sv verb05

 1. anfalla, anfaller, anföll, anfallit 
  attack
 2. angripa, angriper, angrep, angripit 
  attack
 3. anklaga, anklagar, anklagade, anklagat 
  accuse
 4. ansluta, anslutar, anslutade/anslöt, anslutat/anslutit 
  connect
 5. avfyra, avfyrar, avfyrade, avfyrat 
  shoot
 6. behålla, behåller, behöll, behållit 
  retain
 7. bekosta, bekostar, bekostade, bekostat 
  finance/pay for
 8. beräkna, beräknar, beräknade, beräknat 
  estimate
 9. besegra, besegrar, besegrade, besegrat 
  beat/defeat
 10. beställa, beställer, beställde, beställt 
  order
 11. bita, biter, bet, bitit 
  bite
 12. blanda, blandar, blandade, blandat 
  mix
 13. erkänna, erkänner, erkände, erkänt 
  recognize
 14. fylla, fyller, fyllde, fyllt 
  fill
 15. förhandla, förhandlar, förhandlade, förhandlat 
  negotiate
 16. frukta, fruktar, fruktade, fruktat 
  fear
 17. hämnas, hämnas, hämnades, hämnats 
  revange/retaliate
 18. infoga, infogar, infogade, infogat 
  insert
 19. innehålla, innehåller, innehöll, innehållit 
  contain
 20. inträffa, inträffar, inträffade, inträffat 
  occur/happen
 21. jävla, jävlar, jävlade, jävlat 
  fuck
 22. klättra, klättrar, klättrade, klättrat 
  climb
 23. knulla, knullar, knullade, knullat 
  fuck
 24. krocka, krockar, krockade, krockat 
  crash/collide
 25. lura, lurar, lurade, lurat 
  deceive/delude
 26. läcka, läcker, läckte, läckt 
  leak/escape
 27. misstänka, misstänker, misstänkte, misstänkt 
  suspect
 28. motsvara, motsvarar, motsvarade, motsvarat 
  correspond/equal/match
 29. neka, nekar, nekade, nekat 
  deny/refuse
 30. rösta, röstar, röstade, röstat 
  vote/poll
 31. skifta, skiftar, skiftade, skiftat 
  shift
 32. skoja, skojar, skojade, skojat 
  joke
 33. skälla, skäller, skällde, skällt 
  bark
 34. skärpa, skärper, skärpte, skärpt 
  sharpen
 35. smitta, smittar, smittade, smittat 
  infect
 36. smälta, smälter, smälte, smultit 
  melt/fuse
 37. sparka, sparkar, sparkade, sparkat 
  kick
 38. sprida, sprider, spred/spridde, spridit/spritt 
  spread
 39. steka, steker, stekte, stekt 
  fry
 40. stiga, stiger, steg, stigit 
  increase
 41. stämma, stämmer, stämde, stämt 
  make sense
 42. tina, tinar, tinade, tinat 
  thaw
 43. tugga, tuggar, tuggade, tuggat 
  bite/chew
 44. uppfatta, uppfattar, uppfattade, uppfattat 
  perceive
 45. utnyttja, utnyttjar, utnyttjade, utnyttjat 
  use/exploit/takea advantage of
 46. utpeka, uptekar, uptekade, uptekat 
  point out/denounce
 47. uttrycka, uttrycker, uttryckte, uttryckt 
  express
 48. värdera, värderar, värderade, värderat 
  value/evaluate
 49. ångra, ångrar, ångrade, ångrat 
  undo/repent
 50. åstadkomma, åstadkommer, åstadkom, åstadkommit 
  achieve
Author
Anonymous
ID
222876
Card Set
sv verb05
Description
sv verb05
Updated