MAT 04. Základní algebraické metody

 1. Uzavřenost vzhledem k operaci
  • w: A^n → A, T ⊆ A
  • T je uzavřená vzhledem k w: w(t_1, ..., t_n) ⊆ T, t_1, ..., t_n ∈ T
 2. Podalgebra
  • (A, (wi)) algebra
  • T ⊆ A, T je uzavřena vzhledem k (wi)
  • wi* := wi|Tni
  • (T, (wi*)) podalgebra algebry A
 3. Podalgebra generovaná množinou
  • (A, Ω) algebra, S ⊆ A
  • <S> := ∩{T | T ⊇ S, T je podalgebra algebry A}
  • nejmenší podalgebra algebry A, která obsahuje S
  • S je systém generátorů podalgebry <S>
 4. Podgrupa generovaná prvkem
  • (G, ·, 1, -1) grupa
  • <x> := <{x}> je podgrupa grupy G generovaná prvkem x
 5. Cyklická grupa
  existuje prvek, který ji generuje (generátor)
 6. Rozklad na třídy ekvivalence
  • M množina, 2M množina všech podmnožin M
  • P ⊆ 2M je rozklad na třídy ekvivalence, pokud:
  • 1. ∪C∈PC = M
  • 2. Ø ∉ P
  • 3. A, B ∈ P ⇒ A = B ∨ A ∩ B = Ø
 7. Třída ekvivalence prvku
  • M množina, π relace ekvivalence na M, a ∈ M
  • [a]π := {b ∈ M | bπa} třída ekvivalence prvku a
 8. Faktorová množina
  • M množina, π relace ekvivalence na M
  • M/π := {[a]π | a ∈ M} faktorová množina množiny M podle relace ekvivalence π
  • M/π je rozklad množiny M na třídy ekvivalence
 9. Jádro zobrazení
  • zobrazení f: M → N
  • relace ekvivalence xπfy :⇔ f(x) = f(y) se nazývá jádro f
 10. Homomorfismus
  • A = (A, (wi)), A* = (A*, (wi*)) algebry téhož typu (ni)
  • f: A → A* je homomorfismus A do A* ⇔
  • ∀x1, ..., xn ∈ A: f(wi(x1, ..., xn)) = wi*(f(x1), ..., f(xn))
 11. Epimorfismus
  homomorfismus, f je surjektivní
 12. Monomorfismus
  homomorfismus, f je injektivní
 13. Isomorfismus
  homomorfismus, f je bijektivní
 14. Endomorfismus
  homomorfismus, A = A*
 15. Automorfismus
  isomorfismus, A = A*
 16. Algebraické vlastnosti
  zůstávají zachovány při isomorfismu
 17. Relace kongruence
  • A = (A, (wi)) algebra
  • π ⊆ A×A relace ekvivalence
  • π je kongruence ⇔
  • ∀a1, ..., ani, b1, ..., bni ∈ A:
  • a1πb1 ∧ ... ∧ aniπbni ⇒ wi(a1, ..., ani)πwi(b1, ..., bni)
 18. Faktorová algebra
  • A/π := (A/π, (wi*)) je faktorová algebra algebry A podle kongruence π
  • často klademe wi* := wi
 19. Normální podgrupa
  • grupa (G, ·, 1, -1)
  • podgrupa (N, ·, 1, -1), N ⊆ G
  • normální podgrupa N ◁ G :⇔
  • ∀x ∈ G: xNx-1 ⊆ N, kde
  • xNx-1 := {xnx-1 | n ∈ N}
 20. Ideál okruhu
  • (R, +, 0, -, ·) okruh, I podokruh okruhu R
  • levý ideál: ∀r ∈ R: rI := {ri | i ∈ I} ⊆ I
  • pravý ideál: ∀r ∈ R: Ir := {ir | i ∈ I} ⊆ I
  • ideál I ◁ R: ∀r ∈ R: rI ⊆ I ∧ Ir ⊆ I
 21. Přímý součin algeber
  • Ak = (Ak, (wi(k))) algebry téhož typu
  • A := A1×...×Ak
  • wi((a1(k))k, ..., (ani(k))k) := (wi(k)(a1(k), ..., ani(k)))k
  • příklad pro (A1, w(1)), (A2, w(2)):
  • (A1×A2, w)
  • w((a1(1), a1(2)), (a2(1), a2(2))) := (w(1)(a1(1), a2(1)), w(2)(a1(2), a2(2)))
Author
hrbi
ID
222396
Card Set
MAT 04. Základní algebraické metody
Description
mssz 2013
Updated