TIN 19. Parciální rekurzivní funkce

 1. Totální funkce
  • např. plus: N×N → N
  • plus(x, y) = x + y
 2. Striktně parciální funkce
  • např. div: N×N → N
  • div(x, y) = celá část x / y, je-li y ≠ 0
 3. Počáteční funkce
  • nulová funkce: ξ() = 0, zobrazuje prázdnou n-tici
  • funkce následníka: σ(x) = x + 1
  • projekce: πkn: Nn → N; π23(7, 6, 4) = 6; vybírá k-tou složku n-tice; speciální případ π0n = ()
 4. Primitivně rekurzivní funkce
  • kombinace:
  • f: Nk → Nm, g: Nk → Nn, f × g: Nk → Nm+n
  • f × g(x) = (f(x), g(x)), x ∈ Nk
  • π13×π33(4, 12, 8) = (4, 8)
  • kompozice:
  • f: Nk → Nm, g: Nm → Nn, g ◦ f: Nk → Nn
  • g ◦ f(x) = g(f(x)), x ∈ Nk
  • σ ◦ σ ◦ ξ() = 2
  • primitivní rekurze:
  • f: Nk+1 → Nm, g: Nk → Nm, h: Nk+m+1 → Nm
  • f(x, 0) = g(x)
  • f(x, y + 1) = h(x, y, f(x, y)), x ∈ Nk
 5. Plus definované rekurzivně
  • plus: N2 → N
  • plus(x, y) = π11(x)
  • plus(x, y+1) = σ ◦ π33(x, y, plus(x, y))
 6. Třída primitivních rekurzivních funkcí
  obsahuje všechny funkce, které mohou být z počátečních funkcí vytvořeny: kombinací, kompozicí a primitivní rekurzí
 7. Každá primitivní rekurzivní funkce je totální funkcí
  • počáteční funkce jsou totální
  • aplikací kombinace, kompozice a primitivní rekurze na totální funkce dostaneme totální funkce
 8. Funkce mimo primitivně rekurzivní funkce
  Existují funkce, které jsou vyčíslitelné a nejsou primitivně rekurzivními funkcemi. Jsou to všechny striktně parciální funkce (jako div), ale i totální funkce. Taková totální funkce byla prezentována W. Ackermannem (1928) a nazývá se Ackermannova funkce.
 9. Třída totálních vyčíslitelných funkcí se nazývá μ-rekurzivní funkce
  Image Upload 1
 10. Parciálně rekurzivní funkce
  rozšíření třídy vyčíslitelných funkcí za totální vyčíslitelné funkce pomocí minimalizace
 11. Třída parciálně rekurzivních funkcí
  • třída parciálních funkcí, které mohou být vytvořeny z počátečních funkcí aplikací:
  • (a) kombinace
  • (b) kompozice
  • (c) primitivní rekurze
  • (d) minimalizace
 12. Minimalizace
  • technika umožňující vytvořit funkci f: Nn → N z jiné funkce g: Nn+1 → N předpisem, v němž f(x) je nejmenší y takové, že:
  • (1) g(x, y) = 0
  • (2) g(x, z) je definována pro ∀z < y, z ∈ N
  • zapisujeme: f(x) = μy[g(x,y) = 0]
 13. Příklad parciálně rekurzivní funkce
  • hledá y takové, že x + y = 0
  • najde pouze nulu, protože jsme v oboru N0+
  • Image Upload 2
 14. Turingovsky vyčíslitelné funkce
  parciální funkce, kterou může počítat nějaký Turingův stroj
 15. Turingovská vyčíslitelnost parciálně rekurzivních funkcí
  • každá parciálně rekurzivní funkce je Turingovsky vyčíslitelná
  • každý výpočetní proces prováděný Turingovým strojem je procesem vyčíslení nějaké parciálně rekurzivní funkce
Author
hrbi
ID
222784
Card Set
TIN 19. Parciální rekurzivní funkce
Description
szz 2013
Updated