EIP 46. Informační produkty

 1. Statky
  • Užitečné podměty, které mají určité vlastnosti (upotřebitelnost).
  • Mají materiální podobu; jsou součástí přírody nebo výsledkem lidské činnosti.
 2. Služby
  • Užitečná činnost v jejímž průběhu uspokojujeme své potřeby.
  • Mají nehmotný charakter (nedají se skladovat).
 3. Zboží
  Statky vyráběné pro uspokojování potřeb jiných lidí, než výrobců.
 4. Ekonomie vs. ekonomika
  • Ekonomie: společenská věda, zkoumající nejobecnější souvislosti v ekonomickém
  • Ekonomika: objekt nebo prostředí, kde je vyvíjena ekonomická činnost
 5. Veřejné statky / čistě veřejné statky
  • Veřejné statky: statky, ze kterých mají všichni společný užitek
  • Čistě veřejné statky: charakteristické nevylučitelností, nerivalitou ve spotřebě (nulové marginální náklady)
 6. Informační ekonomika vs. ekonomie informací
  • Informační ekonomika: klíčový zdroj generování blahobytu leží ve schopnosti vytvářet nové znalosti a aplikovat je na každou oblast lidské činnosti pomocí vyspělých technologických/organizačních procedur zpracování informací (vývoj ICT).
  • Ekonomie informací: ekonomická disciplína, zaměřený na problematiku role informace v ekonomických procesech a její ekonomické hodnoty.
 7. Pojem informační zboží/produkty
  • Produkty složené primárně z informací
  • Typ komodity, v níž hlavní tržní hodnotou jsou informace, které obsahuje.
  • Cokoliv co může být digitalizováno – kniha, film, záznam, telefonní hovor.
 8. Zkušenostní zboží
  • Je třeba nejdříve vyzkoušet, než poznáte, jaké je.
  • Např. CD s hudbou - prohlížení obsahu, recenze, reputace interpreta aj.
 9. Experience Good
  == zkušenostní zboží
 10. Charakteristické rysy
  • nedělitelnost spotřeby (nerivalitní) - úroveň spotřeby jednoho spotřebitele nesnižuje spotřebu dalšího spotřebitele
  • nevyloučitelnost ze spotřeby (neexluzivní)
  • nulové mezní náklady na spotřebu každého dalšího spotřebitele
 11. Systémy produktů
  • komplementární produkty
  • komplementy
  • produktové řady
 12. Komplementární produkty
  • Hardware/software
  • Client/server
  • Viewer/content
 13. Komplementy
  • Odlišní výrobci
  • Strategie pro komplementy i pro konkurenty Kompatibilita jako strategický výběr
  • Standardy a propojení
 14. Produktové řady
  • Vysoké fixní náklady, nízké přírůstkové náklady
  • Hodnotově orientovaná cenová strategie
  • Nižší kvalita může být i přesto dražší
 15. K zapamatování, od Šárky (s láskou)
  • Informační zboží: charakteristické rysy
  • Statky, vs. zboží, vs. služby: veřejný/čistě veřejný statek – charakteristiky
  • Ekonomie vs. ekonomika (makroekonomie vs. mikroekonomie)
  • Informace: charakteristiky, náklady, srovnání s hmotnými produkty a veřejným statkem
  • Experience good problém
  • Pozitivní a negativní zpětná vazba
  • Uzamčení a náklady na přechod: systémy uzamčení, síťové efekty
 16. Komodita
  Zboží, které je na trhu obchodováno bez rozdílů v kvalitě (např. měď).
 17. Postupy oceňování na Internetu
  • statické (inzerát)
  • dynamické (aukce)
 18. Srovnání řízení informačních produktů s řízením hmotných produktů
  • ???
  • (3 vlastnosti informačních produktů)
 19. 3 vlastnosti informačních produktů
  • Zkušenostní zboží: nejde vyzkoušet
  • Výnosy/úspory z rozsahu: vysoká fixní cena (náklady produkce), ale nízké marginální náklady reprodukce
  • Veřejné statky: IZ je nerivalitní, někdy i neexkluzivní
Author
hrbi
ID
223555
Card Set
EIP 46. Informační produkty
Description
szz 2013
Updated