SRI 53. Informační bezpečnost

 1. přístupy k hodnocení, analýza rizik a používané metodiky, hrozba a zranitelnost
 2. Hrozba
  Potencionální příčina nechtěného incidentu, který může vyústit k poškození systému.
 3. Zranitelnost
  Slabé místo aktiva, které může být využito hrozbou.
 4. Riziko
  Kombinace pravděpodobnosti, že dojde k nežádoucí události.
 5. Aktivum
  Cokoliv co má pro organizaci nějakou hodnotu.
 6. Incidenty
  úmyslné/neúmyslné
 7. Typy útoků
  • přerušení
  • odposlech
  • změna - modifikace
  • padělání - zfalšování
 8. Cíle - bezpečnostní atributy informací
  • důvěrnost (jen těm kdo mají přístup)
  • integrita (správnost informací)
  • dostupnost (přístupná v okamžiku potřeby)
  • individuální zodpovědnost
  • autenticita
  • spolehlivost
 9. Přístupy k hodnocení
  • V souladu s normou ISO (systematický proces analýzy a hodnocení rizik)
  • Expertně
  • Analýzou rizik
 10. Analýza rizik
  • stanovení hranice rizik (dílčí vs. plošné)
  • identifikace aktiv (informace, HW, SW, budovy)
  • ocenění aktiv - odhad ceny aktiv ležících uvnitř hranice, fyzická vs. datová aktiva
  • seskupování aktiv - slučování aktiv do skupin (servery obsahují databáze)
  • identifikace aktiv - hrozby, které mohou ohrožovat některé z uvažovaných aktiv
  • analýza hrozeb a zranitelnosti - náhodné/úmyslné okolnosti, které mohou vést k poškození IS (odhad pravděpodobnosti, úroveň zranitelnosti)
  • stanovení míry rizik R = f (a, h, z), kde a = hodnota aktiva, h = úroveň hrozby, z = velikost zranitelnosti
 11. Metodiky analýzy rizik
  • CTA Risk Analysis a nd Managenent Method (CRAMM)
  • Attack Tree Modeling (ATM)
 12. CRAMM
  • CCTA Risk Analysis a nd Managenent Method
  • vytvořená širokou skupinou expertů, obsahující jedinečné know-how v oblasti bezp IT
  • účel: provádění analýzy rizik informačních systémů a sítí, návrh bezpečnostních protiopatření a řešení havarijních situací
 13. ATM
  • Attak Tree Method
  • kvantitativní metodika pro analýzu rizik IS
  • neumožňuje provést plnohodnotnou analýzu rizik
  • použití jako doplněk jiné metodiky při zjišťování největších slabin systémů
Author
hrbi
ID
223701
Card Set
SRI 53. Informační bezpečnost
Description
szz 2013
Updated