MPR 30. Management rizik v rámci projektů

 1. Menežment rizik
  • Zahrnuje maximalizaci výsledků pozitivních událostí a minimalizaci následků nepříznivých událostí.
  • Provádí se v průběhu celého životního cyklu projektu.
 2. Druhy (klasifikace) rizik
  • Vnitřní: pracovníci, odhad nákladů, ...
  • Vnější: chování zákazníka, vláda, ...
 3. Základní rizika softwarového projektu
  Image Upload 1
 4. Procesy
  • plánování managementu rizik
  • identifikace (rozpoznání) rizik (SWOT, kategorizace rizik, Ishikawa)
  • kvalitativní analýza rizik (matice pravděpodobnosti a dopadu)
  • kvantitativní analýza rizik (rozhodovací strom)
  • plánování reakcí na rizika
  • monitorování a řízení rizik
  • eliminace rizik v softwarových projektech
 5. Metody
  • SWOT
  • Matice pravděpodobnosti a dopadu rizika
  • Ishikawa diagram (příčiny a následky)Image Upload 2
 6. Rozhodovací strom
  • Diagram vyjadřující hlavní vazby mezi rozhodnutími a souvisejícími událostmi z pohledu toho, kdo rozhodnutí činí.
  • Image Upload 3
 7. Matice pravděpodobnosti a dopadu
  Image Upload 4
 8. Analýza očekávané peněžní hodnoty
  Image Upload 5
 9. Kategorie rizik v projektech IT
  • rizika technická, kvality nebo provedení: definice rozsahu, návrh, technologie, bezpečnost
  • rizika řízení projektu: projektové řízení, zdroje, organizace, kvalita
  • obchodní rizika: smluvní podmínky, pružnost trhu, stabilita zákazníka
  • externí rizika: legislativa, příroda, daňová politika, konkurence
 10. Eliminace rizik v softwarových projektech
  • předpoklady: jasná dokumentace všech prvků, které mohou ovlivnit rizika projektu
  • projekty velkého rozsahu: rozdělení do menších a nezávislých projektů, plánovat rezervy mezi fázemi pro odstranění skluzů, vytvoření prototypu
  • zapojení uživatelů do vývoje systému
  • odhady: neukončovat odhady příliš brzy, zajistit vědomí zákazníka o spoluzodpovědnosti za rozvrhování, zvážit zda projekt vůbec realizovat o schopnosti, zkušenosti
  • monitorování procesu, řízení změn, zabezpečování kvality
Author
hrbi
ID
223238
Card Set
MPR 30. Management rizik v rámci projektů
Description
szz 2013
Updated