sv verb01

 1. ansöka, ansöker, ansökte, ansökt  
  apply
 2. avbryta, avbryter, avbröt, avbrutit  
  interrupt
 3. befalla, befaller, beföll, befallit  
  command/order
 4. bekymra, bekymrar, bekymrade, bekymrat  
  worry/concern
 5. besluta, beslutar, beslutade, beslutat  
  decide/determine
 6. betyda, betyder, betydde, betytt  
  mean/signify
 7. bli, blir, blev, blivit  
  become
 8. bota, botar, botade, botat  
  heal/cure
 9. bära, bär, bär, bruit  
  carry/bear
 10. djupna, djupnar, djupnade, djupnat  
  deepen
 11. dö, dör, dog, dött  
  die
 12. fall, faller, föll, fallit  
  fall
 13. fortsätta, fortsätter, fortsatte, fortsatt  
  continue/follow up/press on
 14. fånga, fångar, fångade, fångat  
  catch/capture/fetch
 15. föreslå, föreslår, föreslog, föreslagit  
  suggest/propose
 16. förstå, förstår, förstod, förstått  
  understand
 17. garva, garvar, garvade, garvat  
  laugh hysterically
 18. gilla, gillar, gillede, gillat  
  like
 19. göra, gor, gjorde, gjort  
  do/make
 20. hitta, hittar, hittade, hittat  
  find
 21. hota, hotar, hotade, hotat  
  threaten
 22. höra, hör, hörde, hört  
  hear
 23. klippa, klipper, klippte, klippt  
  cut/trim
 24. kämpa, kämpar, kämpade, kämpat  
  fight/struggle
 25. leva, lever, levde, levt  
  live
 26. lukta, luktar, luktade, luktat  
  smell
 27. läsa, läser, läste, läst  
  read
 28. lösa, löser, löste, löst  
  resolve
 29. minnas, minns, mindes, mints  
  remember
 30. namna, namner, namnet, namnet  
  mention/enumerate
 31. resa, reser, reste, rest  
  travel
 32. ropa, ropar, ropade, ropat  
  yell
 33. samla, samlar, samlade, samlat  
  gather/collect
 34. skaka, skakar, skakade, skakat  
  shake/shudder
 35. skriva, skriver, skrev, skrivit  
  write
 36. slå, slår, slog, slagit  
  beat/kick
 37. spara, sparar, sparade, sparat  
  save/economize
 38. stjäla, stjäl, stal, stulit  
  steal
 39. stödja, stöder, stödde, stött  
  support/encourage
 40. sälja, säljer, sålde, såldt  
  sell
 41. titta, tittar, tittade, tittat  
  look
 42. tveka, tvekar, tvekade, tvekat  
  hesitate
 43. tömma, tömmer, tömde, tömt  
  empty
 44. uppleva, upplever, upplevde, upplevt  
  experience
 45. vara, är, var, varit  
  be
 46. vinna, vinner, vann, vunnit  
  win
 47. välja, väljer, valde, valt  
  choose/select
 48. ärva, ärver, ärvde, ärvt  
  inherit
 49. öka, ökar, ökade, ökat  
  increase
 50. övertala, övertalar, övertalade, övertalat  
  persuade
Author
Anonymous
ID
222872
Card Set
sv verb01
Description
sv verb01
Updated