Nederlands – Turks [L]

 1. lamlendig : uyuşuk, üşengeç, tembel

  •Ik slaap al een tijdje slecht en nu voel ik me lamlendig.
  Bir süredir iyi uyuyamıyorum ve şimdi kendimi uyuşuk hissediyorum.
 2. lamlendig : çekilmez, kötü

  •Het werd een lamlendige zondagnamiddag.
  Çekilmez bir Pazar öğleden sonrası oldu.
 3. het lamsvlees : kuzu eti

  •Moslims eten geen varkensvlees, maar wel lamsvlees.
  Müslümanlar domuz eti yemezler, ama kuzu eti yerler.
 4. laten vallen : düşürmek

  •Die heb ik laten vallen.
  Onu düşürdüm.
 5. laten vallen : düşürmek

  •Hé, je hebt de vaas laten vallen!
  Hey, vazoyu düşürdün!
 6. laten vallen : düşürmek

  •Het was niet de eerste keer dat de ober een steakje liet vallen.
  Garsonun bifteği düşürmesi ilk kez değildi.
 7. laten vallen : düşürmek

  •Ik liet het glas vallen.
  Bardağı düşürdüm.
 8. laten vallen : düşürmek

  •Ze hebben iets in het ziekenhuis laten vallen.
  Onlar hastanede bir şey düşürdüler.
 9. later : daha sonra

  •Kunnen we hier later over praten?
  Bunu daha sonra konuşabilir miyiz?
 10. lever : karaciğer

  •De lever heeft anderhalf uur werk om een glas alcoholische drank af te breken.
  Karaciğer bir kadeh içkiyi yok etmek için bir buçuk saat çalışmakta.
 11. lever : karaciğer

  •Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar omdat hun lever nog niet volgroeid is.
  Çocuklar fevkalade hassastır, çünkü karaciğerleri daha tam büyümemiştir.
 12. lokaal : yerel, bir yere ait, mahalli, yöresel

  •Het vieren van Sint-Maarten is een lokaal verschijnsel.
  Sint-Maarten kutlamak yöresel bir olaydır.
 13. lokaal : yerel, bir yere ait, mahalli, yöresel

  •Je stijgt op en landt op een lokaal vliegveld.
  Yerel bir havaalanından havalanıyorsun ve yere iniyorsun.
 14. lokaal : yerel, bir yere ait, mahalli, yöresel

  •Vroeger werden levensmiddelen lokaal geproduceerd en geconsumeerd.
  Eskiden temel gıda maddeleri mahalli olarak üretilir ve tüketilirdi.
 15. het lokaal : salon, sınıf

  •Een lokaal met 50 studenten kan afschrikwekkend zijn.
  50 öğrencili bir sınıf korkutucu olabilir.
 16. het lokaal : salon, sınıf

  •In welk lokaal hebben we na de pauze les?
  Teneffüsten sonra hangi sınıfta dersimiz var?
 17. de longontsteking : akciğer iltihabı

  •Hij overleed aan een longontsteking.
  Akciğer iltihabından öldü.
 18. lopen : yürümek

  •Achter ons liepen twee mensen.
  Arkamızdan iki kişi yürüyordu.
 19. lopen : yürümek

  •De protesterende jongeren liepen in de richting van het consulaat.
  Protesto eden gençler konsolosluğa doğru yürüdüler.
 20. lopen : yürümek

  •Het is te ver om te lopen.
  Yürümek için çok uzak.
 21. lopen : yürümek

  •Het water is goed genoeg bevroren om op te lopen.
  Su, üzerinde yürünecek kadar donmuş.
 22. lopen : yürümek

  •Hij kan niet lopen, zo te zien heeft hij te veel gedronken.
  Yürüyemiyor, anlaşılan çok içmiş.
 23. lopen : yürümek

  •Hij kan niet meer lopen.
  • Artık yürüyemiyor.
  • Yürümez oldu.
 24. lopen : yürümek

  •Ken je de mensen die daar lopen?
  • Orada yürüyenleri tanıyor musun?
  • Orada yürüyen insanları tanıyor musun?
 25. lopen : yürümek

