EIP 48. Problém uzamčení a náklady na přepnutí

 1. Uzamčení
  Proprietární uzamčení (vendor lock-in) činí zákazníka závislým na produktech a službách konkrétního subjektu tím, že vytváří značné náklady na přechod na produkty a služby jiných subjektů (např. přechod LP na CD).
 2. Klasifikace uzamčení
  • Dlouhodobá koupě a výměna: klesají v čase (prodej autopříslušenství)
  • Školení specifické pro výrobce: rostou v čase (software, konkur. chtějí náklady snížit)
  • Informace a data: rostou v čase (datové soubory, klást důraz na standardy)
  • Specializované dodávky: mohou růst (reklama, účetní firmy)
  • Náklady vyhledání: dozvědět se o alternativách (náklady na vyhledání nového dodavatele)
  • Věrnostní programy pro zák.: uzpůsobení rostoucímu a častějšímu využívání
  • Smluvní závazky: pokuty, kompenzace, náhrady..
 3. Formy uzamčení
  • Kontrakty
  • Cena za nahrazení
  • Náklady učení/ztráta produktivity
  • Konverze dat
  • Kastomizovaná řešení
  • Přestavba
  • Náklady na vyhledání dobrého prodejce
  • Míle, slevy...
 4. Náklady na přepnutí
  Náklady na změnu standardu či technologie.
 5. Kdy dochází k uzamčení
  Ve chvíli, kdy tyto náklady dosáhnou neadekvátní výše a stanou se tak již neakceptovatelné.
 6. Strategie pro prodávající
  • investovat do výchozího uzamčení zák. (zákaznické základny)
  • pěstovat si významné zákazníky
  • navrhnout takové produkty, že uzamčení zákazníka je postupné
  • installed base - neinvestovat od zákaznické základny, která nemůže být uzamčena
  • na internetu není lehké zákazníka uzamčít
 7. Strategie pro kupující
  • spočítat si kompenzaci na začátku
  • spočítat náklady na přepnutí a použít je při vyjednávání
  • vyjednávat před tím, než dojde k uzamčení
  • žádat otevřené systémy
Author
hrbi
ID
223574
Card Set
EIP 48. Problém uzamčení a náklady na přepnutí
Description
szz 2013
Updated