NLP Presuppositions

The flashcards below were created by user erikharald on FreezingBlue Flashcards.

 1. .
  1) The map is not the territory

  2) People will respond according to their internal maps

  3) All meaning is context dependent

  4) Mind and body is connected

  5) Skills are a function of the sequencing of representational systems

  6) Have respect for other peoples model of the world

  7) A person is not just his or her behavior

  8) All behavior is useful in some context

  9) Respect the ecology of what ever you're affecting

  10) We cannot not communicate

  11) How you communicate affects the response you get

  12) The meaning of your communication is the response you get

  13) He who controls the frame controls the outcome

  14) There is no failure, only feedback

  15) The agent with the greatest flexibility and adaptiveness exercises the most influence in a system

  16) Resistance indicates a lack of rapport

  17) You have all the internal resources you need to succeed

  18) Humans have the ability of one-trial learning

  19) All procedure and communication should increase choice

  20) People make the best choices available to them

  21) You can run your own brain and get the life you want

  22) All procedure should increase wholeness.

  23) Our focus determines the results we get.

  24) Everything you believe is real, is.
 2. The map is not the territory
  Korzybski, science & sanity.

  • It means you filter everything coming in.
  • First, experience passes through the filters of time, space, matter & energy (yours and not yours) and then
  • through your own filters of deletion, distortion & generalization furthered by your meta-filters (such as towards/away from) and then processed according to your values and beliefs.
 3. People respond according to their
  internal maps
  Förstår du inte någon, är det deras mentala karta du ska fundera kring.
 4. All meaning is context-dependent
  Situation och sammanhang bestämmer mening/betydelse.Samma ord kan betyda två helt olika saker.
 5. There exists a mind-body connection
  Ta hand om din kropp. Tala med den. Tänkgoda tankar. Ta hänsyn till andras kropparvid all kommunikation.
 6. Skills are a function of the sequencing of representational systems
  Skillnader i skicklighet är till stor del strategier. Bli medveten om, och lek med, och förändra- dina egna strategier.
 7. Respect the other persons model of the world
  Genom att inte döma även om det ser snurrigt ut och genom intresse, förståelse och omtanke blir rapport och kommunikation långt bättre.
 8. People are much more than their behavior
  Låt inte felsteg och misstag definiera dig. Klargör hur du kan fortskrida i harmoni med dina förmågor. Det handlar inte om simple volition. Du behöver aldrig känna skam. Du är större än så. Allas potential är ofattbar.
 9. All behavior is useful in some context
  Kanske fyllde det en gång ett gott syfte.Se till bakomliggande avsikt.Vad kan du upptäcka för potentialer hosdig själv tack vare denna attityd?
 10. Evaluate behavior & change in terms of context and ecology
  Tänk alltid ekologi, dominoeffekt,fjärilseffekt, unknown dependencies. Tänk också på sammanhanget, fis inte och skratta på en begravning.
 11. You cannot not communicate
  Allt du gör eller inte gör betydernåt för någon.Ju mer kongruent dina medvetna ochundermedvetna avsikter, destosexigare och mer karismatisk är du.
 12. How you communicate determines the response
  It's not so much what you said,as how you said it.
 13. The meaning of the communication is the response you get
  Ta ansvar för att kommunicera effektivt och lär dig se skillnaden mellan avsiktlig och oavsiktlig missförståelse av dig.

  Och förändra din kommunikation utefter responsen, dvs: kalibrera!
 14. He who sets the frame for the communication, controls the action
  Förstå vilken inramning kommunikationen har. Fråga dig hur den blir om du inte gör något. Fråga dig sen hur du kan förbättra den.
 15. There is no failure; only feedback
  En filosofi som vänder skam och oro till inspiration och fokus.
 16. The person with the most flexibility exercises the most influence in a system
  Allt förändras, alltid.Lita till din förmåga attkreativt anpassa dig.Tänk över hur världenförändrats sen 30-talet,sen 00-talet, sen folkvandringstid,sen gud vet när - och nå insikt.
 17. Resistance indicates a lack of rapport
  Don't get mad - get rapport! Det du vill kan stå i konflikt med något du inte ens vet om.
 18. Everybody has all the internal resources they need to succeed.
  tentothetenthtotheeleventh.

  du behöver aldrig ge upp. bara väcka din kreativitet.
 19. Humans have the capacity for one-trial learning.
  Att leva meta-vaken, med inspirerande riktning ger dig allt momentum du kan föreställa dig, och mer.
 20. All procedure & Communication should increase choice.
  Dolda inramningar, rigiditet och oförmåga att se potential begränsar val. Hur begränsades valmöjligheten i den senaste kommunikationen du hade?
 21. People make the best choices available to them.
  Alla vet inte vad du vet. Fundera över hur du kan leda dem till deras egna resurser.
 22. You can live a response-able life, and run your own brain.
  Ingen tvingar dig till en respons. Hör och kör din egen hjärna, lev inte som ett skepp utan roder. Du vet dina ideala riktningar, - och det är som ett trollspö!
 23. Your focus determines your outcome.
  Om du är hungrig, hungrig, känner hunger, oh vad hungrig du är - då räcker inte matlådan än hur full den är.
 24. What you believe is real, is.
  Beliefs can be changed, just not(yet) with simple volition.

  • Oh, and this actually means that whenever
  • somebody says "this IS how it IS!!!"
  • You can say; "Well, if you truly Believe that
  • then I guess that's true (for you)"
  • and mean it 100%!
Author
ID
223916
Card Set
NLP Presuppositions
Description
oifdgon
Updated
Show Answers