  •Loop met me mee.
  Birlikte yürüyelim.
 26. lopen : yürümek

  •Op straat lopen mensen.
  Sokakta insanlar yürüyor.
 27. lopen : yürümek

  •Was jij aan het lopen?
  Yürüyor muydun?
 28. lopen : yürümek

  •Was jij niet aan het lopen?
  Yürümüyor muydun?
 29. lopen : yürümek

  •Wij liepen tot aan huis.
  Eve kadar yürüdük.
 30. lopen : yürümek

  •Zullen we gaan lopen?
  Yürüyelim mi?
 31. lopen : yürümek

  •Zullen we lopen?
  Yürüyelim mi?
 32. lopen : yürümek

  •Zullen we niet lopen?
  Yürümesek mi?
 33. lopen : koşmak

  •Loop je achter ’n man aan die niet van je houdt?
  Seni sevmeyen bir adamın peşinden mi koşuyorsun?
 34. lopen : gitmek, ilerlemek

  •Alles loopt gesmeerd.
  Her şey tıkırında gidiyor.
 35. lopen : gitmek, ilerlemek

  •Deze trein loopt ’s zondags niet.
  Bu tren pazar günleri gitmez.
 36. lopen : çalışmak, işlemek

  •De motor loopt langzaam.
  Motor yavaş çalışıyor.
 37. lopen : akmak

  •De tranen lopen over haar wangen.
  Onun yanaklarından gözyaşları akıyor.
 38. lopen : akmak

  •Het bloed loopt uit de wond.
  Yaradan kan akıyor.
 39. lopen : akmak

  •Het water loopt door de kraan.
  Su musluktan akıyor.
 40. lopen : sürmek, devam etmek

  •Dat onderzoek loopt over heel wat jaren.
  O araştırma yıllardır sürüyor.
 41. lopen : sürmek, devam etmek

  •Het contract loopt nog.
  Kontrat daha devam ediyor.
 42. lopen : yürümeye uygun olmak

  •Deze schoenen lopen gemakkelijk.
  Bu ayakkabılarla kolay yürünür.
 43. lopen : meşgul olmak

  •Hij liep maar te lachen.
  O hep gülüyordu.
 44. lopen : gelmek, varmak, yaklaşmak

  •De zaak loopt op zijn einde.
  Bu işin sonu geliyor.
 45. lopen : gelmek, varmak, yaklaşmak

  •Het loopt tegen zes uur.
  Saat altıya geliyor.
 46. lopen : gelmek, varmak, yaklaşmak

  •Hij loopt tegen vijftig.
  O elli yaşına yaklaşıyor.
 47. niet lopen : kusurlu olmak

  •Deze zin loopt niet.
  Bu cümle kusurlu.
 48. in een valstrik lopen : tuzağa düşmek

