SRI 54. Architektura orientovaná na služby

 1. (vývojový proces: identifikace, specifikace a realizace služeb; webové služby).
 2. Architektura orientovaná na služby
  • SOA - Service-Oriented Architecture
  • služby poskytují své prostředky přímo cílovému spotřebiteli nebo jiným službám
  • služby mezi sebou spolupracují pomocí zasílání zpráv
 3. Druhy spolupráce služeb
  • kooperace: služba využívá prostředky jiné služby pro realizaci nabízených funkcí
  • agregace: nová služba sestavená ze dvou nebo více služeb nabízí kombinaci funkcí dílčích služeb
  • choreografie: služby spolupracují za účelem provedení business procesu
 4. Základní vlastnosti SOA
  • volné spojení: vztahy mezi službami jsou navazovány účelově
  • nezávislost: služby jsou autonomní sebe-řídící jednotky
  • abstrakce: služby zapouzdřují svoji logiku a okolnímu světu jsou přístupné pouze přes rozhraní
  • znovupoužitelnost: žádoucí vedlejší efekt návrhu a implementace, danou službu využívá co nejvíce aplikací
  • bezstavovost: služby se pro vnějšího pozorovatele během své činnosti nenacházejí v žádném stavu
  • multiplatformní: služby jsou nezávislé na implementačním jazyce i na operačním systému
 5. Vrstvy SOA
  • vrstva business procesů
  • vrstva služeb
  • vrstva komponent
 6. Vývojový proces služeb
  • identifikace: na základě modelu a popisu jsou vybrány procesy a skupiny spolupracujících procesů
  • specifikace: naznačeny závislosti požadavků
  • vlastní specifikace služeb: jméno služby vč. stručného popisu činnosti
  • realizace: požadavky jsou sdruženy do balíků (v každém balíku jedna služba)
  • implementace: implementuje se na základě návrhu (realizace) služeb konkrétní technologií (WebServices, Java EE, ...), popis WSDL a služby se zapojí do prostředí
 7. Webové služby
  • Nejpoužívanější technologií pro implementaci SOA.
  • SOAP (Simple Object Access Protocol) a HTTP protokol: bezstavový protokol, základni vrstva WS, výměna XML zpráv
  • XML (eXtendible Markup Language): strukturování informací během přenosu
  • UDDI (Universal Description, Discovery and Integration): mechanismus registrů pro
  • vyhledávání webových služeb
  • WSDL (Web Service Description Language): popis funkcí a umístění služeb a způsobu komunikace
Author
hrbi
ID
223704
Card Set
SRI 54. Architektura orientovaná na služby
Description
szz 2013
Updated