sv verb06

 1. anfalla, anfaller, anföll, anfallit  
  attack
 2. ansluta, anslutar, anslutade/anslöt, anslutat/anslutit  
  connect
 3. behålla, behåller, behöll, behållit  
  retain
 4. berusa, berusar, berusade, berusat  
  intoxicate/inebriate
 5. beskriva, beskriver, beskrev, beskrivit  
  describe
 6. bestå, består, bestod, bestått  
  consist
 7. bita, biter, bet, bitit  
  bite
 8. byta, byter, bytte, bytt  
  exchange/swap
 9. dricka, dricker, drack, druckit  
  drink
 10. erkänna, erkänner, erkände, erkänt  
  recognize
 11. frukta, fruktar, fruktade, fruktat  
  fear
 12. förbättra, förbättrar, förbättrade, förbättrat  
  improve
 13. förtjäna, förtjänar, förtjänade, förtjänat  
  earn/merit/deserve
 14. gripa, griper, grep, gripit  
  grab/size/capture/arrest
 15. gäspa, gäspar, gäspade, gäspat  
  yawn
 16. hämnas, hämnas, hämnades, hämnats  
  revange/retaliate
 17. innehålla, innehåller, innehöll, innehållit  
  contain
 18. inträffa, inträffar, inträffade, inträffat  
  occur/happen
 19. kalla, kallar, kallade, kallat  
  call/designate
 20. knulla, knullar, knullade, knullat  
  fuck
 21. krocka, krockar, krockade, krockat  
  crash/collide
 22. kvala, kvalar, kvalade, kvalat  
  qualify
 23. köra, kör, körde, kört  
  drive/ride
 24. lura, lurar, lurade, lurat  
  deceive/delude
 25. läcka, läcker, läckte, läckt  
  leak/escape
 26. låtsas, låtsas, låtsade, låtsats  
  pretend
 27. minska, minskar, minskade, minskat  
  reduce/decrease
 28. neka, nekar, nekade, nekat  
  deny/refuse
 29. plugga, pluggar, pluggade, pluggat  
  study
 30. rusa, rusar, rusade, rusat  
  rush
 31. rösta, röstar, röstade, röstat  
  vote/poll
 32. sjunga, sjunger, sjöng, sjungit  
  sing
 33. skapa, skapar, skapade, skapat  
  create/make
 34. skoja, skojar, skojade, skojat  
  joke
 35. skärpa, skärper, skärpte, skärpt  
  sharpen
 36. smitta, smittar, smittade, smittat  
  infect
 37. sparka, sparkar, sparkade, sparkat  
  kick
 38. steka, steker, stekte, stekt  
  fry
 39. stämma, stämmer, stämde, stämt  
  make sense
 40. supa, super, söp, supit  
  booze
 41. tjuta, tjuter, tjöt, tjutit  
  howl/screech
 42. trivas, trivs, trivdes, trivts  
  thrive
 43. tycka, tycker, tyckte, tyckt  
  like
 44. uppgå, uppgår, uppgick, uppgått  
  amount
 45. uppskatta, uppskattar, uppskattade, uppskattat  
  appreciate/esteem/reckon
 46. utnämna, utnämner, utnämnet, utnämnet  
  appoint/nominate
 47. vakna, vaknar, vaknade, vaknat  
  wake up
 48. vänta, väntar, väntade, väntat  
  wait
 49. väsa, väser, väste, väst  
  hiss/bubble
 50. ångra, ångrar, ångrade, ångrat  
  undo/repent
Author
Anonymous
ID
222884
Card Set
sv verb06
Description
sv verb06
Updated