  •We zijn in een valstrik gelopen.
  Tuzağa düştük.
 49. lopend : yürüyerek

  •Hij woont vlakbij het station, hij gaat altijd lopend naar het station.
  İstasyona yakın oturuyor, devamlı istasyona yürüyerek gider.
 50. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Als hij naar mij zou luisteren, dan gaat hij veel geld verdienen.
  Beni dinlese, çok para kazanacak.
 51. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Als je niet naar mij luistert, dan zul je het berouwen.
  Sözümü dinleme hele, pişman olursun.
 52. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Er is geluisterd naar de kritiek.
  • Eleştiri dinlenildi.
  • Eleştiriye kulak asıldı.
 53. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Er is nooit naar ons geluisterd.
  • Hiç bizi dinleyen olmadı.
  • Biz hiç dinlenilmedik.
  • Bize hiç kulak veren olmadı.
 54. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Had ik maar naar jou geluisterd!
  Keşke seni dinleseydim!
 55. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Hé, buurvrouw, luister!
  Hu, komşu, dinle!
 56. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Hier moet je naar luisteren, want dit gaat jou aan.
  Bunu dinlemelisin, çünkü seni ilgilendiriyor.
 57. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Hij luistert toch naar niemand.
  Kimi dinliyor ki?
 58. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Iedere morgen luister ik naar het weerbericht.
  Her sabah hava raporunu dinlerim.
 59. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Ik had naar je moeten luisteren.
  Seni dinlemeliydim.
 60. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Ik heb hem alles uitgelegd, maar hij heeft toch niet naar mij geluisterd.
  Her şeyi anlattım, gene de beni dinlemedi.
 61. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Ik heb naar de mensen geluisterd.
  İnsanları dinledim.
 62. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Ik heb naar jullie geluisterd.
  Sizi dinledim.
 63. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Ik heb ook heel goed naar u geluisterd.
  Ben de sizi çok iyi dinledim.
 64. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Ik kan de hele dag naar muziek luisteren en erover praten.
  Bütün gün müzik dinleyebilirim ve o konuda konuşabilirim.
 65. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Ik luister elke dag naar de radio.
  Her gün radyo dinlerim.
 66. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Ik luister niet.
  Dinlemiyorum.
 67. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Ik luister niet meer naar jou.
  • Artık seni dinlemek istemiyorum.
  • Artık seni dinlemiyorum.
 68. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Ik was bang dat hij niet naar mij zou luisteren.
  Onun beni dinlemeyeceğinden korkuyordum.
 69. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Ik was bang dat jij niet naar mij zou luisteren.
  Senin beni dinlemeyeceğinden korkuyordum.
 70. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Ik zal de hele tijd luisteren.
  • Sürekli dinleyeceğim.
  • Sürekli dinliyor olacağım.
 71. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •In plaats van naar mij te luisteren, keek hij uit het raam.
  Beni dinleyeceğine camdan dışarıya bakıyordu.
 72. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Je luistert niet naar je moeder.
  Anneni dinlemiyorsun.
 73. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Je moet luisteren naar wat ik je vertel.
  Sana anlattığım şeyi dinlemelisin.
 74. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Jij luistert toch niet.
  • Sen söz dinlemezsin ki.
  • Dinlemiyorsun ki.
 75. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Jullie moeten leren te luisteren!
  Dinlemeyi öğrenmelisiniz!
 76. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Luister.
  Dinle.
 77. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Luister eens!
  Dinle hele!
 78. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Luister er een voor een naar.
  Şimdi teker teker dinle.
 79. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Luister heel goed naar mij!
  Beni çok dikkatli dinle!
 80. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Luister, hoe heet je?
  Dinle, senin adın ne?
 81. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Luister, ik denk dat we ons het best in twee groepen splitsen.
  Dinleyin, bence en iyisi iki gruba ayrılmalıyız.
 82. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Luister, ik heb een hoop te doen, ok?
  Bak, bugün yapacak çok şeyim var tamam mı?
 83. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Luister ik niet naar u? Natuurlijk wel.
  Sizi dinlemez olur muyum?
 84. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Luister je?
  • Dinliyor musun?
  • Duyuyor musun?
 85. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Luister je naar me?
  Beni dinliyor musun?
 86. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Luister meid, je hebt talent.
  Dinle kızım, sende yetenek var.
 87. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Luister, mijn vrouw wil een fatsoenlijk en beleefd iemand.
  Dinle, eşim düzgün ve kibar birini istiyor.
 88. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Luister naar de docent en herhaal.
  Öğretmeni dinleyin ve tekrar edin.
 89. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Luister naar hem.
  Onu dinle.
 90. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Luister naar het gesprek.
  Konuşmayı dinleyin.
 91. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Luister naar me.
  • Beni dinle.
  • Beni dinleyin.
 92. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Luister naar pa.
  Babanı dinle.
 93. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Luister nu naar mij.
  Şimdi beni dinle.
 94. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Luister, vertel geen onzin.
  Bak, laf salatası istemiyorum.
 95. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Luistert hij?
  Dinliyor mu?
 96. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Luistert u?
  • Dinliyor musunuz?
  • Duyuyor musunuz?
 97. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Met uitzondering van rock, luisterde hij naar alle soorten muziek.
  • Rok müstesna, dinlemediği müzik türü yoktu.
  • Rok hariç, her çeşit müziği dinlerdi.
 98. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Nee. Ik ga nu luisteren.
  Hayır. Şimdi dinleyeceğim.
 99. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Niemand luistert naar me.
  Kimse beni dinlemiyor.
 100. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Of ik hem nu waarschuw of niet, hij luistert toch niet.
  Uyarsam da, uyarmasam da, beni dinlemiyor.
 101. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Op een dag zullen ze naar mij luisteren.
  Bir gün benim sözümü dinleyeceklerdir.
 102. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Rock uitgezonderd, luisterde hij naar alle soorten muziek.
  • Rok müstesna, dinlemediği müzik türü yoktu.
  • Rok hariç, her çeşit müziği dinlerdi.
 103. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •U hebt weer goed naar uw moeder geluisterd.
  Annenizi tekrar iyi dinlediniz.
 104. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Waarom luistert u niet naar hen?
  Neden onları dinlemiyorsunuz?
 105. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Wij hebben heel zorgvuldig geluisterd.
  Çok dikkatli dinledik.
 106. luisteren (naar) : dinlemek, duymak, itaat etmek

  •Zolang hij niet naar mij luistert, praat ik niet met hem.
  Beni dinlemedikçe onunla konuşmayacağım.
Author
vvv123
ID
223937
Card Set
Nederlands – Turks [L]
Description
Voorbeeld Zinnen en Uitdrukkingen met Turkse Vertalingen
Updated