ASOP Triage deel 2

 1. Uit welke 2 delen bestaat het centrale zenuwstelsel?
  • Hersenen
  • Ruggemerg
 2. Uit welke 4 onderdelen bestaan onze hersenen?
  • Grote hersenen
  • Kleine hersenen
  • Tussenhersenen
  • Hersenstam
 3. Waar bevindt zich myeline?
  In zenuwel: rond axon
 4. In welke 2 delen is ons zenuwstelsel functioneel in te delen?
  • Onwillekeurig
  • Willekeurig
 5. Hoe wordt ons centrale zenuwstelsel beschermd?
  • Schedel en wervels
  • Hersenvocht
  • Hersenvliezen
 6. Wat is de functie van ons zenuwstelsel?
  • Reageren op prikkels
  • Aansturing organen, spieren, klieren
  • Reguleren temp, groei, ontwikkeling
  • Psychische functies
 7. Wat is het verschil tussen een CVA en TIA?
  • CVA is blijvende schade
  • TIA is voorbijgaand (binnen 24 uur)
 8. Waarom moet iemand met een vermoedelijk CVA zo snel mogelijk naar het ziekenhuis?
  • CT-scan maken, keuze wel of geen trombolyse
  • (bloedig of niet-bloedig hersenletsel)
 9. Noem 3 kenmerken van de hoofdpijn bij clusterhoofdpijn
  • hevig
  • kortdurend/aanvalsgewijs
  • achter ogen/aan een kant
 10. Noem 3 oorzaken van het ontstaan van epilepsie
  • tumor
  • trauma
  • vergiftiging
  • ontsteking
 11. Noem 4 symptomen die kunnen optreden bij de ziekte van Parkinson
  • Bevingen
  • Maskergelaat
  • Veranderde psyche
  • Depressie
 12. De precieze oorzaak van MS is onbekend. Wat weten we wel wat er aan de hand is?
  Aantasting van de myelineschede vd neurieten
 13. Iemand wordt opgenomen met een `trauma capitis'. Wat houdt dat in?
  Alle verwondingen aan hoofd/hersenen zonder bewusteloosheid of geheugenverlies
 14. Wat is het verschil tussen een hersenschudding en een hersenkneuzing?
  Hersenschudding: minder dan 15 minuten bewusteloos, geheugenverlies minder dan een uur. > 15min of > 1 uur: hersenkneuzing
 15. Wat is het nederlandse woord voor meningitis?
  hersenvliesontsteking
 16. Noem 2 oorzaken voor het ontstaan van meningitis
  • Bacterie
  • Virus
 17. Welke hoofdpijn is reden tot grote spoed? Noem een paar alarmsymptomen.
  • Acuut heftigheid
  • Nooit eerder gehad
  • Petechien
  • Zieke indruk
  • Bewusteloosheid
  • Zwangerschap
  • Schedeltrauma
 18. Wat is de oorzaak van een TIA?
  Afsluiting of vernauwing van een bloedvat in de hersenen door kleine stolsels vanuit halsslagaders of hart
 19. Noem symptomen die kunnen wijzen op problemen met spijsverteringsstelsel
  • obstipatie/diarree
  • geel zien
  • braken
  • bloed bij ontlasting
  • gewichtsverlies
  • moeheid
  • zuurbranden
  • gebrek aan eetlust
  • harde/opgeblazen buik
 20. Bedenk een aantal slokdarmaandoeningen
  • trauma
  • chemische oorzaak (zuur, alcohol)
  • maagzuurreflux
  • ontsteking
  • slokdarmspasme
  • varices
  • tumor
 21. Symptoom: zwarte ontlasting.
  Wat zegt dit?
  Noem 3 aandoeningen
  • Mogelijk bloeding hoog in spijsverteringskanaal
  • Oesofagusvarices, maagbloeding, ulcus maag, neusbloeding, gastritis
 22. Ileus.
  Wat betekent dit?
  Darmafsluiting door o.a. vernauwing of knik
 23. Noem 4 functies van de lever
  • Stofwisselingsfunctie (aanleveren voedingsstoffen via poortader, omzetten eiwitten, vetten, koolhydraten, glucose)
  • Galproductie (emulgeren van vetten)
  • Ontgiftende werking (afbraak/omzetting stoffen, bij medicatie: `first pass effect')
  • Opslag (glycogeen, vitamine, mineralen)
  • Warmte/bloeddepot
 24. Iemand heeft stopverfkleurige ontlasting. Wat zegt dit?
  Geen bilirubine in de ontlasting, door afsluiting in de galwegen.
