MAT 07. Metrické prostory

 1. Metrický prostor
  • X = (X, ϱ), X množina, ϱ: X2 → R nezáporná reálná funkce (metrika)
  • ∀x, y, z ∈ X:
  • 1. ϱ(x, y) = 0 ⇔ x = y
  • 2. ϱ(x, y) = ϱ(y, x)
  • 3. ϱ(x, y) + ϱ(y, z) ≥ ϱ(x, z)
 2. Otevřená koule
  • S(x0, r) = {x | x ∈ X, ϱ(x, x0) < r}
  • ε-okolí bodu x0 Oε(x0) = S(x0, ε)
 3. Uzavřená koule
  S[x0, r] = {x | x ∈ X, ϱ(x, x0) ≤ r}
 4. Bod uzávěru množiny
  • x je bod uzávěru M, pokud libovolně malé ε-okolí bodu x obsahuje nějaký prvek z M
  • existuje posloupnost {xn} konvergující k x
 5. Uzávěr množiny
  • M množina všech bodů uzávěru množiny M
  • M ⊆ M
 6. Uzavřená množina
  M = M
 7. Vnitřní bod množiny
  x je vnitřní bod množiny M, pokud existuje ε-okolí bodu x takové, že leží celé v M
 8. Otevřená množina
  všechny body jsou vnitřní
 9. Hromadný bod
  • x je hromadný bod M, pokud libovolně malé ε-okolí bodu x obsahuje nekonečně mnoho prvků z M
  • existuje posloupnost {xn}, xn ≠ xm, n ≠ m, konvergující k x
 10. Izolovaný bod
  x ∈ M je izolovaný, pokud existuje ε-okolí bodu x obsahující jen x
 11. Konvergence posloupnosti
  posloupnost x1, x2, ... ∈ X konverguje k bodu x ∈ X, pokud ke každému ε-okolí bodu x existuje N(ε) ∈ N takové, že všechny body xn, n ≥ N(ε), leží v tomto okolí
 12. Limita posloupnosti
  • x je limita posloupnosti {xn} ⇔
  • lim_{n→∞} ϱ(x, xn) = 0
 13. Hustá množina
  množina A je hustá v B, pokud A ⊇ B
 14. Všude hustá množina
  množina A je všude hustá v X, pokud A = X
 15. Separabilní metrický prostor
  obsahuje spočetnou všude hustou množinu
 16. Spojité zobrazení
  • (X, ϱ), (Y, ϱ*) metrické prostory
  • f: X → Y je spojité v bodě x0 ∈ X ⇔
  • pro každé ε > 0 existuje δ > 0:
  • ∀x ∈ X: ϱ(x, x0) < δ ⇒ ϱ*(f(x), f(x0) < ε
  • ∀x ∈ Oδ(x0): f(x) ∈ Oε(f(x0))
  • spojité: spojité ve všech bodech x ∈ X
 17. Homeomorfismus
  vzájemně jednoznačné a vzájemně spojité zobrazení
 18. Homeomorfní prostory
  existuje homeomorfismus mezi prostory
 19. Izometrické zobrazení
  • (X, ϱ), (Y, ϱ*) metrické prostory
  • f: X → Y je vzájemně jednoznačné zobrazení
  • f je izometrické ⇔
  • ∀x, y ∈ X: ϱ(x, y) = ϱ*(f(x), f(y))
 20. Izometrické prostory
  existuje izometrické zobrazení mezi prostory
 21. Cauchyovská posloupnost
  • (X, ϱ) metrický prostor
  • {xn} ∈ X je Cauchyovská ⇔
  • ∀ε > 0: ∃N(ε) ∈ N: ϱ(xm, xn) < ε, m,n ≥ N(ε)
 22. Úplný prostor
  každá Cauchyovská posloupnost v něm konverguje
 23. Podprostor
  • (X, ϱ) metrický prostor, M ⊂ X, ϱ* := ϱ|M
  • (M, ϱ*) je podprostor X
 24. Zúplnění prostoru
  • (X, ϱ) metrický prostor
  • (X*, ϱ*) je zúplnění (úplný obal) ⇔
  • 1. (X, ϱ) je podprostor (X*, ϱ*)
  • 2. X je husté v X* (X = X*)
 25. Kontraktivní zobrazení
  • (X, ϱ) metrický prostor
  • f: X → X
  • f je kontraktivní ⇔
  • zmenšuje vzdálenost mezi body
  • ∃α < 1:∀x, y ∈ X: ϱ(f(x), f(y)) ≤ ϱ(x, y)
 26. Pevný bod zobrazení
  x je pevný bod f ⇔ f(x) = x
 27. Banachův princip pevného bodu
  Každé kontraktivní zobrazení definované v úplném metrickém prostoru má právě jeden pevný bod
 28. Kompaktní množina
  množina M v metrickém prostoru X je kompaktní, pokud z každé posloupnosti {xn} ⊂ M je možné vybrat podposloupnost, která konverguje k některému bodu x ∈ X
 29. Metoda postupných aproximací
  • f je definovaná na <a, b>, je kontraktivní
  • potom posloupnost x0, x1 = f(x0), x2 = f(x1), ..., xn = f(xn-1) koverguje k jedinému kořenu rovnice f(x) = x
Author
hrbi
ID
222522
Card Set
MAT 07. Metrické prostory
Description
mssz 2013
Updated