Nederlands – Turks [K]

 1. klef : (ekmek) hamur gibi, cıvık, çiğ

  •Deze cake is klef.
  • Bu kek hamur gibi.
  • Bu kek cıvık.
 2. klimmen : tırmanmak

  •De 25-jarige man uit Rotterdam was samen met een vriend het dak op geklommen.
  Rotterdam’lı 25 yaşındaki adam bir arkadaşıyla beraber dama tırmanmıştı.
 3. klimmen : tırmanmak

  •Ik ben dol op klimmen.
  Tırmanmayı çok seviyorum.
 4. in een boom klimmen : bir ağaca tırmanmak

  •Hij was in een boom geklommen.
  O bir ağaca tırmanmıştı.
 5. in een boom klimmen : bir ağaca tırmanmak

  •Veel kinderen vinden het leuk om in een boom te klimmen.
  Birçok çocuk bir ağaca tırmanmayı sever.
 6. in een boom klimmen : bir ağaca tırmanmak

  •We klimmen in een boom.
  Bir ağaca tırmanıyor.
 7. klimmen : yükselmek, yukarı çıkmak

  •Galatasaray is van de derde naar de tweede plaats in de eredivisie geklommen.
  Galatasaray birinci ligde üçüncü sıradan ikinci sıraya yükseldi.
 8. klinken : tınlamak, çınlamak, ses vermek

  •Dat klinkt als een klok.
  • Dosdoğru.
  • Saat gibi.
  • Çok iyi.
 9. klinken : tınlamak, çınlamak, ses vermek

  •Dat klinkt goed.
  • Fena değil.
  • Kulağa hoş geliyor.
 10. klinken : tınlamak, çınlamak, ses vermek

  •Dat klinkt heel erg saai.
  Çok sıkıcı görünüyor.
 11. klinken : tınlamak, çınlamak, ses vermek

  •Ik weet dat het gek klinkt, maar ik doehet al negen jaar.
  Biliyorum, kulağa saçma geliyor, ama güven bana, bu işi 9 yıldır yapıyorum.
 12. klinken : tınlamak, çınlamak, ses vermek

  •Je klinkt niet heel blij met je werk.
  İşinde çok mutlu değilsin herhalde.
 13. klinken : tınlamak, çınlamak, ses vermek

  •Je stem klinkt verdrietig.
  Sesin üzüntülü geliyor.
 14. klinken : tınlamak, çınlamak, ses vermek

  •Klinkt goed.
  Kulağa hoş geliyor.
 15. klinken : tınlamak, çınlamak, ses vermek

  •Van binnen klonken stemmen.
  • İçeriden sesler geldi.
  • İçeriden sesler geliyordu.
 16. knal : çatlama sesi, patlama sesi

  •Dat veroorzaakte een harde knal, die in de wijde omgeving was te horen.
  O, geniş çevrede duyulacak kadar şiddetli bir patlama sesine neden oldu.
 17. knal : çatlama sesi, patlama sesi

  •Omstreeks negen uur vanochtend hoorden omwonenden een enorme knal.
  Bu Sabah yaklaşık saat dokuzda çevredekiler müthiş bir patlama sesi duydular.
 18. kosten : mal olmak, para etmek

  •Dat zal haar leven kosten.
  Hayatına mal olacak.
 19. kosten : mal olmak, para etmek

  •Hoeveel kost het?
  • Ne kadar?
  • Kaça?
  • Kaça mal oluyor?
 20. kosten : (zaman) almak

  •Deze dingen kosten tijd.
  Böyle şeyler zaman alır.
 21. kosten : (zaman) almak

  •Dit werk kost een week.
  • Bu iş bir haftayı alır.
  • Bu iş bir haftaya mal olur.
 22. kosten : (zaman) almak

  •Het zal mij drie dagen kosten.
  Üç günümü alır.
 23. kritiek : kritik, buhranlı, tehlikeli, endişe verici, nazik, hassas

  •Haar toestand is nog steeds kritiek.
  Durumu hâlâ kritik.
 24. de kritiek : eleştiri, tenkit, kritik

  •De kritiek was lang niet mals.
  Eleştiri oldukça sertti.
 25. de kritiek : eleştiri, tenkit, kritik

  •Haar man heeft altijd kritiek op haar.
  Kocasının ona her zaman eleştirisi var.
 26. de kritiek : eleştiri, tenkit, kritik

  •Ik heb kritiek op de onbeschofte manier waarop je die man aansprak.
  Konuştuğun o adama karşı küstahça tavıra eleştirim var.
 27. de kritiek : eleştiri, tenkit, kritik

  •Ze wordt erg verdrietig van al die kritiek.
  Tüm o eleştirilere çok üzülüyor.
 28. de kritiek : eleştiri, tenkit, kritik

  •Zijn kritiek op de muziekuitvoering was niet mals.
  Konsere eleştirisi oldukça sertti.
Author
vvv123
ID
223936
Card Set
Nederlands – Turks [K]
Description
Voorbeeld Zinnen en Uitdrukkingen met Turkse Vertalingen
Updated