MEK 57. Výrobní činnost podniku, výrobní kapacita, produktivita. Zásoby v podniku

 1. Výrobní činnost podniku, výrobní kapacita, produktivita. Zásoby v podniku.
 2. Výrobní činnost podniku - členění
  • základní výrobní procesy: hlavní výroba, vedlejší výroba, ...
  • pomocné výrobní procesy: údržba strojů, ...
  • obslužné výrobní procesy: skladování, doprava, ...
 3. Výrobní činnost podniku - prvky
  • vstup: materiál, energie, informace, pracovní síla
  • transformační proces:
  • výstup: produkty -> trh, emise -> okolí
 4. Optimální výrobní dávka
  Image Upload 1
 5. Výrobní kapacita
  Maximální objem produkce, který může výrobní jednotka vyrobit za určitou dobu
 6. Efektivní (využitelný) časový fond
  • Fe = (Fk - Fv - tz) * s * h
  • Fk ... kalendářní fond
  • Fv ... fond volna
  • tz ... časové ztráty (opravy apod.)
  • s ... počet směn za den
  • h ... počet hodin v jedné směně
 7. Výrobní kapacita
  • Qp = Fe / pk
  • Fe ... využitelný fond [hod]
  • pk ... kapacitní norma pracnosti 1 výrobku v [hod]
 8. Využití výrobní kapacity
  • kc = Qs / Qc
  • Qs ... skutečný objem výroby
  • Qc ... výrobní kapacita (kapacitní objem výroby)
  • kc ... koeficient celkového (integrálního) využití výrobní kapacity
 9. Produktivita
  • vztah mezi výsledkem a časem potřebným k dosáhnutí tohoto výsledku
  • míra efektivnosti použití vstupů nebo zdrojů ve vztahu k výstupům z činnosti
  • hospodářský ukazatel, jeho podstatou je měření výkonnosti některého z výrobních faktorů
 10. Zásoby v podniku
  • co nejmenší nutné zálohy, protože je v nich vázán kapitál
  • náklady na zajištění jedné dodávky
 11. Celková potřeba dodávek za období
  • D = S + K - P
  • S ... výrobní spotřeba
  • K ... potřebná zásoba na konci období
  • P ... zásoba na začátku období
 12. Optimální velikost dodávky
  • Harrisův-Wilsonův vztah
  • D0 = sqrt( (2*S*Nd) / (Ns*T) )
  • S ... předpokládaná celková spotřeba dodávek
  • Nd ... náklady na zajištění jedné dodávky
  • Ns ... náklady na skladování a udržování zásob vyjádřené v Kč na jednotku zásob a jeden den
  • T ... délka plánovacího období ve dnech
Author
hrbi
ID
223741
Card Set
MEK 57. Výrobní činnost podniku, výrobní kapacita, produktivita. Zásoby v podniku
Description
szz 2013
Updated