sv adje07

 1. anhörig
  relativ
 2. användbar
  useful
 3. beboelig
  habitable
 4. beroende
  dependent/reliant
 5. besvärlig
  difficult
 6. efteråt
  afterwards
 7. evig
  eternal
 8. framgångsrik
  succesful
 9. främst
  uppermost/premier
 10. fuktig
  humid/wet
 11. fördelaktig
  advantageous/favorable
 12. föråldrade
  obsolete
 13. giltig
  valid/current
 14. knepig
  tricky
 15. lessen
  sorry/sad/upset
 16. lämplig
  suitable/appropriate
 17. misstänksam
  suspicious
 18. nykter
  sober
 19. några
  few
 20. obehaglig
  unpleasant/uncomfortable
 21. om
  if/about
 22. omkring
  about/around
 23. redan
  already
 24. rejält
  substantially
 25. rörlig
  variable
 26. skyldig
  obliged/guilty
 27. ståndig
  permanent/continual
 28. såväl
  both
 29. tidigt
  early/soon
 30. tillfällig
  temporary/provisional
 31. troligtvis
  probably
 32. tvetydig
  ambiguous
 33. tvivelaktig
  doubtful
 34. tydligare
  clear
 35. tämligen
  quite
 36. under
  during/while
 37. underläge
  behind
 38. upprörd
  upset
 39. utan
  without/but
 40. utanför
  outside
 41. utomlands
  abroad
 42. varför
  why
 43. väsentlig
  essential
 44. ytterligare
  additional
 45. än så länge
  so far
 46. ändå
  still/yet
 47. ännu
  still/already
 48. överraskande
  surprising
 49. övertygad
  confident/convinced
 50. övertygande
  compelling
Author
Anonymous
ID
221986
Card Set
sv adje07
Description
sv adje07
Updated