 25. Welke aandoeningen vallen onder IBD?
  • ziekte van Crohn
  • colitis ulcerosa
 26. Noem 3 oorzaken van pancreatitis
  • Infectie
  • Afsluiting galwegen
  • Overmatig gebruik alcohol/medicatie
 27. Wat verstaan we onder koliekpijn?
  Noem 3 oorzaken
  • "Kramptoestand in hol orgaan". Aanvalsgewijs, heftige pijn, bewegingsdrang
  • Galstenen
  • Nierstenen
  • Spastische darm
  • Ileus
 28. Wat zijn risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten?
  • roken
  • overgewicht
  • alcohol/drugs/medicatie
  • te weinig beweging
  • aanleg
  • ongezonde voeding
 29. Wat is Hi en AP?
  • Hi=hartinfarct, deel hartspier sterft af door zuurstoftekort
  • AP=pijn op de borst
 30. Wat is oorzaak van hoge bloeddruk
  meestal onbekend (ECI)
 31. wat betekent cardiomyopathie
  hartspierziekte, afwijking aan hartspier
 32. wat is de werking van nitroglycerine (NTG) tablet of spray onder de tong?
  vaatverwijding (kransslagaders)
 33. wanneer is sprake van anemie
  Hb onder de 6.0
 34. wat betekent trombose?
  vorming van trombus (bloedklontering) in bloedvat, op wand
 35. wanneer spreken we van een embolie
  losgeschoten trombus (meestal uit beenader) die vastloopt in een kleiner vat (vaak longen) en daar verstopping veroorzaakt
 36. noem 4 oorzaken van een anemie
  • Bloeding
  • Ijzergebrek
  • Vit.B12/FZ-tekort
  • Verhoogde afbraak
 37. Noem 3 risicofactoren voor ontstaan trombose
  • boezemfibrilleren (trage bloedstroom)
  • lang stilzitten, -liggen (bv na OK)
  • zwangerschap
 38. Wat is de oorzaak (90%) van een blaasontsteking?
  Bacteriele infectie
 39. Waarom komt blaasontsteking meest voor bij vrouwen?
  korte urinebuis, dichterbij anus
 40. noem aantal predisponerende factoren voor krijgen van blaasontsteking
  lage weerstand, bedlegerig, blaascatheter, diabetes, zwangerschap, urineretentie
 41. wat zijn de symptomen van een blaasontsteking
  • troebele, stinkende urine
  • pijn bij plassen
  • kleine beetjes plassen
  • soms koorts
  • pijn onderbuik
  • hematurie
 42. De ureter vervoert urine:  C.
 43. Van buiten naar binnen vinden we in een doorsnede van de nier:  D.
 44. Hoeveel liter voorurine (primaire urine) wordt onder normale omstandigheden per etmaal geproduceerd:  C.
 45. Hoeveel liter urine wordt onder normale omstandigheden per etmaal geproduceerd:  A.
 46. De bijnieren hebben tot taak:  A.
 47. Glucose komt normaliter voor in:  C.
 48. De urine gaat door de ureters onder invloed van:  B.
 49. De vloeistof die zich in het nierbekken verzameld is:  D.
 50. Wat zijn hormonen?
  Stoffen geproduceerd door klieren, boodschapper- en signaalstof, regelend functie in o.a. stofwisseling
