MAR 42. Cena

 1. Cena
  • Výše peněžní úhrady zaplacená na trhu za prodávaný produkt.
  • Z pohledu kupujícího představuje hodnotu produktu.
  • Nejpružnější část marketingového mixu.
 2. Faktory ovlivňující cenu
  • zákazník
  • produkt
  • výše nákladů
  • konkurence
  • distributoři
  • cenové zásahy vlády
  • cenová etika
 3. Faktory tvorby cen
  • vnitřní faktory:
  • (a) cíle firmy
  • (b) organizace cenové politiky (volnost při stanovení ceny)
  • (c) marketingový mix (životní cyklus, propagace, služby)
  • (d) diferenciace výrobků, výrobní sortiment
  • (e) náklady výroby
  • (f) předcházející cenové strategie
  • (g) zdroje firmy
  • vnější faktory:
  • (a) poptávka, elasticita
  • (b) charakteristika spotřebitelů, vnímání značky
  • (c) konkurence
  • (d) distribuce
  • (e) ekonomické podmínky země
  • (f) regulace a legislativa země
  • (g) míra inflace
  • (h) síla měny na světovém peněžním trhu
 4. Cíle firmy
  • zisk
  • obrat
  • návratnost investic
  • přežití
  • tržní podíl
 5. Postup stanovení ceny
  • stanovení cíle --> cílový trh -> určení poptávky --> poptávka
  • náklady
  • zisk -> ceny konkurence -> cenová politika firmy -> volba metody stanovení ceny -> stanovení ceny
 6. Metody stanovení ceny a jejich stručná charakteristika
  • na základě nákladů
  • na základě poptávky
  • na základě konkurence
  • podle vnímané hodnoty
  • tvorba cen aukci (e-bay, aukro)
  • rabatová politika
 7. Metoda stanovení ceny na základě nákladů
  • rozdělení nákladu (z pohledu objemu výroby): fixní, variabilní
  • indiferentní náklady: nezávisí na objemu výroby (neočekávané škody)
  • cena = celkové náklady na jednici + marže
  • cílová návratnost - ROI (bod zvratu)
 8. Metoda stanovení ceny na základě poptávky
  • vychází z cenové pružnosti poptávky a jejím hlavním cílem se maximalizace zisku
  • princip: vysoká cena při vysoké poptávce, nízká cena při nízké poptávce při stejných nákladech
 9. Pružnost (elasticita) poptávky
  • % změna zboží / % změna ceny
  • pružná: výrazně a rychle reaguje na změny cen (obvykle postradatelné a snadno nahraditelné zboží)
  • nepružná: reaguje pomalu a omezeně (obvykle jde o zboží a služby, bez nichž se nelze obejít; sůl, pitná voda)
  • Image Upload 1
  • Image Upload 2
  • Image Upload 3
 10. Metoda stanovení ceny na základě konkurence
  • předpoklad: za výrobky srovnatelné s konkurencí, můžeme požadovat stejnou cenu
  • využitelná v podmínkách monopolní konkurence nebo oligopolu (benzín, restaurace)
Author
hrbi
ID
223387
Card Set
MAR 42. Cena
Description
szz 2013
Updated