sv verb04

 1. anpassa, anpassar, anpassade, anpassat  
  adapt
 2. arbeta, arbetar, arbetade, arbetat  
  work
 3. bada, badar, badade, badat  
  bathe
 4. beklaga, beklagar, beklagade, beklagat  
  regret
 5. besitta, besitter, besatt, besuttit  
  posses
 6. betala, betalar, betalade, betalat  
  pay
 7. bilda, bildar, bildade, bildat  
  form
 8. borra, borrar, borrade,  borrat  
  drill
 9. bryta, bryter, bröt, brutit  
  break
 10. det handlar om  
  it's about
 11. duka, dukar, dukade, dukat  
  set the table
 12. erbjuda, erbjuder, erbjöd, erbjudit  
  offer
 13. flyga, flyger, flög, flugit  
  fly
 14. få, får, fikk, fått  
  get/receive
 15. förbjuda, förbjuder, förbjudet, förbjudit  
  forbid/prohibit
 16. förlora, förlorar, förlorade, förlorat  
  lose
 17. förvänta, förväntar, förväntade, förväntat  
  expect
 18. gifta, gifter, gifte, gift  
  marry
 19. gå, går, gikk, gått  
  go
 20. hindra, hindra, hindrade, hindrat  
  prevent/avoid
 21. hoppas, hoppas, hoppades, hoppats  
  hope
 22. höja, höjer, höjde, höjt  
  raise/increase
 23. klaga, klagar, klagade, klagat  
  complain
 24. kunna, kan, kunde, kunnat  
  can
 25. le, ler, log, lett  
  smile
 26. lova, lovar, lovade, lovat  
  promise
 27. lära, lär, lärde, lärt  
  learn
 28. löpa, löper, löpte, löpt  
  run
 29. mena, menar, menade, menat  
  mean/signify
 30. möta, möter, mötte, mött  
  encounter/meet
 31. regna, regnar, regnade, regnat  
  rain
 32. roa, roar, roade, road  
  amuse/entertain
 33. sakna, saknar, saknade, saknat  
  lack/be missing
 34. simma, simmar, simmade, simmat  
  swim
 35. skratta, skrattar, skrattade, skrattat  
  laugh
 36. sluta, slutar, slutade, slutat  
  finish
 37. sova, sover, sov, sovit  
  sleep
 38. stinka, stinker, stank, stunkit  
  smell bad
 39. stå, står, stod, stått  
  stand
 40. säkerställa, säkerställer, säkerställde, säkerställt  
  ensure
 41. tillhöra, tillhör, tillhörde, tillhört  
  belong
 42. träffa, träffar, träffade, träffat  
  hit/strike/meet
 43. tävla, tävlar, tävlade, tävlat  
  compete/contest
 44. undvika, undviker, undvek, undvikit  
  avoid
 45. vakta, vaktar, vaktade, vaktat  
  keep watch over
 46. vilja, vill, ville, velat  
  want/will/want
 47. vägra, vägrar, vägrade, vägrat  
  deny/refuse
 48. ändra, ändrar, ändrade, ändrat  
  change/modify
 49. återvända, återvänder, återvände, återvändt  
  return/come back
 50. överleva, överlever, överlevde, överlevt  
  survive
Author
Anonymous
ID
222875
Card Set
sv verb04
Description
sv verb04
Updated