SRI 50. Business Process Reengineering

 1. pojem, rysy, typy změn
 2. Business process
  • Po částech uspořádaná množina procedur a aktivit, které společně realizují strategický cíl organizace.
  • Souhrn činností, transformujících souhrn vstupů do souhrnu výstupů pro jiné lidi nebo procesy.
 3. Workflow
  automatizovaný business proces
 4. Business Process Reengineering (BPR)
  modelování a analýza byznys procesů
 5. Cíl BPR
  • Umožnit radikálně, nebo postupně procesy vylepšovat a umožnit podle nich vlastní řízení organizace či podniku.
  • Obecně jde o zvýšení konkurenceschopnosti podniku.
 6. Klíčové prvky BPR
  • zaměření na procesy
  • radikální změna
  • dramatické zlepšení
 7. Druhy (formy) BPR
  • mírná forma: výkonní pracovníci pracují zhruba stejně, mají lepší podporu
  • střední forma: doplňují se činnosti na operativní úrovni
  • těžká forma: úplná reorganizace
 8. Postup BPR
  • Definice rozsahu projektu
  • Analýza potřeb a možností
  • Vytvoření nové soustavy procesů
  • Naplánování přechodu
  • Implementace
 9. Principy
  • Podněcovat poznávací a vzdělávací aktivity zaměstnanců
  • Myslet a konat "horizontálně"
  • Z procesů odstranit činnosti nepřinášející hodnotu
  • Namísto vstupů se zaměřit na výstupy
  • Posunovat rozhodování blíže k zákazníkům
 10. Dělení dle rozsahu změn
  • vnitrofunkční: jedna funkční oblast
  • mezifunkční: procesy různých funkčních oblastí meziorganizační: komplexní procesy různých subjektů
Author
hrbi
ID
223697
Card Set
SRI 50. Business Process Reengineering
Description
szz 2013
Updated