Creole Questioning Phrases

 1. Who?
  Ki moun?
 2. What?
  Kisa?
 3. Where?
  • Kote?
  • Ki kote?
 4. When?
  Kile?
 5. When (time statement)
  • Le
  • Kan
 6. Why?
  Poukisa?
 7. How?
  Kijan?
 8. Which?
  Kiles?
 9. Because
  Paske
 10. Who is there?
  Ki moun ki la?
 11. What do you want?
  Kisa ou vle?
 12. What would you like?
  Kisa ou ta vla?
 13. What are you doing there?
  Kisa ou ap fe la?
 14. What is that?
  Kisa sa ye?
 15. What's the matter?
  Sa k'genyen?
 16. Have you seen... ?
  Eske ou te we... ?
 17. Where did he go?
  Ki kote li ale?
 18. What must we do?
  Kisa pi nou fe?
 19. How old are you?
  Ki laj ou?
 20. Where do you live?
  Kote ou rete?
 21. Do you have any children?
  Eske ou gen petit?
 22. Do you speak... ?
  Eske ou pale... ?
Author
smilingstep
ID
221703
Card Set
Creole Questioning Phrases
Description
English to Creole Questioning Phrases
Updated