sv adje04

 1. alltså  
  also
 2. ansträngande  
  exhausting
 3. avslappnat  
  relaxed
 4. beredd  
  ready/prepared
 5. blodig  
  bloody
 6. bred  
  broad
 7. både  
  both
 8. djup  
  deep
 9. därför  
  because
 10. endast  
  only/alone
 11. fattig  
  poor/empoverished
 12. finns  
  there is
 13. ful  
  ugly
 14. få  
  few
 15. förvirrad  
  confused
 16. genomsnitt  
  average
 17. grön  
  green
 18. görlig  
  practicable
 19. härlig  
  lovely/delightful/great
 20. istället  
  instead
 21. kaxig  
  arrogant
 22. kvinnlig  
  feminine
 23. ljus  
  bright/luminous
 24. lämplig  
  appropriate
 25. långsam  
  slow
 26. mer än  
  more than
 27. mork  
  dark
 28. nervös  
  nervous
 29. nyfiken  
  curious
 30. pinsamt  
  embarrassing
 31. rak  
  straight
 32. saftig  
  juicy
 33. sjuk  
  sick
 34. självständig  
  self-suficient
 35. skitig  
  filthy/dirty
 36. snart  
  soon
 37. spännand  
  exciting
 38. svart  
  black
 39. så många som  
  as many as
 40. tillgänglig  
  available
 41. torr  
  dry
 42. tråkigt  
  boring
 43. tunn  
  thin
 44. underbar  
  wonderful
 45. vackert  
  beautiful
 46. varm  
  hot
 47. vidsträckt  
  extensive/vast
 48. välkända  
  well-known
 49. våt  
  wet
 50. ödmjuk  
  humble
Author
Anonymous
ID
222864
Card Set
sv adje04
Description
sv adje04
Updated