostoru: I={xy|x2+y2=r2}
 4. Barevné prostory
  • RGB
  • CMYK
  • YCbCr
 5. Druhy snímacích čipů a zařízení
  • CCD:
  • Charged Coupled Device
  • drahé, nevejde se na jeden čip, velká spotřeba energie
  • matice světlocitných buněk, které se před expozicí nabijí na konstatní náboj
  • vlivem světla se kapacitory na čipu vybíjejí
  • transportní registry
  • parazitní jevy spojené s "přeléváním" náboje
  • CMOS:
  • světlocitlivé buňky
  • hodnota je převáděna na napětí přímo v buňkách
  • na okraj je převedena pomocí analogových multiplexerů
  • nemožnost expozice celého snímku najednou
  • nevýhodou je strukturální šum, ale nemá transportní problémy
 6. Vady pořízeného obrazu
  • vychází z pořizování (zkreslení satelitního snímku vlivem zakřivení země)
  • šum: nežádoucí jev, rozdíl mezi získaným a chtěným obrazem
  • rozmazání
  • špatná expozice
  • odlesky
 7. Typy šumu
  • nezávislý (velikost šumu nezávisí na velikosti obrazu), x závislý
  • aditivní šum (nezávislý na obraze)
  • bílý šum
  • šum "pepř a sůl"
Author
ID
224136
Card Set
ZPO 36. Obrazová data a jejich pořizování
Description
szz 2013
Updated
Show Answers