 51. Noem 6 hormoonklieren
  • Schildklier
  • Bijnier
  • Pancreas
  • Hypofyse
  • Hypothalamus
  • Geslachtsorganen
 52. Wat is het verschil tussen endocriene en exocriene klieren
  • Endocrien: afgifte product aan bloed/weefselvloeistof
  • Exocrien: via afvoerbuis afgifte rechtstreeks aan lichaamsoppervlak
 53. Via welk orgaan wordt verbinding gelegd tussen zenuw- en hormoonstelsel?
  Hypothalamus
 54. Wat wordt er geproduceerd in de bijnieren?
  • Aldosteron
  • Cortisol
  • Adrenaline
  • Noradrenaline
 55. Wat wordt er geproduceerd in de schildklier?
  Schildklierhormoon (T3 en T4)
 56. Wat wordt geproduceerd in de pancreas?
  • Glucagon
  • Insuline
 57. Wat is de oorzaak van diabetes mellitus?
  Tekort aan insuline (relatief of absoluut)
 58. Wat is de normaalwaarde van bloedsuiker?
  Tussen 4 en 8, 2 uur na maaltijd onder de 8
 59. Noem een aantal oorzaken van hyperglycemische ontsporing
  • Te veel eten
  • Te weinig insuline of verkeerde insuline
  • Te weinig bewegen
  • Koorts en onstekingen
 60. Noem een aantal oorzaken van hypoglycemische ontsporing
  • Te weinig eten/te laat eten
  • Te veel insuline
  • Te veel inspanning
  • Alcohol
 61. Noem een aantal symptomen van een hypo
  • Trillen, flauwvallen, duizelig
  • Zweten
  • Verward, agressief, coordinatiestoornissen
  • Geeuwen, hongergevoel
  • Dronkemansloop
 62. Noem een aantal symptomen van een hyper
  • Dorst (door polyurie)
  • Afvallen (door verbranding vet)
  • Acetonlucht (uitscheidingsproducten)
  • Moe, jeuk, misselijk, braken
 63. Wat zijn de complicaties van DM op lange termijn
  • - vaatlijden:
  • kleine vaten -> nieren en ogen
  • grote vaten -> atherosclerose (mn coronair, hersenen, iliacaal vaten)
  • - zenuwen:
  • polyneuropathie (mn handen en voeten)
  • verminderd pijngevoel
  • verminderde wondgenezing (door verminderde bloedtoevoer)
 64. Noem 3 oorzaken van diabetische voetafwijkingen
  • zenuwaandoening
  • doorbloedingsprobleem
  • verminderde wondgenezing
 65. Beschrijf de weg die de zaadcel aflegt bij de man
  Zaadbal - bijbal - zaadleider - (door prostaat) - urethra
 66. Noem 3 complicaties van de SOA `chlamydia'
  • EUG (buitenbaarmoederlijke zwangerschap)
  • onvruchtbaarheid
  • vernauwing urethra
  • oogontsteking (uveitis)
  • man: ontsteking bijbal
 67. Gonorroe is een SOA en een infectieziekte. Wat is de oorzaak en hoe vindt besmetting plaats?
  • Bacterie: gonokok
  • Besmetting door seksueel contact
 68. Wat is de functie van de prostaat en noem 2 prostaataandoeningen
  • Toevoegen vocht aan sperma en afsluiten zaadleider bij plassen
  • Prostaathypertrofie
  • Prostaatkanker
 69. Wat betekent een verdenking `torsio testis' en waarom moet deze persoon snel naar het ziekenhuis?
  Draaiing testis om de zaadstreng, gevaar is afsterving (6-12 uur) van testis omdat bloedtoevoer is geblokkeerd
 70. Wanneer moet een kind met buikpijn met spoed door een dokter worden beoordeeld
  nog opzoeken: triage p. 63 U2 en U3
 71. Kinderziektes met vlekjes, zijn deze onschuldig?
  Meeste wel. Als er sprake is van petechiƫn kan het meningitis zijn
 72. Wat is de belangrijkste veroorzaker van baarmoederhalskanker?
  virus (HPV)
 73. Een incubatietijd van twee weken, wat houdt dat in?
  Twee weken tussen besmetting en optreden eerste ziekteverschijnselen
 74. Wat zijn de alarmsymptomen voor een verdenking meningitis? Noem er 4
  • PetechiĆ«n
  • Nekkramp (hoofd niet kunnen buigen/wel draaien)
  • Bij baby's: luierpijn
  • Hoofdpijn
  • Snel verloop
  • Sufheid
 75. Wanneer adviseer je ouders met een kind met koorts opnieuw contact op te nemen?
  • Als het langer dan 3 dagen duurt
  • Als het kind erger ziek wordt (suf, benauwd, braken, vlekjes, diarree, slechter drinken, minder natte luiers)
  • Als koorts binnen dezelfde koortsperiode opnieuw oploopt
Author
Anubie
ID
221894
Card Set
ASOP Triage deel 2
Description
ASOP Triage deel 2
Updated