PRL 32. Distribuované a paralelní algoritmy - algoritmy řazení, select.

 1. Analýza algoritmů
  • počet procesorů: p(n)
  • čas k řešení úlohy v krocích: t(n)
  • cena paralelního řešení: c(n) = p(n) * t(n)
 2. Optimální cena
  c(n)optim = tseq(n)
 3. Zrychlení, efektivnost, složitost
  • tseq(n) / t(n)
  • tseq(n) / c(n)
  • počet procesorů
 4. Počet procesorů
  • Počet procesorů p je odvozen on délky vstupu n.
  • p(n) = {1, c, log(n), n, n.log(n), n2, ..., nr, rn}
 5. Optimální sekvenční algoritmus - platí pro řadicí
  • Algoritmy založené na porovnávání prvku.
  • p(n) = 1
  • t(n) = O(n.log n)
  • c(n) = O(n.log n)
 6. Algoritmy řazení
  • Enumeration sort
  • Odd-even transposition sort
  • Odd-even merge sort
  • Merge-splitting sort
  • Pipeline Merge sort
  • Minimum Extraction sort
  • Bucket sort
  • Median Finding and Splitting
 7. Enumeration sort
  • Princip: výsledná pozice prvku je dána počtem prvků, které jsou menší
  • Topologie: mřížka n krát n, řádky a sloupce jsou binární stromy v poli
  • Procesory: registry A, B, RANK
  • t(n) = O(log n)
  • p(n) = n2
  • c(n) = O(n2. log n), což není optimální
  • Image Upload 1
 8. Odd-even transposition sort
  • Princip: paralelní bubble-sort, porovnávají se jen sousedé a mohou se přehodit
  • Topologie: lineární pole n procesorů
  • Procesory: obsahují jediný registr s hodnotou prvku
  • t(n): O(n)
  • p(n): n
  • c(n): O(n2), což není optimální
  • Image Upload 2
 9. Odd-even merge sort
  • Princip: řadíme posloupnost o délce n=2m
  • Topologie: kaskáda sítí 1x1, 2x2, 4x4, ...
  • Procesory: 2 vstupy a 2 výstupy, porovná vstupy a dá na výstupy high a low
  • t(n): O(m2) = O(log2n)
  • p(n): n.log2n
  • c(n): O(n.log4n)
  • Image Upload 3
 10. Merge-splitting sort
  • Princip: varianta odd-even sortu, každý procesor řadí krátkou posloupnost
  • Topologie: lineární pole procesorů p(n) < n
  • Procesory: obsahují m prvků, které umí seřadit optimálním sekvenčním algoritmem
  • c(n) = O(n.log(n)) + O(n.p), optimální pro p =< log(n)
  • Image Upload 4
 11. Pipeline Merge sort
  • Princip: rozděleno na několik kroků, první spojuje posloupnosti délky 1, pak 2, atd.
  • Topologie: linární pole procesorů p(n) = log(n) + 1
  • Procesory: umí spojovat dvě seřazené posloupnosti O(n)
  • t(n): O(n)
  • c(n): O(n).O(log(n) + 1) = O(n.log(n)), což je optimální
  • Image Upload 5
 12. Minimum Extraction sort
  • Princip: stromem odebírá vždy nejmenší prvek
  • Topologie: strom s n listy, log(n) + 1 úrovněmi a 2n − 1 procesory
  • Procesory: listový procesor obsahuje prvek posloupnosti, nelistové prvky umí porovnat syny
  • t(n): O(n)
  • c(n): O(n2), což není optimální
  • Image Upload 6
 13. Bucket sort
  • Princip: stromem spojené procesory, které řadí menší posloupnosti a pak spojení
  • Topologie: strom s m listy, kde n = 2m
  • Procesory: listové procesory řadí krátkou posloupnost, ostatní spojují syny – O(n)
  • t(n): O(n)
  • c(n) = O(n.log(n)) – optimální
  • Image Upload 7
 14. Median Finding and Splitting
  • Princip: dělí posloupnost mediánem až na dvojice, které porovná
  • Topologie: strom s m listy, kde n = 2m
  • Procesory: listové procesory porovnají dvojici, ostatní vyberou medián a rozdělí posloupnost – O(n)
  • t(n): O(n)
  • c(n): O(n.log(n)) – optimální
  • Image Upload 8
 15. Select (medián)
  • Sequential select
  • Parallel select
  • Parallel splitting
 16. Sequential select
  • Princip: hledá k-tý nejmenší prvek v posloupnosti S; je-li k=|S|/2, jde o medián
  • t(n) = O(n)
  • Image Upload 9
 17. Parallel select
  • Princip: k-tý nejmenší prvek v posloupnosti S; EREW PRAM s N procesory P1..Pn; používá sdílené pole M o N prvcích
  • t(n): O(n/N) pro n > 4, N < n/log n
  • p(n): N
  • c(n): t(n).p(n) = O(n), což je optimální
  • Image Upload 10
 18. Parallel splitting
  • Krok 4 algoritmu Parallel select
  • t(n): O(log N + n/N) = O(n/N) pro dostatečně malé N
  • c(n): O(n), což je optimální
 19. Řazení na SIMD bez společné paměti
  Image Upload 11
Author
hrbi
ID
223256
Card Set
PRL 32. Distribuované a paralelní algoritmy - algoritmy řazení, select.
Description
szz 2013
Updated